חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

מס הכנסה על עבודה זמנית במסגרת הבחירות (מס בחירות) 2022

עובדים שמועסקים במסגרת הבחירות באופן זמני או עצמאים שנותנים שירות מיוחד, מקבלים תשלום על עבודתם וחייבים בתשלום מס בחירות. זהו מס מיוחד שאינו מס הכנסה והוא שונה מהמסים שכולנו מכירים.

מטרת הכתבה היא להבהיר כמה נקודות בעניין.

מהו מס בחירות?

מס בחירות או כמו שהוא ידוע גם בשם "המס המיוחד" על קבלת תשלום במהלך תקופת הבחירות, הוא באמת מס מיוחד שמוטל על סכומי כסף שמקבלים עובדים במהלך עבודה או מתן שירות בתקופת הבחירות. המס המיוחד הוא לא מס הכנסה רגיל!

מס הבחירות מוטל על תשלומים שהתקבלו במהלך תקופת הבחירות שהיא תקופה במסגרתה נעשים פעולות לקידום הבחירות ויום הבחירות כלול בהם. יש לציין כי המס המיוחד חל רק על תשלום שהתקבל מאת מפלגה, רשות, מועמד בבחירות מקדימות, סיעה או רשימת מועמדים, מועמד לרשות מקומית או למועצה אזורית.

במילים אחרות, מס בחירות מוטל רק על עבודה זמנית במהלך הבחירות שלא על ידי המעסיק הקבוע של העובד. כך שרק מי שעובד במיוחד במסגרת הבחירות ומקבל כסף משם – נדרש לשלם. עובד שמועסק אצל המעסיק הרגיל שלו – לא משלם מס זה, אלא מס הכנסה רגיל.

אוכלוסיית יעד – מי חייב בתשלום המס המיוחד?

מס מיוחד מוטל על מקבל שמקבל תשלום מאת המשלם או מטעמו, בעד עבודה או שירות שניתן במהלך תקופת הבחירות.

כאשר ההסברים להגדרות במשפט הקודם הם:

 1. משלם – מפלגה, רשות שמונתה על הבחירות, מועמד בבחירות מקדימות, סיעת אם או סיעה או רשימה, מועמד לראש רשות מקומית, מועמד לראש מועצה אזורית.
 2. תשלום – תמורה בכסף או בשווה כסף עד תקרת התשלום, שלא במסגרת עסקו, משלח ידו או עבודתו של המקבל, וזאת על אחד הבאים בלבד:
  • עבודה או שירות בשל הבחירות בתקופת הבחירות.
  • הסעת נוסעים, הובלה או החזר הוצאות, שבוצעו או הוצאו בתקופת הבחירות, אך לא בעד דמי שכירות.
 3. תקרת התשלום – 18,000 ₪ (נכון לשנת 2022), ו-8,800 ₪ בחירות מוקדמות.
 4. תקופת הבחירות – אחת מאלה:
  • בחירות לכנסת –
   • תקופה של 30 יום המסתיימת ביום לאחר היום בו נערכות בחירות מקדימות למפלגה.
   • תקופה של 60 יום המסתיימת ביום ה-14 שלאחר יום הבחירות.
   • לפיכך, התקופה עבור בחירות לכנסת 2022 בלבד היא – מ-17.09.2022 ועד 15.11.2022.
  • בחירות לרשויות המקומיות ולמועצות האזוריות –
   • תקופה של 30 יום המסתיימת 3 ימים לאחר היום בו נערכות הבחירות למועצה של רשויות מקומיות או למועצות אזוריות, ולראש רשות מקומית או מועצה מקומית, בהתאמה – ביום שנקבע בחוק.
   • תקופה של 30 יום המסתיימת ביום לאחר היום בו נערכות בחירות למועצה ולראש, רשות מקומית ומועצה אזורית – שלא ביום שנקבע בחוק.

מי שמועסק בתור מזכיר קלפי, בתנאי שהוא מועסק על ידי רשות שמונתה על הבחירות.

דוגמאות

דוגמה 1:

עובד מועסק בתור מחלק עלונים ביום הבחירות על ידי מפלגה, כאשר זהו אינו המעסיק הקבוע שלו. האם הוא חייב לשלם את המס המיוחד או מס הכנסה רגיל?

עובד זה נכנס להגדרות של תנאי החובה ולפיכך חייב בתשלום המס המיוחד.

דוגמה 2:

נהג מיניבוס התבקש לעבוד אצל מעסיקו הרגיל ביום הבחירות על מנת להסיע בוחרים לקלפי של מפלגה מסויימת. האם הוא חייב לשלם את המס המיוחד או המס הרגיל?

עובד זה מועסק בבחירות, אולם הוא מועסק על ידי המעסיק הרגיל שלו במסגרת העסקה רגילה ולכן ישלם מס הכנסה לפי מדרגות מס הכנסה.

גובה מס הבחירות המיוחד

מס בחירות הוא אינו מס הכנסה רגיל שמחושב לפי מדרגות מס הכנסה. גובה המס עומד על שיעור של 25% מסך התשלום ותקרה של 18,000 ₪ (מעודכן).

מס הבחירות אינו ניתן לביצוע קיזוז, ניכוי, הפחתה, זיכוי או קבלת פטור – כולם חייבים לשלם ללא אפשרות להקטין את המס. כך שגם אם העובד פטור מתשלום מס הכנסה או שהוא נמצא במדרגת מס נמוכה יותר – הוא חייב לשלם מס בחירות.

יחד עם זאת, עבור תשלומים שהעובד קיבל והסכום הכולל שלהם מעל התקרה של התשלום, או, תשלומים שהעובד העצמאי קיבל במהלך עסקו או משלח ידו של המקבל – נחשבים "תשלומים אחרים" ולכן לגבי כל התשלום, חלים הוראות אלו:

 • התשלום ייחשב הכנסה לפי הפקודה – הסכום יהיה חייב בתשלום מס הכנסה לפי מדרגות מס הכנסה או מס אחר לפי העניין.
 • אם חלות הוראות ניכוי מס במקור ייעודיות לתשלום, אז יחולו אותן הוראות לפי סוג ואופי התשלום.
 • בכל מקרה בו אם אין הוראות ניכוי מס אז קיימת חובת ניכוי במקור בסך 25%. הניכוי יועבר לפקיד השומה באמצעות טופס 102 עד ה-16 לחודש לגבי התשלומים האחרים ששולמו בחודש קודם.
 • הניכוי אינו סופי והמקבל חייב לכלול את התשלום בדוח על ההכנסות ולהשלים את המס המגיע. פקיד השומה יכול להקטין את ניכוי המס אם קיימת הצדקה לכך.

נער עד גיל 18 לא חייב בתשלום המס המיוחד אך המס נחשב עבורו הכנסת עבודה ולכן יחולו הוראות המס הרגילות.

לדוגמה:

עובד בגיר עבד במהלך 25 ימים במהלך תקופת הבחירות אצל מפלגה/סיעה מסויימת במסגרת הבחירות לטובת קידום תעמולה. העובד עבר 8 שעות ביום לפי שכר של 60 ₪ לשעת עבודה. כמה מס הכנסה נדרש לשלם?

תשובה: מכיוון שהעובד הועסק שלא אצל המעסיק הקבוע שלו, במהלך תקופת הבחירות – הוא חייב בתשלום מס בחירות ולא מס הכנסה רגיל. השכר שלו הוא 25 * 8 * 60 = 12,000 ₪.

אולם, מס הבחירות חל עד התשלום של 18,000 ₪ ולכן מס הבחירות הוא 25% * 12000 = 3,000 ₪.

הרחבות נוספות

להלן מידע מורחב בנושא

תשלומים שכיחים עבור עבודה או שרות המתבצעים

להלן רשימה חלקית (זוהי אינה רשימה סגורה, אלא דוגמאות):

 • פרסום, לרבות מודעות בעיתונים ובאמצעי תקשורת אחרים.
 • הפצת תעמולת בחירות לתיבות דואר, הדבקה של מודעות וכרזות בדרכים עירוניים ובינעירוניים.
 • תשלומים לפעילי הרשימות ולנציגיהן בקלפיות ובמרכזים לספירת הקולות לפעילים המועסקים רק בתקופת הבחירות, למזכיר קלפי גם אם מועסקים על ידי הרשות הממונה על ביצוע הבחירות באופן קבוע.
 • תשלומים לטלפנים ולטלפניות.
 • תשלומים עבור שמירה וסדרנות.
 • תשלום בעד ייעוץ לסוגיו.
 • תשלום לשליחים על חלוקת דברי דואר לתיבות דואר וממוענים אחרים.
 • תשלום לעירייה עבור הדבקת מודעות.
 • הסעות והובלות.

תשלומים נפוצים שאינם נחשבים תשלום לעניין הבחירות

להלן רשימה חלקית של תשלומים שלא נחשבים תשלום ולא חל עליהם הדין המיוחד (זוהי אינה רשימה סגורה, אלא דוגמאות):

 • תשלום לבתי דפוס.
 • רכישת ציוד או שכירתו לרבות טלפונים, מחשבים, ציוד משרדי.
 • שכירות מבנים.
 • רכישת מזון או כיבוד עבור הפעילים הבוחרים.

מידע נוסף

חקיקה ופסיקה

 • חוק מיסוי תשלומים בתקופת בחירות, תשנ"ו-1996
 • תקנות מיסוי תשלומים בתקופת בחירות, תשנ"ו-1996
 • הבחירות לכנסת העשרים וחמש שיתקיימו בנובמבר 2022, מידע למעסיקים, מס הכנסה, מיום 26.07.2022

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil