חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

מס הכנסה לשכירים – מדריך חישוב מס הכנסה מעבודה לעובד שכיר

עובד שכיר שמקבל הכנסה מעבודה אצל מעסיק, יכול לדעת כמה מס הכנסה לשכירים הוא צריך לשלם לפי חישוב נכון ומדוייק. גובה המס משתנה בהתאם לסוג ההכנסה, האם היא מעבודה או שלא מעבודה.

מטרת הכתבה להסביר את גובה המס וחישובו לעובד שכיר.

מהו מס הכנסה לשכירים?

מס הכנסה הוא תשלום חובה שכל אדם חייב לשלם עבור הכנסותיו. מס זה הוא שם כללי והוא עשוי להשתנות בהתאם לסוג ההכנסה של האדם וגם דרך חישובו משתנה.

מס הכנסה לשכירים הוא מס הנגבה באופן ישיר מתוך שכר העבודה של העובר. זהו מס הכנסה מעבודה שניתן לראות את אופן התשלום שלו גם בתלוש השכר של העובד, הניתן על ידי המעסיק.

בישראל, מס הכנסה מעבודה לעובד שכיר מחושב לפי מדרגות מס הכנסה. המיסוי מחולק לפי שכבות, כאשר כל שכבה היא טווח שכר מסויים של העובד ולכל שכבה יש גובה מס ייחודי. ככל שההכנסה של העובד גדולה יותר, כך השכר שלו מורכב מכמה שכבות, וכך הוא נדרש לשלם יותר מס ואף מס בשיעור גבוה יותר ככל שהמדרגות גדלות.

זאת ועוד, מס ההכנסה מחושב במונחים שנתיים תמיד, למרות שהוא נגבה בפועל בכל חודש. בסוף השנה נערך חישוב האם שילם העובד יותר מדי מס ומגיע לו החזר מס או שלא. בנוסף לכך, העובד עשוי להיות זכאי לקבל הטבות מס שמקטינות את גובה המס הסופי לתשלום כמו מגורים ביישוב מזכה, הפרשות לפנסיה ועוד.

כדי להבטיח שהעובד ישלם את המס האמיתי, הוא חייב למלא טופס 101 בעת התחלת עבודה ובכל תחילת שנת מס. הטופס ניתן לרוב על ידי המעסיק ויש למסור אותו אליו.

אוכלוסיית יעד – מי חייב בתשלום המס?

כל עובד שכיר שמקבל הכנסה מעבודה (ואף הכנסה שלא מעבודה) חייב לשלם מס הכנסה לשכירים שמחושב לפי מדרגות מס הכנסה.

גובה מס הכנסה לשכירים

עובד שכיר נדרש לשלם מס הכנסה מעבודה החושב לפי מדרגות המס ככתוב מקודם. ניתן לראות את הסכומים המעודכנים נכון להיום בכתבה על מדרגות מס הכנסה.

הטבות מס לשכירים

עובד שכיר זכאי לקבל הטבות מס שמסייעות לו לשלם פחות מס הכנסה בסופו של דבר. הטבות המס הנפוצות ביותר הן ניכוי ממס הכנסה (הקטנת ההכנסה החייבת במס, כך שתהיה מחושבת לפי מדרגת מס נמוכה יותר) או זיכוי ממס הכנסה (הקטנת גובה המס לאחר חישוב לפי מדרגות המס על ידי קבלת קיזוז).

חישוב מס הכנסה שנתי לשכירים

חישוב מס הכנסה נעשה לפי השלבים הבאים:

 1. חישוב הכנסה חייבת במס של העובד – יש לחשב את כל ההכנסה הברוטו של העובד (מומלץ במונחים שנתיים ולא חודשיים), כלומר לחבר את כל התקבולים והטבות שהעובד קיבל מעבודה ולחסר סכומים הפטורים ממס (אם יש כאלו).
 2. חישוב המס לפי מדרגות מס – יש לחשב את המס לפי מדרגות מס עדכניות של אותה שנה לגביה החישוב נערך בהתאם להכנסה החייבת שחושבה בנקודה קודמת.
 3. חישוב הטבות המס – יש לחשב את כל הזיכויים ממס שמגיעים לעובד (כמו זיכוי על הפקדות לפנסיה, זיכוי לתושב ישוב מזכה, זיכוי על תרומה, נקודות זיכוי ממס הכנסה ועוד).
 4. חישוב המס נטו – יש לחסר את הזיכויים בנקודה 3 מתוך המס ברוטו בנקודה 2.

דוגמאות לחישוב גובה מס:

דוגמה 1:

עובד מרוויח 10,000 ₪ בחודש ומקבל גם 1,000 ₪ החזר הוצאות נסיעה וגם 100 ₪ שי עם גילום מלא. העובד מפריש 6% מהשכר הרגיל לחיסכון לפנסיה. לעובד מגיע רק 2.25 נק' זיכוי (תושב ישראל) ואין לו נק' זיכוי אחרות. ידוע כי העובד תרם גם 2,000 ₪ למוסד מוכר.

כמה מס הכנסה הוא צריך לשלם (לפי נתוני שנת 2019)?

 1. ההכנסה החייבת שנתית – 132,000 ₪ (חישוב של 10,000 שכר + 1,000 נסיעות, והכל * 12). (100 ₪ לחודש גילום זהו תשלום פטור כי המעסיק משלם עבור העובד את המס).
 2. גובה המס לפי מדרגות
  • על השכר שעד 75,720 ₪ המדרגה היא 10% – ולכן המס הינו 7,572 ₪ (חישוב 10% * 75720).
  • על השכר שבין 75,721 ₪ ועד 108,600 ₪ המדרגה היא 14% – ולכן המס הינו 4,603.20 ₪ (חישוב 14% * 32880).
  • על השכר שבין 108,601 ₪ ועד 132,000 ₪ המדרגה היא 20% – ולכן המס הינו 4,680 ₪ (חישוב 20% * 23400).
  • סך המס ברוטו – 16,855 ₪.
 3. הטבות מס שמגיעות לעובד
  • הפרשות לפנסיה – על הפרשות של 6% מהשכר שהם 7,200 ₪, יש זיכוי ממס בגובה 35%. כלומר זיכוי ממס בסך 2,520 ₪ (חישוב 35% * 7200).
  • נקודות זיכוי – על כל נקודת זיכוי יש זיכוי 2,616 ₪ לשנה, מכיוון שמגיע לעובד זיכוי תושב. מגיע זיכוי של 5,886 ₪ (חישוב: 2.25 * 2616).
  • זיכוי תרומה – על זיכוי מעל רצפה מינימלית מגיע זיכוי 35%. כלומר, מגיע זיכוי ממס של 700 ₪ (חישוב 35% * 2000).
  • סך הכל זיכוי – 9,106 ₪.
 4. גובה המס נטו – 7,749 ₪ בשנה או כ-645 ₪ בחודש (חישוב 16855 מינוס 9106).

דוגמה 2:

עובדת מרוויחה שכר מינימום, היא מפרישה 6% לפנסיה ויש לה 2.75 נק' זיכוי תושב + זיכוי לאישה. כמה מס היא צריכה לשלם (ב-2019)?

 1. ההכנסה החייבת השנתית – 63,600 ₪ (חישוב 5,300 * 12).
 2. גובה מס ברוטו
  • על השכר שעד 63,600 ₪ המדרגה היא 10% – לכן גובה המס הוא 6,360 ₪ (חישוב 10% * 63600).
 3. הטבות מס מסוג זיכוי
  • נקודות זיכוי – כל נקודה שווה 2,616 ₪. סך הכל זיכוי ממס מגיע 7,194 ₪ (חישוב 2.75 * 2616).
  • הפרשות לפנסיה – על הפרשות של 6% מהשכר שהם 3,816 ₪, יש זיכוי ממס בסך 35%. כלומר זיכוי בסך 1,335.60 ₪ (חישוב 35% * 3816).
  • סך הכל זיכוי – 8,529.60 ₪.
 4. גובה המס נטו – 0 ₪, מכיוון שסך הזיכויים מעל המס ברוטו (8529 זיכוי גבוה מ-6360 מס). לא ניתן לקבל מס בחזרה, למרות שזה נחשב במינוס לטובת העובד.

תיאום מס הכנסה לשכירים

עובד שכיר שעובד בכמה עבודות ומקבל כמה סוגי שכר – כמו למשל עובד שכיר ועצמאי ביחד או שעובד בעבודה נוספת – עשוי לשלם מס גדול לפי התקרות הגבוהות אם הוא לא יבצע תיאום מס הכנסה.

מטרת תיאום המס הוא לוודא כי העובד לא משלם מס בעבודה הנוספת לפי שיעורי המס המירביים וגם כדי שהעובד לא ינצל נקודות זיכוי פעמיים בניגוד לחוק.

החזר מס הכנסה לשכירים

עובד שכיר שלא ניצל הטבות מס מסויימות בשנה מסויימת ועדיין זכאי לנצל אותם לאחר תום שנת המס, יכול לבקש מרשות המסים להתחשב בהטבות המס הללו ולקבל את הזיכוי מהם בחזרה על ידי הליך החזר מס הכנסה.

יש עוד סיבות לכך שהעובד עשוי לקבל בחזרה מס הכנסה, כמו לשלם אם שילם ביתר או שהמס לא התחשב בחודשים בהם העובד קיבל שכר גבוה או נמוך במיוחד.

איך לשלם מס הכנסה לעובד שכיר?

עובד שכיר אינו נדרש (לרוב) לשלם את מס ההכנסה בעצמו, אלא שהתשלום משולם על ידי המעסיק בפועל. כלומר, המעסיק אחראי על ניכוי מס במקור, כך שהעובד מקבל את השכר הנקי לאחר כל המסים והביטוחים שיש לשלם.

מה עוד חשוב לדעת?

הוראות חוק

 • פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] התשכ"א-1961

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil