שמחת תורה 2021 – זכויות עובדים וצרכנים במהלך החג ומידע נוסף

חג שמחת תורה הוא מועד ואחד החגים החשובים שיש לעם ישראל ויש לו חשיבות גם לעניינים המשפיעים על סדר היום שהם זכויות עיקריות של עובדים וצרכנות. מבין הזכויות הם כמובן לעניין עבודה וצרכנות.

מטרת הכתבה לספק הסבר בנושא.

מהו שמחת תורה?

שמחת תורה הוא מועד וחג יהודי אשר מגיע עם סיום חג הסוכות ויום זה מסמל את סיום קריאת התורה והפרשות והתחלה מחדש של מחזור חדש. החג מתקיים במקביל עם שמיני עצרת שמגיע בסיום חג הסוכות.

מבין מנהגי החג הם קריאת הפרשה האחרונה בתורה, פרשת וזאת הברכה. מנהג נוסף הוא סדר הקפות, בו מוציאים את ספרי התורה מארון הקודש ועורכים 7 הקפות סביב קהילה.

יש לציין כי חג שמחת תורה הוא לא שמיני עצרת (יום טוב), על אף פי שמתקיימים במקביל.

מתי חל חג שמחת תורה?

חג שמחת תורה השנה מתקיים בתאריך עברי ולועזי הבא:

 • כ"ב בחודש תשרי התשפ"ב – יום שלישי בתאריך 28.09.2021.

החג מתחיל בערב יום לפני ומסתיים באותו יום בערב.

שמחת תורה לעניין זכויות עובדים

במהלך שמחת תורה יש מספר נושאים הקשורים לענייני זכויות עובדים.

דמי חגים וחופשת חג

שמחת תורה הוא חג ומועד בו קיימת זכות קבלת חופשת חג לעובדים – הזכות לא להגיע לעבודה והיעדרות ממקום העבודה. בנוסף לכך, יום החג מזכה את העובדים בתשלום של דמי חגים (גם אלה שמועסקים במשרה חלקית או בחלק מן הימים בשבוע).

אם החג חל בימי מנוחה שבועית של מקום העבודה או ימים שלא עובדים בהם, אז לא מגיע תשלום דמי חג. זאת מכיוון שהמטרה לפצות עובדים אם החג היה יום עבודה רגיל ובגלל זה הוא נאלץ לא להגיע לעבודה בגלל החג.

הערה חשובה: עובד במשכורת חודשית לא מקבל דמי חגים שכן הוא מקבל את השכר החודשי שלו גם אם לא נוכח בעבודה – כך שאין כפל הטבות. עובד בשכר שעתי או יומי כן זכאי לתשלום, בתנאי שהשלים 3 חודשי עבודה, אינו נעדר מיוזמתו יום לפני או אחרי החג (אלא אם המעסיק ביקש) ויום החג הוא יום שבו הוא היה אמור לעבוד.

דמי חופשה וחופשה רגילה

מצד אחד שמחת תורה הוא יום חג. מצד שני ערב חג שמחת תורה, מוצאי החג או יום לאחר החג, הם ימי עבודה רגילים ולפיכך עובדים לא רשאים להיעדר ממקום העבודה שלו (למעט מקרים של מנוחה שבועית או זמני כניסה ויציאה של החג).

באותם ימים (לפני או אחרי החג), עובד אשר רוצה לצאת לחופשה רגילה צריך להודיע אל המעסיק על כך. המעסיק מנגד רשאי לסרב להוציא את העובד לחופשה, אך החלטה לסרב זו צריכה להיות מגובה מסיבות הגיוניות וסבירות.

יש לציין כי ערב חג שמחת תורה כן יכול להיחשב יום חופשה לבחירה, למרות שהוא לא נכלל ברשימה אבל כן ניתן לנצל אותו ביום יום בחירה נוסף. כך העובד יכול לבחור אותו בתור יום בחירה כדי לצאת ליום חופשה על חשבון יתרת ימי החופשה הצבורים לו, וזאת מבלי יכולת סירוב מצד המעסיק. כדי לנצל את ההטבה, העובד צריך להודיע למעסיק לפחות 30 ימים לפני על רצונו לצאת לחופשה ועל בחירה של יום זה בתור חופשה.

עובד שיצא לחופשה במהלך ערב החג או מוצאי החג על חשבון יתרת הצבירה שלו, זכאי לקבל תשלום דמי חופשה והחישוב שלהם הוא לפי השכר הרגיל של העובד אילו היה מגיע לעבודה באותו יום. אם אין מספיק ימי חופשה לניצול, העובד יכול לבקש מן המעסיק לנצל אותם על חשבון יתרת צבירה עתידית. במקרה כזה, המעסיק רשאי לא להסכים לכך.

יש לציין כי המעסיק הוא האחראי על יציאה של עובדים לחופשה לפי דין, ולכן הוא רשאי להודיע על חופשה כפויה (חופשה שלא מרצונו של העובד). המשמעות כי המעסיק רשאי להחליט שמקום העבודה יהיה סגור במהלך שמחת תורה והעובדים יצאו לחופשה מרוכזת על חשבונם. אם החופשה הכפויה עולה על 7 ימים, על המעסיק להודיע על כך מראש 14 ימים לכל הפחות.

דמי חופשה המשולמים במסגרת חופשה כפויה הם על חשבון העובד. אולם, אם אין לעובד מספיק ימי חופשה לניצול, המעסיק יכול להחליט על להוציא את העובד לחופשה בתשלום על חשבון המעסיק וללא ניכוי מיתרת הצבירה, או לא להוציא את העובד לחופשה כלל, או להגיע להסכמה עם העובד ליציאתו לזמן חופשה ללא תשלום.

סירוב עבודה בחג שמחת תורה

לפי הוראות הדין בישראל, עובד רשאי לסרב לעבוד במקום העבודה בגלל איסור על פי מצוות דתו, כמו עבודה בשבת או בחג. בנוסף, העובד רשאי לסרב לעבוד מכל סיבה שהיא ולא רק לפי מצוות דתו (למעט מקומות עבודה מסויימים).

עבודה במהלך שמחת תורה

כאשר עובד מועסק במהלך שמחת תורה, ערב החג או מוצאי החג, חשוב להכיר את הזכויות.

עבודה בערב חג שמחת תורה

ערב שמחת תורה הוא יום עבודה מקוצר ונע בין 5 שעות לבין 7 שעות, אם קיים הסכם במקום העבודה כמו הסכם קיבוצי, צו הרחבה, חוזה עבודה אישי, או נוהג קבוע בעבודה או בענף הכלכלה של מקום העבודה.

אם אין נוהג של יום עבודה מקוצר, אז:

 • במקומות עבודה עם 5 ימי עבודה בשבוע (9 שעות עבודה ביום) – יום עבודה בערב החג עד 8 שעות. המעסיק והעובדים רשאים להחליט עבודה של 8 שעות בתשלום 9 שעות, או 7 שעות בתשלום 8 שעות.
 • במקומות עבודה עם 6 ימי עבודה בשבוע (8 שעות עבודה ביום) – יום עבודה בערב חג עד 7 שעות.

בנוסף, עבודה בערב חג, חייבת להסתיים לכל היותר עד 3 שעות מזמן כניסת החג.

עבודה בימי חג שמחת תורה

שמחת תורה הוא יום של חג, שבו לא עובדים ומגיע תשלום דמי חג. זמני כניסה ויציאה של החג נעשים לפי זמני כניסה ויציאה של השבת הקרובה לחג.

במידה והעובד כן מועסק במהלך ימי חג שמחת תורה, אז מגיע לו תשלום לפי האופן הבא:

 • עובד בשכר שעתי או יומי –
  • זכאי לתשלום שכר בסך 150% מהשכר היומי הרגיל שלו, עבור עבודה בשעות החג.
  • שעת מנוחה (מנוחת פיצוי) במקום שעות החג שעבד העובד לפי מספר וזמן שנקבעו בהיתר העסקה (לא בתשלום).
  • אם נכפה עליו לעבוד בחג (שלא מתוך בחירתו) – הוא זכאי לתוספת 100% על ה-150% תשלום בחג (לפי פסיקה).
 • עובד במשכורת חודשית –
  • זכאי לתוספת שכר של 50% על עבודה בחג. משום שהשכר הרגיל עבור אותו יום חג משולם גם אם עבד בחג וגם אם לא עבד בחג. אין כפל תשלום לעובד זה לא משנה באיזה יום בשבוע החג (אפילו אם שבת).
  • שעת מנוחה (מנוחת פיצוי) במקום שעות החג שעבד העובד לפי מספר וזמן שנקבעו בהיתר העסקה (כן בתשלום).
  • אם נכפה עליו לעבוד בחג (שלא מתוך בחירתו) – הוא זכאי לתוספת 100% על ה-50% תוספת תשלום.

עבודה במוצאי חג שמחת תורה

מוצאי שמחת תורה הם שעות של יום עבודה רגיל עבורו מקבלים שכר עבודה רגיל.

יחד עם זאת, אם העובד החל לעבוד בטרם עברו 36 שעות מאז שסיים לעבוד בערב החג – הוא יהיה זכאי לקבל שכר של 150% על כל השעות עד שיושלמו 36 שעות.

תגמול שעות נוספות

עובד המועסק במהלך החג גם שעות נוספות, בנוסף למקובל לפי יום או שבוע – זכאי לתוספת שכר (גמול שעות נוספות). החישוב נעשה כך:

 • עבור השעתיים הנוספות הראשונות – תשלום של 187.50% לפי חישוב של 150% על עבודה בחג במכפלת 125% על השעות הנוספות.
 • עבור שעה נוספת שלישית ואילך – תשלום של 225% לפי חישוב של 150% על עבודה בחג במכפלת 150% על השעות הנוספות.

דמי מחלה וחופשת מחלה

הוראות הדין אינם מתייחסים למקרים בהם עובד נעדר ממקום העבודה בשל מחלה במהלך ימי החג. אולם, במקרה זה יש לשלם את הסכום הגבוה מבין אלו:

 • דמי מחלה – תשלום עבור יום המחלה לפי השיעור שנקבע בחוק לגבי אותו יום.
 • דמי חגים – תשלום עבור יום החג (100%) שכן הוא היה משולם גם כך אם העובד לא היה חולה.

באופן כללי, הנוהג הוא לשלם דמי חגים לעובד זה.

עבור יום ערב שמחת תורה או מוצאי חג – עובד שנעדר ממקום העבודה עקב מחלה והוא עומד בתנאי הזכאות לגביה, כולל אישור מרופא, העובד זכאי לקבל תשלום דמי מחלה בהתאם לקבוע לגביו.

הפרשות לפנסיה ולפיצויי פיטורים

דמי חגים, שהינו תשלום עבור ימי החג הוא תשלום חלף שכר בהתאם להוראות ודיני העבודה בעניין. המשמעות היא כי שכר זה הוא שכר ממנו מחשבים הפרשות הן עבור פנסיית חובה והן עבור פיצויי פיטורין של העובד.

שמחת תורה לעניין זכויות צרכנים

יש מספר נושאים הקשורים לענייני זכויות צרכנים.

יום עסקים

שמחת תורה לא נחשב יום עסקים (או ימי עבודה) בעת חישוב ביצוע עסקאות עם עסקים או בנושאים צרכניים. בנוסף, ערב שמחת תורה, נחשב יום עסקים מקוצר.

המשמעות היא שאם יש עסקאות אשר חלות בתקופה של חג שמחת תורה, אז ימי החג לא נחשבים במניין ספירת הימים בתור ימי עסקים או ימי פעילות.

יום מנוחה

שמחת תורה כן נחשב יום מנוחה מימי המנוחה קבועים במדינת ישראל בהתאם להוראות הפקודה והחוק היעודיים בשל היותו גם שמיני עצרת.

שמחת תורה – תאריכים

 • חג שמחת תורה 2021 – כ"ב בחודש תשרי התשפ"ב – יום שלישי בתאריך 28.09.2021.
 • חג שמחת תורה 2020 – כ"ב בחודש תשרי התשפ"א – יום שבת בתאריך 10.10.2020.
 • חג שמחת תורה 2019 – כ"ב בחודש תשרי התש"פ – יום שני בתאריך 21.10.2019.

חקיקה ופסיקה

 • חוק חופשה שנתית, תשי"א-1951
 • חוק הבנקאות (שירות ללקוח), תשמ"א-1981
 • חוק איסור פתיחת בתי עינוגים בתשעה באב (הסמכה מיוחדת), תשנ"ח-1997
 • פקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח-1948
 • חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957
 • צו הרחבה הסכם מסגרת 2000, תש"ס-2000

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil