חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

טופס 161א (הודעת עובד עקב פרישה מעבודה) – מהו ואיך ממלאים אותו?

טופס 161א הוא טופס חשוב מאוד שבו העובד מודיע לרשות המסים על הייעוד / המטרה של כספי הפיצויים שנצברו לעובד במהלך העבודה. הטופס מצטרף לזה של המעסיק שנקרא טופס 161.

מטרת הכתבה היא לספק הסבר ולהדריך כיצד ממלאים את הטופס.

מה זה טופס 161א?

טופס 161א (הודעת עובד עקב פרישה מעבודה) הוא טופס שמצטרף לזה של המעסיק שנקרא טופס 161 והוא טופס שכל עובד נדרש למלא לאחר סיום יחסי עובד-מעביד, כלומר בכל סיום העסקה – אם העובד פרש מעבודה וזכאי למענק (פיצויים), קצבה או תגמולים בשל עבודתו.

טופס 161א למעשה מורה על ניתוק יחסי עבודה בין העובד למעביד וכן מודיע לרשות המסים בדבר הזכות של העובד לקבלת פיצויי הפיטורים. כלומר, העובד בעצם מודיע לרשות המסים מה ברצונו לעשות עם כספי הפיצויים: האם למשוך אותם בפטור ממס הכנסה או לייעד אותם למטרת רצף פיצויים או רצף קצבה.

העובד נדרש למלא טופס זה גם אם אינו מעוניין למשוך את כספי הפיצויים. כמו כן, העובד עשוי להיות חייב במס הכנסה על הפיצויים גם במקרה בו הכספים נשארים בקופה (קרן פנסיהביטוח מנהלים או קופת גמל) לפי צו הרחבה לפנסיה חובה.

איך למלא טופס 161א?

טופס 161א הוא בעל חשיבות גבוהה מאוד לעובד ובמקרה של ציון שגיאות ואי דיוקים שונים, יהיה לכך השלכות מיסוי על הזכאות של העובד בעניין משיכת הכספים או השימוש בהם.

המקור צריך להימסר למעסיק והעתק צריך להימסר לפקיד השומה (משרדי מס הכנסה).

חשוב להפקיד למלא את הסעיפים המתאימים באופן מדוייק. יש לציין תאריך מילוי טופס, ללא תאריך הטופס לא תקף. חשוב למלא האם זהו טופס מקור או טופס מתקן טופס קודם. עוד חשוב לבחון 2 מקרים של מילוי הטופס: מקרה אחד בו העובד מעוניין למשוך את הכספים ומקרה נוסף בו העובד מעוניין לייעד את הכספים למטרה אחרת.

כך ממלאים את טופס 161א:

חלק א

כאן יש למלא את פרטי העובד, לרבות מספר זהות, שם מלא, תאריך לידה וכן כתובת מגורים.

חלק ב

זהו חלק שעובד בתשלומים וזכויות בגלל עבודה נוספת. כלומר, יש לציין האם בתקופת העבודה, העובד עבד במקום עבודה נוסף בנוסף למקום העבודה שממנו פרש (גם אם העובד המשיך לעבוד שם או פרש משם).

במידה ולא, צריך לסמן (1), במידה וכן יש לסמן (2) ולמלא את פרטי המעבידים ולרבות תאריך הפרישה, משכורת אחרונה, תקופת עבודה ועוד. לא חובה למלא מס' תיק ניכויים של המעביד הנוסף.

חלק ג

חלק זה יש למלא רק אם העובד היוון קצבה במועד כלשהו בעבר.

חלק ד

סעיף של בקשות והודעות לרשות המסים הוא החלק החשוב ביותר של טופס זה, בו העובד מבקש מהמעסיק ומורה לרשות המסים מה לעשות עם כספי הפיצויים. יש לבחון את 2 המקרים הכתובים מקודם.

מקרה א – משיכת כספי פיצויים

כספי פיצויים פטורים ממס הם בגובה משכורת אחרונה במספר שנות עבודה ועד לתקרת פיצויים. פיצויים מעל תקרה זו מחוייבים במס. לכן, מי שזכאי לפטור צריך לסמן את סעיף בחלק זה ולציין פרטים על מענק הפיצויים.

מי ששכרו עד לתקרת הפיצויים וזכאי לפיצויים העולים על מכפלת השכר האחרון במספר שנים, זכאי לפטור נוסף ועליו למלא את סעיף 2.

מקרה ב – ייעוד הכספים בפנסיה

עובד שלא מעוניין למשוך את הכספים, יכול להשאיר אותם בפנסיה על ידי רצף פיצויים או רצף קצבה.

במקרה של רצף פיצויים, העובד למעשה דוחה את משיכת כספי הפיצויים ואת חישוב המס לעתיד. לא ניתן למשוך חלק מכספים וחלק למקרה של רצף ויש למשוך אותם במהלך השנים ועד גיל הפרישה. צריך לסמן את סעיף 5 ולמלא את סעיף 5.1.

במקרה של רצף קצבה, אפשר למשוך את הכספים הפטורים ממס ואת שאר הכספים לקצבה תוך כדי דחיית אירוע המס עד לקצבה. צריך לסמן את סעיף 5 ולמלא את סעיף 5.2.

חלק ה

הצהרה הוא החלק בו העובד מצהיר כי הפרטים נכונים ואמיתיים.

מידע נוסף

  • להורדה טופס 161א דרך אתר רשות המסים, יש להיכנס לקישור זה.

חקיקה ופסיקה – הוראות חוק

  • תקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה), תשנ"ג-1993

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil