חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

פנסיה חובה לעצמאים – חובת ביטוח פנסיוני, חישוב הפקדות ועוד

החל משנת 2017, קיים חוק פנסיה חובה לעצמאים שמחייב כל עובד עצמאי (עוסק פטור או מורשה) לדאוג לחיסכון ולביטוח פנסיוני. הפנסיה נועדה לספק מענה בעת הגעה לגיל הפרישה של העובד העצמאי או משיכה במקרה של מצב אבטלה.

מטרת הכתבה להסביר את חובת הפנסיה שחלה על עובד עצמאי, סכומי הפרשות ומידע נוסף.

מה זה פנסיה חובה לעצמאים?

פנסיה חובה לעצמאים הוא תכנית חיסכון פנסיוני ארוך טווח דרכה עובד עצמאי חוסך כסף כדי שיוכל לקבל קצבת פנסיה חודשית כאשר יפרוש מהעבודה בגיל הפרישה ולא יהיו לו הכנסות בתור עצמאי. בשנת 2016 נחקק חוק פנסיה חובה לעצמאים והוא נכנס לתוקף בתאריך 01.01.2017.

פנסיה חובה לעצמאים כשמה כן היא – חיסכון פנסיוני שהוא לא בגדר מותרות, אלא חובה על פי חוק. הסיבות לכך הן שעובד עצמאי אינו זכאי להפרשות של פנסיה ממעסיק, מכיוון שהוא עובד עצמאי. כמו כן, הוא לא זכאי לקבל דמי אבטלה אם יחליט לסגור את העסק. 2 נקודות אלו חיסרון לעומת עובד שכיר ולכן החוק נועד לטפל בכך על ידי חיוב עובד עצמאי בדומה לפנסיה חובה של עובד שכיר החל משנת 2008.

חשוב לציין, כי כדי למנוע נטל כלכלי נוסף על עובד עצמאי. החוק הקטין את תעריפי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות (מס בריאות) שחלים על העובד. כך שבסופו של דבר לא תהיה פגיעה מהותית בעובד.

מבחינת המיסוי, יש 2 הטבות עיקריות. האחת היא שההפקדות לטובת פנסיה חובה לעובד עצמאי נחשבות הוצאות מוכרות במס (ניכוי ממס). הטבה נוספת שיש על הפרשה לפנסיה חובה העובד מקבל כסף בחזרה (זיכוי ממס הכנסה). הכל עד גובה התקרה.

כספי פנסיה חובה לעצמאים ניתן למשוך בגיל הפרישה או אם העובד הגיע למצב אבטלה וצריך את הכסף.

אוכלוסיית יעד – מי חייב להפקיד לפנסיה חובה לעצמאים?

חובת הפקדה לחיסכון פנסיוני חלה על כל עובד עצמאי שהוא עונה על כל הקריטריונים הבאים במועד תום שנת המס:

 • גיל העובד העצמאי – העובד בן 21 שנים ועד 60 שנים (גיל פרישה מוקדמת).
 • ותק כעובד עצמאי – העובד נרשם לראשונה כעוסק (פטור או מורשה) במע"מ לפני 6 חודשים או יותר.

למרות הכתוב לעיל, חובת ההפקדה לא חלה על עובד עצמאי שבסוף שנת המס מתקיים לגביו אחד מאלה:

 • עדיין לא מלאו לו 21 שנים.
 • הוא הגיע לגיל הפרישה המוקדמת (גיל 60).
 • עדיין לא עברו 6 חודשים מאז פתיחת התיק לראשונה במע"מ.
 • מלאו לו 55 שנים בתאריך 01.01.2017.

לדוגמה:

אדם בן 40 פתח תיק עוסק מורשה בחודש מרץ 2019. האם הוא חייב להפריש ומתי?

העובד כן חייב להפריש מפני שהוא בגיל שהחוק חל עליו והוא מחוייב להפריש רק לאחר 6 חודשים. כלומר, מתאריך ספטמבר 2019. לכן, באותה שנה הוא חייב להפקיד עבור 4 חודשים בסה"כ.

איך חוסכים לפנסיה ולאן מפקידים?

עובד עצמאי מחוייב להפקיד לפנסיה חובה למוצר קופת גמל לקצבה – זוהי משפחה של מוצרי חיסכון לפנסיה שמשלמים קצבה בגייל הפרישה. עם זאת, העובד רשאי לבחור בעצמו את סוג מוצר החיסכון ואת החברה שהכסף ינוהל שם.

ניתן להפריש כספים למוצרי חיסכון אלו:

 • קרן פנסיה – זהו מוצר חיסכון וביטוח פנסיוני הפופלארי ביותר. קרן פנסיה כוללת גם חיסכון (שהיא קצבה חודשית בעת פרישה) וגם ביטוח (למקרה מוות או אובדן כושר עבודה).
 • ביטוח מנהלים – זהו מוצר חיסכון וביטוח פנסיוני נוסף ומהווה תחליף לקרן פנסיה. ניתן להרחיב אותו עם ביטוחים נוספים והוא יקר יותר לעומת קרן פנסיה.
 • קופת גמל לחיסכון – זהו מוצר חיסכון פנסיוני נוסף. הוא אינו כולל ביטוח לעומת 2 החסכונות הקודמים ויש לרכוש אותם בנפרד.

המוצרים נבדלים זה מזה וניתן ללמוד עליהם עוד בלחיצה על כל אחד מהקישורים לפי הרצון. מקרה של מוצר חיסכון שהוא קרן פנסיה, כדאי לבדוק קרן פנסיה ברירת מחדל אשר נבחרה על ידי משרד האוצר ומציעה דמי ניהול נמוכים משמעותית לעומת השוק.

מרכיב ביטוח בחיסכון – האם חובה והאם חשוב?

חוק פנסיה חובה לעצמאים קובע כי ההפרשה צריכה להיות למוצר חיסכון ולא למוצר ביטוח. לכן, אינכם חייבים להפריש למוצר כולל ביטוחים כמו קרן פנסיה (שבה מרכיבי הביטוח מובנים) או ביטוח מנהלים. אפשר להפריש לקופת גמל לחיסכון ששם אין כלל מרכיבי ביטוח (אם לא נרכש בנפרד).

עם זאת, מרכיב הביטוח נועד לתת מענה אם וכאשר יקרה אירוע ביטוחי מסויים ואתם כעובדים עצמאים לא תוכלו להמשיך לעבוד ותזדקקו לסיוע כלכלי. ביטוחים בפנסיה הם כמו הביטחים האחרים בחיינו (ביטוח רכב, ביטוח דירה וכדומה) – הם מקנים לנו שקט כלכלי אם אירוע מסוים יקרה כך שניתן יהיה לשמור על אותה רמת חיים במקרים פחות טובים.

פנסיה חובה לעצמאים – חישוב גובה הפקדות

עובד עצמאי חייב להפריש כספים מתוך ההכנסה החייבת בהפקדה. הכנסה חייבת היא כל ההכנסה מכל עסק או משלח יד של העובד העצמאי או עסקת אקראי עם אופי מסחרי, וגם הכנסה או ריווח שהמקור הוא חקלאות – וזאת בניכוי כל הניכויים והוצאות מוכרות לפי חוק – ולפני קיזוזים ופטורים מותרים לפי דין.

כמו כן, גם למעט תשלומים ממרכיב חיסכון למצב אבטלה, ולמעט ניכויים עקב רכישת ביטוח אובדן כושר עבודה או עקב הפקדות לחיסכון לפנסיה.

עובד עצמאי חייב להפקיד סכומים לפנסיה חובה באופן הבא:

 1. עבור חלק מההכנסה החייבת שהוא עד 50% השכר הממוצע במשק – 4.45%.
 2. עבור חלק מההכנסה החייבת שהוא מעל 50% השכר הממוצע ועד 100% השכר הממוצע – 12.55%.

אין חובה להפקיד לפנסיה את החלק העולה על 100% השכר הממוצע במשק.

הערה:

 • הן ההכנסה החייבת והן השכר הממוצע מחושבים באופן שנתי. כלומר, הפרשה מחושבת באופן שנתי (שכר ממוצע חודשי במכפלת מספר החודשים).
 • השכר הממוצע האמור לעיל הוא השכר לעניין גמלאות ודמי ביטוח הנקבע על ידי המוסד לביטוח לאומי בכל שנה.

לדוגמה:

עובד עצמאי מרוויח 13,000 ₪ בחודש ברוטו בממוצע ולאחר ההוצאות המוכרות נותר לו 10,000 ₪ בממוצע. כמה הוא חייב להפריש לפנסיה חובה?

תשובה:

השכר הממוצע ב-2021 הוא 10,551 ₪ לחודש (126,612 ₪ לשנה). הכנסה החייבת בהפקדה היא 10,000 ₪ לחודש או (120,000 ₪ בשנה). לכן:

 • החלק שעד 50% מהשכר הממוצע: 2,817.12 ₪ (חישוב 63,306 ₪ * 4.45%).
 • החלק שמעל 50% מהשכר הממוצע ועד השכר הממוצע: 7,115.10 ₪ (חישוב 56,694 ₪ * 12.55%).
 • סך הכל – 9,932.21 ₪ הפקדה בשנה.

מועדי הפקדה לפנסיה חובה

מעסיקים של עובדים שכירים מחוייבים להפריש כספים לחיסכון הפנסיוני שלהם בכל חודש – ללא תלות בסוג ההתאגדות של המעסיק (חברה בע"מ, עוסק, שותפות וכד'). אולם, כאשר ההפרשה היא לטובת העוסק עצמו, החובה על פי החוק שונה מעט.

הפקדה לפנסיית חובה עבור עובד עצמאי אינה חייבת להיות בכל חודש. כלומר, אפשר להפקיד בכל חודש, בכל רבעון, בכל חצי שנה או אפילו אחת לשנה בסוף שנת המס.

עם זאת, העובד חייב לבצע את ההפקדה עד סוף השנה לפי הוראות החוק. בנוסף לכך, הפקדה לפנסיה לאחר תום השנה אינה מקנה לעובד עצמאי זכויות של הטבות מס למינהם.

פנסיה חובה לעצמאים – הטבות מס הכנסה

הפקדה לפנסיית חובה מקנה לעובד עצמאי הטבות מס שוות במיוחד. הטבת המס שניתנת לעובד עצמאי היא עד 16.5% מההכנסה החייבת ועד גובה התקרה בחוק, והכל באופן הבא (נכון לשנת 2019):

 • 11% ניכוי מס – משמע כי אחוז זה מתוך ההכנסה החייבת של עצמאי ניתנת להכרה בה כ-"הוצאה מוכרת". ההטבה היא עד 22,968 ₪ בשנה.
 • 5% זיכוי מס – משמע כי אחוז זה מתוך ההכנסה החייבת לאחר ניכוי המס של עצמאי ניתנת לזיכוי בסך 35% מהסכום, עד תקרה של 10,440 ₪ לעמית מוטב או עד 14,760 ₪ לעמית לא מוטב.
 • 0.5% זיכוי מס אכ"ע – זיכוי נוסף מההכנסה החייבת של עובד עצמאי אם לא ניצל את ההטבה לרכישת ביטוח מועדף מפני אובדן כושר עבודה. ההטבה מקנה זיכוי של 35% ועד תקרה של 1,044 ₪.

כדי לקבל את הטבות המס הללו, העובד העצמאי חייב להפקיד עד סוף שנת המס (עד 31.12). הפקדות לאחר מכן, לא יעניקו הטבות מס לאותה שנה, אלא לשנה לאחר מכן במועד ההפקדה.

דוגמה: הכנסה החייבת של עובד (לאחר הניכויים כחוק) היא 150,000 ₪ בשנה. כמה ניתן לקבל זיכוי ממס וניכוי ממס על הפקדות לפנסיה?

תשובה: עובד זה יכול לקבל ניכוי ממס ואז זיכוי ממס על היתרה.

 • ניכוי ממס – 11% על 150,000 ₪ = 16,500 ₪. כלומר, מס הכנסה תתייחס כאילו הכנסתו של העובד הייתה רק 133,500 ₪.
 • זיכוי ממס – 5.5% על 150,000 ₪ = 8,250 ₪, מסכום זה יש 35% זיכוי ממס ולכן זה שווה 2,887.50 ₪. כלומר ממסכום שיש לשלם מס הכנסה, יזוכה הסכום הזה וגובה המס לתשלום יוקטן.

פנסיה חובה לעצמאים – הטבות ביטוח לאומי

בעקבות הכניסה לתוקף של פנסיה חובה לעצמאים, המדינה הקטינה את גובה דמי הביטוח הלאומי (וללא מס בריאות) שעובד עצמאי נדרש לשלם ולכן זוהי הטבת ביטוח לאומי טובה מאוד. עובד עצמאי נדרש לשלם דמי ביטוח לאומי לעצמאים וגם דמי ביטוח בריאות לעצמאים.

דמי ביטוח לאומי לפני כניסת החוק:

 • 6.72% מההכנסה ועד 60% השכר הממוצע במשק.
 • 12.83% מעל 60% השכר הממוצע ועד ההכנסה המירבית החייבת בדמי ביטוח.

דמי ביטוח לאומי לאחר כניסת החוק:

 • 2.87% מההכנסה ועד 60% השכר הממוצע במשק.
 • 11.23% מעל 60% השכר הממוצע ועד ההכנסה המירבית החייבת בדמי ביטוח.

עובד עצמאי שהוא גם עובד שכיר

האם פנסיה חובה לעצמאי חלה גם על פי שמועסק גם כעובד שכיר, הרי שעבור עובד שכיר יש הפרשה לפנסיה על ידי המעסיק שלו?

לפי חוק אם מופקדים כספים ידי העצמאי או עבורו לטובת החיסכון הפנסיוני בגלל הכנסתו המובטחת, אז ניתן לבצע ניכוי.

במילים אחרות, אם מופקדים כספים מכמה מקורות, יש לבדוק מהו סכום החובה לפנסיה של עצמאי. במידה והסכום שהופקד עבורו כשכיר שווה למה שהוא חייב להפריש או מעבר לכך – אין חובה מצד העצמאי להפקיד במעמד עצמאי. אם הסכום שהופקד כשכיר נמוך מהחובה כעצמאי – יש לבצע רק השלמה.

לדוגמה:

עובד עצמאי שהוא גם שכיר, מקבל משכורת של 6,000 ₪ כשכיר וכן 10,000 ₪ כעצמאי. המעסיק מפריש כספים לחיסכון פנסיוני, האם הוא נדרש להפקיד גם כעצמאי?

תשובה:

 • כעצמאי, הוא נדרש להפקיד לפנסית חובה כ-828 ₪. 
 • כשכיר, מופקדים עבורו 18.5% * 6,000 = 1,110 ₪.
 • מכיוון שמופקדים עבורו סכומים גבוהים יותר ממה שהוא חייב – הוא לא נדרש להוסיף כעצמאי.

פנסיה חובה לעצמאים – התראה וקנס על אי הפקדה

עובד שלגביו מתקיימים התנאים הבאים, נדרש לשלם קנס על אי הפקדות לפנסיה חובה:

 • חלה עליו חובת הפקדה לקופת גמל לקצבה כאמור לעיל.
 • הכנסתו החייבת בהפקדה בשנת המס עלתה על סכום השווה 12 פעמים שכר מינימום.
 • הוא לא הפקיד בשנת המס הקודמת את התשלומים לפי האמור לעיל.

רשות המסים חייבת להעביר את המידע לגבי עובד כזה למרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות עד תום השנה. המידע כולל תעודת זהותו, שמו הפרטי והמשפחתי של העצמאי, כתובתו לשליחת מכתבים ואת ההפרש בין הסכום שהוא היה חייב להפריש על פי החוק לבין מה שהוא הפריש בפועל.

המרכז לגביית קנסות הוא הגורם שמטיל את הקנס ושולח את מכתב האזהרה לעובד עצמאי כולל פירוט לגבי חובת ההפקדה, סכום התשלום להפקדה, המועד האחרון, גובה הקנס ואסמכתא שיש לשלוח חזרה.

על אי הפקדה לפנסיה חובה, מוטל על העצמאי קנס בגובה של 500 ₪ (נכון לשנת 2021) תוך הצמדה למדד המחירים לצרכן. הקנסות החלו מתאריך 01.12.2019.

מצב אבטלה

עובד עצמאי אינו זכאי להנות מתשלום דמי אבטלה של המוסד לביטוח לאומי. מכיוון שכספי הפנסיה לא ניתנים למשיכה לפי דין, חוק פנסיה חובה מאפשר לעובד לייעד חלק מההפקדות לטובת מצב אבטלה.

מצב אבטלה הוא מצב בו העובד העצמאי סגר את העסק או חדל לעסוק במשלח ידו, או מצב שבו העובד הגיע לגיל פרישה כחוק, ובתנאי שאין לו הכנסה חייבת בהפקדה.

במקרה כזה, עובד עצמאי יוכל למשוך מהחיסכון שנצבר עבורו את הסכום הגבוה מבין אלו וזאת בפטור ממס:

 • 3 פעמים שכר מינימום במשק.
 • הסכום הנמוך מבין אלו:
  • הסכום הצבור במרכיב חיסכון למצב אבטלה – הסכום הוא שליש (1/3) מכל תשלום שהפקיד העצמאי לקופת גמל לקצבה.
  • 12,340 ₪ (ב-2021) במכפלת סך השנים שהפריש העמית לקופת הגמל.
  • שכר מבוטח של העצמאי במכפלת סך השנים שהפקיד לקופת הגמל.

על מנת להיות זכאי לקבל את הכספים הללו באופן זה, עובד עצמאי נדרש להפקיד לפחות שנתיים מתוך 3 השנים האחרונות. בנוסף, הסכום לא יינתן כסכום הוני (בפעם אחת) – אלא כקצבה של 3 חודשים.

איך לפתוח פנסיה חובה לעצמאים?

על מנת לפתוח חיסכון פנסיוני, העובד העצמאי צריך לפנות אל אחד הגופים המוסדיים שמנהלים חסכונות כאמור לעיל. לאחר מכן, יש לבחור מהו סוג החיסכון הרצוי, האם הוא רק חיסכון או כולל מרכיב ביטוח בנוסף לכך. 

בהמשך, צריך לבחור מהו המסלול של החיסכון, האם הוא הרגיל או שהוא יושקע במניות, באג"ח או במוצרים אחרים. לאחר מכן, חתימה על מסמכי פתיחת קופת חיסכון וכמובן טפסי הרשאה לקבלת כספים מחשבון הבנק.

מידע נוסף

 • עד לכניסת החוק, עצמאי נדרש להפקיד עד 2.5% לקרן השתלמות על מנת להיות זכאי לקבל הטבת מס על 4.5% נוספים. מכניסת החוק, הפקדה לקרן השתלמות לעובד עצמאי מקנה הטבת מס החל מהשקל הראשון.
 • אדם שהוא בעלים של חברה בע"מ ועובד בחברה, לא נחשב עובד עצמאי, אלא שהוא נחשב עובד שכיר, מקבל תלוש משכורת ומשלם פנסיה כמו עובד שכיר.

הוראות חוק

 • חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו- 2018), התשע"ז-2016
 • חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה-2005
 • חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995
 • פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] התשכ"א-1961

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil