חג פסח 2020 – זכויות עובדים בעניין עבודה בחג, חופשה, תשלום ומתנה

חג פסח הוא חג יהודי מקראי ואחד מ-3 הרגלים, זהו חג שמציין את יציאת בני ישראל ממצרים מעבדות אל החירות (ולאחר עשרת המכות). חג פסח ששמו הנוסף הוא חג החירות או החופש, ולכן חשוב לדעת מה הזכויות של העובדים בחג לרבות מתנות לחג, תשלומים,דמי חגים ועוד.

מטרת הכתבה הזו להסביר את הזכויות השונות בחג הפסח וקבלת מידע נוסף.

מתי חג חג פסח 2020?

חג פסח כולל שני מועדים שהם בתאריכים אלו:

 • ט"ו בניסן תש"פ – יום חמישי ב-09.04.2020.
 • כ"א בניסן תש"פ – יום רביעי ב-15.04.2020.

החג עצמו כולל ערבי חג וכן חול המועד, חלים בין התאריכים 08.04.2020 (רביעי) ועד צאת החג ביום השני לחג בערב.

שי לחג פסח

החוק אינו חייב מעסיק לתת לעובדים שי (מתנה) לחג הפסח. אך, במקרים בהם המעסיק נתן מתנות חג לעובדים לאורך תקופה – הוא מחויב להמשיך לעשות זאת.

יחד עם זאת, במקרים בהם חלים הסכמים קיבוציים או צווי הרחבה שונים המחייבים את המעסיק לספק שי לחג, המעסיק נדרש לפעול על פי ההסכם או הצו. מתן השי לחג ניתן לעובדים גם במקרים שהם נעדרים ממקום העבודה כמו חופשת לידה, חופשת מחלה, חופשה שנתית וכד'.

תשלום מס הכנסה על שי:

מתנה לחג היא טובת הנאה על פי פקודת מס הכנסה יש בגינה שיעור מס מלא ואותה יש לזקוף לתלוש השכר של העובד. העובד נדרש לשלם את המס ולא המעסיק. מעסיקים רבים נוהגים לגלם את שווי ההטבה למרות שזו לא הוראה מחייבת בחוק (כלומר, שהמעסיק משלם את כל המס בעצמו).

האם פסח הוא יום חג בעניין תשלום דמי חגים?

כן. צו ההחברה בעניין ימי החגים בישראל קובע 9 מועדים בעבורם משלמים דמי חגים. מתוך ימים אלו – 2 ימים הם ימי החג והם: חג ראשון (ט"ו בניסן) וחג שני (כ"א בניסן).

כלומר, חופשת חג הפסח כולה אינה נחשבת במניין תשלום חג, אלא רק 2 ימי החג מתוכם.

תשלום דמי חגים בחג פסח

עבור 2 ימי החג שחופשת פסח משלמים דמי חגים. דמי חגים הוא תשלום מחליף שכר והמשמעות היא שעבור ימי חגים שהוגדרו בחוק – המעסיק נדרש לשלם תשלום של השכר הרגיל של העובד למרות שהעובד נמצא בחופשת חג. השכר הרגיל ישולם גם אם העובד עובד משרה חלקית, מלאה או חלק מימי השבוע.

ליתר דיוק, תנאי הזכאות לקבלת דמי חגים הם לפי הבא:

 • לגבי עובד במשכורת (מי שמקבל תשלום לפי חודש או יותר):
  • זכאי לקבל את המשכורת החודשית המלאה, גם אם לא היה בעבודה. לא זכאי לקבל דמי חגים בנוסף.
 • לגבי עובד בשכר (מי שמקבל תשלום לפי שעה או יום):
  • הוא השלים 3 חודשי עבודה במקום העבודה (גם אם משרה חלקית או מלאה).
  • הוא לא נעדר ממקום העבודה יום לפני ויום אחרי החג מיוזמתו (למעט מקרים בהם המעסיק ביקש / דרש זאת).
  • יום החג חל ביום שהעובד היה צריך לעבוד (ימי מנוחה שבועית לא מזכים בתשלום). במקום של 7 ימים בשבוע – ימי מנוחה מזכים.
  • מי שעובד ב-3 התנאים לעיל – זכאי לקבל תשלום דמי חגים.
  • הערה: אם העובד עובד רק בחלק מימי השבוע (כמו יום אחד לדוגמה) ובגלל החג הוא לא הגיע לעבודה – הוא יהיה זכאי לדמי חגים.

דוגמה: עובד מועסק 3 ימים בשבוע (שני, רביעי ו-שישי). בחג פסח השני 2019 שחל ביום ו' הוא לא הגיע לעבודה, האם זכאי לתשלום דמי חגים?

תשובה: כן. אם המעסיק מבקש שהעובד יגיע בכל זאת לעבודה, הוא ישלם גם שכר רגיל (עם גמול תשלום נוסף) בנוסף לדמי החגים.

למידע נוסף: מדריך על דמי חגים.

עבודה בערב חג פסח

ערב חג פסח הוא יום מקוצר בדרך כלל, הוא יכול לנוע בין 5 ועד 7 שעות בעבודה בתשלום של יום עבודה מלא, וזאת לפי תנאי הסכם קיבוצי, צו הרחבה, הסכם עבודה אישי או נוהג מקובל במקום העבודה.

במקומות בהם אין נוהג או מתוקף הסכם אחר בעניין ערב חג:

 • במקומות עבודה עם 5 ימי עבודה בשבוע (9 שעות עבודה ביום) – יום עבודה בערב החג לא יעלה על 8 שעות. המעסיק והעובדים רשאים להחליט עבודה של 8 שעות בתשלום 9 שעות, או 7 שעות בתשלום 8 שעות.
 • במקומות עבודה עם 6 ימי עבודה בשבוע (8 שעות עבודה ביום) – יום עבודה בערב חג לא יעלה על 7 שעות.

עוד חשוב להוסיף כי ערב חג צריך להסתיים לפחות 3 שעות לפני כניסת החג.

בענפים שונים כמו ניקיון, מלונאות, מתכת וחשמל וכדומה – חלים תנאים שונים יותר ובדרך כלל מיטיבים יותר.

עבודה במהלך 2 ימי חג פסח

ימי החג הם מועדי ישראל ולכן חלים עליהם גם הוראות חוק שעות עבודה ומנוחה. זמן כניסת החג ויציאת החג הוא בדומה לזמני כניסה ויציאה של שבת קרובה. לכן, עובד שעובד שעות בחג – זכאי לתשלום נוסף.

 • עובד בשכר (יומי או שעתי):
  • זכאי לתשלום של 150% מהשכר היומי על שעות עבודה בחג.
  • שעת מנוחה (מנוחת פיצוי) במקום שעות החג שעבד העובד לפי מספר וזמן שנקבעו בהיתר העסקה (לא בתשלום).
  • עובד שנאלץ לעבוד בחג שלא מתוך בחירתו – יהיה זכאי לקבל דמי חגים מלאים של 100% בנוסף לתשלום 150% בחג (פסק דין ע"ע 300360/98).
 • עובד במשכורת (חודשית או יותר):
  • זכאי לתוספת שכר של 50% על העבודה בחג – משום שהשכר הרגיל עבור אותו יום חג משולם גם אם עבד בחג וגם אם לא עבד בחג. אין כפל תשלום לעובד זה לא משנה באיזה יום בשבוע החג (אפילו אם שבת).
  • שעת מנוחה (מנוחת פיצוי) במקום שעות החג שעבד העובד לפי מספר וזמן שנקבעו בהיתר העסקה (כן בתשלום).
  • לגבי עובד שנאלץ לעבוד שלא מתוך בחירתו – יהיה זכאי לקבל דמי חגים מלאים של 100% בנוסף ל-50% של החג (אולם, טרם נקבעה פסיקה בנושא לעובד חודשי).

עבודה במהלך חול המועד

בחוקים בעניין זכויות עובדים ועבודה, אין התייחסות לתנאי עבודה במהלך ימי חול המועד. לפיכך, עבודה בימי חול המועד היא דומה לעבודה ביום חול רגיל וזאת לעניין שעות העבודה ותשלום השכר.

עם זאת, במקרה שחלים תנאים טובים יותר או לפי נוהג מקובל בעבודה – המעסיק נדרש לפעול לפי ההסכם או לפי הנוהג.

עבודה במוצאי חג פסח

עובדים שמועסקים במוצאי החג זכאים לקבל שכר רגיל. עם זאת, אם העובד החל לעבוד עוד לפני שעברו 36 שעות מאז שסיים לעבוד בערב החג – הוא יהיה זכאי לקבל שכר של 150% על כל השעות עד שיושלמו 36 שעות.

סירוב עבודה בחג הפסח

על פי חוק, עובד רשאי לסרב לעבוד במקום בעבודה בגלל איסור על פי מצוות דתו – כמו למשל עבודה בשבת או בחגים יהודים. אולם, החל מ-01.01.2019 עובד רשאי לסרב לעבוד ביום המנוחה מכל סיבה שהיא ולא רק לפי מצוות דתו (למעט מקומות עבודה מסויימים).

תגמול שעות נוספות

אם העובד מועסק במהלך החג שעות נוספות שהם מעבר לרמה היומית או השבועית – הוא זכאי לתוספת שכר. עפ"י פס"ד יש להכפיל את הזכאות ולא לחבר אותה – באופן הבא:

 • עבור השעתיים הראשונות – תשלום של 150% על עבודה בחג * 125% על השעות הנוספות = 187.5% (ולא 175%).
 • עבור שעה שלישית ואילך – תשלום של 150% על עבודה בחג * 150% על השעות הנוספות = 225% (ולא 200%).

למידע נוסף על שעות נוספות בעבודה.

תשלום דמי חופשה (לימים שאינם חגים)

עובד שנמצא בחופשה במהלך חג, ובפרט חג פסח, יהיה זכאי לתשלום דמי חופשה שנתית עבור כל ימי החופשה שהיעדר ממקום העבודה ולכל היותר עד לסך הצבירה השנתית שלו (למעט אם נשלח באופן כפוי לחופשה על ידי המעסיק).

עם זאת, ימי חגים לא באים במניין ימי החופשה של העובד. כלומר, אם ימי חגים חלים במהלך החופשה של העובד – המעסיק ישלם דמי חגים עבור אותם ימים ועבור שאר הימים ישלם דמי חופשה וינכה מהצבירה השנתית של העובד.

עבור ימי חופשה במהלך ימי החג (ללא 2 ימי החג) – המעסיק נדרש לשלם לעובד את השכר הרגיל שלו לאותו יום.

למידע נוסף על דמי חופשה.

חופשה במהלך חג פסח ביוזמת העובד

עובד לא רשאי להיעדר ממקום העבודה במהלך חופשת חג הפסח (למעט 2 ימי החג הרשמיים) מכיוון שמדובר על ימי עבודה רגילים (למעט ימי מנוחה שבועית). אולם, העובד רשאי לפנות אל המעסיק בבקשה לצאת לחופשה באחד מימי החג ומעסיק יכול לסרב לבקשה רק מטעמים סבירים והגיוניים.

חופשה בערב חג פסח או בערב חג שביעי של פסח:

 • מדובר על יום בחירה של חופשה – לכן עובד שיודיע 30 יום מראש על רצונו לצאת באחד מימים אלו לחופשה, יהיה זכאי לצאת לחופשה גם ללא הסכמת המעסיק.

חופשה בחול המועד פסח:

 • מדובר על ימי עבודה רגילים – מעסיק רשאי שלא להוציא עובד לחופשה, בקרים סבירים והגיוניים.

חופשה בימי הפסח:

 • מדובר על ימי חג – העובד נמצא בחופשה מתוקף היות ימים אלו מועדי ישראל וחגים. אין צורך להודיע למעסיק.

חופשה כפויה במהלך פסח ביוזמת מעסיק

על פי חוק, המעסיק קובע אם ומתי עובד יצא לחופשה ולכן הוא יכול לקבוע כי במהלך חג פסח, מקום העבודה לא יהיה פעיל. במקרה כזה, המעסיק רשאי להוציא את כל העובדים לחופשה מרוכזת על חשבונם (על חשבון צבירת ימי חופשה של העובדים).

ככל שימי החופשה המרוכזת, לרבות ימי מנוחה שבועית, עולים על 7 ימים, המעסיק נדרש להודיע על החופשה המרוכזת לפחות שבועיים מראש (14 ימים).

מעסיק צריך לוודא כי לעובדים יש מספיק ימי חופשה שנתית שנצברו להם ועומדים לרשותם לניצול. הסיבה היא כי מעסיק לא יכול להוציא עובד לחופשה על חשבון ימי צבירה עתידיים. במקרה כזה, למעסיק תיהיה אפשרות לפעול באחת הדרכים הבאות:

 • לא להוציא את העובד לחופשה.
 • להוציא את העובד לחופשה בתשלום ללא ניכוי ימי חופשה עתידיים.
 • להוציא את העובד לחופשה ללא תשלום, רק אם העובד הסכים לכך.

עבור 2 ימי החג הרשמיים – המעסיק נדרש לשלם דמי חגים ולא דמי חופשה.

דמי מחלה בחג פסח

אין התייחסות בחוק למקרים שבהם עובד שנעדר ממקום העבודה במהלך ימי החג בגלל מחלה. אולם במקרה זה יש לשלם את אחד הבאים:

 • דמי מחלה – תשלום עבור יום המחלה לפי השיעור שנקבע בחוק לגבי אותו יום.
 • דמי חגים – תשלום עבור יום החג (100%) שכן הוא היה משולם גם כך אם העובד לא היה חולה.

באופן כללי, הנוהג הוא לשלם דמי חגים לעובד זה.

בני דתות אחרים

עובדים לא יהודים זכאים להיעדר ממקום העבודה בימי החגים של הדת שלהם הקבועים בחוק. במקרה שעובד לא יהודי בחר את ימי החג של דתו, הוא לא יהיה זכאי לקבל דמי חגים. עבודה בימי החג עבורו היא יום עבודה רגיל ללא גמול נוסף וחופשה במהלך החג (לרבות חופשה כפוייה) תהיה בכפוף לתשלום דמי חופשה שנתית.

חג פסח בשנים קודמות

 • חג פסח 2019 (תשע"ט) חל בתאריכים: יום שבת ב-20.04.2019 וחג שני ב-26.04.2019.

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil