חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

פיצויי פיטורים לשאיריו של עובד שנפטר

שאיריו של עובד שנפטר, זכאים לקבל פיצויי פיטורים שהעובד היה אמור לקבל בדומה לכך כאילו אותו עובד פוטר מעבודתו. הפיצויים האמורים מגיעים לפי חוק, ויש גם סכומים שמופקדים בחיסכון הפנסיוני של העובד.

מטרת הכתבה להסביר את הזכאות המגיעה לשאירו של עובד כאמור.

מהם פיצויי פיטורים לשאיריו של עובד שנפטר?

פיצויי פיטורים הם סכומי כסף שהעובד זכאי לקבל אילו פוטר לאחר שנת עבודה או התפטר בנסיבות המצדיקות והנחשבות כאילו הוא פוטר. העובד זכאי לקבל את הפיצויים לפי שכר חודש אחד לכל שנת עבודה של העובד בהתאם לשכר האחרון שלו.

עובד שהועסק במקום עבודה או אצל מעסיק, והוא נפטר, אז שאיריו זכאים לקבל פיצויי פיטורים כאילו העובד פוטר מהעבודה ביום הפטירה. השאירים הם בני זוג וילדים התלויים בעובד שנפטר, אך הם יכולים להיות גם אחרים במקרים מיוחדים.

בעקבות פנסיה חובה, מעסיקים נדרשים להפקיד את רכיב הפיצויים שמגיע במקום פיצויי פיטורים (סעיף 14) ולכן הפיצויים שהעובד זכאי לקבל בעת הפיטורים באופן ישיר מהמעסיק הם החלק שלא שולם לרכיב הפיצויים.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

השאירים של עובד שנפטר, כאשר העובד השלים שנת עבודה אחת לפחות אצל אותו מעסיק או אצל אותו מקום עבודה – זכאים לקבל פיצויים.

שאירים של עובד הם:

 1. אם לעובד הנפטר יש בן זוג או ילד שגר עימו, אז השאירים הם כל אחד מאלה:
  1. בן או בת הזוג של העובד בשעת פטירתו, לרבות מי שהוא ידוע בציבור בתור בן או בת הזוג של העובד הנפטר. בתנאי שהידוע בציבור היה בקשר אמיתי עם העובד הנפטר.
  2. ילד של המבוטח, לרבות נכד שכל פרנסתם הייתה על המבוטח, ובתנאי שהתקיים אחד מהתנאים הבאים:
   • לא מלאו להם 18 שנים.
   • לא מלאו להם 20 שנים, ובתנאי שעיקר זמנם מוקדש לסיום לימודים במוסד חינוכי על יסודי או שהם שוחרים במסגרת קדם-צבאית של צה"ל.
   • לא מלאו להם 24 שנים, ובתנאי שמתקיים אחד מאלה: הם בשירות סדיר שלא עולה על 36 חודשים, או שהם מתנדבים בשירות לאומי או בהתנדבות קהילתית, או מתנדבים בשירות לאומי-אזרחי, או לומדים באחד ממסלולי העתודה ושירותם הסדיר נדחה עקב כך.
   • לא מלאו להם 21 שנים, ובתנאי שהם משרתים בהתנדבות בשירות למטרה ציבורית או לאומית, למשך תקופה שלא עולה על 12 חודשים ושירותם הסדיר נדחה עקב שירותם בהתנדבות.
 2. אם לעובד הנפטר אין בן או בת זוג, או ילדים כאמור לעיל, אז השאירים הם כל אחד מאלה:
  1. ילדים והורים שעיקר פרנסתם הייתה על העובד הנפטר.
  2. אחים ואחיות של הנפטר לפחות 12 חודשים לפני פטירתו, ובתנאי שכל פרנסתם הייתה על הנפטר.

מימוש הזכאות

שאיריו של עובד שנפטר שהם בני זוג או ילד תלוי, המעוניינים לקבל את הפיצויים שהיו שייכים לאותו עובד כאמור, נדרשים לפנות את המעסיק של העובד ולהודיע לו כי הם השאירים של העובד וזכאים לקבלת הפיצויים המגיעים לו לפי הוראות החוק.

במידה והכספים הופקדו בחיסכון פנסיוני של העובד, יש לקבל את אישור המעסיק על שחרור כספי הפיצויים על מנת למשוך את הכספים האמורים. ככל שהמעסיק לא ענה או לא הודיע על שחרור הכספים האמורים, ניתן למשוך אותם לאחר 4 חודשים מהפסקת העבודה (בשל פטירת העובד).

משיכת כספי פיצויי פיטורים במקרה זה נעשית על ידי פנייה אל החברה המנהלת את החיסכון הפנסיוני של העובד הנפטר.

במידה ואין לעובד הנפטר בן/בת זוג או ילד תלוי כאמור לעיל, אז ילדים, הורים ואחים או אחיות, אז הכספים מופקדים בבית הדין האזורי לעבודה ויינתנו לשאירים שייקבעו על ידי בית הדין ולפי החלוקה שהוא יקבע זאת בהתחשב במצבם הכלכלי ובמידת תלותם בעובד שנפטר.

מידע נוסף

 • פיצויי פיטורים המשולמים לשאירים של עובד שנפטר, לא נחשבים חלק מהעיזבון של העובד האמור.

חקיקה ופסיקה

 • חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963
 • תקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים), תשכ"ד-1964

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil