חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

גיל פרישה עדכני להיום – גיל הפרישה מעבודה לגברים ולנשים בישראל

גיל פרישה הוא הגיל שעובד פורש ממקום העבודה שלו כשכיר או כעצמאי ועובר להיות זכאי לקבל את הגמלאות השונות שצבר במשך השנים. יש כמה סוגי גילאי פרישה וחשוב לדעת על איזה גיל מדובר בנושא מסויים.

מטרת הכתבה לספק הסבר על הנושא כולל סוגים שונים.

מהו גיל פרישה?

גיל פרישה מעבודה באופן כללי הוא גיל שקובע את מועד היציאה של אדם מסויים אל הפרישה מעבודה, כלומר בגיל זה הוא מפסיק לעבוד והופך להיות זכאי לזכויות השונות שנצברו לו במשך כל שנות העבודה.

למעשה, במהלך שנות העבודה, אדם מבוטח בביטוחים שונים וחוסך כספים למטרת פנסיה, לפיכך, בהגיעו לגיל הפרישה לסוגיו, הוא זכאי לקבל את הזכויות והגמלאות הללו בהתאם לתנאים שנקבעו בחוק, בתקנון או בהסכם.

בישראל גיל הפרישה מעוגן על פי חוק גיל פרישה שקובע, בין היתר כללים אחידים בנוגע לגיל עצמו, סוגיו השונים, כללים להעלאת הגיל ועוד.

חשוב לציין כי גיל הפרישה משפיע על הזכאות לקצבה או ביטול זכאות כלשהי כתוצאה מהגעה לגיל זה. בין היתר ביטוחים שונים שנעשו במהלך החיים שמספקים סיוע ועזרה עד גיל הפרישה ואז הזכאות מסתיימת.

סוגים של גילאי פרישה בישראל

קיימים 3 גילאי פרישה שונים, והם:

  1. גיל הפרישה.
  2. גיל פרישת חובה.
  3. גיל הפרישה המוקדמת.

הנה הסבר לגבי כולם:

1. גיל הפרישה בישראל

גיל הפרישה הוא גיל שמקנה לעובד זכאות לפרוש מעבודה עקב הגעה לגיל זה. כאשר אדם מגיע לגיל זה הוא לרוב זכאי לקבל גמלה (תגמול או קצבה) כמו קצבת פנסיה חודשית או קצבת אזרח ותיק (קצבת זיקנה) בשל הפרישה מעבודה.

כלומר, בגיל זה עובד זכאי לפרוש ממקום העבודה שלו, אך הוא אינו חייב. גיל הפרישה בישראל הוא:

גיל הפרישה לגבריםגיל הפרישה לנשים
67 שנים65 שנים
גיל הפרישה בישראל

יחד עם זאת, לפי הוראות מעבר בחוק, עבור אנשים שנולדו בגילאים הכתובים בטבלאות הבאות – יש גילאי פרישה שונים:

גיל הפרישה לגברים

תאריך לידה של גברגיל הפרישה לגבר
עד מרץ 193965 שנים
אפריל עד אוגוסט 193965 שנים ו-4 חודשים
ספטמבר 1939 עד אפריל 194065 שנים ו-8 חודשים
מאי עד דצמבר 194066 שנים
ינואר עד אוגוסט 194166 שנים ו-4 חודשים
ספטמבר 1941 עד אפריל 194266 שנים ו-8 חודשים
מאי 1942 ואילך67 שנים
גיל הפרישה לגברים

גיל הפרישה לנשים

תאריך לידה של אישהגיל הפרישה לאישה
עד מרץ 194460 שנים
אפריל עד אוגוסט 194460 שנים ו-4 חודשים
ספטמבר 1944 עד אפריל 194560 שנים ו-8 חודשים
מאי עד דצמבר 194561 שנים
ינואר עד אוגוסט 194661 שנים ו-4 חודשים
ספטמבר 1946 עד אפריל 194761 שנים ו-8 חודשים
מאי 1947 עד דצמבר 195962 שנים
ינואר 1960 עד דצמבר 196062 שנים ו-4 חודשים
ינואר 1961 עד דצמבר 196162 שנים ו-8 חודשים
ינואר 1962 עד דצמבר 196263 שנים
ינואר 1963 עד דצמבר 196363 שנים ו-3 חודשים
ינואר 1964 עד דצמבר 196463 שנים ו-6 חודשים
ינואר 1965 עד דצמבר 196563 שנים ו-9 חודשים
ינואר 1966 עד דצמבר 196664 שנים
ינואר 1967 עד דצמבר 196764 שנים ו-3 חודשים
ינואר 1968 עד דצמבר 196864 שנים ו-6 חודשים
ינואר 1969 עד דצמבר 196964 שנים ו-9 חודשים
ינואר 1970 ואילך65 שנים
גיל הפרישה לנשים

1. גיל פרישת חובה בישראל

גיל פרישת החובה הוא גיל שמחייב עובד לפרוש מעבודה בגלל הגעה לגיל זה. כאשר אדם מגיע לגיל זה הוא זכאי לקבל גמלה (קצבה או תגמול) בעד הגעה לגיל זה כמו קצבת פנסיה, קצבת אזרח ותיק וכדד'.

למעשה, כאשר עובד מגיע לגיל זה, מעסיקו רשאי להפסיק להעסיק אותו. עם זאת, עובד רשאי לבקש ממעסיקו להמשיך לעבוד והמעסיק מחויב לקבל החלטה פרטנית לגבי העובד, אך אין זה אומר כי המעסיק מחוייב להמשיך להעסיקו.

כלומר, בגיל זה עובד חייב לפרוש ממקום העבודה שלו והוא אינו זכאי להמשיך לעבוד (אלא אם יש הסכם קיבוצי, הסכם עבודה או הסדר המאפשר לעבוד מעבר לגיל זה.). גיל פרישת החובה בישראל הוא:

גיל פרישת חובה לגבריםגיל פרישת חובה לנשים
67 שנים67 שנים
גיל פרישת חובה בישראל

נכון להיום גיל זה זהה בין גברים לנשים.

3. גיל הפרישה המוקדמת בישראל

גיל פרישה מוקדמת הוא גיל שמאפשר לאדם לצאת לפרישה והיות זכאי לקבלת גמלה (קצבה או תגמול) בהתאם לתנאים לפי דין או לפי הסכם. יש לציין, כי במקרה זה אותו אדם זכאי לקבל גמלה מסויימת, אך לרוב היא תהיה חלקית ומופחתת עד להגעה לגיל הפרישה.

גיל זה הוא הגיל המוקדם ביותר לפרוש בישראל ומתחת לגיל אין זכאות לקבלת גמלה מגוף או מוסד מסויים. עם זאת, אם נקבע בהסכם בין העובד לבין המעסיק, כי עובד יפרוש לפני גיל זה, הדבר יהיה בתנאים מסויימים ובין היתר כי המעסיק יישא בכל העלויות הנובעות מכך, במלואם.

גיל הפרישה המוקדמת בישראל הוא:

גיל פרישה מוקדמת לגבריםגיל פרישה מוקדמת לנשים
60 שנים60 שנים
גיל פרישת מוקדמת בישראל

גיל זה זהה בין נשים לגברים.

הרחבות נוספות

להלן מידע נוסף בעניין גיל הפרישה

1. פיצויי פיטורים

עובד שהגיע לגיל הפרישה (67 לגברים ו-62 לנשים) זכאי לפרוש ממקום עבודתו וזכאי לקבל פיצויי פיטורים מלאים על פי כל דין. יחד עם זאת, אם חל סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, המעסיק אינו חייב להשלים את הפיצויים המלאים.

יש לציין כי עובד זה מחוייב לתת הודעה מוקדמת להתפטרות אם מעוניין בכך.

2. קצבת אזרח ותיק

אדם שהגיע לגיל הפרישה, זכאי לקבל קצבת אזרח ותיק בהתאם למבחן הכנסות שלו (אם יש לו הכנסות מעבר לקצבה זו). עם הגעתו לגיל הזכאות לקצבת אזרח וותיק (70 לגברים ולנשים), הגמלאי זכאי לקבל את הקצבה ללא מבחן הכנסות.

3. קצבת פנסיה

החל מגיל הפרישה, עובד זכאי לקבל קצבת פנסיה חודשית מהגוף המנהל את החיסכון הפנסיוני שלו ולפי המוצר שהיה לו (קרן פנסיה, ביטוח מנהלים או קופת גמל).

4. דמי אבטלה

עובד שהגיע לגיל פרישת החובה (67 לגברים ולנשים), לא זכאי יותר לקבל דמי אבטלה.

5. נתוני עבר

להלן טבלה בעניין גילאי הפרישה בישראל:

שנהגיל פרישהגיל פרישת חובהגיל פרישה מוקדמת
גיל פרישה 202467 לגברים
65 לנשים
67 לגברים
67 לנשים
60 לגברים
60 לנשים
גיל פרישה 2022-202367 לגברים
65 לנשים
67 לגברים
67 לנשים
60 לגברים
60 לנשים
גיל פרישה 2016-202167 לגברים
62 לנשים
67 לגברים
67 לנשים
60 לגברים
60 לנשים
גילאי פרישה בישראל על פני שנים

מידע נוסף

  • הוראות הדין בעניין גיל פרישה עדיפות ובעלות תוקף מחייב יותר מכל הוראה אחרת לפי הסכם.
  • ניתן לקבוע בהסכם סעיף המחייב עובד לפרוש בגיל שהוא גבוה יותר מגיל פרישת החובה.
  • ניתן לקבוע בהסכם סעיף המזכה עובד לפרוש בגיל שהוא נמוך יותר מגיל הפרישה המוקדמת, בתנאי שהעסיק יישא בכל העלויות.
  • אם נקבע בהסכם לפני יום 01.04.2004 כי גיל הפרישה של אישה הוא גבוה יותר מגיל הפרישה הקבוע לגביה לפי החוק, לעניין פרישה מעבודה וזכאות לקבלת גמלה ממעסיקה (ורק לעניין זה) – הגיל בהסכם יגבר.
  • גיל פרישה של עובד שילדו נפטר הוא 71 שנים.

חקיקה ופסיקה

  • חוק גיל פרישה, תשס"ד-2004

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil