חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

פיצויי פיטורים לעובד שפוטר מעבודתו

עובד שהועסק שנה אחת לפחות ואז פוטר על ידי המעסיק ממקום העבודה, זכאי לקבל פיצויי פיטורים ולעיתים גם אם לא השלים שנת עבודה. הפיצויים מקנים לעובד אפשרות למימון התקופה עד איתור עבודה חדשה.

מטרת הכתבה להסביר את הזכאות, חישוב הסכומים ומידע נוסף.

מהם פיצויים לעובד שפוטר?

עובד שכיר שפוטר מהעבודה שלו לאחר שהשלים שנת עבודה אחת באופן רציף, זכאי לקבל פיצויי פיטורים מהמעסיק שלו. גובה הפיצויים הם סכום של חודש אחד על כל שנת וותק כאשר בסיס החישוב הוא השכר האחרון של העובד לפני הפיטורים.

אם היו שינויים בשכר העובד או בהיקף המשרה שלו, או שהיו אצלו הפסקות בעבודה, אז החישוב עשוי להיות שונה מעט.

החל משנת 2008 קיים צו פנסיה חובה, המחייב כל מעסיק להפריש לחיסכון פנסיוני של עובד. ההפרשה לפנסיה כוללת חלק מתשלום הפיצויים. לפי סעיף 14 לחוק והוראות הצו, רכיב הפיצויים נחשב במקום פיצויי פיטורים, כך שבסיום יחסי עבודה, המעסיק נדרש להשלים את החסר.

מכיוון שהפיצויים הם חודש אחד לכל שנה, הרי שאם המעסיק הפריש בכל חודש 8.33% לרכיב הפיצויים, הוא פטור מחובת התשלום בסיום יחסי עבודה.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

כל אחד מהעובדים הבאים זכאי לפיצויים:

  • עובד שהשלים שנת עבודה אחת ואז פוטר על ידי המעסיק מכל סיבה.
  • עובד שפוטר סמוך לפני סוף שנת עבודה אחת – הדבר ייחשב כאילו המעסיק ניסה להתחמק מהתשלום, וזאת כל עוד המעסיק לא הוכיח כי הפיטורים היו משיקולים ענייניים.
  • עובד שלא השלים שנת עבודה אחת – רק הסכומים שהופקדו לרכיב הפיצויים בחיסכון הפנסיוני כאשר חל סעיף 14.

מי לא זכאי?

  • עובד שפוטר בגלל פסק דין ובמקרים חריגים בלבד, כמו עבירה שהיא מעילה.

מימוש הזכאות

ככלל, הזכות לקבלת פיצויי פיטורים לעובד שפוטר מעבודתו, היא אוטומטית.

אולם, העובד צריך למלא טופס 161א שעניינו "הודעת עובד עקב פרישה מעבודה". פרישה לעניין זה היא לא רק לפנסיה, אלא גם הפסקת עבודה (סיום יחסי עובד-מעביד). בנוסף, העובד צריך לקבל טופס 161 מהמעסיק שעניינו "הודעת מעסיק על פרישה מעבודה של עובד" (המעסיק צריך למלא את הטופס הזה).

מדובר על 2 טפסים המיועדים לרשות המיסים, לצורך חישוב המיסוי על משיכת הכספים באופן מיידי, וייעודם למטרת משיכה עתידית.

התשלומים מחולקים כך:

1. תשלום פיצויים ישירות מהמעסיק ("השלמת פיצויים")

במקרה שיש רכיב מסויים של פיצויים שלא הופקדו לחיסכון פנסיוני, או שלא חל לגבם סעיף 14, או תקופות מסויימות בהם לא הופקדו כספי פיצויים – אז העובד זכאי לקבל את אותם הכספים באופן ישיר מהמעסיק.

מועד התשלום הוא בסיום יחסי עבודה, או במועד שנקבע אחרת בהסכם קיבוצי או צו הרחבה, או ביום מילוי תנאי או התקופה שהתנאי צריך להתבצע זאת במקרה שהזכות מותנית.

איחור בתשלום הפיצויים מעל 15 ימים ממועד התשלום מהווה הלנת פיצויי פיטורים והעובד זכאי לקבל פיצוי על כך.

2. תשלום פיצויים שהופקדו בקופת גמל

לגבי הכספים שהמעסיק הפקיד לחיסכון פנסיוני כמו קופת גמל, קרן פנסיה או קופת ביטוח מנהלים, הכספים ישולמו ישירות מהגוף המנהל את החיסכון ולא על ידי המעסיק.

במקרה כזה, כדי למשוך את הכספים, יש לקבל את אישור המעסיק על משיכת הכספים. אם המעסיק לא מאשר, אז העובד יוכל למשוך את הכספים כקצבה חודשית. בעת משיכה אחרת, המעסיק עשוי לדרוש את הכספים חזרה.

יחד עם זאת, בעקבות תיקון 21 לחוק קופות גמל מחודש יולי 2018, אם המעסיק לא הודיע בתוך 4 חודשים ממועד הפסקת יחסי העבודה כי מסרב למשיכת הכספים – העובד יכול למשוך אותם גם בלי אישור המעסיק.

יצויין כי אין זה חובה או נוהג למשוך את כספי הפיצויים שנמצאים בחיסכון פנסיוני. אלא שמשיכת כספים אלו מקטינים את קצבת הפנסיה החודשית בעת הפרישה מעבודה. ניתן גם לייעד אותם למשיכה עתידית "רצף פיצויים" או למשיכה כקצבה "רצף קצבה".

הרחבות נוספות

להלן מידע מורחב בנושא.

עובד שפוטר וחזר לעבודה

אם העובד פוטר מהעבודה וחזר לעבוד בתוך 6 חודשים ממועד סיום יחסי העבודה – הפסקה זו אינה פוגעת ברציפות בעבודה של העובד.

המשמעות היא שאם העובד פוטר, חזר לעבודה בתוך התקופה ושוב פוטר לפני השלים שנת עבודה – תקופות העבודה הללו ייחשבו לצורך בחינת הזכאות של העובד לקבלת פיצויי פיטורים.

עובד שטרם השלים שנת עבודה אחת

עובד שלא השלים שנת עבודה אחת ופוטר, זכאי לקבל פיצויים אם הפיטורים הופקדו לחיסכון פנסיוני או אם הפיטורים היו לפני השלמת שנת עבודה.

עובד שנפטר

שאירי עובד שנפטר זכאים לקבל פיצויי פיטורים כאילו העובד האמור פוטר מעבודתו במועד הפטירה שלו.

עובד שמעסיקו נפטר

עובד שמעסיקו נפטר זכאי לקבל פיצויי פיטורים כאילו העובד פוטר מעבודתו במועד הפטירה של המעסיק שלו.

מידע נוסף

  • אם המעסיק אינו מעביר את כספי הפיצויים או דורש לקבל אותם בחזרה מקופת הגמל בניגוד להוראות הדין – ניתן להגיש נגדו תביעה בבית הדין לעבודה.
  • תקופת ההתיישנות לעניין הגשת התביעה היא 7 שנים ממועד הפסקת יחסי העבודה.
  • בנוסף, ניתן להגיש תלונה למינהל אכיפה והסדרה במשרד העבודה.
  • קיימים מקרים מיוחדים במיוחד בהם הזכאות נשללת, בין אם המקרים קבועים לפי הסכם קיבוצי או לפי צו בית דין לעבודה. בכל מקרה, שלילת זכאות כזו חלה רק לגבי פיצויים של אותו מעסיק ולא של מעסיקים קודמים.

חקיקה ופסיקה

  • חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963
  • תקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים), תשכ"ד-1964

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil