חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

פטור ממס הכנסה על פיצויי פיטורים (תקרת פיצויים פטורים) 2021

כספי פיצויי פיטורים מהווים הכנסה של העובד ולכן חייבים בתשלום מס, אולם אפשר לקבל פטור ממס הכנסה הן בשלב ההפקדה והן בשלב המשיכה. חשוב לדעת כי מדובר על גם בשלב בו המעסיק מעביר את הכסף וגם בשלב בו העובד מעוניין למשוך אותם.

מטרת הכתבה היא להסביר את גובה הפטור הניתן.

מהם פיצויי פיטורים?

פיצויי פיטורים, או בקצרה, פיצויים, הם סכומי כסף שהעובד זכאי לקבל בעת פיטורין מעבודה. אולם, משום שרוב הפיצויים מופרשים לחיסכון פנסיוני של העובד, הם נותרים של העובד והמעסיק לא זכאי לקבל אותם חזרה (למעט מקרים בודדים).

למעשה, כיום ההבדל בין פיצויי פיטורים או פיצויי התפטרות, מאוד זניח ומדובר רק על חלק מהסכום שאינו מופרש לחיסכון הפנסיוני של העובד וכן במקרים נוספים בודדים.

אגב.. מבלי קשר לפטור ממס, כדאי מאוד לשקול את משיכת הכספים, משום שהדבר עלול לגרום להקטנת קצבת הפנסיה במעל 30%! אלא אם כן, מעוניינים לפתוח עסק או להשקיע את הכספים במקום שמביא יותר כסף.

פטור ממס הכנסה על פיצויי פיטורים

באופן כללי, כספי פיצויים (פיצויי פיטורים / התפטרות) הם הכנסה של העובד לכל דבר ולכן הם עשויים להיות חייבים במס הכנסה שעל פי מדרגות מס הכנסה.

יחד עם זאת, עובד זכאי לקבל פטור ממס הכנסה על כספי פיצויים הן בשלב משיכת הכספים מקופת גמל והן בשלב הפקדתם לקופת גמל, או במקרה שבהם הכסף מועבר באופן ישיר לעובד (החלק הנותר שלא מופרש לחיסכון הפנסיוני).

ניתן לקבל פטור מלא על כל כספי פיצויי הפיטורים אם מתקיימים 2 התנאים הבאים:

  1. כל הסכומים שמועברים לעובד בעת סיום העסקה, אינו עולה על שכר עבודה של חודש אחד לכל שנת עבודה, בהתאם לגובה השכר האחרון של העובד.
  2. גובה כל הסכומים אינם עובדים את תקרת הפטור לשנה שהיא 12,340 ₪ (נכון לשנת 2021).

סך הסכומים יכולים להיות כספי פיצויים, חלף הודעה מוקדמת לפיטורים, מענק פרישה וזאת למעט כספי פיצויים שנותרים בחיסכון הפנסיוני של העובד. כמו כן, אין זה משנה אם המעסיק מעביר אותם או דרך קופת הגמל – מדובר על הכל ביחד.

במידה והסכומים המועברים אל העובד נמוכים מתקרת הפטור, ניתן לבקש מפקיד השומה (משרדי מס הכנסה) הגדלת הפטור עד 150% מגובה השכר של העובד ועד לתקרת הפטור לעיל.

עוד חשוב לציין שאם העובד שילם מס הכנסה על על פיצויים שכבר מוסו עוד בשלב ההפקדה לקופת גמל (במקרה של פיצויים מעל חודש אחד או עד תקרה של 34,900 ₪ בשנה, הנמוך מבינהם), הוא יוכל לקבל את אותו חלק בפטור ממס בשלב משיכת הכספים. הסיבה לכך שלא משלמים פעמיים מס על הכנסה חייבת – או בעת ההפקדה או בעת המשיכה.

מס הכנסה על החלק שמעל התקרה

אם גובה הסכומים עוברים את התקרה של משכורת חודש אחד או תקרת הפטור, העובד יכול לקבל פטור ממס על הסכומים שעד התקרה ולשלם מס הכנסה על ההפרש שמעבר לתקרה. מס ההכנסה שהעובד יידרש לשלם מעבר לתקרה מחושב לפי מדרגות מס הכנסה, בהתאם למס השולי באותה שנה.

את המס, העובד יכול לשלם באופן מיידי או לפרוס אותו על פני כמה שנים ועד למקסימום של 6 שנים. המטרה של פריסת התשלומים הוא להקטין את ההכנסה החייבת של העובד ובכך להנות ממס שולי נמוך יותר, המשמעות היא הקלת מס לעובד.

אי משיכת החלק העודף שחייב במס

במידה והעובד אינו מעוניין למשוך את החלק העודף שמעל התקרה, זו שחייב בתשלום מס, הוא יוכל לעשות זאת על ידי הליך שנקרא – רצף קצבה. (כתבה מלאה על כך בקרוב).

מדובר על הליך המאפשר לעובד לייעד את היתרה החייבת במס, לצורך קבלת קצבה חודשית לאחר הגעה לגיל הפרישה.

דחיית משיכת כספי פיצויים

במידה והעובד אינו מעוניין למשוך את כספי הפיצויים כעת, אך רוצה לעשות זאת בהמשך, הוא יוכל לעשות זאת על ידי הליך שנקרא – רצף פיצויים. (גם על זה תהיה כתבה בקרוב).

כלומר, במקרה כזה, העובד יכול לא למשוך את כספי הפיצויים שהצטברו מאת כל המעסיקים ולייעד אותם לצורך משיכה עתידית, לאחר סיום העסקה אצל המעסיק האחרון שעבד אצלו. במקרה כזה, משיכת הכספים תהיה בכפוף לתקרת הפטור והטבות / זכויות שתהיינה תקפות לאותו מועד – לטובה או לרעה.

בהליך רצף פיצויים, לא ניתן לייעד רק את החלק העודף החייב במס, אלא שהעובד חייב לייעד את כל סכום הפיצויים. אחרת.. זו הייתה פרצת מס גדולה מאוד שהייתה מאפשרת לעובד למשוך את הכספים הפטורים ממס, ואת אלו שלא, למשוך במועד אחר גם בפטור ממס.

מס רווחי הון

בעת משיכת כספי פיצויים, חשוב לזכור כי בנוסף למס הכנסה או פטור ממס, חייבים לשלם מס רווחי הון. זהו מס על הרווחים מריבית שעשתה הקופה במהלך השנים.

גובה המס הוא 15% על הרווח מריבית של החלק הנמשך מהקופה, במקרה זה הפיצויים הנמשכים. לא ניתן לקזז את הסכום, אלא אם כן, יש הפסד הון באפיק השקעה אחר.

חקיקה ופסיקה

  • פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] התשכ"א-1961

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil