חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

הטרדה מינית – מתי נחשב כך, מה ניתן לעשות ומידע נוסף

הטרדה מינית הוא נושא אישי שפוגע בכבוד האדם, חירותו ופרטיותו, חוק מניעת הטרדה מינית מגן על זכויות אלו ומקדם שיוון בין המינים. ההטרדה יכולה להיות בכל מקום, לרבות מקומות בילוי ומפגשים, וכן מקומות עבודה.

מטרת הכתבה להסביר על הנושא.

מהי הטרדה מינית?

הטרדה מינית היא כל פעולה או מעשה שנעשה על ידי צד אחד כלפי צד אחר, בעיקר תוך כדי התייחסות למאפיינים מיניים. ההטרדה יכולה להיות הן לכל המינים (הן אישה והן גבר) ובכל תקופת גיל (ילד, צעיר, מבוגר).

החוק מגדיר כי הטרדה מינית היא כל אחד מהמעשים הללו:

 1. סחיטה באיומים, כאשר המעשה שהאדם נדרש לעשות הוא בעל אופן מיני.
 2. מעשים מגונים – כמו סיפוק או ביזוי על אופן מיני.
 3. הצעות חוזרות בעלות אופן מיני המופנות לאדם שהראה כי אינו מעוניין בכך.
 4. התייחסות חוזרת המתמקדת במיניותו המופנות לאדם שהראה כי אינו מעוניין בכך.
 5. התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו, ולרבות הנטייה המינית שלו.
 6. פרסום של תמונות, תצלומים, סרטים או הקלטות, המתמקד במיניותו של אדם, בנסיבות שבהן הפרסום עלול להשפיל את האדם או לבזות אותו, וזאת ללא הסכמתו. תצלום סרט או הקלטה ייחשבו גם לרבות עריכה או שילוב של כל אחד מהם, ובתנאי שניתן לזהות את האדם.
 7. הצעה או התייחסות (סעיפים 3 או 4) המופנות אל המנויים בנקודות הבאות ובהתאם לנסיבות הכתובות לצידם, גם אם המוטרד לא הראה כי אינו מעוניין בכך:
  • לקטין או לחסר ישע – תוך ניצול יחסי מרות, תלות, חינוך או טיפול, ואם טרם מלאו לקטין 15 שנים אז גם ללא ניצול יחסים ככתוב, ובתנאי שהמטריד אינו קטין.
  • למטופל, במסגרת טיפול נפשי, בריאותי, רפואי או פארה-רפואי – תוך ניצול תלות של המטופל במטפל.
  • לעובד במסגרת יחסי עבודה – תוך ניצול מרות ביחסי עבודה.
  • לאדם בשירות במסגרת שירות – תוך ניצול מרות בשירות.
  • לתלמיד בכיתה י"ב, י"ג או י"ד, שאינו קטין – תוך ניצול יחסי מרות בלימודים.
  • לתלמיד או לסטודנט, הלומד במוסד המקנה השכלה עיונית, דתית או מקצועית לבוגרים – תוך ניצול יחסי מרות בלימודים.
  • לאדם – תוך ניצול יחסי מרות או תלות, במסגרת הדרכה או ייעוץ של כהן דת או של מי שמתחזה להיום כהן דת או של אדם הידוע או המציג את עצמו כבעל סגולות רוחניות מיוחדות.
  • לאדם, מצדו של עובד הציבור במילוי תפקידו או בקשר אליו ותוך שימוש לרעה בסמכותו – תוך ניצול יחסי מרות או תלות של האדם בעובד הציבור.
  • לאדם עם מוגבלות המועסק במפעל מוגן – תוך ניצול יחסי מרות או תלות.

כאשר אדם פועל באחד מהמעשים הללו, הדבר נחשב הטרדה מינית והחוק קובע כי עבירה כזו דינה מאסר בפועל. בנוסף לכך, המוטרד יכול גם להגיש תביעה לקבלת פיצויים ללא הוכחת נזק.

עוד חשוב לציין כי גם התנכלות נחשבת עבירה לפי החוק וגם דינה מאסר וקנס. התנכלות היא כל פגיעה מכל סוג שהיא שהמקור שלה היא הטרדה מינית, או תלונה או תביעה בשל כך.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

כל אדם בישראל.

הגשת תלונה או תביעה עקב הטרדה מינית או התנכלות

היה והמוטרד חש כלפיו הטרדה מינית או התנכלות, הוא יכול להגיש לפעול בדרכים הבאות:

 • הגשת תלונה במשטרה – לפנות אל תחנת המשטרה ולהודיע על כך. ההליך כולל חקירה וגביית עדויות מכל הצדדים בכך, לרבות עדים נוספים.
 • הגשת תביעה בבית המשפט לעניינים אזרחיים – לפנות אל בית משפט השלום להגשת התביעה או דרך נט המשפט.
 • הגשת תביעה בבית דין לעבודה – לפנות אל בית הדין במידה ומדובר על עניינים הקשורים ליחסי עבודה.

עבירה בשל הטרדה מינית או התנכלות

החוק קובע כי הטרדה מינית וגם התנכלות הן עבירות במישור הפלילי ובמישור האזרחי.

 • עבירה פלילית:
  • הטרדה מינית – במקרה של הצעה או התייחסות – מאסר שנתיים. במקרה של מעשה מגונה – עד 10 שנות מאסר.
  • התנכלות – 3 שנות מאסר.
  • הטרדה והתנכלות ביחד – 4 שנות מאסר.
 • עבירה אזרחית:
  • הטרדה מינית או התנכלות – עד 120,000 ₪ קנס כספי, ללא הוכחת נזק. (בשנת 2019, הסכום העדכני הוא 120,196 ₪).

הרחבות נוספות

להלן מידע מורחב בנושא.

חיזור מקובל או הטרדה מינית

הטרדה מינית מוגדרת לפי אחד או יותר מהמעשים הכתובים לעיל, אולם לעיתים חשוב לדעת מתי הדבר כן נחשב חיזור מקובל ולא עבירה על החוק. בתי המשפט בישראל דנים בשאלות רבות ופוסקים מקרים מתי הדבר נחשב כך או כך.

בהתאם להוראות החוק, ניתן לור כי התייחסות או הצעה בעלת אופן מיני יכולות להיחשב חיזור מקובל כאשר המוטרד כן מעוניין בכך – למשל בין בני זוג.

לעיתים התייחסות, אמירה או מעשה יכולים להיחשב חיזור מקובל – למשל חיבוק או נשיקה בדייט. אולם, כאשר המטריד עושה זאת כלפי כמה כמה מוטרדים/ות במקביל או זה אחר זה, הדבר כן עשוי להיחשב הטרדה מינית. (פסק דין – עש"מ 1928/00).

עוד חשוב לעניין האחרונה (מס' 7) ברשימת המעשים לעיל, הצעה או התייחסות יכולה להיחשב הטרדה מינית כאשר המטריד מנצל את יחסי המרות או התלות שלו כדי המוטרד. אחרת, ההנחה היא שמדובר על יחסים לפי הרצון החופשי בין הצדדים.

במידה ואין ניצול יחסי מרות או תלות ככתוב בפסקה קודמת, אז הטרדה מינית יכולה להיחשב רק אם המוטרד הראה כי אינו מעוניין בכך. למשל הוא התנהג או פעל בצורה שלא הותירה ספק סביר הופכת את ההתייחסות של המטרד לעבירה.

התנכלות בעניין הטרדה מינית

התנכלות היא פגיעה מכל סוג שהיא כתוצאה מהטרדה או כתוצאה מתלונה או מתביעה שהוגשו על הטרדה מינית.

במילים אחרות, המטריד יכול לפגוע במוטרד אם המוטרד סירב לכך, או שהוא יכול לפגוע במוטרד כאשר השני הגיש תלונה או תביעה שכנגדו. פגיעה כזו נחשבת התנכלות.

לדוגמה: אדם חש כלפיו הטרדה מינית בעבודה והחליט לדווח על כך לממונה עליו. הממונה קרא למטריד והציג את המידע בפניו. לאחר מכן, המטריד החליט לאיים על המוטרד או לפגוע בו בצורה כזו או אחרת.

התנכלות היא עבירה שגם דינה מאסר בפועל ואף קנס כספי.

הטרדה מינית בעבודה

המעסיק חייב לנקוט בכמה אמצעים על מנת למנוע הטרה מינית או התנכלות במסגרת יחסי עבודה. מניעת ההטרדה חייבת להיעשות בכל מקרה גם אם מדובר על העובדים או הממונים גם אם אינו עובד.

במקרה שכן קרה מקרה כזה, עליו לטפל בו על ידי קביעה של הדרך להגשת התלונה ולבירורה. כמו גם, טיפול ביעילות במקרה ולעשות הכל על מנת למנוע מקרים אלו בעתיד ואף לתקן את הפגיעה שנגרמה למתלונן.

מעסיק מעל 25 עובדים חייב בנוסף לעיל, לקבוע תקנון בו נמצא עיקרי החוק ודרכי הגשת התלונה. ניתן לבקש תקנון מיוחד לדוגמה ממשרד העבודה ולערוך בו תיקונים והתאמות נדרשות למקום העבודה.

מידע נוסף

 • יש התיישנות של 7 שנים בגין עבירה כזו ולאחר מכן לא ניתן להגיש תביעה לבית המשפט או לבית הדין לעבודה, לפי העניין.
 • הטרדה מינית אינה בהכרח כלפי אישה, היא יכולה להיות גם כלפי הגבר.

חקיקה ופסיקה

 • חוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח-1998

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil