חדש: מעל 400 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

פיצויי פיטורים לעובד שהתפטר עקב הרעה מוחשית בתנאי העבודה

עובד שהודיע על התפטרות עקב הרעה מוחשית בתנאי העבודה שלו אצל המעסיק, זכאי לקבל פיצויי פיטורים כאילו הוא פוטר. יש לציין כי לא כל שינוי בעבודה בתנאים מצדיקה התפטרות המזכה בפיצויים.

מטרת הכתבה לספק הסבר בנושא.

מהם פיצויים בשל הרעה מוחשית בתנאי עבודה?

פיצויי פיטורים (בקצרה – פיצויים) הם רכיב שכר נוסף שכל עובד זכאי לקבל בשל פיטורים על ידי המעסיק או התפטרות מסיבות מצדיקות לפי הוראות הדין, וזאת בתנאי שהעובד השלים שנת עבודה אחת לפחות אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה.

עובד עשוי להיות זכאי לקבל פיצויי פיטורים כאילו הוא פוטר, גם עקב התפטרות בגלל אחת הסיבות הבאות:

 • הרעה מוחשית בתנאי העבודה.
 • נסיבות אחרות שביחסי העבודה לגבי אותו העובד שבהן לא ניתן לדרוש ממנו להמשיך לעבוד.

הלכה למעשה, אלו סיבות מצדיקות לפי הוראות הדין המאפשרת לעובד להתפטר ולהיחשב כאילו הוא פוטר.

החוק אינו מגדיר מהי הרעה מוחשית, כך שהמדד האם היא הרעה מוחשית או לא, תלוייה בנסיבות המקרה לפי העניין, ועשויה להיפסק לפי פסק בין הדין לעבודה.

אולם, הנסיבות עשויות להיחשב כך הן:

זאת ועוד, העובד יכול להתפטר גם בגלל נסיבות שבהן לא ניתן לדרוש ממנו להמשיך לעבוד כמו יחס מבזה או משפיל, הטרדה מינית וכדומה.

כספי הפיצויים מחושבים לפי השכר האחרון של העובד ערב הפסקת העבודה, במכפלה של מספר המהווה חודש אחד עבור כל שנת וותק.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

עובד יהיה זכאי לקבל פיצויים בשל התפטרות, אם מתקיימים לגביו 2 התנאים הבאים:

 1. העובד השלים שנת עבודה אחת אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה לפחות לפני סיום יחסי עבודה.
 2. ההתפטרות נבעה מאחת הסיבות הבאות:
  • הרעה מוחשית בתנאי העבודה.
  • נסיבות אחרות שביחסי עבודה לגבי אותו העובד שבהן אין לדרוש ממנו כי ימשיך בעבודתו.

מימוש הזכאות

הזכאות לקבלת פיצויי פיטורים במקרה כזה היא אינה אוטומטית ולכן במקרה זה על העובד ראשית להודיע (להרתיע בפניו) ומומלץ בכתב ובתיעוד דבר ההרעה המוחשית לגביו. כמו כן, לתת זמן סביר למעסיק לתקן את המצב.

אם הדבר לא קרה, והמעסיק לא תיקן את המצב, אז על העובד להגיש למעסיק הודעה על התפטרות (הודעה מוקדמת להתפטרות) בהתאם לחובה לעבוד בתקופת ההודעה האמורה, למעט בנסיבות מיוחדות שעקב קיומן אי אפשר לדרוש ממנו לעבוד בתקופה זו.

על מנת לקבל את הפיצויים, עם סיום יחסי עבודה, העובד נדרש למלא טופס 161א ("הודעת עובד עקב פרישה מעבודה"). המעסיק מנגד, נדרש למלא טופס 161 ("הודעת מעסיק על פרישה מעבודה של עובד") ולמסור לעובד.

כדי לקבל את תשלום הפיצויים יש לפעול כך:

 1. פיצויים ישירות מהמעסיק ("השלמת פיצויים") – אם קיימים רכיבי שכר, שיעורי שכר או תקופות בהם לא הופרשו לפנסיה, העובד זכאי לקבל את אותם הפיצויים ישירות מהמעסיק. התשלום נעשה במועד סיום יחסי עבודה או לפי האמור בהסכם קיבוצי. איחור של מעל 15 ימים ממועד התשלום נחשב הלנת פיצויי פיטורים.
 2. פיצויים דרך חיסכון פנסיוני ("רכיב הפיצויים") – סכומים שהמעסיק הפקיד לפנסיה, משולמים ישירות על ידי החברה המנהלת של החיסכון הפנסיוני. כדי למשוך את הכספים יש לקבל אותם צריך לקבל את אישור המעסיק. אולם אם המעסיק לא הודיע על סירב העברת הכספים לעובד בתוך 4 חודשים ממועד הפסקת עבודה, ניתן למשוך אותם גם ללא אישור המעסיק. למשיכת הכספים יש לפנות אל חברת הפנסיה ולהגיש בקשה למשיכת כספים מהפנסיה.

מידע נוסף

 • הרעה מוחשית יכולה להיחשב שונה, הכל לפי נסיבות המקרה.

חקיקה ופסיקה

 • חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963
 • חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה (תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה), תשס"ב-2002
 • חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א-2001
 • תקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים), תשכ"ד-1964

חדש: מעל 400 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil