יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל 2021 – זכויות עובדים, עבודה, חופשה ועוד

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל מוקדש להתייחדות עם זכרם של חללי כוחות הביטחון וצבא הגנה לישראל אשר נפלו למען הטבחת קיומה של מדינת ישראל. יום זה הורחב ומוקדש גם לנפגעי פעולות האיבה.

מטרת הכתבה הזו להסביר מהם זכויות העובדים ביום זה ויום לפני (ערב יום הזיכרון).

מתי חל יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל 2021?

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל השנה חל בתאריך ב' באייר תשפ"א – יום רביעי ה-14.04.2021. יום הזיכרון מתחיל בערב של יום לפני, יום שני בשעה 20:00 ועד לשעה 20:00 יום למחרת.

ביום הזיכרון הזה, יש 2 צפירות לזכר הנופלים:

  • צפירה בת דקה אחת – בערב יום הזיכרון בשעה 20:00 בערב.
  • צפירה בת 2 דקות – ביום הזיכרון בשעה 11:00 בבוקר.

עבודה בערב יום הזיכרון

ערב יום הזיכרון הוא יום עבודה רגיל לכל דבר ועניין, הוא לא נחשב יום מנוחה או יום מקוצר.

עבודה במהלך יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה לא נחשב יום מנוחה, אך הוא נחשב לערב חג (יום העצמאות) ולכן הוא יום עבודה מקוצר.

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל נע בין 5 ועד 7 שעות בתשלום של השכר הרגיל של העובד באותו יום. ההוראה לכך חלה מכוח חוק שבוע עבודה ומנוחה, הסכם קיבוציצו הרחבה או נוהג מקובל במקום העבודה. כל שעה נוספת מעל 7 שעות, תמנה במניין שעות נוספות.

במקומות עבודה שבהם נהוג לעבוד 6 שעות בתשלום 8 שעות – הנוהג יימשך כך.

במקומות עבודה שאין בהם נוהג או שאין להם הסכם אחר בעניין ערב חג, יום הזיכרון יחול לפי צו הרחבה בדבר הנהגת שבוע עבודה מקוצר באופן הבא:

  • במקומות עבודה עם 5 ימי עבודה בשבוע (9 שעות עבודה ביום) – יום עבודה בערב החג לא יעלה על 8 שעות. המעסיק והעובדים רשאים להחליט עבודה של 8 שעות בתשלום 9 שעות, או 7 שעות בתשלום 8 שעות.
  • במקומות עבודה עם 6 ימי עבודה בשבוע (8 שעות עבודה ביום) – יום עבודה בערב חג לא יעלה על 7 שעות.

כמובן, עבודה ביום הזיכרון צריכה להסתיים לפחות 3 שעות לפני כניסת החג (יום העצמאות).

בענפים שונים כמו ניקיון, מלונאות, מתכת וחשמל וכדומה – חלים תנאים שונים יותר ובדרך כלל מיטיבים יותר.

חופשה בערב יום הזיכרון – ביוזמת העובד

עובד לא רשאי להיעדר בערב יום הזיכרון ממקום עבודתו, מכיוון שמדובר על יום עבודה רגיל. עם זאת, העובד רשאי לפנות אל המעסיק בבקשה לצאת לחופשה, והמעסיק יכול לסרב מטעמים הגיוניים בלבד.

במידה ועובד מעוניין לצאת בכל זאת לחופשה ביום זה, הוא רשאי לפנות אל המעסיק 30 יום מראש בבקשה לנצל את היום הזה כיום אחד מתוך 2 המגיעים לו מימי הבחירה – אלו ימים שהמעסיק לא רשאי לסרב לעובד לצאת לחופשה.

בכל מקרה בו עובד ייעדר ממקום עבודתו בערב יום הזיכרון הוא יקבל תשלום עבור יום החופשה. כלומר, ממכסת ימי החופשה השנתית יורד יום והוא ישולם בגובה דמי חופשה במועד תשלום השכר.

חופשה במהלך יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל – ביוזמת העובד

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה נחשב יום בחירה של חופשה. המשמעות היא כי העובד יכול לבחור יום זה כיום בחירה על חשבון יתרת ימי החופשה השנתית שלו, מבלי שהמעסיק יוכל לסרב לבקשה זו. כדי שעובד ינצל את הזכות הזו, עליו להודיע לפחות 30 יום מראש על כוונתו לצאת לחופשה ביום הזיכרון.

במידה ועובד לא הודיע על כך, הוא יוכל לבקש לצאת לחופשה באופן רגיל, אך במצב זה, המעסיק יכול לסרב לבקשה זו. אולם, סירוב לבקשה כזו תיהיה מבוססת משיקולים סבירים והגיוניים בלבד.

עובד אשר יצא לחופשה כזו, יהיה זכאי לנצל את היום על חשבון מכסת החופשה השנתית שלו (העומדים לזכותו). עבור יום החופשה הזו, העובד יהיה זכאי לקבל תשלום עבור דמי חופשה בגובה השכר הרגיל שלו, כאילו המשיך לעבוד.

עובד שאין לזכותו ימי חופשה לניצול, רשאי לפנות אל המעסיק בבקשה לקבל תשלום על חשבון ימי חופשה שיצברו בעתיד.

חופשה כפויה במהלך יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל (ביוזמת מעסיק)

על פי חוק, המעסיק קובע אם ומתי עובד יצא לחופשה ולכן הוא יכול לקבוע כי במהלך יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל (וכן ימים לפני או אחרי), מקום העבודה לא יהיה פעיל. במקרה כזה, המעסיק רשאי להוציא את כל העובדים לחופשה מרוכזת על חשבונם (על חשבון צבירת ימי חופשה של העובדים).

ככל שימי החופשה המרוכזת, לרבות ימי מנוחה שבועית, עולים על 7 ימים, המעסיק נדרש להודיע על החופשה המרוכזת לפחות שבועיים מראש.

במקרה כזה, מעסיק צריך לוודא כי לעובדים יש מספיק ימי חופשה שנתית שנצברו להם ועומדים לרשותם לניצול. הסיבה היא כי מעסיק לא יכול להוציא עובד לחופשה על חשבון ימי צבירה עתידיים. במקרה כזה, למעסיק תיהיה אפשרות לפעול באחת הדרכים הבאות:

  • לא להוציא את העובד לחופשה.
  • להוציא את העובד לחופשה בתשלום ללא ניכוי ימי חופשה עתידיים.
  • להוציא את העובד לחופשה ללא תשלום, רק אם העובד הסכים לכך.

היעדרות קרוב משפחה מעבודה במהלך יום הזיכרון

חוק יום הזכרון לחללי מערכות ישראל וגם חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, קובעים בהתאמה כי קרוב משפחה של חלל מערכות ישראל או חלל פעולות האיבה, רשאי להיעדר ביום הזיכרון. קרוב משפחה מוגדרים: הורים, הורי הורים, בן/בת זוג, ילדים, אחים ואחיות.

קרוב משפחה שנעדר מעבודתו, ייחשב כאילו עבד ולכן יקבל את השכר הרגיל שלו עבור אותו יום. עבור יום זה, המעסיק לא רשאי לנכות מימי צבירת החופשה השנתית של העובד. בנוסף, היעדרות כזו לא משפיעה על הזכאות של העובד לקבל תשלום עבור יום העצמאות.

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל – תאריכים

  • יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל 2021 – חל בתאריך ב' באייר תשפ"א (הוקדם), יום רביעי ה-14.04.2021
  • יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל 2020 – חל בתאריך ד' באייר תש"פ, יום שלישי ה-28.04.2020
  • יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל 2019 – חל בתאריך ג' באייר תשע"ט (הוקדם), יום רביעי ה-08.05.2019

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil