חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

החזר מס על תרומות למוסד ציבורי או לקרן לאומית – הליך הגשת בקשה

מי שתורם תרומה למוסד ציבורי או לקרן לאומית עשוי להיות זכאי לקבל בחזרה כספים מסויימים ששולמו, כלומר לקבל החזר מס על תרומות. ההחזר ניתן לאחר הגשת בקשה לקבלת התשלום.

מטרת הכתבה לספק הסבר על קבלת תשלום לאחר תום שנת המס. במקרה בו מעוניינים לקבל החזר בתוך שנת המס, יש לקרוא את הכתבה על זיכוי ממס הכנסה על תרומות.

מה זה החזר מס על תרומות?

החזר מס הכנסה או פשוט החזר מס, הוא תשלום כספי המוחזר בחזרה לנישום (מי שחייב בתשלום מס) אם אותו נישום שילם מס ביתר. כלומר, כאשר אדם שילם יותר מס הכנסה ממה שהוא היה צריך לשלם לפי חישוב הנעשה על בסיס ההכנסות והזיכויים.

החזר מס נוצר לרוב בגלל הטבות במס שאדם היה זכאי להם אך לא ניצל אותם בזמן או לא ידע עליהם, ולאחר מכן הגיש בקשה מפורטת לקבלת הסכום בחזרה.

תרומה הוא סכום כספי אותו משלמים לגופים או לעמותות כדי לסייע להם להתמודד עם תשלומים או הוצאות לצורך מימון הפעילות של אותו גוף. ככלל, התרומה אינה מקנה הטבה בחזרה מאותו גוף.

החזר מס על תרומות הוא סכום כספי אותו מקבלים בחזרה בגין סכומים שאדם או חברה היו זכאים להם, אך לא ניצלו אותם בזמן. ככלל, ניתן לקבל זיכוי ממס על תרומות כבר באותה שנת מס (לעובד שכיר) או עם ביצוע השומה (לעסקים). אך בנוסף לכך, אפשר לקבל כספים בחזרה עבור שנים קודמות.

כזכור, החזר מס ניתן לקבל לאחר תרומה לגוף מוכר. גוף כזה יכול להיות:

 1. קרן לאומית – הסוכנות היהודית לא"י, ההסתדרות הציונית העולמית, המגבית המאוחדת לישראל והקרן הקיימת לישראל.
 2. מוסד ציבורי – חברה לתועלת הציבור (חל"צ), עמותה רשומה (ע"ר), הקדש ציבורי, אשר קיימים ופועלים למטרה ציבורית, כך שהנכסים והכנסותיהם משמשים להשגת המטרה הציבורית בלבד (קרי, ללא מטרת רווח), והם מגישים דו"ח שנתי לגבי נכסיהם, הכנסותיהם והוצאותיהם כדין.
  • מטרה ציבורית יכולה להיות מטרה שענינה דת, תרבות, חינוך, עידוד התיישבות, מדע, בריאות, סעד או ספורט וכן מטרה אחרת שאושרה על ידי שר האוצר כמטרה ציבורית כמו שמירה על איכות הסביבה למען הכלל, קידום וטיפוח מגזר ההתנדבות בישראל ומינהל תקין במוסדות ציבור ועוד.

ניתן לקבל החזר מס על תרומות עד 6 שנים אחרונות (ללא שנת המס הנוכחית).

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

החזר מס על תרומה זכאי לקבל אדם או תאגיד (חברה בע"מ) בגין תרומה שניתנה למוסד ציבורי או לקרן לאומית.

שיעור החזר מס על תרומות

שיעור החזר המס הוא 35% מסכום התרומה לאדם פרטי, או 23% מסכום התרומה לתאגיד (לפי גובה מס החברות).

אולם, על מנת להיות זכאי, חובה כי סכום התרומה המזערי לאותה שנה יהיה לפחות 190 ₪ (לפי נתוני 2021).

בנוסף, הסכום המירבי שניתן לקבל עבורו החזר מס הוא הנמוך מאלה:

 • 30% מההכנסה החייבת של הנישום (מי שחייב במס) באותה שנה.
 • סכום של 9,294,000 ₪.

במקרה בו סכום התרומה עלה על התקרה, אפשר לקבל זיכוי ב-3 שנות המס לאחר מכן, בכפוף לכך שלגבי כל שנת מס, סכום התרומה לא עולה על התקרה.

קבלות על תרומות (מסמכים)

חשוב לציין, על מנת לקבל הקלת מס על תרומה, יש להגיש בקשה לרשות המסים. לבקשה זו יש לצרף מסמכים מאמתים והם:

 • קבלה מקורית / קבלה ממוחשבת (קבלה אלקטרונית הכולל כיתוב מסמך ממוחשב) / העתק קבלה עם צילום נאמן למקור.
 • תדפיסי בנק / חברת אשראי – במידה ושולם באמצעות צ'ק מהבנק או כרטיס אשראי.

מימוש הזכאות – איך לקבל החזר מס על תרומות?

על מנת לקבל החזר מס על תרומה, יש לפנות אל רשות המסים עם טופס ייעודי לכך.

החזר מס לעובד שכיר

 • יש למלא את טופס 135 (דו"ח מקוצר להחזר מס) בקישור זה. בטופס יש למלא את השדות התאימים לכך וכן לציין את סכום התרומה במשבצת 037 בסעיף 48.
 • יש לצרף קבלות ואסמכתות באופן הבא:
  • קבלה מקורית.
  • קבלה אלקטרונית (ממוחשבת) הנשלחת באמצעי דיגיטלי עם סימון צמד המילים מסמך ממוחשב על פני קבלה.
  • העתק קבלה עם צירוף חותמת "נאמן למקור" בצירוף חתימה.
 • לאחר מכן, יש לגשת עם הטופס המודפס והמלא, וכן המסמכים אל פקיד השומה במקום המגורים (איתור סניפים).

התרומה תינתן בהתאם לבדיקה ולפי מועדים וזמנים של הליך החזר מס.

הערה: במידה ומעוניינים לקבל החזר מס על תרומה שניתנה באותה שנת מס, אין להגיש החזר מס, אלא יש לבקש הליך של תיאום מס. ניתן לקרוא את המדריך על זיכוי ממס הכנסה על תרומה למוסד ציבורי או לקרן לאומית.

החזר מס לעובד עצמאי

 • יש למלא את טופס 1301 (כאן) שהוא דו"ח שנתי למס הכנסה. יש לרשום את סכום התרומות במשבצת 037 בסעיף 76.
 • יש לצרף קבלות באופן הבא:
  • קבלה מקורית.
  • קבלה אלקטרונית (ממוחשבת) הנשלחת באמצעי דיגיטלי עם סימון צמד המילים מסמך ממוחשב על פני קבלה.
  • העתק קבלה עם צירוף חותמת "נאמן למקור" בצירוף חתימה.

החזר מס לתאגידים

 • יש למלא את טופס 1214 (כאן) שהוא דו"ח שנתי לחברות. יש לרשום את סכום התרומות במשבצת 070 בסעיף טז'.
 • יש לצרף קבלות באופן הבא:
  • קבלה מקורית.
  • קבלה אלקטרונית (ממוחשבת) הנשלחת באמצעי דיגיטלי עם סימון צמד המילים מסמך ממוחשב על פני קבלה.
  • העתק קבלה עם צירוף חותמת "נאמן למקור" בצירוף חתימה.

מידע נוסף

חקיקה ופסיקה

 • פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] התשכ"א-1961

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil