חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

יום העצמאות 2023 – זכויות וחובות של עובדים, צרכנים ועוד

יום העצמאות של ישראל הוא אחד הימים החשובים ביותר שיש לנו בארץ ולכן חשוב מאוד להכיר גם אילו זכויות וחובות יש לנו במהלך היום. רוב הזכויות קשורות לתחומי העבודה והצרכנות.

מטרת הכתבה לספק את המידע בנושא.

מהו יום העצמאות?

יום העצמאות של ישראל הוא חג לאומי וגם מועד ממלכתי אשר מציין את ההכרזה על הקמת מדינת ישראל לאחר סיום תקופת המנדט הבריטי בארץ ישראל. החג מתקיים מיד עם סיום יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל.

יום העצמאות הוא חג לישראל ומתקיימים במהלכו טקסים ואירועים ממלכתיים כמו טקסט הדלקת משואות. בנוסף, יום העצמאות הוא יום שבתון (יום בו מרבית האוכלוסייה לא עובדת) ולכן נהוג לצאת לנפוש, לבלות ולהנות במהלך היום.

מתי חל יום העצמאות?

יום העצמאות השנה מתקיים בתאריך עברי ולועזי הבא:

 • ה' בחודש אייר התשפ"ג, יום רביעי בתאריך 26.04.2023.

החג מתחיל בשעה 20:00 בערב החג (הינו יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל) ועד 20:00 במוצאי החג ביום העצמאות.

יש לציין כי בהתאם לחוק, יום העצמאות מתקיים בכל שנה בתאריך ה' באייר. אם התאריך חל ביום שישי אז יום הזיכרון מתקיים בתאריך ג' באייר, אם התאריך חל ביום חמישי אז יום הזיכרון מתקיים בתאריך ד' באייר, אם התאריך חל ביום ראשון אז יום הזיכרון מתקיים בתאריך ו' באייר.

יום העצמאות לעניין זכויות עובדים

במהלך יום העצמאות יש מספר נושאים הקשורים לענייני זכויות עובדים.

דמי חגים וחופשת חג

יום העצמאות נחשב יום ומועדים בו מגיע לעובדים זכות של קבלת חופשת חג, כלומר זהו יום שלא מגיעים לעבודה והעובדים זכאים להיעדר ממקום העבודה. בנוסף לכך, יום החג מזכה את העובדים בתשלום של דמי חגים (גם לעובדים המועסקים במשרה חלקית או בחלק מן הימים בשבוע).

אולם, אם יום החג חל במהלך ימי מנוחה שבועית של מקום העבודה או ימים שאין עובדים בהם, אזי העובד לא זכאי לקבלת התשלום. מטרת התשלום בעבור החג היא לפצות את העובד אם החג היה יום עבודה רגיל כך שהוא נאלץ לא להגיע לעבודה בשל החג.

עובד במשכורת חודשית לא מקבל דמי חגים משום שהוא מקבל את השכר החודשי גם אם לא היה בעבודה. עובד בשכר שעתי או יומי כן זכאי לתשלום, בתנאי שהשלים 3 חודשי עבודה, אינו נעדר מיוזמתו יום לפני או אחרי החג (אלא אם המעסיק ביקש) ובתנאי שיום החג הוא יום שבו הוא היה צריך לעבוד אילולא החג.

הערות:

 • התשלום עבור יום העצמאות ניתן לכל העדות – ללא קשר האם העובד הוא יהודי, נוצרי, דרוזי או מוסלמי. זאת בשונה משאר ימי החג לפי הדת.
 • היעדרות של קרוב משפחה לחלל מערכות ישראל ביום הזיכרון – לא פוגעת בזכאותו לקבלת תשלום דמי חגים ביום העצמאות.

דמי חופשה וחופשה רגילה

חג יום העצמאות כן נחשב יום חג ככתוב מקודם. עם זאת, בערב חג העצמאות, במוצאי החג או ביום לאחר החג, העובד לא יכול להיעדר ממקום העבודה, משום שאלו הם ימי עבודה רגילים (אלא אם הם מנוחה שבועית או זמני כניסה ויציאה של החג).

באותם ימים (לפני או אחרי החג), עובד אשר מעוניין לצאת לחופשה רגילה נדרש להודיע אל המעסיק שלו על כך. המעסיק רשאי לסרב להוציא את העובד לחופשה, אך החלטה זו חייבת להיות מגובה מסיבות הגיוניות וסבירות.

למרות הפסקה הקודמת, ערב יום העצמאות נחשב יום חופשה לבחירה. המשמעות של הדבר כי עובד יכול לבחור כל אחד מאותם ימים בתור יום בחירה כדי לצאת ליום חופשה על חשבון יתרת ימי החופשה הצבורים לו, וזאת מבלי שהמעסיק יכול לסרב לכך. כדי לנצל את ההטבה, על העובד להודיע 30 ימים מראש על רצונו לצאת לחופשה ועל בחירה של יום זה בתור חופשה.

עובד אשר יצא לחופשה במהלך ערב החג או מוצאי החג על חשבון יתרת הצבירה שלו, זכאי לקבל תשלום של דמי חופשה המחושבים לפי השכר הרגיל של העובד. במקרה שאין יתרה מספקת של ימי חופשה לניצול, ניתן לבקש מן המעסיק לנצל אותם על חשבון יתרת צבירה עתידית. אבל, המעסיק רשאי שלא להסכים לכך.

יתרה מכך, משום שהמעסיק הוא זה האחראי על יציאה של עובדים לחופשה לפי דין, הרי שהמעסיק רשאי להודיע על חופשה כפויה. המשמעות כי המעסיק רשאי להחליט כי מקום העבודה יהיה סגור במהלך חג יום העצמאות והעובדים יצאו לחופשה מרוכזת על חשבונם. אם החופשה הכפויה עולה על 7 ימים, המעסיק צריך להודיע על כך מראש 14 ימים לכל הפחות.

דמי חופשה המשולמים במסגרת חופשה כפויה הם על חשבון העובד. אולם, אם אין לעובד מספיק ימי חופשה לניצול, המעסיק צריך לקבל החלטה אם להוציא את העובד לחופשה בתשלום על חשבונו (חשבון המעסיק) וללא ניכוי מיתרת הצבירה, או לא להוציא את העובד לחופשה כלל, או להגיע להסכמה עם העובד ליציאתו לזמן חופשה ללא תשלום.

סירוב עבודה בחג יום העצמאות

לפי הוראות הדין, עובד רשאי לסרב לעבוד ביום העצמאות מכל סיבה שהיא וללא תלות דתו (וגם בגלל איסור על פי מצוות דתו, כמו עבודה בשבת או בחג) – כל עוד לא מדובר על מקום עבודה הכלול בתוך רשימת מקומות העבודה שמפרסם משרד ראש הממשלה שיש להפעילם גם ביום העצמאות.

עבודה במהלך יום העצמאות

כאשר עובד מועסק במהלך יום העצמאות, ערב החג או מוצאי החג, חשוב להכיר את הזכויות.

עבודה בערב יום העצמאות

ערב יום העצמאות (הינו יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל) נחשב יום עבודה קצר והוא נע בין 5 שעות לבין 7 שעות, אם קיים הסכם במקום העבודה כמו הסכם קיבוצי, צו הרחבה, חוזה עבודה אישי, או נוהג קבוע בעבודה או בענף הכלכלה של מקום העבודה.

אם אין נוהג של יום עבודה מקוצר, אז:

 • במקומות עבודה עם 5 ימי עבודה בשבוע (9 שעות עבודה ביום) – יום עבודה בערב החג עד 8 שעות. המעסיק והעובדים רשאים להחליט עבודה של 8 שעות בתשלום 9 שעות, או 7 שעות בתשלום 8 שעות.
 • במקומות עבודה עם 6 ימי עבודה בשבוע (8 שעות עבודה ביום) – יום עבודה בערב חג עד 7 שעות.

בנוסף, עבודה בערב חג, חייבת להסתיים לכל היותר עד 3 שעות מזמן כניסת החג.

בענפים שונים כמו ניקיון, מלונאות, מתכת וחשמל וכדומה – חלים תנאים שונים יותר ובדרך כלל מיטיבים יותר.

עבודה ביום העצמאות

כאמור, יום העצמאות הוא יום של חג, יום שבו העובד לא עובד ומגיע לו תשלום דמי חג. לכן מעסיק לא רשאי לכפות על העובד להגיע לעבודה ביום חג. יחד עם זאת, לפי חוק יום העצמאות, ראש הממשלה מוסמך להורות על קיום עבודה ושירותים שלדעתו אין להפסיק אותם ביום העצמאות. לכן, במקומות עבודה אלו, המעסיק כן יכול לדרוש מהעובדים להגיע לעבודה

זמני כניסה ויציאה של החג נעשים לפי זמני כניסה ויציאה של השבת הקרובה לחג. הערה: לפי הנחיית משרד הכלכלה והתעשייה, זמן כניסת חג יום העצמאות הוא בשעה 20:00 בערב חג וזמן יציאת החג הוא בשעה 20:00 בערב של יום החג בפועל. לכן, תוספות השכר בהמשך, חלות רק עבור עבודה בשעות אלו.

במידה והעובד כן מועסק במהלך יום העצמאות, אז מגיע לו תשלום לפי האופן הבא:

 • עובד בשכר שעתי או יומי –
  • זכאי לתשלום שכר בסך 150% מהשכר היומי הרגיל שלו, עבור עבודה בשעות החג.
  • שעת מנוחה (מנוחת פיצוי) במקום שעות החג שעבד העובד לפי מספר וזמן שנקבעו בהיתר העסקה (לא בתשלום).
  • אם נכפה עליו לעבוד בחג (שלא מתוך בחירתו) – הוא זכאי לתוספת 100% על ה-150% תשלום בחג (לפי פסיקה).
 • עובד במשכורת חודשית –
  • זכאי לתוספת שכר של 50% על עבודה בחג. משום שהשכר הרגיל עבור אותו יום חג משולם גם אם עבד בחג וגם אם לא עבד בחג. אין כפל תשלום לעובד זה לא משנה באיזה יום בשבוע החג (אפילו אם שבת).
  • שעת מנוחה (מנוחת פיצוי) במקום שעות החג שעבד העובד לפי מספר וזמן שנקבעו בהיתר העסקה (כן בתשלום).
  • אם נכפה עליו לעבוד בחג (שלא מתוך בחירתו) – הוא זכאי לתוספת 100% על ה-50% תוספת תשלום.

עבודה במוצאי יום העצמאות

שעות מוצאי יום העצמאות אלו הם שעות של יום עבודה רגיל בגינם מקבלים שכר עבודה רגיל.

יחד עם זאת, אם העובד החל לעבוד לפני שעברו 36 שעות מאז שהוא סיים לעבוד בערב החג – הוא יהיה זכאי לקבל שכר בגובה 150% מהשכר עבור כל השעות עד שיושלמו 36 שעות.

תגמול שעות נוספות

עובד המועסק במהלך החג גם שעות נוספות, בנוסף למקובל לפי יום או שבוע – זכאי לתוספת שכר (גמול שעות נוספות). החישוב נעשה כך:

 • עבור השעתיים הנוספות הראשונות – תשלום של 187.50% לפי חישוב של 150% על עבודה בחג במכפלת 125% על השעות הנוספות.
 • עבור שעה נוספת שלישית ואילך – תשלום של 225% לפי חישוב של 150% על עבודה בחג במכפלת 150% על השעות הנוספות.

דמי מחלה וחופשת מחלה

הוראות הדין אינם מתייחסים למקרים בהם עובד נעדר ממקום העבודה בשל מחלה במהלך יום החג. אולם, במקרה זה יש לשלם את הסכום הגבוה מבין אלו:

 • דמי מחלה – תשלום עבור יום המחלה לפי השיעור שנקבע בחוק לגבי אותו יום.
 • דמי חגים – תשלום עבור יום החג (100%) שכן הוא היה משולם גם כך אם העובד לא היה חולה.

באופן כללי, הנוהג הוא לשלם דמי חגים לעובד זה.

עבור ימי ערב יום העצמאות או מוצאי יום העצמאות – עובד הנעדר ממקום העבודה עקב מחלה והוא עומד בתנאי הזכאות לגביה, כולל אישור מרופא, העובד זכאי לקבל תשלום דמי מחלה בהתאם לקבוע לגביו.

הפרשות לפנסיה ולפיצויי פיטורים

דמי חגים, שהינו תשלום עבור ימי החג הוא תשלום חלף שכר בהתאם להוראות ודיני העבודה בעניין. המשמעות היא כי שכר זה הוא שכר ממנו מחשבים הפרשות הן עבור פנסיית חובה והן עבור פיצויי פיטורין של העובד.

יום העצמאות לעניין זכויות צרכנים

יש מספר נושאים הקשורים לענייני זכויות צרכנים.

יום עסקים

יום העצמאות אינו נחשב ימי עסקים (או ימי עבודה) לעניין חישוב ביצוע עסקאות עם עסקים או בנושאים צרכניים. בנוסף, ערב יום העצמאות נחשב יום עסקים מקוצר.

המשמעות היא שאם יש עסקאות אשר חלות בתקופה של יום העצמאות, אז ימי החג לא נחשבים במניין ספירת הימים בתור ימי עסקים או ימי פעילות.

יום מנוחה

יום העצמאות כן נחשב יום מבין ימי מנוחה קבועים במדינת ישראל בהתאם להוראות הפקודה והחוק היעודיים.

שימו לב: היעדרות של קרוב משפחה לחלל מערכות ישראל ביום הזיכרון – לא פוגעת בזכאותו לקבלת תשלום דמי חגים ביום העצמאות.

מבצעים

כאן מופיעים מספר אתרי קניות באינטרנט (מסחר אלקטרוני) של חנויות ועסקים מובילים גם בישראל וגם בעולם:

אתר אינטרנטמוצרים לקנייה באתר
ארוספורט AroSportבגדי ספורט, נעלי ספורט, אביזרי ספורט ועוד
קישור לאתר
10% הנחה בלעדית כולל כפל מבצעים
קוד קופון: shop
אלונה שכטר Alona Shechterמוצרי טיפוח, קוסמטיקה ועוד
קישור לאתר
15% הנחה בלעדית כולל כפל מבצעים
קוד קופון: Shop
טרמינל איקס Terminal Xבגדים, נעליים, מוצרי טיפוח, מוצרים לבית ועוד
קישור לאתר
קיי אס פי KSPמחשבים, טלפונים ניידים, ציוד נלווה למחשב, מוצרים לבית ועוד
קישור לאתר
הנחה בלעדית נוספת
קוד קופון: SHOPI
אליאקספרס AliExpressמוצרי חשמל ואלקטרוניקה, ביגוד והנעלה, כלים לבית ולגינה, מחשבים וטאבלטים, סמארטפונים ועוד
קישור לאתר
אמזון Amazonמוצרי חשמל ואלקטרוניקה, טלפונים ניידים ואביזרים, מחשבים וטאבלטים, כלים לבית ועוד
קישור לאתר
לאסטפרייס LastPriceמוצרי חשמל, רהיטים, מוצרים לבית, מוצרי טיפוח ועוד
קישור לאתר
הנחה בלעדית נוספת
קוד קופון: SHOPLP
וואלה שופס Walla Shopsמוצרי חשמל, רהיטים, לבית ולגן ועוד
קישור לאתר
נייק Nikeנעליים, חולצות, מכנסיים ועוד
קישור לאתר
אסוס ASOSחולצות, מכנסיים, בגדי ים, שמלות, חצאיות ועוד
קישור לאתר
דלתא Deltaגופיות, הלבשה תחתונה, חולצות, נעליים ועוד
קישור לאתר
רנואר Renuarטישירטים, חצאיות, שמלות, מכנסיים ועוד
קישור לאתר
המשביר לצרכן 365 THREE SIXTY FIVEמוצרים לבית, אופנה, טיפוח, בישום, חשמל ואלקטרוניקה ועוד
קישור לאתר
שמרת הזורערהיטים, פינות אוכל, כורסאות ועוד
קישור לאתר
אהבה AHAVAמוצרי טיפוח, דרמו קוסמטיקה ועוד
קישור לאתר
אטסי Etsyאמנות, תכשיטים, מוצרים לבית, רהיטים ועוד
קישור לאתר
איביי eBayמוצרים לבית ולגינה, ביגוד והנעלה, מוצרי חשמל ואלקטרוניקה, תכשיטים, טלפונים סלולאריים ותכשיטים
קישור לאתר
אייהרב iHerbתוספי תזונה, ויטמינים, מוצרי טיפוח, קוסמטיקה, מוצרי בריאות ועוד
קישור לאתר
5% הנחה בלעדית ללקוחות קיימים וגם 10% הנחה בלעדית ללקוחות חדשים
קוד קופון: JTZ7874
אסתי לאודר Estee Lauderמוצרי טיפוח, סרומים, קרמים, פילינג, מסקרות, בשמים, מברשות ועוד
קישור לאתר
10% הנחה בלעדית כולל כפל מבצעים, למעט מוצרי רה-נטריב סטים ומברשות
קוד קופון: SHOPESTEE
בובי בראון Bobbi Brownמוצרי קוסמטיקה, סמקים, קונסילרים, פודרות, מסקרות ועוד
קישור לאתר
10% הנחה בלעדית כולל כפל מבצעים, למעט מיני מארזים סטים ומברשות
קוד קופון: SHOPBOBBI
מאק קוסמטיקס MAC Cosmeticsמוצרי קוסמטיקה, שפתונים, צלליות ועוד
קישור לאתר
10% הנחה בלעדית כולל כפל מבצעים, למעט מאקסטאק מארזים קיטים סטים מיני ומברשות
קוד קופון: SHOPMAC
קליניק Cliniqueמוצרי טיפוח, בשמים, פריימרים, מייקאפ, מסכות ועוד
קישור לאתר
10% הנחה בלעדית כולל כפל מבצעים, למעט מיני סאמרסייל מארזים ומברשות
קוד קופון: SHOPCLIN
טקטיקל זון Tactical Zoneציוד טקטי, ציוד לחיילים, מוצרי קמפינג, ביגוד, הנעלה ועוד
קישור לאתר
5% הנחה בלעדית כולל כפל מבצעים
קוד קופון: shop
ג'ום Joomנעליים, בגדים, מוצרי אלקטרוניקה ועוד
קישור לאתר
דיל קוסמטיקס Deal Cosmeticsמוצרי קוסמטיקה, מוצרי טיפוח, בשמים, תוספי תזונה ועוד
קישור לאתר
מאמא גורו Mama Guruמוצרים לאמהות, מוצרי תינוקות, מוצרים לבית, חשמל ואלקטרוניקה, רהיטים ועוד
קישור לאתר
וויש Wishמוצרים לבית, אלקטרוניקה, גאדג'טים, בגדים, נעליים ועוד
קישור לאתר
מייקל קורס Michael Korsבגדים, נעליים, תכשיטים, אביזרים, מוצרי טיפוח ועוד
קישור לאתר
סטרוברינט Strawberrynetבשמים, קוסמטיקה, מוצרי טיפוח ועוד
קישור לאתר
פארפטץ' FARFETCHאופנת יוקרה, ביגוד, הנעלה, אביזרים ועוד
קישור לאתר
צ'מפיון Championחולצות, מכנסיים, בגדי ספורט, נעלי ספורט, אביזרים ועוד
קישור לאתר
תמי4 Tami4ברי מים
קישור לאתר
אתרים נוספיםקסטרו Castro, עזריאלי קום AZRIELI.COM ועוד
מבצעי חג הקניות (מודעות)

יום העצמאות – תאריכים

 • יום העצמאות 2030 – ה' בחודש אייר התשפ"א, יום רביעי בתאריך 08.05.2030.
 • יום העצמאות 2029 – ד' בחודש אייר התשפ"א, יום חמישי בתאריך 19.04.2029.
 • יום העצמאות 2028 – ו' בחודש אייר התשפ"א, יום שלישי בתאריך 02.05.2028.
 • יום העצמאות 2027 – ה' בחודש אייר התשפ"א, יום רביעי בתאריך 12.05.2027.
 • יום העצמאות 2026 – ה' בחודש אייר התשפ"א, יום רביעי בתאריך 22.04.2026.
 • יום העצמאות 2025 – ג' בחודש אייר התשפ"א, יום חמישי בתאריך 01.05.2025.
 • יום העצמאות 2024 – ו' בחודש אייר התשפ"א, יום שלישי בתאריך 07.05.2024.
 • יום העצמאות 2023 – ה' בחודש אייר התשפ"א, יום רביעי בתאריך 26.04.2023.
 • יום העצמאות 2022 – ד' בחודש אייר התשפ"א, יום חמישי בתאריך 05.05.2022.
 • יום העצמאות 2021 – ג' בחודש אייר התשפ"א, יום חמישי בתאריך 15.04.2021.
 • יום העצמאות 2020 – ה' בחודש אייר התש"פ, יום רביעי בתאריך 29.04.2020.

חקיקה ופסיקה

 • חוק חופשה שנתית, תשי"א-1951
 • חוק הבנקאות (שירות ללקוח), תשמ"א-1981
 • חוק יום הזכרון לחללי מערכות ישראל, תשכ"ג-1963
 • חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, תש"ל-1970
 • חוק יום העצמאות, תש"ט-1949
 • פקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח-1948
 • חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957
 • צו הרחבה הסכם מסגרת 2000, תש"ס-2000

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil