חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

הגשת תלונה על מעסיק למינהל הסדרה ואכיפה במשרד העבודה בגלל הפרת זכויות עובדים

עובד שזכויותיו נפגעו (זכויות עובדים), רשאי להגיש תלונה על מעסיק למינהל הסדרה ואכיפה במשרד העבודה למימושם ולתיקון ההפרה. העובד במקביל רשאי להגיש תביעה בבית הדין לעבודה.

מטרת הכתבה לספק את המידע הדרוש בנושא.

מהי תלונה על מעסיקים?

קיימים זכויות עובדים רבות, כך שלעיתים העובד לא יכול לממש אותם, או כי הוא אינו יודע עליהם או כי המעסיק לא מאפשר לממש אותם. הדבר יכול לקרות בכוונת תחילה או בשל אי ידיעה של העובד או של המעסיק לגבי אותה זכות או חובה, לפי העניין.

במקרה של חשד להפרה של זכויות עובדים לפי הוראות חוקי העבודה, עובד רשאי להגיש תלונה על המעסיק אל מינהל אכיפה והסדרה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

תלונה על מעסיק מהווה התחלה של של עונש כלפיו, אשר יכול להיות עונש פלילי או עונש מינהלי. זאת על מנת לאפשר אכיפה הולמת של חוקי העבודה והבאה להרתעה למניעת ביצוע פעולות של הפרת החוקים והוראות דיני העבודה.

מינהל הסדרה ואכיפה הינה מחלקה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, אשר פועלת לפי הוראות הדין ונועדה למנוע ולהרתיע במצב של ניצול הוראות החוק והדינים כלפי עובדיהם.

התלונה לא נועדה להביא לפיצוי או לשיפוי של העובד, בין אם כספי ובין אם לא. אלא נועדה לאכוף את ההוראות, להטיל עיצום כספי על המעסיק וזאת כדי שהוא ימנע מביצוע עבירות אלו בעתיד.

עובד רשאי להגיש במקביל גם תביעה אזרחית בבית הדין לעבודה, למימוש הזכות שלו, לרבות בקשה לקבלת סעד כספי. המינהל לא צד בעניין תביעות בין העובד לבין המעסיק, ולא מגיש תביעה בשם הצדדים.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

כל עובד רשאי להגיש תלונה על המעסיק למינהל אכיפה והסדרה במשרד העבודה, וזאת במקרה של חשד להפרת חוקי עבודה.

חוקי עבודה הם רבים והרשימה הבאה מציגה את הנושאים שלהם:

 • שעות עבודה – שעות רגילות, שעות נוספות, לילה, הפסקות, מנוחה ועוד.
 • שכר – שכר מינימום, ניכויים, תלושים וכד'.
 • היעדרות – חופשה, מחלה, פוריות ולידה, אבל, מילואים ועוד.
 • תנאים סוציאליים – דמי הבראה, קרן השתלמות, קרן פנסיה, הוצאות נסיעות ועוד.
 • קהל יעד – נשים בהריון, בני נוער, עובדים עם מוגבלויות, עובדי קבלן, עובדים זרים ועוד.
 • אחר – שיוויון הזדמנויות, הטרדה מינית וכד'.

למעשה מינהל הסדרה ואכיפה בפרט ומשרד העבודה בכלל, עוסקים בכלל חוקי העבודה, צווי הרחבה, הסכמים קיבוציים ושאר הנושאים בטיפול המינהל.

אילו מסמכים יש להמציא?

על מנת להגיש תלונה למינהל הסדרה ואכיפה יהיה עליכם להמציא את המסמכים ו/או אישורים הבאים:

 1. פרטים אישיים: שם, שם משפחה וטלפון ליצירת קשר.
 2. פרטי המעסיק: שם עסק, כתובת, שם מנהל וטלפונים.
 3. פירוט מקוצר של מהות התלונה.

מימוש הזכאות – איך להגיש תלונה?

עובד רשאי להגיש תלונה גלויה או תלונה אנונימית (ללא זיהוי שם העובדים או המתלוננים) לפי האמור בחלק זה.

רשאית כל, אין טופס מיוחד שאותו צריך למלא. למעשה, אפשר למלא כל טופס תלונה רגיל ושם לציין את הפרטים הבאים לפחות:

 • פרטי העובד – שם פרטי ושם משפחה, טלפון ליצירת קשר.
 • פרטי המעסיק – שם העסק או המעסיק, כתובת, שם המנהלים והטלפונים שלהם.
 • פרטי התלונה – כאן יש לציין את הפירוט המקוצר של מהות התלונה.

ניתן להגיש תלונה באמצעות אחת הדרכים הבאות:

 • דואר אלקטרוניreport.achifa@economy.gov.il.
 • פקס – 03-6828690.
 • טלפונים – 03-7347839 או 03-7347840 או 03-7347849 או 03-7347850 או 2570*.
 • טלמסר (הודעות 24 שעות ביממה) – 1-800-354-354.

לאחר מכן, המינהל מקבל את הפניה, מטפל בה וההמשך הוא שהעובד צריך להעיד בפני מפקחי עבודה ובמידת הצורך גם בפני בית הדין לעבודה.

הרחבות נוספות

להלן מידע מורחב בנושא.

עיצום כספי על המעסיק

הממונה במינהל הסדרה ואכיפה רשאי להטיל על המעסיק עיצום כספי על כל הפרה של חוקי העובדה, לפי 3 מדרגות אלו:

 • מדרגה אחת – 5,130 ₪.
 • מדרגה שניה – 20,520 ₪.
 • מדרגה שלישית – 35,910 ₪.

ולגבי יחיד המעסיק עובדים שלא במסגרת עסק, משלח יד או פעילות ציבורית – כמחצית מהסכום.

גובה העיצום הכספי והמדרגה, נקבעים לפי חומרת העבירה על החוק, הזכות אותה מפרים והחוק שלפיו נעברה העבירה.

על הפרה חוזרת ונשנית או הפרה נמשכת יש עיצומים כספיים מוגדלים בשיעור מוגדל.

מידע נוסף

 • במהלך החקירה ולפי בקשה מפורשת, ניתן להגיש בקשה אנונימית ללא ציון פרטי עובד או מתלונן.
 • הגשת תלונה אינה מונעת או אינה מעכבת הגשת תביעה בבית הדין לעבודה.

חקיקה ופסיקה

 • חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב-2011

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil