חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

הענקת אבטלה לבני נוער – מי זכאי ואיך מגישים בקשה?

הענקת אבטלה לנער ניתנת לבני נוער בגילאי 15 עד 18 שהם משתתפים בפרנסת הוריהם בשיעור של 20% לפחות, זאת למרות שלא מבוטחים בביטוח אבטלה. התשלום מסייע לעובדים אלו להתקיים.

מי זכאי, איך מגישים בקשה ומידע נוסף.

מה זה אבטלה לנער?

בני נוער לא מבוטחים בביטוח אבטלה בגלל הגיל שלהם – ביטוח שמקנה הגנה במקרים שהעובד לא עובד וגם מקנה תשלום קצבת דמי אבטלה. אך יש מקרים בהם בני נוער כן יוכלו להיות זכאים לקבל תשלום בגין אבטלה, למרות שאינם מבוטחים בביטוח זה.

למעשה, בני נוער בגילאי 15 עד 18 שמשתתפים בפרנסת הוריהם בשיעור מינימלי לפחות של 20% או שהם יתומים (ללא הורים), עשויים להיות זכאים לקבלת אבטלה בשיעור מסויים שנקבע בהתאם לשיעור ההשתפות בפרנסת ההורים.

כדי לקבל את התשלום, יש להיות זכאי בתנאי הזכאות, ואז להגיש תביעה בביטוח הלאומי.

מי זכאי?

נער בגילאי 15 עד 18 שנים, זכאי לתשלום הענקת אבטלה אם עומד בתנאי הזכאות הבאים:

 1. הוא משתתף בפרנסת ההורים בשיעור של 20% לפחות או שהוא ללא הורים.
 2. הוא השלים תקופת הכשרה (פרק זמן) של 100 ימים בתוך 360 ימים שקדמו ל-1 לחודש בה החלה תקופת אבטלה, זאת כאשר במהלך תקופת האכשרה שולמו לו דמי ביטוח לענף נפגעי עבודה. כמו כן:
  • במניין 100 הימים – ניתן להיכלל גם עד 50 ימים של השתתפות בהכשרה מקצועית, סידורי תעסוקה או פעילות אחרת שלשכת התעסוקה שלחה את הנער – גם אם לא שולמו דמי ביטוח.
  • במניין 360 הימים – לא ניתן להכליל את התקופות הבאות: (1) מחלה או תאונה עד 50 ימים; (2) כל ימי השתתפות הכשרה מקצועית, סידורי תעסוקה או פעולה אחרת של שירות התעסוקה; (3) היעדרות מעבודה שאינן תלויות בנער, לרבות ימי אבל – עד 30 ימים.
 3. שירות התעסוקה לא יכול לספק עבודה לפי הכללים הקבועים בתקנון שלו.
 4. בתקופת האבטלה הוא משתתף בהכשרה מקצועית, סידורי עבודה או פעילות אחרת של לשכת התעסוקה. אם לשכת התעסוקה לא הציעה הכשרה או פעילות, או שההכשרה במרחק של 40 ק"מ לכל הפחות ממקום המגורים – ניתנת זכאות גם אם הנער לא השתתף.

שיעור קצבת הענקת אבטלה לנער

שיעור קצבת הענקת אבטלה לנער ליום, מחושבת כאחוז מתוך השכר היומי הממוצע בתקופת האכשרה (זמן בו עבד הנער ושולם ביטוח אבטלה), וזאת בהתאם לשיער ההשתפות בפרנסת ההורים. להלן החישוב:

שיעור ההשתתפות בפרנסת ההוריםשיעור הענקת אבטלה מהשכר היומי הממוצע
20% עד 34%35%
35% עד 49%50%
50% עד 74%70%
75% ויותר80%

נער ללא הורים זכאי לקבל הענקת אבטלה בשיעור של 80% מתוך השכר היומי הממוצע בתקופת האכשרה.

תקופת הזכאות המירבית

הענקת אבטלה אינה בלתי מוגבלת ולכן יש תקופה מקסימלית בה הנער זכאי לקבל אותה. למעשה, הענקת אבטלה משולמת לכל היותר עד 138 ימים מתוך 12 החודשים הרצופים שבהם הנער היה מובטל.

בנוסף לכך, נער שמשתתף בהכשרה מקצועית, יהיה זכאי למענק לאורך כל תקופת ההכשרה ועד לגיל 18 בלבד.

כמו דמי אבטלה, עבור 5 ימי האבטלה הראשונים בכל 4 חודשים רצופים, המתחילים ב-1 בחודש שבו תקופת האבטלה החלה, לא משולם תשלום הענקת אבטלה (גם לא למי שמשתתף בהכשרה מקצועית).

ניכויים מתוך הענקת אבטלה

מהענקה המשולמת לנער, מנוכים כל התשלומים שניתנים בהכשרה המקצועית, למעט החזר הוצאות נסיעה.

איך להגיש בקשה לקבלת הענקת אבטלה?

קבלת הקצבה מהביטוח הלאומי ניתנת על ידי הגשת תביעה לביטוח הלאומי. אפשר לעשות זאת כך:

 • פניה סניף הביטוח הלאומי הקרוב לאזור המגורים ושם להגיש תביעה לקבלת דמי אבטלה בטופס בל 1500 (קישור כאן).
 • הגשת התביעה באמצעות הדואר, הפקס או תיבת השירות בסניף.
 • הגשת תביעה דרך האתר, אם יש חשבון ביטוח לאומי.

חשוב לזכור: לפני הגשת התביעה, יש לגשת אל שירות התעסוקה ולהירשם שם כדורש עבודה. ניתן לבצע רישום ראשוני דרך אתר שירות התעסוקה.

הפסקת הזכאות

זכאות להענקת אבטלה לנער תיפסק במקרים הבאים:

 • הנער הפסיק את העבודה או ההכשרה המקצועית ללא הצדקה.
 • הנער סירב להצעת עבודה המתאימה לו, לפי דעת פקיד ההשמה בשירות התעסוקה.
 • הנער סירב להשתתף בהכשרה מקצועית.
 • הופסקה השתתפות הנער בהכשרה מקצועית בגלל הפרה חמורה של משמעת.

מה עוד חשוב לדעת?

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil