חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

כספים אבודים (משרד האוצר) – האם גם לכם יש? בואו לדעת

בשנת 2013 השיק אגף שוק ההון של משרד האוצר (כיום רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון) מערכת לאיתור כספים אבודים של אזרחים במדינת ישראל. המערכת מאפשרת לאתר כספים נשכחים של חסכונות במוצרים פנסיוניים שונים.

איתור כספים אבודים מבוצע באמצעות מערכת הר הכסף של משרד האוצר. עם זאת, לפני שתתחילו לחפש, כדאי מאוד שתדעו מהם כספים אבודים ולמה הם נוצרים.

מהם כספים אבודים של משרד האוצר?

כספים אבודים הם כספים נשכחים של אזרחי מדינת ישראל במקומות שונים. עם התקדמות הטכנולוגיה, גם הגופים הממשלתיים מסייעים לאזרחים למצוא את הכספים הנשכחים באמצעות מערכות שונות כדוגמת הר הכסף, הר הביטוח, מסלקה פנסיונית ועוד.

כאשר לאזרח יש חשבון מסויים שיש בו כסף מנוהל באמצעות חיסכון או קופה, החשבון יכול להיות פעיל ויכול להיות לא פעיל. כאשר לחשבון לא הועברו כספים ולא נמשכו ממנו כספים במשך 12 חודשים, הוא הופך להיות חשבון לא פעיל.

למה חשוב למצוא כספים אבודים?

כספים אבודים כמו חסכונות אבודים בחשבונות שונים הם כספים שנשכחו על ידיכם בגלל כמה סיבות שעליהם נפרט בהמשך והם שייכים לכם. הכספים ממתינים רק לכם כדי שתוכלו למשוך אותם או להעביר אותם למוצרי חיסכון אחרים כדי שלא יישבו סתם כך.

מציאת כספים אבודים היא חשובה לא רק כדי לדעת שיש לכם עוד נכסים שתוכלו להשתמש בהם, אלא שיש לכך השלכות מעבר. כלומר, אי משיכת הכספים, עשויה לגרום לכך שתמשיכו לשלם דמי ניהול גבוהים מאוד על הכסף, כתוצאה מכך, הם ישחקו את ערך הכסף שלכם ובסופו של דבר תישארו עם פחות.

בנוסף, אי ידיעה על הכספים עלולה לפגוע גם במצב הפיננסי שלכם וגם ביכולת שלכם להעביר אותם למוצרי חיסכון שהם אטרקטיביים הרבה יותר.

איפה יכולים להיות כספים אבודים (חיסכון וביטוח)?

הר הכסף של משרד האוצר, או נכון יותר, רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון מסייעת לאזרחים למצוא חשבונות אבודים של חסכונות פנסיוניים שונים. חיסכון פנסיוני (ביטוח פנסיוני) הוא אפיק חיסכון וביטוח המאפשר לחוסך להפקיד כספים במהלך כל שנות העבודה ולקבל את הכספים בגיל הפרישה כקצבת פנסיה חודשית – כלומר, פנסיה חובה.

כספים אבודים יכולים להיות בחסכונות פנסיוניים הבאים:

  • קרן פנסיה – קופת חיסכון המאפשרת לחסוך לפנסיה וכן כוללת מרכיבי ביטוח למקרה של נכות ולמקרה של שארים.
  • קופת גמל – קופת חיסכון טהור שאינו כולל בתוכו מרכיבי ביטוח כלל.
  • קרן השתלמות – קופת חיסכון לטווח בינוני או ארוך שנועדה להיות חיסכון נוסף על החיסכון הפנסיוני.
  • ביטוח מנהלים (קופת ביטוח) – הוא חיסכון פנסיוני כמו קרן פנסיה, אך השוני הוא שההסכם הוא חוזה אישי.
  • פוליסת חיסכון (ביטוח פרט) – כמו ביטוח מנהלים, אך אינה כוללת הטבות מס על פי חוק.
  • ביטוח חיים למקרה מוות (ללא חיסכון) – זוהי פוליסת ביטוח שאינה כוללת מרכיב חיסכון והיא נמצאת במוצרים שונים כמו ביטוח משכנתא. מערכת הר הכסף כוללת גם ביטוח שבוטל בגלל הפסקת תשלומים.

מהם הסיבות להיווצרות כספים אבודים?

כמו שכתבנו, כספים אבודים, הם כספים שיכולים להיות בתוך חשבונות לא פעילים, ובמקרה זה חשבונות של חסכונות פנסיוניים. כדאי מאוד לדעת באילו מקרים נוצרים כספים אבודים, כך שתוכלו לקבל רעיון האם גם לכם יש אותם.

אלו הם הסיבות השונות:

1. החלפת מקום עבודה

הסיבה מספר אחת והיא הקלאסית ביותר היא החלפת מקום עבודה. כאשר עובד שכיר מתפטר ועובר למקום עבודה אחר, המעסיק החדש פותח חשבון חיסכון פנסיוני חדש כמו למשל אצל קרן פנסיה ברירת מחדל וכתוצאה מכך נוצר לעובד חשבון חדש. עם זאת, העובד יכול לשכוח כי המעסיק הקודם העביר כספים לגוף מנהל אחר ואז נוצר מקרה בו החשבון שאילו הפקיד המעסיק הקודם לא פעיל.

2. מעבר לחברה מנהלת אחרת

מעסיק יכול להעביר את העובדים שלו לחברה מנהלת אחרת של חיסכון פנסיוני. מה שאומר כי כתוצאה מכך, החל מהשינוי הכספים מועברים לחברה מנהלת אחרת ולעיתים לא מעבירים את הכספים של החברה הקודמת לחברה המנהלת החדשה ואז נוצרים חשבונות לא פעילים.

3. מעבר בין סוכני ביטוח

מקרה אחר הוא יכול להיות בעת מעבר בין סוכני ביטוח, אפילו אם אין מדובר על חברות מנהלות אחרות. כל סוכן עובד עם כמה חברות מנהלות והוא יכול להעדיף חברה אחת על פני אחרת בהתאם להסכם ולעמלות שהוא מקבל. בעקבות שנכנס סוכן ביטוח חדש לעבודה איתכם, הוא יכול להציע חברה מנהלת אחרת על פני החברה שלכם ולעבור אליה. עשוים לקרות מקרים בהם הכספים החדשים יועברו לחברה החדשה וכך יווצרו חשבונות עם כספים נשכחים.

4. קרוב משפחה שנפטר

במקרה אחר יכול להיות אם חלילה, קרוב המשפחה נפטר. ייתכך ולקרוב המשפחה יש ביטוח שארים, או ביטוח חיים למקרה מוות שמקנה למוטבים זכות לקבל קצבה או סכום הוני חד פעמי. לעיתים יש כספים שנותרו בחיסכון פנסיוני או בחסכונות אחרים כמו קרן השתלמות. פטירת העמית / חוסך / מבוטח – קרוב משפחה לעניין זה, גורמת לכך שהכספים עשויים לא להימשך ואז נוצרים חשבונות ללא פעילות.

5. הגירה לחוץ לארץ

תאמינו או לא, אך הגירה לחוץ לארץ, עשויה לגרום לכך שייווצרו כספים אבודים. בעת מעבר לגור בחו"ל, העובד חדל לעבוד בארץ וכל הכספים שהופקדו, נותרים לא פעילים.

6. סגירת עסק / חברה

בדומה למעבר בין מקומות עבודה, ייתכן מאוד כי בעקבות סגירת עסק, ייוותרו כספים אבודים לטובת מושך הכספים. בגלל כל אי ההבנה שקורה בעת סגירת העסק או חדלות פירעון מסוג פשיטת רגל או פירוק חברה, עשוים להישאר כספים ששכחתם לטפל בהם.

7. מכירת עסק ומעבר למעסיק הקונה

מכירת עסק לגוף אחר זה לא דבר חדש, עם זאת הוא עשוי לקרות מעת לעת, גם במקרים טובים וגם במקרים פחות טובים. בעת מכירת העסק לגוף הרוכש, הגוף הזה עשוי להעביר את העובדים אליו (מבחינה משפטית / חשבונאית) וכתוצאה מכך הוא יפקיד את הכספים לעובדים החדשים לאותו גוף של העובדים הקיימים.

8. טעות חשב הכספים / הנהלת חשבונות

זה לא קורה כל יום. אולם ייתכן מאוד וחלה טעות של חשב הכספים או מנהל החשבונות של החברה. הרי יש עובדים שיש להם חיסכון פנסיוני משלהם, אם העובד מעוניין בכך, המעסיק חייב להמשיך להפקיד לאותו גוף. כאשר לכל עובד יש גוף פנסיוני אחר, נוצרים מקרים כי להנהלת החשבונות / חשבות כספים, יש הרבה עבודה עם גופים מוסדיים אלו וכתוצאה מכך עשוי לקרות מקרה בו ההפקדה בוצעה לחשבון חדש או אפילו לעובד אחר.

9. מצב אבטלה

עובד שמתפטר או מפוטר ממקום העבודה, מתחיל לחפש עבודה במקום חדש, באמצעות לשכת התעסוקה, חברות כוח אדם, אתרי אינטרנט ועוד. בתקופה הזו הוא עשוי להיות זכאי לקבל כספים כמו דמי אבטלה או הבטחת הכנסה. כתוצאה משהייה ממשוכת במצב אבטלה, הוא יכול לשכוח על הימצאותם של כספים אבודים.

10. מעבר משכיר לעצמאי ולהיפך

כאשא עובד עובד משכיר לעצמאי, הוא יכול לשכוח על החיסכון שהמעסיק הפקיד לו. עם זאת, בעקבות פנסיה חובה לעצמאים, הוא חייב לפתוח לעצמו חיסכון פנסיוני שאליו יופקדו הכספים. כתוצאה מכך הוא עשוי לשכוח מהחשבון הקיים או להעביר את הכספים לחשבון חדש שבחר.

הדבר עובד גם להיפך, במקרה שעובד חדל להיות עצמאי והפך להיות שכיר.

11. מעבר בין מוצרי חיסכון שונים

סיבה אחרת היא מעבר בין מוצרי החיסכון השונים. כלומר, כאשר עובד שהוא מחליט לעבור למוצר חיסכון פנסיוני אחר כדוגמת ביטוח מנהלים, וכיום יש לו קרן פנסיה, הוא עשוי לשכוח להעביר את הכספים לשם. ייתכנו לכך כמה סוגים שונים של מקרים, אפילו בין מעבר של קופת גמל רגילה לקרן פנסיה ועוד.

12. ניוד לא מוצלח של כספים

ברוב המקרים לעיל, הפיתרון הכי פשוט הוא ניוד חיסכון פנסיוני, כלומר העברת הכספים אל חיסכון פנסיוני אחר. אולם, גם פה עשויה להיות בעיה והיא ניוד לא מוצלח של הכספים כמו העברה לא מלאה של הכספים, העברה לגוף פנסיוני אחר בטעות ועוד.

איתור כספים אבודים – איך עושים זאת?

ניתן בקלות למצוא את הכספים האבודים, ו… בחינם. ניתן לעשות זאת באמצעות מערכת הר הכסף, היכנסו כעת ומצאו את המדריך לאיתור הכספים ואז תוכלו לעשות זאת לבד וללא גורם חיצוני וכמובן ללא תשלום כלל.

מה עושים עם כספים אבודים שנמצאו?

מצאתם כספים אבודים? מעולה! אתם יכולים להחליט אם להשאיר אותם באותו מקום ולהמשיך להנות מהריבית / תשואה, אתם יכולים לנייד את הכספים לגוף חיסכון אחר או שתוכלו למשוך את הכספים הללו בכפוף להוראות הדין הרלוונטיים.

שימוש בכספים ומשיכתם יכולה לסייע לכם בתשלום הוצאות, הפקדה למוצרי חיסכון והשקעה אחרים ואפילו בהקטנת ההתחייבויות שלכם, כלומר, לצורך פירעון הלוואות לדוגמה.

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil