חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

מענק פרישה – מה זה ומי זכאי לקבל אותו?

מענק פרישה הוא מענק הניתן על ידי מעסיק לעובד שפורש ממקום העבודה בעת סיום יחסי עובד מעביד, אך מתן המענק אינו חובה על פי החוק. מי שמקבל מענק זה, עשוי לשלם מס הכנסה, אולם יש מקרים בהם ניתן להקטין את גובה המס לתשלום.

בכתבה זו נסביר את כל המידע שאתם חייבים לדעת על מענק זה.

מה זה מענק פרישה?

מענק פרישה הוא מענק הניתן לעובד עקב סיום עבודתו במקום העבודה. חוקי העבודה בישראל אינם מחייבים מעסיק לשלם לעובד מענק פרישה ועל כן מדובר על תנאים מיטיבים במקום העבודה. במרבית המקרים המענק ניתן לעובד עקב חוזה אישי בין העובד לבין המעסיק, או בין המעסיק לארגון עובדים.

מענק פרישה עשוי לכלול תשלומים כגון פיצוי בעד ימי מחלה שלא נוצלו, פיצויים מוגדלים (מעבר לחוק) או מענקים אחרים.

עם זאת, מענק פרישה אינו כולל בתוכו פדיון ימי חופשה, פיצויים (שחלקם או כולם משולמים לחיסכון פנסיוני וביטוח פנסיוני עם/בלי סעיף 14), חלף הודעה מוקדמת לפיטורין וכדומה.

גובה מענק פרישה

מכיוון שאין זה חובה לשלם מענק פרישה, הרי שמעסיק אשר משלם לעובד את המענק (בגלל תנאי העבודה והשכר) קובע מהו גובה המענק וכיצד הוא מחושב.

מיסוי מענק פרישה

מענק פרישה מהווה הכנסה כמו תשלומים אחרים הניתנים לעובד במסגרת עבודתו או פרישתו מעבודה ולפיכך עובד מחויב בתשלום מסים. מדוייק יותר לציין מדובר על הכנסה נוספת של העובד וכי המיסוי מתבצע על פי מדרגות מס הכנסה כתוצאה מיגיעה אישית לאותה שנת המס.

חשוב לציין כי לעניין תשלום מס הכנסה, מענק פרישה כולל את כל התשלומים שניתנו לעובד בסכום השווה לשכר חודשי אחרון במכפלת מספר שנות עבודה.

תשלום המס מהכנסת מענק פרישה יבוצע אם הסכום מעל תקרת פיצויי פיטורים הקבועה על פי פקודת מס הכנסה ומשתנה מדי שנה בהתאם לשינוי מדד המחירים לצרכן (או בשפה מקצועית – הצמדה למדד).

מענק פרישה – פטור מתשלום מס הכנסה

עובד רשאי לבקש פטור ממס הכנסה על מענק הון בהתקיים התנאים הבאים ביחד:

  1. מענק הפרישה ולרבות כל הסכומים הנוספים (פיצויים, חלף הודעה מוקדמת, פדיון ימי מחלה וכד') בגלל סיום עבודתו המשולמים בפועל אינו עולה על סכום של השכר האחרון (המשכורת האחרונה) לכל שנת עבודה.
  2. כלל הסכומים לעיל נמוכים מהתקרה המקסימלית כאמור לעיל.

במידה ומענק הפרישה (כולל התוספות) הניתן לעובד עולה על חודש אחד לשנת עבודה, אך נמוך מהתקרה המקסימלית, הוא יכול להגיש בקשה לרשות המסים לפטור אותו מתשלום המס. במקרה זה, רשות המסים יכולה להקנות לו פטור על ידי הכפלת השכר האחרון ב-150% לצורך חישוב גובה השכר הפטור מתשלום מס ובלבד ששכר זה לא עולה על התקרה בחוק.

בחודש דצמבר 2018 פרסמה רשות המסים הנחייה למעסיקים הקובעת כי עובד לא צריך יותר לגשת לרשות המסים על מנת לקבל אישור להגדיל ב-1.5 את השכר האחרון לצורך הפטור מתשלום. אלא שמעתה, המעסיק יוכל לעשות זאת לבד באמצעות מחלקת חשבות השכר במקום העבודה. הנחיה זו תקפה לכל העובדים, למעט עובד שהוא "בעל שליטה או "קרוב" של המעסיק.

תשלום מס למי שאינו פטור + פריסת תשלומים

כאשר גובה המענק בצירוף התשלומים האחרים מחוייבים בתשלום מס הכנסה (כלומר עולה על התקרה בחוק או 1.5 מהשכר האחרון, הנמוך מבינהם), אז נדרש העובד לשלם מס הכנסה לרשות המסים.

במקרה כזה, ניתן לשלם בתשלום אחד לרשות המסים או שניתן לבקש לפרוס את התשלומים לפי מספר שנות העבודה ולא יותר מ-6 שנים. פריסה כזו ניתנת קדימה או אחורה, כאשר קדימה מותנה באישור רשות המסים.

פריסה אחורה, משמעה כי במקום שמלוא סכום המענק יחושב כהכנסה באותה שנה בו המענק נתקבל, אפשר לחשב חלק מהסכום כאילו נתקבל באותה שנה שאליה היא יוחסה. דבר זה משתלם למי שבשנים הקודמות היה נמצא במדרגות מס נמוכות יותר או שהיו לו נקודות זיכוי נוספות המקנות הטבת מס.

ניתן לפרוס תשלומים אחורה או קדימה באמצעות מילוי טופס 116 ג אותו יש להגיש לפקיד השומה בעיר מגוריו או במקום שאליו הוא משתייך.

דוגמה

עובד השתכר 10,000 שקל במשך 4 שנים, במהלך קיבל פיצויים לקופת גמל. בסיום העבודה קיבל מענק פרישה בסך 6 אלף שקל נוספים. האם ישלם מס עליהם?

מכיוון שמענק הפרישה שלו (פיצויים+מענק פרישה) מעל חודש אחד לכל שנה, הוא רשאי לבקש מרשות המסים להגדיל את השכר האחרון ב-50% ועד לתקרה בחוק.

בשנת 2020 התקרה בחוק הייתה 12,400 ₪, במכפלה לכל שנת עבודה, הוא זכאי לפטור של 49,600 ₪. העובד קיבל 40 אלף ₪ לקופת גמל + 6 אלף ₪ בעת הפרישה = 46,000 ₪. מכיוון שסכום זה נמוך מהשכר הפטור ממס – הוא לא ישלם על 6 אלף ₪ מס הכנסה.

חקיקה ופסיקה – הוראות חוק

  • פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] התשכ"א-1961

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil