קריירה והשכלה

שעות נוספות בעבודה – כמה מותר? מה גובה התשלום? ואופן חישוב

עובדים עשויים להישאר שעות נוספות בעבודה ולכן אחד הזכויות החשובות ביותר הוא לדעת כמה מותר להם לעבוד, מה גובה התשלום ועוד מידע הכרחי. עובד נשאר שעות נוספות בעבודה כדי להרוויח יותר כסף ולא כי זו חובה.

כתבה זו תסביר את הזכות של העובדים, איך לבדוק, האם שולם לעובדים באופן תקין ועוד מידע חשוב.

מהן שעות נוספות בעבודה?

ייתכן והדבר יישמע לכם מובן מאילו, אבל לא לכולם ברור מהן באמת שעות נוספות במקום העבודה. כדי לענות על שאלה זו, ראשית בו נבין מהן שעות רגילות.

שעות רגילות אלו שעות שבו עובד מקבל את השכר הרגיל שלו, בין אם הוא עובד שעתי, יומי או חודשי. לרוב מדובר 8 או 9 שעות ביום, בהתאם לפי אורך שבוע העבודה אצל המעסיק (5 ימים בשבוע או 6 ימים בשבוע) וזאת עד ל-42 שעות עבודה בשבוע לפי צו ההרחבה בעניין קיצור שבוע העבודה ל-42 שעות.

לפיכך ולפי חוק שבוע עבודה ומנוחה, שעות נוספות אלו שעות שהן מעבר לתקרה היומית או לתקרה השבועית. עבור שעות נוספות בעבודה, מעסיק נדרש לשלם גמול על שעות נוספות שהן נגזרות מהשכר הרגיל של העובד.

אין זה משנה אם העובד החל לעבוד לפני השעות הקבועות שלו בעבודה (כמו משמרת כלשהי) או שנשאר לעבוד לאחר המשמרת – העובד יהיה זכאי לקבל שעות נוספות.

חשוב להבהיר: חישוב השעות הנוספות נעשה ראשית לפי בסיס יומי ורק לאחר מכן לפי בסיס חודשי. החישוב לא נעשה לעולם על בסיס חודשי ומעסיק אינו רשאי לחשב באופן זה. דוגמאות לכך בהמשך.

הערה: אם חלים תנאים מיטיבים על פי הסכם קיבוצי, צו הרחבה או חוזה עבודה אישי – העובד יהיה זכאי לאותם תנאים ובלבד שהם לא גורעים או מפחיתים מהחוק.

מי זכאי לקבל תשלום על שעות נוספות?

ככלל, בעקבות צו הרחבה לקיצור שבוע העבודה ל-42 שעות בשבוע, כל עובד שעובד יותר מ-42 שעות בשבוע זכאי לתשלום על שעות נוספות החל מהשעה ה-43 ואילך. החישוב הוא נטו וללא חישוב זמן הפסקה בעבודה – כלומר, 9 שעות עבודה ברוטו כוללות גם הפסקה של 24 דקות ולכן העובד עובד 8:36 שעות (במספר עשרוני 8.6 שעות).

בנוסף לכך, קיים גם חישוב יומי לפיו נקבעים שעות נוספות, להלן הסבר:

1. מקום עבודה בו שבוע עבודה בן 5 ימים

 • ב-4 הימים המלאים (א'-ד' בד"כ) – עובד זכאי לקבל גמול שעות נוספות על כל שעה מעבר ל-9 שעות ברוטו (או 8:36 שעות נטו – הפסקה של 24 דקות).
 • ביום המקוצר בשעה אחת (ה' בד"כ) – עובד זכאי לקבל גמול שעות נוספות על כל שעה מעבר ל-8 שעות ברוטו (או 7:36 שעות נטו – הפסקה של 24 דקות).
 • כל שעה נוספת מעבר ל-42 שעות בשבוע (כמו שכתוב מקודם).

לדוגמה:

עובד עבד 9 שעות ברוטו בימים א עד ג, יום ד עבד 10 שעות ברוטו ויום ה עבד 9 שעות ברוטו (מנוכה 24 דקות הפסקה ביום). כמה שעות עבודה רגילות וכמה שעות נוספות? – ככתוב לעיל:

 • יום א-ג: עבד 9 שעות רגילות ולכן אין שעות נוספות.
 • יום ד: עבד 10 שעות, כאשר 9 שעות רגילות ושעה אחת נוספת.
 • יום ה: עבד 9 שעות, כאשר 8 שעות רגילות ושעה אחת נוספת.
 • לכן: 42 שעות רגילות נטו (לאחר ניכוי 24 דקות ביום על הפסקה) וגם 2 שעות נוספות יומיות. היות שעבד 42 שעות שבועיות, הוא אינו זכאי לשעות נוספות ברמה השבועית.

2. מקום עבודה בו שבוע עבודה בן 6 ימים

 • ב-5 הימים הראשונים (א'-ה' בד"כ) – עובד זכאי לקבל גמול שעות נוספות על כל שעה מעבר ל-8 שעות עבודה.
 • ביום המקוצר (ו' בד"כ) – עובד זכאי לקבל גמול שעות נוספות על כל שעה מעבר ל-7 שעות עבודה.
 • כל שעה נוספת מעבר ל-42 שעות בשבוע (כמו שכתוב מקודם).

דוגמה:

עובד עבד 9 שעות בימים א-ב, ימים ג-ה עבד 7 שעות ויום ו עבד 3 שעות. כמה שעות עבודה רגילות וכמה שעות נוספות? – ככתוב לעיל:

 • יום א-ב: עבד 9 שעות, כאשר 8 שעות רגילות ושעה אחת נוספת (לכל יום).
 • יום ג-ה: עבד 7 שעות רגילות ולכן אין שעות נוספות.
 • יום ו: עבד 3 שעות רגילות ולכן אין שעות נוספות.
 • לכן: 42 שעות רגילות נטו וגם 2 שעות נוספות יומיות. היות שעבד 42 שעות שבועיות, הוא אינו זכאי לשעות נוספות ברמה השבועית.

3. משמרת לילה

 • כל שעה מעל 7 שעות עבודה ביום – היא שעה נוספת.
 • כל שעה מעבר ל-42 שעות עבודה בשבוע – היא שעה נוספת (ככתוב מקודם).
 • הערה: אסור להעסיק עובד מעל 58 שעות משמרת לילה בשבוע.

ייתכן וחלים תנאים אחרים או נוספים על פי הסכם קיבוצי או צו הרחבה בעניין משמרת לילה.

מי לא זכאי לקבל תשלום על שעות נוספות?

חוק שעות עבודה ומנוחה אינו חל על עובדים מסויימים ולכן גם סעיף השעות הנוספות לא חל עליהם. ברשימת התפקידים נמצאים: שוטרים, סוהרים ועובדי שירות בתי הסוהר, עובדי מדינה שתפקידם מחייב לעמוד לרשות העבודה גם מחוץ לשעות העבודה הרגילות, יורדי ים ועובדי דיג, אנשי צוות אוויר, עובדים בתפקידי הנהלה או בתפקידים הדורשים מידה מיוחדת של אמון אישי, וכן עובדים שתנאי עבודתם ונסיבותיהם אינם מאפשרים למעסיק כל פיקוח על שעות העבודה והמנוחה שלהם.

בנוסף לכך, גם עובדים זרים בתחום הסיעוד אינם זכאים לגמול עבור שעות נוספות בעקבות פסיקת בג"ץ.

גובה תשלום על שעות נוספות – כמה כסף מגיע לכם?

גובה הסכום לתשלום עבור שעות נוספות משתנה בהתאם למאפיינים שונים. על פי החוק, עבור השעתיים הראשונות יש לשלם 25% מעל השכר הרגיל ועבור כל שעה נוספת יש לשלם 50% מעל השכר הרגיל. להלן פירוט מורחב יותר:

1. שעות נוספות עבור יום חול (שאינו חג או מנוחה שבועית)

 • עבור השעתיים הראשונות – תשלום של 125% על שעת עבודה של השכר הרגיל של העובד.
 • עבור השעה השלישית ואילך – תשלום של 150% על שעת עבודה של השכר הרגיל.

אם העובד מקבל שכר לפי תוצרת, המעסיק ישלם בשעתיים הנוספות הראשונות 125% מהשכר הרגיל לאותה יחידה, ועבור השעה הנוספת השלישית ואילך 150% מהשכר הרגיל לאותה יחידה.

2. שעות עבודה עבור מנוחה שבועית או חג

 • השכר בחג או במנוחה השבועית של העובד, אם הוא עובד ביום זה הינו 150% על השכר הרגיל.
 • עבור השעתיים הראשונות – תשלום של 187.5% על שעת עבודה של השכר הרגיל של העובד (תוספת של 25% על השכר בחג או מנוחה שבועית). כלומר 150% * 125%.
 • עבור השעה השלישית ואילך – תשלום של 225% על שעת עבודה של השכר הרגיל (תוספת של 50% על השכר בחג או מנוחה שבועית). כלומר, 150% * 150%.
 • פסק בין הדין לעבודה (ס"ע 40632-10-10) קבע כי אופן החישוב אינו נכון, ויש לחשב 25% ו-50% לא כתוספת (קרי 175% או 200%), אלא כמכפלה ולכן השכר צריך להיות 187.5% בשעתיים ראשונות ו-225% בשעה השלישית ואילך.
 • אם העובד השלים מכסה שבועית של שעות (42 שעות), ובנוסף לכך, הוא עבד גם ביום המנוחה השבועית או החג, הוא יהיה זכאי עבור שעות עבודה נוספות החל מהשעה הראשונה.

לדוגמה:

עובד עבד 8 שעות עבודה בימים א – ה, וביום שישי עבד 6 שעות (1 מהן לאחר כניסת השבת). כמה שעות נוספות ומה שיעור התשלום בגינם?

 • ביום שישי 2 השעות הראשונות משלימות ל-42 שעות ולכן יהיה זכאי לשעות רגילות.
 • 2 השעות הבאות ביום שישי (השלישית והרביעית) הן שעות נוספות שבגינם יש תשלום של 125%.
 • השעה החמישית היא שעה מעבר שבגינה יש תשלום של 150% על השכר הרגיל.
 • השעה השישית היא שעה נוספת מעבר שבגינה תשלום 150%, אולם מבפני שהיא כבר שבת, אז התשלום הוא 225%.

3. שעות עבודה עבור משמרת

 • עובדים מסויימים זכאים לקבל תשלום נוסף עבור משמרת וזאת לפי הסכם קיבוצי או צו הרחבה.
 • אם עובד זכאי לקבל תוספת משמרת של 40% אזי, אם הוא עובד שעות נוספות, הוא יהיה זכאי כך:
  • עבור השעתיים הראשונות – תשלום של 175% על שעת עבודה של השכר הרגיל (140% * 125%).
  • עבור השעה השלישית ואילך – תשלום של 210% על שעת עבודה של השכר הרגיל (140% * 150%).

4. מנוחה תמורת תשלום שעות נוספות

עובד המקבל שכר חודשי (גלובאלי) או לתקופה ארוכה יותר, בתחומים מסויימים זכאי לקבל מנוחה במקום גמול שעות נוספות, בתנאי ששכרו באותו חודש לא ייפגע, וזאת באופן הבא:

 • השעתיים הנוספות הראשונות – מנוחה של שעה ורבע לפחות עבור כל שעה רגילה.
 • השעה השלישית ואילך – מנוחה של שעה וחצי עבור כל שעה רגילה.

התחומים הם עבודות חקלאות, עבודות טיפול בבעלי חיים, שמירה, עובדי מדינה או רשות מקומית בעבודה חיונית לציבור, עבודות בבתי אוכל, מסעדות ובתי קפה, עבודות טיפול בחולים, בתי מרקחת, מוסדות החלמה או טיפול בזקנים או בילדים.

חישוב שעות עבודה נוספות – איך מחשבים?

שעות עבודה נוספות מחשבים קודם כל על בסיס יומי ולאחר מכן על בסיס שבועי. לא מחשבים על בסיס חודשי לעולם. עם זאת, יש להוציא מהכלל מקרים של שעות גמישות שעליהם נדבר בהמשך.

כלומר, קודם כל בודקים את מספר השעות שעובד עבד בכל יום, בפילוח של השעות הרגילות והנוספות, ולאחר מכן בודקים את מספר השעות שעובד עבד במהלך כל השבוע.

כך למשל, עם עובד עבד שעות נוספות ביום, אך ברמה השבועית הוא עבד עד 42 שעות – הוא עדיין יהיה זכאי לשעות נוספות באותו יום שעבד יותר. ייתכן כי הוא עבד מעל 42 שעות בשבוע, אך ברמה היומית לא עבד שעות נוספות ולכן יהיה גם זכאי לשעות נוספות, אך ברמה השבועית.

1. שעות נוספות על בסיס יומי בלבד

כאשר עובד עובד שעות נוספות בכל יום, אך ברמה השבועית לא עבר את ה-42 שעות.

לדוגמה: במקום עבודה של 5 ימים בשבוע העובד עבד כך: בימים ראשון עד שלישי עבד 9 שעות ברוטו (8:36 נטו), יום רביעי 10 שעות (9:36) ויום חמישי 7 שעות (6:36).

לכן, ביום רביעי, יש לו שעה אחת נוספת, למרות שברמה השבועית הוא עבד 42 שעות בלבד.

2. שעות נוספות על בסיס שבועי בלבד

כאשר עובד לא עובד שעות נוספות ביום, אך ברמה השבועית עבר את ה-42 שעות.

לדוגמה: במקום עבודה של 6 ימים בשבוע העובד עובד כך: בימים ראשון עד חמישי 8 שעות ביום, יום שישי 4 שעות.

לכן, אין לא שום יום עם שעה נוספת, אולם ברמה השבועית הוא עבד 44 שעות, ולכן ביום שישי השעתיים ה-3 וה-4 הן נוספות.

3. שעות נוספות גם על בסיס יומי וגם על בסיס שבועי

כאשר עובד עובד שעות נוספות גם ברמה היומית וגם ברמה השבועית עבר את ה-42 שעות. במקרה זה:

 • ראשית יש לבדוק האם עבר את המכסה היומית מעל שעות התקן הרגילות, כך ששעות אלו יהיו נוספות.
 • לאחר מכן, בודקים ברמה השבועית את כמות השעות הרגילות שהעובד עבד במהלך השבוע (ללא השעות הנוספות היומיות שחושבו).
 • שעה שהיא לא חושבה כשעה יומית והיא מעבר ל-42 שעות בשבוע – היא שעה נוספת ברמה שבועית.

לדוגמה: במקום עבודה של 5 ימים בשבוע. העובד עבד 9 שעות ברוטו בכל יום (8:36 נטו לאחר ניכוי 24 דקות הפסקה) ויום שישי עבד עוד 5 שעות. סך הכל עבד 48 שעות (8.6 כפול 5 ימים + 5 שעות יום שישי).

לכן, ביום חמישי שהוא צריך להיות יום מקוצר בשעה אחת, העובד עבד את השעה הזו והיא נחשבת שעה נוספת ברמה היומית. 5 השעות של יום שישי נחשבות שעות נוספות ברמה השבועית ולכן שעתיים מהן 125% ו-3 השעות הבאות 150% כל אחת.

יום היעדרות (מחלה / חופשה / חג) עם שעות נוספות

ימי היעדרות מסוג יום מחלה, יום חופשה או יום חג נחשבים ימים בהם העובד עבד לצורך חישוב שעות נוספות. לכן, עובד שנעדר ממקום העבודה ביום מסויים, אותו יום ייחושב לפי מספר שעות רגילות כך שיהיה ניתן לדעת ברמה השבועית האם העובד עבד שעות נוספות.

לדוגמה: במקום עבודה של 6 ימים בשבוע, עובד נעדר בגלל חופשה ביום ראשון, ימים ב-ה עבד 8 שעות ביום, יום שישי עבד 4 שעות.

ברמה השבועית, העובד עבד 44 שעות (כי יום ראשון נחשב שעבד 8 שעות). לכן ביום שישי, השעתיים אחרונות הן שעות נוספות.

קיזוז שעות נוספות מול שעות חסרות

לא ניתן לקזז שעות נוספות בימים שמעל התקן היומי, מול הימים שבהן חסרות שעות מתחת לתקן היומי. כך לדוגמה, אם עובד עבד ביום ראשון שעה אחת נוספת ביום חמישי הוא יצא שעה אחת לפני הזמן – אסור לקזז שעות אלו ואותו עובד יהיה זכאי לאותה שעה נוספת.

משרה חלקית – שעות נוספות

עובד שעובד במשרה חלקית, כך שהוא עובד כמה ימים בשבוע ובכל יום או חלק מהם יש לו שעות נוספות – אין לבדוק ברמה השבועית מכיוון שהוא גם כך לא הגיע למכסה שבועית של 42 שעות (הרי מדובר על משרה חלקית). לכן, גם במקרה זה, יש לבדוק את המכסה היומית ולחשב שעות נוספות על בסיס יומי.

עובד חודשי במשכורת – שעות עבודה נוספות

על פי חוק הגנת השכר, המעסיק אינו רשאי לקבוע שכר כולל (גלובאלי) שכבר מגלם בתוכו תמורה על שעות נוספות או על חופשה שנתית. עובד כזה יהיה זכאי לקבל גמול גלובאלי שנקבע לפי שכר מינימום או השכר של העובד לפי מחיר שעת עבודה של העובד.

כך שאם השכר של העובד הוא 8,000 ₪ גלובאלי בחודש, לפי 182 שעות עבודה בחודש, השכר השעתי 43.96 ₪. לכן עובד שעובד במשכורת ועובד שעות נוספות, ייחשב לפי האופן החישוב לעיל ולפי השכר השעתי במכפלת 125% או 150% לפי העניין.

שעות גמישות

למרות הכתוב בכתבה זו, עובד ומעסיק יכולים להסכים על עבודה עם שעות גמישות שבאמצעותן, העובד יכול לבחור לעבוד יום עבודה שאינו מלא מבלי ששכרו ייפגע, כאשר הוא צריך להשלים את השעות הללו ביום אחר באותו חודש מבלי לקבל עבורן שעות נוספות.

לצורך כך, חובה שתיהיה הסכמה חופשית בין העובד והמעסיק, התחשבנות תהיה אחת לשנה, יש חוזה עבודה חתום, תשלום קבוע כאילו העובד עבד שעות רגילות ותנאי היעדר כפייה או ניצול.

שעות כוננות

תשלום על שעות נוספות, משולם על ביצוע שעות נוספות בפועל ולא על שעות שבהם העובד נמצא בכוננות, אך לא מוזעק לעבודה. אולם, עובדים עם שעות כוננות, עשוים להיות מתוגמלים בשכר אחר לפי הסכם העבודה.

הפרשות לפנסיה ולפיטורין

שעות נוספות אינן נכללות כחלק מהשכר הרגיל, כך שהן מהוות תוספת לשכר ולפיכך המעסיק לא נדרש להפריש עבורן עבור פנסית החובה של העובד ולצרכי פיצויים.

עם זאת, ייתכנו כי תנאים מיטיבים באמצעות הסכם קיבוצי צו הרחבה או חוזה אישי עשוים לכלול ולהורות על המעסיק לחשב את השכר המבוטח כך שהוא כולל גם שעות נוספות.

איך לבדוק האם משלמים כמו שצריך?

מכיוון ששעות נוספות הן שכר מעבודה, המעסיק נדרש לציין אותם בתלוש השכר שלכם וניתן גם לבקש דו"ח על שעות בעבודה (כניסה ויציאה) לצורך חישוב והשוואה. אם אתם לא בטוחים, תוכלו לקרוא את המדריך שלנו בנושא איך לקרוא תלוש שכר לקבלת מידע נוסף.

תלונה על המעסיק בגלל הפרה

אם המעסיק מפר את זכות העובד בכל עניין, ובמקרה זה בעניין שעות נוספות, קיזוז שעות נוספות, אי תשלום נכון ועוד, הוא רשאי להגיש תלונה למינהל הסדרה ואכיפה במשרד העבודה. כמו כן, ניתן להגיש תביעה בבית הדין לעבודה.

מה עוד חשוב לדעת?

 • תשלום על שעות נוספות חל רק אם העובד עבר את המכסה היומית או השבועית (42 שעות).
 • לא ניתן להסכים על גמול הנמוך ממה שקבוע בחוק, וגם אם נחתם הסכם כזה – אין לו תוקף משפטי.
 • עובדים בענפים שונים כמו אולמות וגני אירועים, או בענף המלונאות, זכאים לחישוב אחר של שעות נוספות.

מעל 1,500 חברים בערוץ טלגרם של פרוטוקול. הצטרפו כעת: t.me/protocolil


הירשמו לקבלת חדשות ומידע למייל

טופס משוב

האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?


המשוב אנונימי והמידע נועד לשיפור התוכן.

תגיות

כתבות נוספות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

Close