הלנת פיצויי פיטורים – מתי זה קורה, איך לקבל ואיך להגיש תביעה?

הלנת פיצויי פיטורים (פיטורין) היא אחת הבעיות שיכולות לקרות בעת הפסקת יחסי עובד – מעביד ולנושא זה יש פיתרון חוקי. כתוצאה מכך העובד נפגע ולא מקבל מה שמגיע לו.

מטרת הכתבה היא לספק הסבר בנושא.

מה זה הלנת פיצויי פיטורים?

הלנת פיצויי פיטורים (פיטורין) או בשם המקוצר הלנת פיצויים היא תופעה בה המעסיק מעכב את מתן תשלומי הפיצויים לעובד מעבר לקבוע בחוק הגנת השכר, מה שגם מהווה עבירה פלילית. במילים אחרות, אפשר לומר כי יום מתן תשלום פיצויי הפיטורים, אם בכלל הוא ניתן, הוא מעבר לקבוע בחוק.

אם לא כולם יודעים זאת, אז המועד האחרון לתשלום פיצויי פיטורים לפי החוק הוא יום הפסקת עבודה, מועד אחר לפי הסכם הסכם קיבוצי או הסדר קיבוצי או צו הרחבה, או אם קיים תנאי כלשהו שצריך להתקיים אז יום לאחר מכן.

עם זאת, המעסיק רשאי לשלם את הפיצויים תוך 15 יום מאחד הימים כמו שכתוב בפסקה קודמת. במידה והפיצויים לא שולמו עד היום ה-15 לאחר מועד התשלום, הם נחשבים פיצויי פיטורים מולנים. כלומר, זהו התשלום שעוכב בתשלום לאחר המועד. בנוסף, פיצויי פיטורים מולנים יכולים להיות רק חלק מהפיצויים שהמעסיק לא שילם, למשל אם שולם רק חלק יחסי או חלקי.

מי זכאי?

כל עובד שהפיצויים שלו הולנו באופן מלא או חלקי. כלומר, אם העובד עונה על אחד התנאים הללו:

 • העובד זכאי לקבלת פיצויי פיטורים – כלומר הפיצויים שייכים לעובד ולא נשללה ממנו הזכות עקב מרמה, גניבה, עבירה פלילית וכדומה.
 • הפיצויים לא שולמו תוך 15 יום מהמועד האחרון לתשלום פיצויי פיטורים.

בנוסף לכך, גם במקרה הבא העובד זכאי לכך:

 • אם העובד זכאי למשוך את כספי הפיצויים או חלק מהם מתוך החיסכון הפנסיוני שלו, והמעסיק לא הודיע תוך 15 יום כי הוא מסכים לתשלום הכספים.

במקרה שהעובד נפטר חלילה, הזכות הזו ניתנת ליורשים שלו.

שכר לחישוב פיצויי הלנת פיצויי פיטורים

השכר לחישוב הלנת פיצויי פיטורים, הם פיצויי הפיטורים המולנים. כלומר הפיצויים המולנים הם כל התשלום של העובד מכוח הוראות החוק וזאת בניכוי התשלומים ששולמו לעובד במסגרת הביטוח הפנסיוני שלו.

השכר לחישוב הפיצויים מחושב בהתאם לחוק ולתקנות הנלוות לפיצויי פיטורין. בנוסף, גם פיצויי פיטורים עודפים שמשולמים מעבר לחובה לפי החוק, ולא שולמו – עשויים להיחשב פיצויים מולנים.

עוד חשוב לציין כי המעסיק רשאי מפיצויי הפיטורים ומפיצויי ההלנה כל סכום של חוב שהיה חייב העובד למעסיק או סכום שהמעסיק חייב או זכאי לנכות מפיצויי הפיטורים של העובד.

פיצוי הלנת פיצויי פיטורים – אופן חישוב

עובד שלא קיבל את פיצויי הפיטורים שלו בהתאם לחוק והפיצויים נחשבים מולנים, זכאי לקבל פיצויים כתוצאה מכך. פיצוי הלנת פיצויי פיטורים נוספים לפיצויים המולנים ומחושב באופן הבא:

 • בתקופה שבין היום ה-16 לבין היום ה-30 לאחר מועד התשלום – הפרשי הצמדה החל מיום מועד התשלום ועד ליום התשלום בפועל.
 • בתקופה לאחר היום ה-30 לאחר מועד התשלום – הפרשי הצמדה בהתאם לשינוי מדד המחירים לצרכן ממועד תשלום השכר עד המועד שהתשלום שולם בפועל, בתוספת 20% על הסכום הכולל של השכר המולן והפרשי הצמדה בעד כל חודש בתקופה זו. עבור חלק מחודש, התוספת 20% מחושבת באופן יחסי.

לדוגמה:

העובד השתכר ב-10,000 ₪ במשך 10 שנים והמעסיק הפריש עבורו 6% לפיצויים החל מהיום הראשון לעבודה. ב-01.01 העובד פוטר מעבודה והפיצויים שולמו לו בתאריך 15.02, בחודש זה המדד עלה ב-1%.

הפיצויים המולנים הם 10 * 12 * 2.33% * 10,000 * 1.01 = 28,239.60 ₪. ולכן:

 • עבור החודש הראשון, 01.01 עד 01.02 יש לשלם 5,647.92 ₪ (28,239.60 * 20%).
 • עבור החודש השני, 01.02 עד 15.02 יש לשלם 2,823.96 ₪ (28,239.60 * 20% * 0.5).
 • סך הכל פיצויי הלנת פיצויי פיטורים: 8,471.88 ₪.

תביעה לקבלת פיצוי הלנת פיצויי פיטורים

על מנת לקבל פיצויים אלו, על העובד להגיש תביעה בבית דין לעבודה על הלנת פיצויי פיטורים של המעסיק וזאת עד למועדים אלו:

 • אם הפיצויים המולנים שולמו – תוך 60 יום מהיום ששולם. בית הדין האזורי רשאי להאריך עד 90 יום.
 • אם הפיצויים המולנים לא שולמו – תוך שנה אחת (12 חודשים) מהיום שבו הפיצויים נחשבו מולנים.

הגשת התביעה נעשית על ידי הגשת כתב תביעה בענייני עבודה אל בית הדין לעבודה. יש לפרט את כל המידע על העובד, על המעסיק, השכר, הפיצויים ועוד – והכל ב-2 עותקים, למזכירות בית הדין. להורדת טופס כתב התביעה כאן.

למשל, אם העובד היה זכאי לקבל את השכר ב-01.05.2019 ושכרו הולן, אז:

 • אם קיבל את השכר ב-01.07.2019, הוא יכול להגיש תביעה עד תאריך 01.09.2019.
 • אם לא קיבל את השכר, אז הוא יכול להגיש תביעה עד ה-15.05.2020.

הפחתת פיצוי הלנת פיצויי פיטורים

בית הדין האזורי לעבודה רשאי להפחית את גובה פיצוי הלנת פיצויים, או לבטל אותו במקרים הבאים:

 • אם הפיצויים לא שולמו במועד בטעות כנה.
 • בגלל נסיבה שלמעסיק לא הייתה שליטה עליה.
 • עקב חילוקי דעות בדבר עצם החוב, אם הסכום שלא היה שנוי במחלוקת שולם במועד.
 • עקב חילוקי דעות בדבר עצם הזכות לפיצויי פיטורים.
 • עקב חילוקי דעות בדבר המועד שבו נפסקו יחסי עבודה.
 • מי שזכאי לקבלת פיצויי הפיטורים לא מסר למעסיק לפי דרישתו פרטים הנוגעים לעובד או לזכאי כאמור והדרושים לענין קביעת הזכות לפיצויי הפיטורים או שיעורם.

מה עוד חשוב לדעת?

 • ניתן להגיש זאת ללא עורך דין, אך כן ניתן להתיייץ עם עורך דין פרטי או לקבל עורך דין מהמדינה על ידי סיוע משפטי בחינם.
 • הגשת התביעה היא עד 60 יום מהרגע ששולמו הפיצויים המולנים אם הם שולמו לעובד או עד שנה אחת ממועד שהפיצויים נחשבו מולנים אם הם לא שולמו לעובד. אם מגישים לאחר מועדים אלו, התביעה מתיישנת.
 • במקרה של הלנה חוזרת: 3 פעמים בתקופה של 12 חודשים רצופים בתוך 3 שנים רצופות לאחר יום תשלום הפיצויים שבהם קשור הפיצוי – תקופת ההתיישנות היא 3 שנים.
 • הלנת פיצויי פיטורים היא עבירה פלילית, ובהתאם לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, המעסיק עלול לחטוף עיצום כספי בסך 35,800 ₪.
 • חשוב להכיר גם את הכתבה בעניין הלנת שכר.
 • פיצויי הלנת פיצויי פיטורים נחשבים הכנסה לצורך חישוב מס הכנסה או ביטוח לאומי.

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil