חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

גיל העסקת בני נוער – מאיזה גיל אפשר להעסיק ילד או צעיר?

ילדים, צעירים ובני נוער עד גיל 18, מתחילים לעבוד בדרך כלל עוד לפני הצבא ובמהלך תקופת הלימודים, זה הזמן לדעת שיש גם גיל העסקת עובדים. החובות והגבלות חלות על המעסיק ולא על העובד, אין בעיה שעובד יעבוד, יש בעיה (מגבלה) שהמעסיק יעסיק עובד נער / צעיר.

מטרת הכתבה היא להסביר ממתי מותר להעסיק בני נוער, ילדים וצעירים, ומהם התנאים השונים.

גיל העסקה הנמוך ביותר שאפשר להעסיק

חוק עבודת נוער בישראל קובע תנאים שונים בהם מותר ואסור להעסיק בני נוער (ילדים עד גיל 16 או צעירים בני 16-18) . תנאים אלו כוללים בין היתר גם את הגיל הנמוך ביותר (מינימלי) שאפשר להעסיק עובד שהוא ילד / נער, עבודות אסורות, תקופת זמן במהלך השנה בה מותר להעסיק אותם ועוד.

גיל עבודה הרשמי במדינת ישראל שממנו ניתן להעסיק ילדים / בני נוער הוא 15 שנים ובהתקיים תנאי עבודה נוספים. עם זאת, ניתן להעסיק עובדים גם בגיל נמוך מגיל 15 וגם בתנאים מיוחדים.

1. העסקת ילדים בני 15 עד 16

מותר להעסיק ילד מגיל 15 עד 16, שחל עליו חוק חינוך חובה, רק בהתקיים אחד התנאים הבאים:

  • הילד עובד כחניך לפי חוק החניכות – הוא רוכש מקצוע על ידי עבודה מעשית ולימודים.
  • הילד לא מסוגל ללמוד באופן סדיר במוסד חינוך מוכר וניתן לגביו פטור לפי חוק חינוך חובה, ובתנאי שמשרד העבודה נתן היתר להעסקה שלו.
  • מפקח מטעם משרד החינוך אישר שהנער השלים לימוד חובה לפני סוף תקופת הלימוד המתאימה לו.

אם לא התקיימו אחד או יותר מתהנאים הללו – לא ניתן ויהיה אסור להעסיק עובד שהוא ילד.

2. העסקת צעירים בני 16 עד 18

מותר להעסיק צעיר מגיל 16 עד 18 וכן מי שמלאו לו 18, שחל עליו חוק חינוך חובה, והצעיר לא מועסק במהלך שעות לימודים ובתנאי שהמעסיק קיבל הודעה של מוסד החינוך בדבר שעות הלימודים של הנער, אלא אם כן בהתקיים אחד התנאים הבאים:

  • הצעיר עובד בחניך לפי חוק החניכות, שבה הוא לומד ועובד כדי לקבל הכשרת מקצוע.
  • מפקח מטעם משרד החינוך אישר שהנער השלים חינוך חובה לפני סוף תקופת הלימוד המתאימה לו.
  • הצעיר לא מסוגל ללמוד באופן סדיר במוסך חינוך מוכר ולגביו ניתן פטור והתקבל היתר העסקה מטעם משרד העבודה.

העסקת צעיר בן 16 עד 18, בשעות שהן לא שעות הלימודים מותרת (למעט משמרת לילה – 20:00 בערב עד 08:00 בבוקר), אלא אם כן נמסרה הודעה למעסיק שהנער לומד לימודי ערב ובאותם ימים אסור להעסיקו לאחר השעה 16:00.

חשוב: גם מי שגילו 18 ומעלה וחל עליו חוק חינוך חובה – נחשב שמי שתנאים אלו חלים לגביו.

העסקת ילדים עד גיל 15 – מתי אפשר?

למרות שהחוק קובע כי הגיל המינימלי להעסקה הוא 15 שנים, יש מקרים בהם ניתן להעסיק ילדים עובדים עד גיל 15.

העסקת ילדים בני 14 עד 15 מותרת רק במהלך תקופת חופשה לימודים רשמית כמו: החופשה הגדולה בקיץ, חופשת החגים (פסח, סוכות) וחגים נוספים שלא לומדים. בנוסף לכך, מותר להעסיק ילדים בני 14-15 רק בעבודות קלות שאין בהן כדי להזיק לבריאות או להפתחות הילד כמו שקבע שר העבודה בתקנות ובתנאים.

ניתן להעסיק ילדים מתחת לגיל 15, לגיל 14 ואפילו תינוקות, אך רק בתנאי קבלה של היתר מטעם שר העבודה (היתר זמני), בהסכמת הורים או אפוסטרופוס, לאחר בדיקת רופא ולפי התקנות ורק בעבודה שהיא הופעה ציבורית, אומנותית, לצרכי פרסום או צילומים לפרסום. פירוט על כך בכתבה אחרת.

העסקת נוער בפרסום / הופעות / צילומים

ילדים וצעירים מגיל 15 יכולים לעבוד בעבודה שהיא הופעה ציבורית או אומנותית, או עבודה של פרסומת או צילום לפרסומת רק לפי תנאים מיוחדים. מבין התנאים הם קבלת היתר ע"י המעסיק מטעם ממשרד העבודה, קבלת אישור הורים או אפוסטרופוס, בדיקת רופא ופעולה לפי תנאים שנקבעו בתקנות עבודת נוער (העסקת ילד בהופעה או בפרסומת).

העסקת נוער במהלך חופשת לימודים רשמית

ניתן להעסיק ילד / נער מגיל 14 ואילך בתקופת חופשת לימודים רשמית כמו למשל החופשה הגדולה בחודשי הקיץ, חופשות החגים פסח וסוכות וכן ימי חגים אחרים שבהם התלמידים לא לומדים בתיכון.

העסקת עובד או נער תהיה רק בעבודות קלות שלא מזיקות לבריאות או להתפתחות שלו. כמו גם בכפוף לתנאים נוספים כמו שעות עבודה.

מה עוד חשוב לדעת?

על מנת שהמעסיק יוכל להעסיק את הילד / הנער, עליו לפעול על פי הוראות החוק והתקנות שלו, נדרש שיהיו לו כל האישורים וההיתרים הנדרשים – לפי העניין. כמו כן, הוא חייב לקבל אישור עדכני של הילד שאישר את העסקתו וכן תעודת זהות שלו ו/או של ההורים שלו.

בנוסף לגיל העסקה, חשוב לדעת גם מהם שעות העבודה המותרות, באילו מקומות ניתן להעסיק עובדים שהם ילדים וצעירים ועוד. על כך בכתבות נוספות. עובדים נערים זכאים לקבל תשלום משכורת שהיא לא נמוכה מאשר שכר מינימום לנוער.

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil