חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

חג סוכות 2022 – זכויות עובדים וצרכנים בחג ובחג שמיני עצרת ומידע נוסף

חג סוכות הוא אחד החגים המעניינים שיש לעם ישראל לפי המנהגים אשר ממשיך את תקופת החגים בישראל ויש כמה זכויות שכדאי להכיר אותם. מבין הזכויות הם לענייני עבודה וצרכנות.

מטרת הכתבה היא לספק מידע בנושא.

מהו חג סוכות?

חג סוכות הוא חג מקראי יהודי אשר נחגג במשך 7 ימים. כאשר החג הראשון הוא יום טוב, לאחריו מגיעים ימי חול המועד ולאחר מכן מגיע חג שמחת תורה. החג נחשב גם חג האסיף והוא מהווה אחד משלוש הרגלים שיש לעניין המועדים בישראל.

במהלך החג מתקיימים מנהגים לזכר מצוות בבית המקדש לאחר היציאה מארץ מצרים. מבין מצוות החג הם ישיבה בסוכה, נטילה של 4 המינים, קריאת פרשיות מהתנ"ך ועוד.

עם תום החג מתקיים גם שמיני עצרת או חג שמחת תורה, שזכויותיותיו דומים לחג הסוכות.

מתי חל חג סוכות?

חג סוכות השנה מתקיים בתאריכים עבריים ולועזיים הבאים:

 • ט"ו בחוט"ו בחודש תשרי התשפ"ג – יום שני בתאריך 10.10.2022.
 • כ"ב בחודש תשרי התשפ"ג – יום שני בתאריך 17.10.2022. (שמיני עצרת).

החג מתחיל בערב יום לפני ומסתיים באותו יום בערב. לאחר מכן מגיעים 6 ימי חול המועד. החג השני מתחיל גם בערב יום לפני ומסתיים באותו יום בערב.

סוכות לעניין זכויות עובדים

במהלך סוכות יש מספר נושאים הקשורים לענייני זכויות עובדים.

דמי חגים וחופשת חג

ימי חג סוכות (2 ימי החג – חג ראשון וחג שני שמיני עצרת) נחשבים ימים ומועדים בהם לעובדים מגיע זכות חופשת חג, כלומר זכות המאפשרת להיעדר מעבודה שכן מדובר על ימים שאין מגיעים לעבודה. בנוסף לכך, 2 ימי החג מזכים את העובדים בתשלום של דמי חגים (גם עובדים המועסקים במשרה חלקית או בחלק מן הימים בשבוע זכאים לכך).

אבל, היה וימי החג מתקיימים במהלך ימי מנוחה שבועית של מקום העבודה או ימים שלא עובדים בהם, אז לא מגיע תשלום לעובדים. הסיבה לכך היא כי מטרת דמי חגים לפצות את העובד אם החג היה יום עבודה רגיל כך שהעובד נאלץ לא להגיע לעבודה בגלל החג.

כאן יש לסייג כי עובד במשכורת חודשית לא מקבל דמי חגים שכן הוא מקבל את השכר החודשי שלו גם אם לא נוכח בעבודה – כך שאין כפל הטבות. עובד בשכר שעתי או יומי כן זכאי לתשלום, בתנאי שהשלים 3 חודשי עבודה, אינו נעדר מיוזמתו יום לפני או אחרי החג (אלא אם המעסיק ביקש) ויום החג הוא יום שבו הוא היה אמור לעבוד.

דמי חופשה וחופשה רגילה

ימי חג סוכות (הראשון והשני שמיני עצרת) כן נחשבים ימי חגים כפי שכתוב זאת מקודם לכך. אולם, בערב חג סוכות, במוצאי החג או ביום לאחר החג, העובד לא רשאי להיעדר ממקום העבודה שלו, זאת כי מדובר על ימי עבודה רגילים (למעט מקרים של מנוחה שבועית או זמני כניסה ויציאה של החג).

באותם ימים (לפני או אחרי החג), עובד אשר רוצה לצאת לחופשה רגילה צריך להודיע אל המעסיק שלו על כך. המעסיק מנגד רשאי לסרב להוציא את העובד לחופשה, אך החלטה לסרב זו צריכה להיות מגובה מסיבות הגיוניות וסבירות.

יחד עם זאת, ערב חג סוכות נחשב יום חופשה לבחירה. זה אומר כי עובד יכול לבחור אותו בתור יום בחירה כדי לצאת ליום חופשה על חשבון יתרת ימי החופשה הצבורים לו, וזאת מבלי שהמעסיק יכול לסרב לכך. כדי לנצל את ההטבה, העובד צריך להודיע למעסיק לפחות 30 ימים לפני על רצונו לצאת לחופשה ועל בחירה של יום זה בתור חופשה.

עובד שיצא לחופשה במהלך ערב החג או מוצאי החג על חשבון יתרת הצבירה שלו, זכאי לקבל תשלום דמי חופשה והחישוב שלהם הוא לפי השכר הרגיל של העובד אילו היה מגיע לעבודה באותו יום. אם אין מספיק ימי חופשה לניצול, העובד יכול לבקש מן המעסיק לנצל אותם על חשבון יתרת צבירה עתידית. במקרה כזה, המעסיק רשאי לא להסכים לכך.

יש לציין כי המעסיק הוא האחראי על יציאה של עובדים לחופשה לפי דין, ולכן הוא רשאי להודיע על חופשה כפויה (חופשה שלא מרצונו של העובד). המשמעות כי המעסיק רשאי להחליט שמקום העבודה יהיה סגור במהלך סוכות והעובדים יצאו לחופשה מרוכזת על חשבונם. אם החופשה הכפויה עולה על 7 ימים, על המעסיק להודיע על כך מראש 14 ימים לכל הפחות.

דמי חופשה המשולמים במסגרת חופשה כפויה הם על חשבון העובד. אולם, אם אין לעובד מספיק ימי חופשה לניצול, המעסיק יכול להחליט על להוציא את העובד לחופשה בתשלום על חשבון המעסיק וללא ניכוי מיתרת הצבירה, או לא להוציא את העובד לחופשה כלל, או להגיע להסכמה עם העובד ליציאתו לזמן חופשה ללא תשלום.

סירוב עבודה בחג סוכות

לפי הוראות הדין בישראל, עובד רשאי לסרב לעבוד במקום העבודה בגלל איסור על פי מצוות דתו, כמו עבודה בשבת או בחג. בנוסף, העובד רשאי לסרב לעבוד מכל סיבה שהיא ולא רק לפי מצוות דתו (למעט מקומות עבודה מסויימים).

עבודה במהלך סוכות

כאשר עובד מועסק במהלך סוכות, ערב החג או מוצאי החג, חשוב להכיר את הזכויות.

עבודה בערב חג סוכות

ערב סוכות הוא יום עבודה מקוצר ונע בין 5 שעות לבין 7 שעות, אם קיים הסכם במקום העבודה כמו הסכם קיבוצי, צו הרחבה, חוזה עבודה אישי, או נוהג קבוע בעבודה או בענף הכלכלה של מקום העבודה.

אם אין נוהג של יום עבודה מקוצר, אז:

 • במקומות עבודה עם 5 ימי עבודה בשבוע (9 שעות עבודה ביום) – יום עבודה בערב החג עד 8 שעות. המעסיק והעובדים רשאים להחליט עבודה של 8 שעות בתשלום 9 שעות, או 7 שעות בתשלום 8 שעות.
 • במקומות עבודה עם 6 ימי עבודה בשבוע (8 שעות עבודה ביום) – יום עבודה בערב חג עד 7 שעות.

בנוסף, עבודה בערב חג, חייבת להסתיים לכל היותר עד 3 שעות מזמן כניסת החג.

עבודה בימי חג סוכות

סוכות ככתוב הוא יום של חג, יום שבו העובד לא עובד ומגיע לו תשלום דמי חג. זמני כניסה ויציאה של החג נעשים לפי זמני כניסה ויציאה של השבת הקרובה לחג.

במידה והעובד כן מועסק במהלך ימי חג סוכות, אז מגיע לו תשלום לפי האופן הבא:

 • עובד בשכר שעתי או יומי –
  • זכאי לתשלום שכר בסך 150% מהשכר היומי הרגיל שלו, עבור עבודה בשעות החג.
  • שעת מנוחה (מנוחת פיצוי) במקום שעות החג שעבד העובד לפי מספר וזמן שנקבעו בהיתר העסקה (לא בתשלום).
  • אם נכפה עליו לעבוד בחג (שלא מתוך בחירתו) – הוא זכאי לתוספת 100% על ה-150% תשלום בחג (לפי פסיקה).
 • עובד במשכורת חודשית –
  • זכאי לתוספת שכר של 50% על עבודה בחג. משום שהשכר הרגיל עבור אותו יום חג משולם גם אם עבד בחג וגם אם לא עבד בחג. אין כפל תשלום לעובד זה לא משנה באיזה יום בשבוע החג (אפילו אם שבת).
  • שעת מנוחה (מנוחת פיצוי) במקום שעות החג שעבד העובד לפי מספר וזמן שנקבעו בהיתר העסקה (כן בתשלום).
  • אם נכפה עליו לעבוד בחג (שלא מתוך בחירתו) – הוא זכאי לתוספת 100% על ה-50% תוספת תשלום.

עבודה במוצאי חג סוכות

מוצאי חג סוכות הם שעות של יום עבודה רגיל עבורו מקבלים שכר עבודה רגיל.

יחד עם זאת, אם העובד החל לעבוד בטרם עברו 36 שעות מאז שסיים לעבוד בערב החג – הוא יהיה זכאי לקבל שכר של 150% על כל השעות עד שיושלמו 36 שעות.

עבודה בימי חול המועד

חול המועד הם ימים רגילים לענייני עבודה ולפיכך שעות עבודה בהם כמו יום עבודה רגיל. אבל יש מקומות עבודה בהם יום העבודה הוא מקוצר ולפיכך עובדים פחות שעות.

במקרה בו קיים נוהג במקום העבודה או לפי הסכם או צו, שבו נקבע כי העובדים זכאים לעבוד יום עבודה מקוצר ולקבל תשלום בגין השעות החסרות, אז תהיה זכאות לכך.

תגמול שעות נוספות

עובד המועסק במהלך החג גם שעות נוספות, בנוסף למקובל לפי יום או שבוע – זכאי לתוספת שכר (גמול שעות נוספות). החישוב נעשה כך:

 • עבור השעתיים הנוספות הראשונות – תשלום של 187.50% לפי חישוב של 150% על עבודה בחג במכפלת 125% על השעות הנוספות.
 • עבור שעה נוספת שלישית ואילך – תשלום של 225% לפי חישוב של 150% על עבודה בחג במכפלת 150% על השעות הנוספות.

דמי מחלה וחופשת מחלה

הוראות הדין אינם מתייחסים למקרים בהם עובד נעדר ממקום העבודה בשל מחלה במהלך ימי החג. אולם, במקרה זה יש לשלם את הסכום הגבוה מבין אלו:

 • דמי מחלה – תשלום עבור יום המחלה לפי השיעור שנקבע בחוק לגבי אותו יום.
 • דמי חגים – תשלום עבור יום החג (100%) שכן הוא היה משולם גם כך אם העובד לא היה חולה.

באופן כללי, הנוהג הוא לשלם דמי חגים לעובד זה.

עבור ימי ערב סוכות או מוצאי חג – עובד שנעדר ממקום העבודה עקב מחלה והוא עומד בתנאי הזכאות לגביה, כולל אישור מרופא, העובד זכאי לקבל תשלום דמי מחלה בהתאם לקבוע לגביו.

הפרשות לפנסיה ולפיצויי פיטורים

דמי חגים, שהינו תשלום עבור ימי החג הוא תשלום חלף שכר בהתאם להוראות ודיני העבודה בעניין. המשמעות היא כי שכר זה הוא שכר ממנו מחשבים הפרשות הן עבור פנסיית חובה והן עבור פיצויי פיטורין של העובד.

סוכות לעניין זכויות צרכנים

יש מספר נושאים הקשורים לענייני זכויות צרכנים.

יום עסקים

סוכות (ימי החג) אינם נחשב ימי עסקים (או ימי עבודה) לעניין חישוב ביצוע עסקאות עם עסקים או בנושאים צרכניים. בנוסף, ערב סוכות וערב שמיני עצרת, נחשבים ימי עסקים מקוצרים.

המשמעות היא שאם יש עסקאות אשר חלות בתקופה של חג סוכות, אז ימי החג לא נחשבים במניין ספירת הימים בתור ימי עסקים או ימי פעילות.

יום מנוחה

סוכות (ימי החג) כן נחשב ימי מנוחה קבועים במדינת ישראל בהתאם להוראות הפקודה והחוק היעודיים.

מבצעי חג סוכות

כאן מופיעים מספר אתרי קניות באינטרנט (מסחר אלקטרוני) של חנויות ועסקים מובילים גם בישראל וגם בעולם:

אתר אינטרנטמוצרים לקנייה באתר
ארוספורט AroSportבגדי ספורט, נעלי ספורט, אביזרי ספורט ועוד
קישור לאתר
10% הנחה בלעדית כולל כפל מבצעים
קוד קופון: shop
אלונה שכטר Alona Shechterמוצרי טיפוח, קוסמטיקה ועוד
קישור לאתר
15% הנחה בלעדית כולל כפל מבצעים
קוד קופון: Shop
טרמינל איקס Terminal Xבגדים, נעליים, מוצרי טיפוח, מוצרים לבית ועוד
קישור לאתר
קיי אס פי KSPמחשבים, טלפונים ניידים, ציוד נלווה למחשב, מוצרים לבית ועוד
קישור לאתר
הנחה בלעדית נוספת
קוד קופון: SHOPI
אליאקספרס AliExpressמוצרי חשמל ואלקטרוניקה, ביגוד והנעלה, כלים לבית ולגינה, מחשבים וטאבלטים, סמארטפונים ועוד
קישור לאתר
אמזון Amazonמוצרי חשמל ואלקטרוניקה, טלפונים ניידים ואביזרים, מחשבים וטאבלטים, כלים לבית ועוד
קישור לאתר
לאסטפרייס LastPriceמוצרי חשמל, רהיטים, מוצרים לבית, מוצרי טיפוח ועוד
קישור לאתר
הנחה בלעדית נוספת
קוד קופון: SHOPLP
וואלה שופס Walla Shopsמוצרי חשמל, רהיטים, לבית ולגן ועוד
קישור לאתר
נייק Nikeנעליים, חולצות, מכנסיים ועוד
קישור לאתר
אסוס ASOSחולצות, מכנסיים, בגדי ים, שמלות, חצאיות ועוד
קישור לאתר
דלתא Deltaגופיות, הלבשה תחתונה, חולצות, נעליים ועוד
קישור לאתר
רנואר Renuarטישירטים, חצאיות, שמלות, מכנסיים ועוד
קישור לאתר
המשביר לצרכן 365 THREE SIXTY FIVEמוצרים לבית, אופנה, טיפוח, בישום, חשמל ואלקטרוניקה ועוד
קישור לאתר
שמרת הזורערהיטים, פינות אוכל, כורסאות ועוד
קישור לאתר
אהבה AHAVAמוצרי טיפוח, דרמו קוסמטיקה ועוד
קישור לאתר
אטסי Etsyאמנות, תכשיטים, מוצרים לבית, רהיטים ועוד
קישור לאתר
איביי eBayמוצרים לבית ולגינה, ביגוד והנעלה, מוצרי חשמל ואלקטרוניקה, תכשיטים, טלפונים סלולאריים ותכשיטים
קישור לאתר
אייהרב iHerbתוספי תזונה, ויטמינים, מוצרי טיפוח, קוסמטיקה, מוצרי בריאות ועוד
קישור לאתר
5% הנחה בלעדית ללקוחות קיימים וגם 10% הנחה בלעדית ללקוחות חדשים
קוד קופון: JTZ7874
אסתי לאודר Estee Lauderמוצרי טיפוח, סרומים, קרמים, פילינג, מסקרות, בשמים, מברשות ועוד
קישור לאתר
10% הנחה בלעדית כולל כפל מבצעים, למעט מוצרי רה-נטריב סטים ומברשות
קוד קופון: SHOPESTEE
בובי בראון Bobbi Brownמוצרי קוסמטיקה, סמקים, קונסילרים, פודרות, מסקרות ועוד
קישור לאתר
10% הנחה בלעדית כולל כפל מבצעים, למעט מיני מארזים סטים ומברשות
קוד קופון: SHOPBOBBI
מאק קוסמטיקס MAC Cosmeticsמוצרי קוסמטיקה, שפתונים, צלליות ועוד
קישור לאתר
10% הנחה בלעדית כולל כפל מבצעים, למעט מאקסטאק מארזים קיטים סטים מיני ומברשות
קוד קופון: SHOPMAC
קליניק Cliniqueמוצרי טיפוח, בשמים, פריימרים, מייקאפ, מסכות ועוד
קישור לאתר
10% הנחה בלעדית כולל כפל מבצעים, למעט מיני סאמרסייל מארזים ומברשות
קוד קופון: SHOPCLIN
טקטיקל זון Tactical Zoneציוד טקטי, ציוד לחיילים, מוצרי קמפינג, ביגוד, הנעלה ועוד
קישור לאתר
5% הנחה בלעדית כולל כפל מבצעים
קוד קופון: shop
ג'ום Joomנעליים, בגדים, מוצרי אלקטרוניקה ועוד
קישור לאתר
דיל קוסמטיקס Deal Cosmeticsמוצרי קוסמטיקה, מוצרי טיפוח, בשמים, תוספי תזונה ועוד
קישור לאתר
מאמא גורו Mama Guruמוצרים לאמהות, מוצרי תינוקות, מוצרים לבית, חשמל ואלקטרוניקה, רהיטים ועוד
קישור לאתר
וויש Wishמוצרים לבית, אלקטרוניקה, גאדג'טים, בגדים, נעליים ועוד
קישור לאתר
מייקל קורס Michael Korsבגדים, נעליים, תכשיטים, אביזרים, מוצרי טיפוח ועוד
קישור לאתר
סטרוברינט Strawberrynetבשמים, קוסמטיקה, מוצרי טיפוח ועוד
קישור לאתר
פארפטץ' FARFETCHאופנת יוקרה, ביגוד, הנעלה, אביזרים ועוד
קישור לאתר
צ'מפיון Championחולצות, מכנסיים, בגדי ספורט, נעלי ספורט, אביזרים ועוד
קישור לאתר
תמי4 Tami4ברי מים
קישור לאתר
אתרים נוספיםקסטרו Castro, עזריאלי קום AZRIELI.COM ועוד
מבצעי חג הקניות (מודעות)

חג סוכות – תאריכים

 • חג סוכות 2030 –
  • ט"ו בחודש תשרי התשצ"א – יום שבת בתאריך 12.10.2030.
  • כ"ב בחודש תשרי התשצ"א – יום שבת בתאריך 19.10.2030. (שמיני עצרת).
 • חג סוכות 2029 –
  • ט"ו בחודש תשרי התש"צ – יום שני בתאריך 24.09.2029.
  • כ"ב בחודש תשרי התש"צ – יום שני בתאריך 01.10.2029. (שמיני עצרת).
 • חג סוכות 2028 –
  • ט"ו בחודש תשרי התשפ"ט – יום חמישי בתאריך 05.10.2028.
  • כ"ב בחודש תשרי התשפ"ט – יום חמישי בתאריך 12.10.2028. (שמיני עצרת).
 • חג סוכות 2027 –
  • ט"ו בחודש תשרי התשפ"ח – יום שבת בתאריך 16.10.2027.
  • כ"ב בחודש תשרי התשפ"ח – יום שבת בתאריך 23.10.2027. (שמיני עצרת).
 • חג סוכות 2026 –
  • ט"ו בחודש תשרי התשפ"ז – יום שבת בתאריך 26.09.2026.
  • כ"ב בחודש תשרי התשפ"ז – יום שבת בתאריך 03.10.2026. (שמיני עצרת).
 • חג סוכות 2025 –
  • ט"ו בחודש תשרי התשפ"ו – יום שלישי בתאריך 07.10.2025.
  • כ"ב בחודש תשרי התשפ"ו – יום שלישי בתאריך 14.10.2025. (שמיני עצרת).
 • חג סוכות 2024 –
  • ט"ו בחודש תשרי התשפ"ה – יום חמישי בתאריך 17.10.2024.
  • כ"ב בחודש תשרי התשפ"ה – יום חמישי בתאריך 24.10.2024. (שמיני עצרת).
 • חג סוכות 2023 –
  • ט"ו בחודש תשרי התשפ"ד – יום שבת בתאריך 30.09.2023.
  • כ"ב בחודש תשרי התשפ"ד – יום שבת בתאריך 07.10.2023. (שמיני עצרת).
 • חג סוכות 2022 –
  • ט"ו בחודש תשרי התשפ"ג – יום שני בתאריך 10.10.2022.
  • כ"ב בחודש תשרי התשפ"ג – יום שני בתאריך 17.10.2022. (שמיני עצרת).
 • חג סוכות 2021 –
  • ט"ו בחודש תשרי התשפ"ב – יום שלישי בתאריך 21.09.2021.
  • כ"ב בחודש תשרי התשפ"ב – יום שלישי בתאריך 28.09.2021. (שמיני עצרת).
 • חג סוכות 2020 –
  • ט"ו בחודש תשרי התשפ"א – יום שבת בתאריך 03.10.2020.
  • כ"ב בחודש תשרי התשפ"א – יום שבת בתאריך 10.10.2020. (שמיני עצרת).
 • חג סוכות 2019 –
  • ט"ו בחודש תשרי התש"פ – יום שני בתאריך 14.10.2019.
  • כ"ב בחודש תשרי התש"פ – יום שני בתאריך 21.10.2019. (שמיני עצרת).

חקיקה ופסיקה

 • חוק חופשה שנתית, תשי"א-1951
 • חוק הבנקאות (שירות ללקוח), תשמ"א-1981
 • חוק איסור פתיחת בתי עינוגים בתשעה באב (הסמכה מיוחדת), תשנ"ח-1997
 • פקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח-1948
 • חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957
 • צו הרחבה הסכם מסגרת 2000, תש"ס-2000

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil