חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

הכנסה מזכה – מהי ואיך היא משפיעה על הטבות מס של פנסיה וגמל?

הטבות מס מסוג זיכוי או ניכוי מהשכר הוא חלק חשוב לכל עובד, שכר וגם עצמאי, אחד מונחים החשובים בנושא היא הכנסה מזכה. הכנסה זו היא שכר המזכה בהטבות מס עבור הפקדות לפנסיה ולגמל.

מטרת הכתבה להסביר מהי הכנסה זו ומידע נוסף.

מהי הכנסה מזכה?

על פי פקודת מס הכנסה, הכנסה מזכה היא ההכנסה החייבת של עובד (שכיר או עצמאי) לפני כל הניכויים עבור הפקדות באופן עצמאי לפנסיה ולגמל. במילים אחרות: הכנסה מזכה היא השכר הברוטו של עובד שלפיה מפרישים לחיסכון הפנסיוני ומהפקדות הפנסיוניות הללו ניתן לקבל זיכוי ממס הכנסה בגובה של 35%.

כדי לפשט זאת, נסביר בצורה מעט אחרת. כאשר עובד מקבל שכר, המעסיק והן העובד מחוייבים להפריש לטובת פנסיית החובה של העובד. ההפרשות נעשות לפי מה שנקבע בצו ההרחבה לפנסיה חובה או לפי הסכם קיבוצי או צו הרחבה של העובד. עובד יכול לקבל זיכוי ממס על הפרשות פנסיוניות בגובה של 35% ולעיתים גם ניכוי ממס על הפרשות באופן עצמאי.

רשות המסים מקנה את הזיכוי ממס לפי השכר שהוא השכר המזכה וקבעה מגבלה, כך שהפרשות מעבר אליה לא מאפשרים יותר לקבל זיכוי ממס. אולם, אפשר לקבל ניכוי ממס, אך הדבר מורכב יותר ולכתבה אחרת.

תקרות הכנסה מזכה והפקדות לזיכוי ממס

כמו שכתוב מקודם, הכנסה מזכה מוגבלת עד לתקרה מסויימת ואלו הסכומים המרביים לפיה:

לעובד שכיר:

  • תקרת הכנסה מזכה לעובד שכיר על הכנסה מעבודה – 8,800 ₪ בחודש.
  • תקרת הפקדה (סכום מירבי) לזיכוי ממס (לפי 7% מההכנסה המזכה) – 616 ₪ בחודש או 7,392 ₪ בשנה.
  • סכום מירבי לזיכוי ממס (לפי 35% מהתקרה המירבית) – 216 ₪ בחודש או 2,592 ₪ בשנה.

לעובד עצמאי:

  • תקרת הכנסה מזכה לעובד עצמאי שהוא עמית מוטב – 211,200 ₪ שנתי.
  • תקרת הפקדה (סכום מירבי) לזיכוי ממס ולניכוי ממס (לפי 16.5% מההכנסה המזכה) – 34,848 ₪ בשנה.
  • תקרת הפקדה (סכום מירבי) לזיכוי ממס (לפי 5.5% מההכנסה המזכה) – 11,616 ₪ בשנה.
  • תקרת הפקדה (סכום מירבי) לניכוי ממס (לפי 11% מההכנסה המזכה) – 23,232 ₪ בשנה.

מה ההבדל בין הכנסה מזכה לבין הכנסה מבוטחת?

הכנסה מבוטחת היא הכנסה שממנה מחושבים הפרשות לחיסכון פנסיוני של העובד. בזמן שההגדרה הכנסה מזכה היא הכנסה המזכה את העובד בזיכוי ממס על הפרשות לחיסכון פנסיוני.

ברוב המקרים מדובר על מספרים שונים לגמרי, ואין זה מחייב ששניהם יהיו אותו סכום.

כך למשל, ייתכן וכל השכר של העובד הוא מבוטח, אך מפני ששכר זה מעל התקרה של הכנסה מזכה – רשות המסים תעניק זיכוי ממס רק על חלק מהסכום בלבד.

מה ההבדל בין זיכוי ממס לבין ניכוי ממס?

למרות ששני המושגים הללו הם הטבות מס, יש הבדל בינהם:

  • זיכוי ממס היא הטבת מס שמקטינה באופן ישיר את גובה המס – כלומר אחרי שהמס חושב.
  • ניכוי ממס היא הטבת מס שמקטינה באופן עקיף את גובה המס לתשלום על ידי הקטנת גובה ההכנסה שממנה מחשבים מס הכנסה לפי מדרגות מס הכנסה – כלומר לפני שהמס חושב.

דוגמה בעניין הכנסה מזכה

דוגמה 1:

עובד שכיר מקבל שכר של 7,000 ₪ וכן 500 ₪ הוצאות נסיעות ומפריש 6% (מהצד שלו) מהשכר המבוטח. מהי ההכנסה המזכה ומה גובה ההפקדות והזיכוי ממס?

השכר המבוטח הוא 7,000 ₪, השכר המזכה הוא 7,500 ₪. ההפרשות לפנסיה הם 6% במכפלת 7,000 ₪ = 420 ₪ בחודש או 5,040 ₪ בשנה (מתחת לתקרת הפקדה). מכיוון שההכנסה שלו מתחת לתקרת הכנסה מזכה וגם ההפקדות מתחת לתקרה, הוא יקבל זיכוי ממס על כל ההפרשות – הזיכוי ממס הוא 35% * 420 ₪ = 147 ₪ בחודש או 1,764 ₪ בשנה.

דוגמה 2:

עובד שכיר מקבל שכר של 15,000 ₪ וכן הוצאות נסיעה של 1,000 ₪, מפריש 6% לפנסיה מהשכר המבוטח. מהי ההכנסה המזכה, גובה הפרשות וזיכוי ממס?

השכר המבוטח הוא 15,000 ₪, השכר המזכה הוא 16,000 ₪. ההפרשות לפנסיה הם 6% * 15,000 ₪ = 900 ₪ בחודש או 10,800 בשנה (מעל לתקרת הפקדה). מכיוון שההכנסה שלו מעל תקרת הכנסה מזכה וגם ההפקדות מעל התקרה, הוא יקבל זיכוי ממס רק עד תקרת ההפקדה שהיא 7,392 ₪.

הזיכוי ממס יהיה 7,392 ₪ * 35% = 2,587 ₪ בשנה כ-216 ₪ בחודש.

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil