חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל 2024 – זכויות עובדים, צרכנים ועוד

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל הוא אחד מהימים החשובים ביותר שיש לעם ישראל ולכן גם חשוב להכיר זכויות שונות אשר קיימות במהלך היום. עיקרי הזכויות בענייני עבודה וצרכנות.

מטרת הכתבה להסביר את הזכויות והחובות במהלך היום.

מה זה יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל?

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל (או בקיצור: יום הזיכרון) הוא יום מיוחד המוקדש להתייחדות עם זכרם של חללי כוחות הביטחון ולוחמי צבא הגנה לישראל אשר נפלו למען הטבחת קיומה של מדינת ישראל, וכן ללוחמי מערכות ישראל שנפלו למען תקומת ישראל, להתייחדות עם זכרם ולהעלאת מעשי גבורתם.

יום הזיכרון הוא יום זיכרון לאומי בו מתקיימים מנהגים וטקסים לרגל היום. כמו למשל, הורדת הדגל לחצי התורן, סגירת מקומות בילוי ופנאי, הדלקת נר זיכרון ועוד.

יום הזיכרון הורחב גם לזיכרון נפגעי פעולות האיבה, אשר נפגעו כתוצאה מפעולת איבה של כוח צבאי או גורם עוין למדינת ישראל.

ביום הזיכרון הזה, יש 2 צפירות לזכר הנופלים באופן הבא:

 • צפירה בת דקה אחת – בערב יום הזיכרון בשעה 20:00 בערב.
 • צפירה בת 2 דקות – ביום הזיכרון בשעה 11:00 בבוקר.

מתי חל יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל?

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל בתאריך עברי ולועזי הבא: יום הזיכרון מתחיל בערב של יום לפני, יום שני בשעה 20:00 ועד לשעה 20:00 יום למחרת.

 • ה' בחודש אייר התשפ"א, יום שני בתאריך 06.05.2024.

יש לציין כי בהתאם לחוק, יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל (יום הזיכרון) מתקיים בכל שנה בתאריך ד' באייר. אם התאריך חל ביום שישי אז יום הזיכרון מתקיים בתאריך ב' באייר, אם התאריך חל ביום חמישי אז יום הזיכרון מתקיים בתאריך ג' באייר, אם התאריך חל ביום ראשון אז יום הזיכרון מתקיים בתאריך ה' באייר.

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל לעניין זכויות עובדים

במהלך יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל (יום הזיכרון) יש מספר נושאים הקשורים לענייני זכויות עובדים.

דמי חגים וחופשת חג

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל (יום הזיכרון) לא נכלל ברשימת הימים שנקבעו בתור מועדים או חגים שעבורם משולמים דמי חגים. לפיכך, יום זה לא נחשב יום חג או מועד לענייני עבודה ותעסוקה.

דמי חופשה וחופשה רגילה

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל (יום הזיכרון) אינו יום חג או מועד, וכן אינו נחשב יום חופשה (כך גם לגבי ערב יום הזיכרון). המשמעות היא כי עובד לא רשאי להיעדר ממקום העבודה שלו במהלך יום הזיכרון. אבל, עובד רשאי לפנות אל המעסיק בבקשה לצאת לחופשה במהלך יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל (יום הזיכרון) או במהלך ערב היום, המעסיק כנגד רשאי לסרב לבקשה זו אם מדובר עם סיבות סבירות והגיוניות.

למרות זאת, יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל (יום הזיכרון) נחשב יום בחירה. המשמעות היא כי העובד יכול להחליט על יום זה בתור יום בחירה במטרה לצאת ליום חופשה על חשבון יתרת ימי חופשה שנתית שנצרו לו, וזאת מבלי שהמעסיק יכול לסרב לבקשה זו. כדי לנצל זאת, על העובד להודיע 30 יום מראש לפחות על רצונו לצאת לחופשה במהלך היום.

אם העובד יצא לחופשה במהלך יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל (יום הזיכרון), אז הוא זכאי לקבל תשלום דמי חופשה על חשבון ימי הצבירה שלו, המחושבים לפי השכר הרגיל של העובד. אם לעובד לא נותרו מספיק ימי חופשה כאמור, הוא רשאי לבקש מהמעסיק לנצל אותם על חשבון יתרת צבירה עתידית (אך המעסיק לא חייב להסכים לכך).

מכיוון שהמעסיק הוא זה שאחראי על יציאה של עובדים לחופשה, הוא יכול להחליט על חופשה כפויה ביוזמתו. המשמעות בעניין זה שהמעסיק רשאי לקבוע ולהחליט כי מקום העבודה יהיה סגור במהלך יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל (יום הזיכרון) והעובדים יצאו לחופשה מרוכזת על חשבון יתרת החופשה השנתית שלהם. אם החופשה הכפויה עולה על 7 ימים, המעסיק נדרש להודיע לפחות 14 ימים מראש.

ככלל, תשלום דמי חופשה על חופשה כפויה נעשית על חשבון יתרת הצבירה של העובד. אולם, אם אין לעובד מספיק יתרת צבירה, המעסיק יכול לא להוציא את העובד לחופשה, או לשלם לו תשלום ללא ניכוי מצבירה עתידית או להוציא את העובד לזמן חופשה ללא תשלום וזאת בהסכמת העובד בלבד.

עבודה במהלך יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל

כאשר עובד מועסק במהלך יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, ערב המועד או מוצאי המועד, חשוב להכיר את הזכויות.

עבודה בערב יום הזיכרון

ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל (יום הזיכרון) נחשב יום עבודה רגיל לכל דבר ועניין ואינו יום מקוצר או יום מנוחה. כמו כן, מספר שעות עבודה ביום זה הוא כמו בכל יום עבודה רגיל.

עבודה ביום הזיכרון

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל (יום הזיכרון) אינו מועד שמשלמים בגינו תשלום מיוחד או יום מנוחה, אבל הוא נחשב לערב חג יום העצמאות ולכן הוא יום עבודה מקוצר.

לכן, עבודה במהלך יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל (ערב יום העצמאות) נחשב יום עבודה קצר והוא נע בין 5 שעות לבין 7 שעות, אם קיים הסכם במקום העבודה כמו הסכם קיבוצי, צו הרחבה, חוזה עבודה אישי, או נוהג קבוע בעבודה או בענף הכלכלה של מקום העבודה.

אם אין נוהג של יום עבודה מקוצר, אז:

 • במקומות עבודה עם 5 ימי עבודה בשבוע (9 שעות עבודה ביום) – יום עבודה בערב החג עד 8 שעות. המעסיק והעובדים רשאים להחליט עבודה של 8 שעות בתשלום 9 שעות, או 7 שעות בתשלום 8 שעות.
 • במקומות עבודה עם 6 ימי עבודה בשבוע (8 שעות עבודה ביום) – יום עבודה בערב חג עד 7 שעות.

בנוסף, עבודה במהלך יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל (ערב יום העצמאות), חייבת להסתיים לכל היותר עד 3 שעות מזמן כניסת החג.

בענפים שונים כמו ניקיון, מלונאות, מתכת וחשמל וכדומה – חלים תנאים שונים יותר ובדרך כלל מיטיבים יותר.

עבודה במוצאי יום הזיכרון

מוצאי יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל (יום הזיכרון) הוא כבר נחשב חג ולכן יש לעיין בזכויות על עבודה במהלך יום העצמאות.

דמי מחלה וחופשת מחלה

מכיוון שלא מדובר על יום מועד מיוחד לתשלום, הרי שעובד שנעדר ממקום העבודה עקב מחלה והוא עומד בתנאי הזכאות לגביה, כולל אישור מרופא, העובד זכאי לקבל תשלום דמי מחלה בהתאם לקבוע לגביו.

היעדרות קרוב משפחה מעבודה במהלך יום הזיכרון

חוק יום הזכרון לחללי מערכות ישראל וגם חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, קובעים בהתאמה כי קרוב משפחה של חלל מערכות ישראל או חלל פעולות האיבה, רשאי להיעדר ביום הזיכרון. קרוב משפחה מוגדרים: הורים, הורי הורים, בן/בת זוג, ילדים, אחים ואחיות.

קרוב משפחה שנעדר מעבודתו, ייחשב כאילו עבד ולכן יקבל את השכר הרגיל שלו עבור אותו יום. עבור יום זה, המעסיק לא רשאי לנכות מימי צבירת החופשה השנתית של העובד. בנוסף, היעדרות כזו לא משפיעה על הזכאות של העובד לקבל תשלום עבור יום העצמאות.

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל לעניין זכויות צרכנים

יש מספר נושאים הקשורים לענייני זכויות צרכנים.

יום עסקים

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל (יום הזיכרון) כן נחשב יום עסקים (או יום עבודה) לעניין חישוב ביצוע עסקאות עם עסקים או בנושאים צרכניים.

המשמעות היא שאם יש עסקאות בתקופה חל יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל (יום הזיכרון), יום זה כן נחשב במניין ספירת הימים בתור יום עסקים או יום פעילות.

יום מנוחה

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל (יום הזיכרון) לא נחשב יום מנוחה קבוע במדינת ישראל בהתאם להוראות הפקודה והחוק היעודיים.

פתיחת בתי עינוגים

לפי הוראות הדין, בערב יום הזיכרון ועד צאת יום הזיכרון בתי הקפה הם סגורים, וביום הזיכרון עצמו לא ניתן לקיים עינוגים ציבוריים.

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל – תאריכים

 • יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל 2030 – ד' בחודש אייר התשפ"א, יום שלישי בתאריך 07.05.2030.
 • יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל 2029 – ג' בחודש אייר התשפ"א, יום רביעי בתאריך 18.04.2029.
 • יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל 2028 – ה' בחודש אייר התשפ"א, יום שני בתאריך 01.05.2028.
 • יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל 2027 – ד' בחודש אייר התשפ"א, יום שלישי בתאריך 11.05.2027.
 • יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל 2026 – ד' בחודש אייר התשפ"א, יום שלישי בתאריך 21.04.2026.
 • יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל 2025 – ב' בחודש אייר התשפ"א, יום רביעי בתאריך 30.04.2025.
 • יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל 2024 – ה' בחודש אייר התשפ"א, יום שני בתאריך 06.05.2024.
 • יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל 2023 – ד' בחודש אייר התשפ"א, יום שלישי בתאריך 25.04.2023.

חקיקה ופסיקה

 • חוק חופשה שנתית, תשי"א-1951
 • חוק הבנקאות (שירות ללקוח), תשמ"א-1981
 • חוק יום הזכרון לחללי מערכות ישראל, תשכ"ג-1963
 • חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, תש"ל-1970
 • פקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח-1948
 • חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957
 • צו הרחבה הסכם מסגרת 2000, תש"ס-2000

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil