חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

פיצויי פיטורים לעובד שהמעסיק שלו נפטר

עובד שהמעסיק שלו נפטר, זכאי לקבל פיצויי פיטורים בדומה לזכאות שעובד זכאי לקבל כאילו הוא פוטר על ידי מעסיקו. הזכאות כוללת את הפיצויים שהמעסיק היה חייב לשלם מעבר להפרשות לפנסיה.

מטרת הכתבה להסביר את הזכאות.

פיצויי פיטורים לעובד שמעסיקו נפטר

עובד שהעבודה שלו הופסקה מהסיבה שהמעסיק שלו נפטר, זכאי לקבל פיצויי פיטורים כאילו הוא פוטר. עובד שפוטר זכאי לקבל פיצויים אם השלים שנת עבודה אחת אצל המעסיק לפחות.

הפיצויים מחושבים לפי שכר חודש אחד לכל שנת עבודה של העובד לפי השכר האחרון שלו, השכר לפני פטירת המעסיק. אם היו שינויים בשכר במהלך תקופת העסקתו, החישוב נעשה מעט אחרת.

בעקבות פנסיה חובה, מעסיקים חיביים להפריש את רכיב הפיצויים שמגיע במקום פיצויי פיטורים (סעיף 14) ולכן הפיצויים שהעובד זכאי לקבל הם החלק שלא שולם לרכיב הפיצויים.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

כל עובד שהמעסיק שלו נפטר, והעובד השלים שנת עבודה אחת לפחות אצל אותו מעסיק או אצל אותו מקום עבודה – זכאי לקבל פיצויים.

גם עובד זר זכאי לקבל אם המעסיק (המטופל) נפטר.

מי לא זכאי?

  • עובד שהמעסיק שלו הפקיד לפנסיה את כל הפיצויים הנדרשים.

מימוש הזכאות

עובד הזכאי לקבל פיצויי פיטורים בשל פטירת המעסיק שלו, רשאי לתבוע את העיזבון (הירושה והזכויות) של המעסיק שנפטר ולקבל את פיצויי הפיטורים בהתאם להוראות החוק.

אם הפיצויים לא משולמים בזמן, הדבר עשוי להיחשב בתור הלנת פיצויי פיטורים, עם כל ההשלכות כתוצאה מכך.

במידה והמעסיק הפקיד כספי פיצויים של העובדים לתכנית חיסכון שהיא קופת גמל מרכזית לפיצויים, אז העובד יהיה זכאי לקבל את הכספים המגיעים לו מאותה קופה או תכנית ביטוח.

מידע נוסף

  • אם המעסיק הפקיד 8.33% לחיסכון פנסיוני של העובד, אז הוא הפקיד את כל הכספים הנדרשים, והעובד עשוי שלא להיות זכאי להם.

חקיקה ופסיקה

  • חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963
  • תקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים), תשכ"ד-1964

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil