חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

רצף פיצויים – איך לייעד כספי הפיצויים לעתיד עם הטבת מס? ואיך להתחרט?

רשות המסים מעניקה מסלול הטבת מס שבו דוחים את תשלום המס על פיצויי פיטורים ומענקי פרישה בעת משיכתם וזאת על ידי רצף פיצויים. ההטבה חלה על התשלומים של העובד בעת עזיבת מקום עבודה.

המטרה היא להסביר על מה מדובר ואיך הטבת המס הזו משפיעה.

מה זה רצף פיצויים?

כאשר עובד עוזב מקום עבודה מסיבת פיטורים או התפטרות, לרוב, כספי פיצויי פיטורים שייכים לו, בין אם הופקדו לחיסכון פנסיוני (קרן פנסיה, קופת גמל, ביטוח מנהלים) ובין אם המעסיק נדרש להשלים בנוסף להפרשות הפנסיוניות. לגבי הכספים שבביטוח הפנסיוני: העובד יכול למשוך אותם או להשאיר אותם שם.

רצף פיצויים (או בשמותיו הנוספים: רצף מעסיקים, רצף מעבידים, רצף זכויות) הוא מסלול שבו עובד שפרש ממקום עבודה אחרון, יכול לדחות את חישוב והתחשבנות המס על כספי הפיצויים למועד מאוחר יותר שהינו לאחר סיום עבודה אצל מעסיק חדש. המסלול מיועד למי שמשאיר את הכספים בקופה ולא מי שמושך אותם מיידית.

למעשה, רצף פיצויים הוא דחיית מס הכנסה על הפיצויים וזהו מדובר על תכנון מס לגיטימי על פי פקודת מס הכנסה, כך שבעת משיכת הכספים כסכום חד פעמי, העובד יכול לדחות את אירוע המס ולהתחשבן בתקופה מתאימה יותר עבורו. הרעיון שעומד מאחורי מסלול הטבת המס הזו הוא שהעובד בעתיד יקבל שכר גבוה יותר ובכך הפטור ממס יחושב לפי השכר הגבוה יותר, מה שעשוי להקטין את גובה המס לתשלום וזאת על ידי דחיית אירוע המס.

הטבת המס הזו מתאימה לעובד שפרש ממקום עבודה של מעסיק קודם ואינו צריך את כספי הפיצויים בשלב זה ויכול להמתין על סיום העסקה אצל המעסיק החדש. לצורך כך הוא לצריך לייעד אותם לעתיד לצורך משיכה כסכום הוני (חד פעמי). על ידי דחיית קבלת הכספים – העובד יכול להנות מהטבת מס שעשויה להיות שווה לו הרבה כסף.

מסלול זה מאוד גמיש מה שמאפשר לעובד לחשוב מחדש, ואפילו להתחרט על כך בעתיד. אך עם זאת, חשוב לזכרות כי ברירת המחדל היא אינה מסלול זה, אלא מסלול רצף קצבה (שנועד לדחייה המס ומשיכת הכספים כקצבה).

מי זכאי? – תנאי זכאות להטבת המס

כדי שהעובד יהיה זכאי להטבת המס של רצף פיצויים, צריכים להתקיים תנאי הזכאות הבאים:

  • העובד שהיה לזכותו כספי פיצויים בחיסכון פנסיוני או בקופת גמל לפיצויים, והוא בחר לא למשוך את כספי הפיצויים הפטורים ממס בעת עזיבת עבודה.
  • העובד התקבל למקום עבודה חדש תוך שנה מיום הפרישה מהמעסיק האחרון, והמעסיק החדש מפריש עבורו כספי פיצויים לטובת חיסכון פנסיוני.

איך להגיש בקשה לרצף פיצויים?

מי שמעוניין לממש את תנאי הזכאות לעיל על ידי ייעוד כספי הפיצויים לצורך תשלום בעתיד תוך כדי ניצול הטבת המס, צריך להגיש בקשה לרשות המסים.

כדי לייעד את הכספים, על העובד למלא את טופס 161א (הודעת עובד עקב פרישה מעבודה) ובמיוחד את הפרטים האישיים וכן את סעיף 5.1. בסעיף זה צריך למלא את תאריך הפרישה מעבודה, שם הקופה, סכום שנצבר ועוד. כמו כן, צריך לפנות אל קופת החיסכון ולבקש אישור על הפקדות.

לאחר מכן, יש להעביר אל רשות המסים עם פרישתו מעבודה אצל המעסיק הקודם.

תקרה של רצף פיצויים

כדי למנוע עיוותים וניצול לא ראוי של הטבת המס הזו, במיוחד אצל בעלי שכר גבוה משמעותית, רשות המסים קבעה תקרה מירבית של כספי פיצויים שניתן לייעד אותם למטרה זו.

סכום התקרה המקסימלית היא מכפלה של 4 פעמים השכר הממוצע במשק במכפלת מספר שנות העבודה של העובד אצל המעסיק שממנו פרש. מדובר על סכום של 42,204 ₪ לשנה (נכון לשנת 2020), ללא קשר לשכר של העובד ערב הפרישה.

חישוב המס על משיכת הפיצויים במסלול

ככתוב מקודם, הליך רצף פיצויים דוחה את חישוב ותשלום המס מזמן הפרישה של המעסיק האחרון ועד לאחר סיום העסקה אצל המעסיק החדש. לכן, אם העובד יהיה מעוניין למשוך את כספי הפיצויים בעת עזיבה של המעסיק החדש, חישוב המס יהיה כך:

  • סכום הפיצויים – של כל המעסיקים יחד ולרבות ריבית על הרווחים.
  • מספר שנים / ותק – חישוב הותק הוא לפי המועד שבו מושכים את הכספים שהוא של כל המעסיקים יחד.
  • תקרת הפטור ממס – לפי התקרה הנכונה העדכנית למועד משיכת הכספים (שעשויה להיות גבוהה יותר גם ומקטינה עוד יותר את התשלום).
  • מס הכנסה – לפי מדרגות מס הכנסה נכון למועד משיכת הכספים.

למשל: נניח והעובד עבד 8 שנים וקבל שכר של 8,000 ₪ בחודש וצבר פיצויים בסך 70,000 ₪ (כולל ריבית). לאחר מכן העובד והחל לעבוד אצל מעסיק חדש 5 שנים רצופות בשכר של 14,000 ₪ בחודש וצבר עוד 75,000 ₪ ופרש. ההפרשות לפיצויים הן 8.33% לחודש (כלומר, חודש לכל שנה). תקרת הפטור היא 12,400 ₪ לשנה (נכון ל-2020).

האם חייב במס, עם ובלי רצף פיצויים?

בלי רצף:

  • מעסיק ראשון: משיכה של 70,000 ₪ (8,750 ₪ לשנה) – מכיוון שהיא נמוכה תקרת הפטור מפיצויים לא משלמים מס.
  • מעסיק שני: משיכה של 75,000 ₪ (15,000 ₪ לשנה) – סכום זה גבוה מתקרת הפטור ולכן המס הוא על 13,000 ₪ (2,600 ₪ * 5), לפי 31% מדרגות מס וסך הכל 4,030 ₪ מס הכנסה.

עם רצף:

  • 2 המעסיקים יחד, לאחר הפרישה ממעסיק שני: משיכה של 145,000 ₪ (כ-11,154 ₪ לשנה) – מכיוון שמדובר על סכום נמוך מתקרת הפטור, לא נדרש לשלם מס.

הטבת המס הזו שווה: 4,030 ₪ חיסכון במס הכנסה!

כמה פעמים אפשר לבקש רצף פיצויים?

רצף פיצויים נקרא גם רצף מעסיקים ואין מגבלה על מספר הפעמים שבהם ניתן לפנות במסלול זה. כלומר, בכל פעם אפשר לבקש שוב ושוב רצף פיצויים של מספר בלי מוגבל של מעסיקים, ועד למועד בו העובד יהיה מעוניין למשוך את הכספים.

זה הזמן לומר, שאפשר לערוך רצף פיצויים לא רק מהמעסיק הראשון, אלא ממעסיק שני ואילך למשל. הכל בהתאם למטרות ולתנאי הזכאות.

ניכוי מס במקור על כספי פיצויים שנשמרו במסגרת רצף פיצויים

במידה והעובד החליט על רצף פיצויים של כספי הפיצויים, אין זה משנה אם הסכומים חייבים במס או שלא, העובד לא יידרש לשלם עליהם מס הכנסה בשלב זה, ההתחשבות נעשית רק לאחר עזיבה של המעסיק החדש ולא בזמן העבודה אצלו.

משיכה חלקית של כספי פיצויים

העובד לא יכול למשוך חלק מכספי הפיצויים בפטור ממס ואת השאר לייעד לרצף פיצויים. מכיוון שבמקרה זה, אפשר להנות מכפל מס בניגוד למטרה של המסלול הזה ולכן אם במסלול זה, לא ניתן למשוך חלק בפטור ממס.

במידה והעובד החליט למשוך חלק מכספי הפיצויים, למרות שיש לו רצף פיצויים, אזי כספי הפיצויים שנותרו ימשיכו להנות מתנאי המסלול הזה. אולם, כספי פיצויים חלקיים שנמשכו – יהיו חייבים בתשלום מס והם לא יהיו זכאים לפטור ממס עד התקרה בחוק או לפריסת תשלומים.

יחד עם זאת, אם העובד לא ביצע רצף פיצויים, הוא יכול למשוך את כספי הפיצויים הפטורים ממס הכנסה ואת שאר הפיצויים, שכן חייבים במס, לדחות אותם ולייעד אותם במסלול של רצף קצבה.

אי עמידה בתנאי המסלול

במידה והעובד לא עומד בתנאי המסלול, כמו למשל הוא לא התקבל לעבודה חדשה תוך שנה אחת, עליו להודיע מיד לרשות ועד להשלמת השנה, מכיוון שאם לא יעשה כן, רשות המסים עלולה למנוע ממנו לקבל את הטבת המס ושלב עתידי בו ירצה למשוך את הכסף, עלול להידרש לשלם את המס.

כלומר, אין שום יתרון לבחור מסלול זה אם לא עומדים בתנאי הזכאות שלו. להיפך, הוא עלול להזיק אם לא בודקים זאת. המקסימום המירבי הוא להודיע על חרטה ממסלול זה עד שנתיים, פירוט בהמשך.

שילוב בין רצף פיצויים לבין רצף קצבה

הוראות החוק לא מגבילות בעניין שילוב של 2 סוגי הרצפים הללו והמשמעות היא שהעובד יכול לקבוע כי על סוגי פיצויים שונים יחולו הוראות של מסלולים שונים ושילוב בינהם הוא אפשרי ונתון לשיקול דעת העובד.

פטירת עובד במהלך רצף קצבה

אם העובד פנה למסלול זה ונפטר בהלכו, הרי שהפרישה מהמעסיק האחרון בגלל פטירת העובד חלה לפי הוראות החוק בעניין מענק עקב מוות ולרבות תנאי הזכאות שלהם.

הפטור ממס הינו פעמיים המשכורת האחרונה של העובד ועד 24,840 ₪ (נכון ל-2020) לכל שנת עבודה במהלך המסלול הזה.

חרטה / חזרה מרצף פיצויים

לפי הוראות החוק, העובד רשאי לחזור בו מבחירת מסלול רצף פיצויים ולבטל את ההחלטה. כלומר, היה והעובד עמד בתנאי המסלול, אך הוא בחר החליט שאינו מעוניין במסלול זה, ומעוניין במסלול אחר כמו משיכת הכספים או רצף קצבה או שילוב בינהם – אז הוא יוכל לעשות זאת.

עם זאת, העובד יכול לחזור בו רק בתוך שנתיים בלבד מהמועד שהוא פרש מהמעסיק הקודם. אפילו תוך כדי עבודתו אצל המעסיק הנוכחי. במקרה כזה, כל הפיצויים שהופקדו לטובת העובד בחיסכון לפנסיה, כולל ריביות והצמדה ייחשבו כמענק פרישה / פיצויי פיטורים.

כלומר, חוזרים לאותה נקודה לפני הבקשה לרצף פיצויים, המס חל בהתאם למדרגות מס ולפי תקרת הפטור, העובד יכול למשוך את כספי הפיצויים ולשלב בינהם כפי שהוא רוצה. הותק נחשב לפי סך התקופה של העבודה ולא תקופת הפסקה. סכום הפטור ממס יחושב לפי משכורת אחרונה אצל המעסיק כשהיא מתואמת למדד של החודש בו העבד התחרט.

במקרה כזה, על העובד למלא טופס 161ג שהינו הודעה על חזרה מרצף פיצויים.

חשוב לזכור: אם לא מודיעים על התחרטות תוך שנתיים, משמע כי רצף הפיצויים נכנס לתוקף וכל משיכה של פיצויים חייבת בתשלום מס ולא יהיה ניתן לקבל פטור.

חקיקה ופסיקה – הוראות חוק

  • פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] התשכ"א-1961

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil