חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

גמול שעות נוספות – מי זכאי ומהו השכר על עבודה בשעות מעבר לרגילות?

עובד שעובד שעות נוספות בעבודה, זכאי לקבל גמול שעות נוספות שהוא תוספת לשכר הרגיל המשולם עבור שעות רגילות. עובד שעובד בשעות נוספות במנוחה שבועית או בחג, זכאי לסכום גבוה יותר.

מטרת הכתבה להסביר את הזכאות.

הערה: בעקבות קורונה, פורסם היתר חדש להעסקה בשעות נוספות בתקופת קורונה.

מה זה גמול שעות נוספות?

גמול שעות נוספות הוא תשלום שהמעסיק משלם לעובד על עבודה והעסקה בשעות נוספות מעבר לשעות הרגילות במקום העבודה. שעה נוספת נחשבת כל שעה שהעובד עבד שהיא לאחר השעות הרגילות.

יש לציין כי שעות עבודה רגילות נקבעו לפי אורך יום עבודה ושבוע עבודה בהתאם להוראות החוק וכן הוראות צו הרחבה כללי בעניין. אולם, שעות נוספות נקבעו לפי היתר כללי או מיוחד.

אין זה משנה אם העובד החל לעבוד לפני השעות הקבועות שלו בעבודה (כמו משמרת כלשהי) או שנשאר לעבוד לאחר המשמרת – העובד יהיה זכאי לקבל שעות נוספות.

הערה: אם חלים תנאים מיטיבים על פי הסכם קיבוצי, צו הרחבה או חוזה עבודה אישי – העובד יהיה זכאי לאותם תנאים ובלבד שהם לא גורעים או מפחיתים מהחוק.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי לגמול בעד שעות נוספות?

כלל ציבור העובדים השכירים שעבדו שעות מעבר לרגילות.

מי לא זכאי?

חוק שעות עבודה ומנוחה אינו חל על עובדים מסויימים ולכן גם סעיף השעות הנוספות לא חל עליהם. ברשימת התפקידים נמצאים: שוטרים, סוהרים ועובדי שירות בתי הסוהר, עובדי מדינה שתפקידם מחייב לעמוד לרשות העבודה גם מחוץ לשעות העבודה הרגילות, יורדי ים ועובדי דיג, אנשי צוות אוויר, עובדים בתפקידי הנהלה או בתפקידים הדורשים מידה מיוחדת של אמון אישי, וכן עובדים שתנאי עבודתם ונסיבותיהם אינם מאפשרים למעסיק כל פיקוח על שעות העבודה והמנוחה שלהם.

בנוסף לכך, גם עובדים זרים בתחום הסיעוד אינם זכאים לגמול עבור שעות נוספות בעקבות פסיקת בג"ץ.

חישוב שעות נוספות

שעות נוספות הן שעות מעבר לשעה ה-42 בשבוע ומעבר לשעה ה-9 או ה-8 ביום בהתאם לאורך שבוע עבודה. להלן הסבר:

1. מקום עבודה בו שבוע עבודה בן 5 ימים

 • ב-4 הימים המלאים (א'-ד' בד"כ) – עובד זכאי לקבל גמול שעות נוספות על כל שעה מעבר ל-9 שעות ברוטו (או 8:36 שעות נטו – הפסקה של 24 דקות).
 • ביום המקוצר בשעה אחת (ה' בד"כ) – עובד זכאי לקבל גמול שעות נוספות על כל שעה מעבר ל-8 שעות ברוטו (או 7:36 שעות נטו – הפסקה של 24 דקות).
 • כל שעה נוספת מעבר ל-42 שעות בשבוע (כמו שכתוב מקודם).

לדוגמה:

עובד עבד 9 שעות ברוטו בימים א עד ג, יום ד עבד 10 שעות ברוטו ויום ה עבד 9 שעות ברוטו (מנוכה 24 דקות הפסקה ביום). כמה שעות עבודה רגילות וכמה שעות נוספות? – ככתוב לעיל:

 • יום א-ג: עבד 9 שעות רגילות ולכן אין שעות נוספות.
 • יום ד: עבד 10 שעות, כאשר 9 שעות רגילות ושעה אחת נוספת.
 • יום ה: עבד 9 שעות, כאשר 8 שעות רגילות ושעה אחת נוספת.
 • לכן: 42 שעות רגילות נטו (לאחר ניכוי 24 דקות ביום על הפסקה) וגם 2 שעות נוספות יומיות. היות שעבד 42 שעות שבועיות, הוא אינו זכאי לשעות נוספות ברמה השבועית.

2. מקום עבודה בו שבוע עבודה בן 6 ימים

 • ב-5 הימים הראשונים (א'-ה' בד"כ) – עובד זכאי לקבל גמול שעות נוספות על כל שעה מעבר ל-8 שעות עבודה.
 • ביום המקוצר (ו' בד"כ) – עובד זכאי לקבל גמול שעות נוספות על כל שעה מעבר ל-7 שעות עבודה.
 • כל שעה נוספת מעבר ל-42 שעות בשבוע (כמו שכתוב מקודם).

דוגמה:

עובד עבד 9 שעות בימים א-ב, ימים ג-ה עבד 7 שעות ויום ו עבד 3 שעות. כמה שעות עבודה רגילות וכמה שעות נוספות? – ככתוב לעיל:

 • יום א-ב: עבד 9 שעות, כאשר 8 שעות רגילות ושעה אחת נוספת (לכל יום).
 • יום ג-ה: עבד 7 שעות רגילות ולכן אין שעות נוספות.
 • יום ו: עבד 3 שעות רגילות ולכן אין שעות נוספות.
 • לכן: 42 שעות רגילות נטו וגם 2 שעות נוספות יומיות. היות שעבד 42 שעות שבועיות, הוא אינו זכאי לשעות נוספות ברמה השבועית.

3. משמרת לילה

 • כל שעה מעל 7 שעות עבודה ביום – היא שעה נוספת.
 • כל שעה מעבר ל-42 שעות עבודה בשבוע – היא שעה נוספת (ככתוב מקודם).

גובה גמול שעות נוספות

גובה הסכום לתשלום עבור שעות נוספות משתנה בהתאם למאפיינים שונים. על פי החוק, עבור השעתיים הראשונות יש לשלם 25% מעל השכר הרגיל ועבור כל שעה נוספת יש לשלם 50% מעל השכר הרגיל. להלן פירוט מורחב יותר:

1. שעות נוספות עבור יום חול (שאינו חג או מנוחה שבועית)

 • עבור השעתיים הראשונות – תשלום של 125% על שעת עבודה של השכר הרגיל של העובד.
 • עבור השעה השלישית ואילך – תשלום של 150% על שעת עבודה של השכר הרגיל.

אם העובד מקבל שכר לפי תוצרת, המעסיק ישלם בשעתיים הנוספות הראשונות 125% מהשכר הרגיל לאותה יחידה, ועבור השעה הנוספת השלישית ואילך 150% מהשכר הרגיל לאותה יחידה.

2. שעות עבודה עבור מנוחה שבועית או חג

 • השכר בחג או במנוחה השבועית של העובד, אם הוא עובד ביום זה הינו 150% על השכר הרגיל.
 • עבור השעתיים הראשונות – תשלום של 187.5% על שעת עבודה של השכר הרגיל של העובד (תוספת של 25% על השכר בחג או מנוחה שבועית). כלומר 150% * 125%.
 • עבור השעה השלישית ואילך – תשלום של 225% על שעת עבודה של השכר הרגיל (תוספת של 50% על השכר בחג או מנוחה שבועית). כלומר, 150% * 150%.
 • לפי פסק דין, יש לחשב 25% ו-50% לא כתוספת (קרי 175% או 200%), אלא כמכפלה ולכן השכר צריך להיות 187.5% בשעתיים ראשונות ו-225% בשעה השלישית ואילך.
 • אם העובד השלים מכסה שבועית של שעות (42 שעות), ובנוסף לכך, הוא עבד גם ביום המנוחה השבועית או החג, הוא יהיה זכאי עבור שעות עבודה נוספות החל מהשעה הראשונה.

לדוגמה:

עובד עבד 8 שעות עבודה בימים א – ה, וביום שישי עבד 6 שעות (1 מהן לאחר כניסת השבת). כמה שעות נוספות ומה שיעור התשלום בגינם?

 • ביום שישי 2 השעות הראשונות משלימות ל-42 שעות ולכן יהיה זכאי לשעות רגילות.
 • 2 השעות הבאות ביום שישי (השלישית והרביעית) הן שעות נוספות שבגינם יש תשלום של 125%.
 • השעה החמישית היא שעה מעבר שבגינה יש תשלום של 150% על השכר הרגיל.
 • השעה השישית היא שעה נוספת מעבר שבגינה תשלום 150%, אולם מבפני שהיא כבר שבת, אז התשלום הוא 225%.

3. שעות עבודה עבור משמרת

 • עובדים מסויימים זכאים לקבל תשלום נוסף עבור משמרת וזאת לפי הסכם קיבוצי או צו הרחבה.
 • אם עובד זכאי לקבל תוספת משמרת של 40% אזי, אם הוא עובד שעות נוספות, הוא יהיה זכאי כך:
  • עבור השעתיים הראשונות – תשלום של 175% על שעת עבודה של השכר הרגיל (140% * 125%).
  • עבור השעה השלישית ואילך – תשלום של 210% על שעת עבודה של השכר הרגיל (140% * 150%).

4. מנוחה תמורת תשלום שעות נוספות

עובד המקבל שכר חודשי (גלובאלי) או לתקופה ארוכה יותר, בתחומים מסויימים זכאי לקבל מנוחה במקום גמול שעות נוספות, בתנאי ששכרו באותו חודש לא ייפגע, וזאת באופן הבא:

 • השעתיים הנוספות הראשונות – מנוחה של שעה ורבע לפחות עבור כל שעה רגילה.
 • השעה השלישית ואילך – מנוחה של שעה וחצי עבור כל שעה רגילה.

התחומים הם עבודות חקלאות, עבודות טיפול בבעלי חיים, שמירה, עובדי מדינה או רשות מקומית בעבודה חיונית לציבור, עבודות בבתי אוכל, מסעדות ובתי קפה, עבודות טיפול בחולים, בתי מרקחת, מוסדות החלמה או טיפול בזקנים או בילדים.

שעות עבודה נוספות לגבי עובד במשכורת חודשית

מעסיק אינו רשאי לקבוע שכר כולל (גלובאלי) שכבר מגלם בתוכו תמורה על שעות נוספות או על חופשה שנתית. עובד כזה יהיה זכאי לקבל גמול גלובאלי שנקבע לפי שכר מינימום או השכר של העובד לפי מחיר שעת עבודה של העובד.

כך שאם השכר של העובד הוא 8,000 ₪ גלובאלי בחודש, לפי 182 שעות עבודה בחודש, השכר השעתי 43.96 ₪. לכן עובד שעובד במשכורת ועובד שעות נוספות, ייחשב לפי האופן החישוב לעיל ולפי השכר השעתי במכפלת 125% או 150% לפי העניין.

קיזוז שעות נוספות מול שעות חסרות

לא ניתן לקזז שעות נוספות בימים שמעל התקן היומי, מול הימים שבהן חסרות שעות מתחת לתקן היומי. כך לדוגמה, אם עובד עבד ביום ראשון שעה אחת נוספת ביום חמישי הוא יצא שעה אחת לפני הזמן – אסור לקזז שעות אלו ואותו עובד יהיה זכאי לאותה שעה נוספת.

שעות נוספות לגבי משרה חלקית

עובד שעובד במשרה חלקית, כך שהוא עובד כמה ימים בשבוע ובכל יום או חלק מהם יש לו שעות נוספות – אין לבדוק ברמה השבועית מכיוון שהוא גם כך לא הגיע למכסה שבועית של 42 שעות (הרי מדובר על משרה חלקית). לכן, גם במקרה זה, יש לבדוק את המכסה היומית ולחשב שעות נוספות על בסיס יומי.

גמול שעות כוננות

תשלום על שעות נוספות, משולם על ביצוע שעות נוספות בפועל ולא על שעות שבהם העובד נמצא בכוננות, אך לא מוזעק לעבודה. אולם, עובדים עם שעות כוננות, עשוים להיות מתוגמלים בשכר אחר לפי הסכם העבודה.

הפרשות לפנסיה ולפיטורין

גמל שעות נוספות הוא תוספת לשכר העבודה של העובד, הוא אינו נחשב רכיב שכר לעניין חישוב שכר העבודה לעניין פיצויי פיטורים. רכיבי השכר לעניין פנסית החובה הן אותן רכיבי שכר לעניין פיצויי פיטורין.

מס הכנסה וביטוח לאומי

גמול שעות נוספות הוא הכנסה החייבת בתשלום מס הכנסה ולעניין דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות.

מידע נוסף

 • ייתכן וחלים תנאים אחרים או נוספים על פי הסכם קיבוצי או צו הרחבה המקנים לעובד תנאים מיטיבים.
 • ניתן לבדוק אם משלמים גמול שעות נוספות כמו שצריך בתלוש השכר.
 • עובד שהמעסיק שלו לא שילם את התשלום כמו שחייב היה לשלם, רשאי להגיש תלונה למינהל הסדרה ואכיפה במשרד העבודה.
 • לא ניתן להסכים על גמול הנמוך ממה שקבוע בחוק, וגם אם נחתם הסכם כזה – אין לו תוקף משפטי.
 • שער העבודה הרגיל לעניין גובה גמול שעות נוספות הוא השכר כולל התוספות שהמעסיק משלם לעובד.

חקיקה ופסיקה

 • חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951
 • בין הדין האזורי לעבודה, ס"ע 40632-10-10

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil