חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

זיכוי וניכוי ממס הכנסה על הפקדות עצמאיות לחיסכון פנסיוני (שכיר או עצמאי)

עובד (שכיר או עצמאי) שהחליט להפקיד באופן עצמאי סכום כסף נוסף לפנסיה שלו, מעבר להוראות החוק, זכאי לקבל הטבות מס מסוג זיכוי וניכוי. הטבות מס אלו מקטינות בסופו של דבר את גובה המס שהעובד נדרש לשלם על הכנסותיו.

כתבה זו נועדה להסביר את מגוון הטבות המס בשל כך, גובה הסכומים, ואופן החישוב ומידע נוסף.

מהו זיכוי או ניכוי ממס על הפרשות עצמאיות לפנסיה?

הוראות החוק מחייבות את העובד השכיר והמעסיק שלו להפריש לפנסיה החובה של העובד, וכן את העובד העצמאי להפריש לפנסיה החובה של עצמאי. עבור החובה הזו, רשות המסים מעניקה הטבות מס מסוג זיכוי על הפרשות פנסיוניות בגובה של 35%.

עם זאת, הסכומים הללו מופקדים לרוב לפי השיעורים החייבים בחוק, אך לא מעבר לכך. כמו כן, הם נעשים מתוך חלק מרכיבי השכר ולא כולם.

כל עובד, שכיר או עצמאי, יכול לבצע הפקדה עצמאית לחיסכון פנסיוני, כדי להגדיל את גובה החיסכון – וזאת בנוסף לשיעור החובה ככתוב מקודם. הדבר יכול להיעשות מכמה סיבות, אך בין היתר כדי להגדיל את הפנסיה של העובד.

עבור הפקדות נוספות אלו, העובד השכיר או העצמאי, זכאי להטבות מס מסוג ניכוי ממס הכנסה (הקטנת ההכנסה החייבת במס) וגם מסוג זיכוי ממס הכנסה (הקטנת גובה המס המחושב).

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

כל מי שעונה על התנאים הבאים, זכאי להטבות ממס מסוג זיכוי או ניכוי:

  • עובד שכיר או עצמאי – עבור הכספים הנוספים שהפקיד מעבר להכנסה המבוטחת (לפי סכום או רכיבי שכר כלולים) ועד תקרת ההכנסה המזכה במס.
  • מי שאינו עובד ומעוניין לשמור על הזכויות הפנסיוניות שלו – עבור הכספים שהפקיד לחיסכון עד התקרות.
  • כל אדם אחר שמעוניין לחסוך או להגדיל את החיסכון הפנסיוני שלו – בעד הכספים בהתאם לתקרות.

הערה חשובה: הניכוי והזיכוי ממס ניתנים רק מי שהיה בפועל צריך לשלם מס הכנסה. מי שפטור ממס עקב הטבות אחרות או שכר נמוך – יכול להפקיד כספים כדי להגידל את החיסכון, אבל לא יוכל להנות מהטבות מס אלו.

גובה הטבות המס מסוג זיכוי או ניכוי, לעובד עצמאי או שכיר

ככתוב מקודם, ההטבות הללו מגיעות הן לעובד שכיר והן לעובד עצמאי עבור הפקדות עצמאיות (באופן עצמאי) בנוסף למה ששולם לפי הוראות החוק במסגרת הפקדות המעסיק.

1. ניכוי או זיכוי ממס לעובד שכיר

עובד שכיר יכול להפקיד סכומי כסף נוספים מתוך שכר העבודה שלו שעבורו המעסיק לא מפריש כספים, כמו למשל בגין דמי הבראה, שעות נוספות, שי לחג, החזר הוצאות נסיעה, שווי שימוש ברכב וכד'. כמו כן, העובד יכול להפקיד כספים בגין השכר הקובע להפקדות לפנסיה עד תקרה ככתוב בהמשך.

העובד יכול להפקיד עד 16% מאותם רכיבי שכר (לניכוי ממס 11%, לזיכוי ממס 5%) ולקבל עבורם את הטבות המס. כמו כן, יכול להגדיל את ההפרשות מהשכר הקובע עד 7% או התקרה במכפלת השיעור ככתוב בהמשך.

1.1. ניכוי ממס לעובד שכיר

העובד יכול לקבל ניכוי ממס הכנסה עד 11% מרכיבי השכר שלא הופרשו כספים לפנסיה מתוך השכר ועד תקרה מירבית של 8,800 ₪ (נכון ל-2019).

למשל: אם השכר של העובד הוא 8,000 ₪ והוא מקבל 1,000 ₪ נוספים בתור החזרי הוצאות נסיעה ודמי הבראה חודשיים. ההפקדות לפנסיה הן 6% מתוך 8,000 ₪.

מכיוון שההפקדות הן רק מהשכר הרגיל, הוא יוכל להפקיד את רכיבי השכר הלא כלולים ולהנות מניכוי ממס עבורם הסכום שעד התקרה ככתוב לעיל. כלומר, לא 1000 ₪, אלא רק 800 ₪.

עבור 800 ₪ אלו, הוא יוכל לקבל 11% ניכוי ממס – כלומר 88 ₪ ניכוי (חישוב 11% *800 ₪). כך שמדרגות המס יתחשבו לפי הכנסה של 9,712 ₪ (9800 מינוס 88).

1.2. זיכוי ממס לעובד שכיר

העובד יכול להנות כאן מזיכוי ממס גם לפי השכר המבוטח (השכר הקובע לחישוב הפקות לפנסיה) וגם לפי רכיבי השכר הלא מבוטחים.

1.2.1. זיכוי עד תקרה לפי השכר המבוטח

אם שיעור ההפרשות הן עד 7% או עד 616 ₪ בחודש (סכום התקרה במכפלת גובה הפקדות) – אז העובד יוכל להפקיד את ההפרש מהשכר – לפי ההסכום הנמוך מהם. עבור כך לקבל זיכוי בסך 35%.

למשל, אם מרוויח 8,000 ₪ ו-1,000 ₪ נוספים להוצאות ואחרים (כמו דוגמה קודמת), ונהנה מהפרשות של 6% (480 ₪ בחודש).

אז, הוא יכול להגדיל את ההפקדות ל-7%, כלומר להוסיף 1% נוספים (80 ₪ – לפי חישוב 1% * 8000 ₪) להנות מהם מזיכוי ממס בסך 35%, כלומר לקבל זיכוי ממס של 28 ₪.

1.2.2. זיכוי עד התקרה לפי רכיבי השכר הלא מבוטחים

בנוסף לשכר המבוטח, העובד יכול לקבל זיכוי ממס הכנסה עד 5% מרכיבי השכר הלא מבוטחים (שלא הופרשו כספים לפנסיה) שהם מתוך השכר ועד תקרה מירבית של 8,800 ₪ (נכון ל-2019) ועד לכל היותר 440 ₪ (סכום התקרה במכפלת גובה הפקדות). עבור כך לקבל זיכוי של 35%.

למשל, לפי הדוגמה הקודמת: אם העובד מרוויח 8,000 ₪ ו-1,000 ₪ נוספים להוצאות ואחרים.

אז, הוא יוכל להפקיד עד 50 ₪ (חישוב: 5% * 1000 ₪), ולהנות מהם מזיכוי ממס בסך 35%, כלומר זיכוי ממס בסך 17.50 ₪.

בסופו של דבר (לפי נקודות 1.2.1 + 1.2.2), העובד יכול להפקיד 80 ₪ + 50 ₪ – בסך הכל 130 ₪ נוספים ולהנות מהם מזיכוי ממס בסך 45.50 ₪.

1.3. שילוב בין זיכוי ממס ובין ניכוי ממס

העובד יכול לבחור איך הוא מעוניין לנצל את הטבות המס, ניכוי או זיכוי. עם זאת, החוק מאפשר לעובד לשלב בין זיכוי לניכוי, כך שבסופו של דבר הסכום המירבי לקבלת זיכוי הוא 5% השכר האמור והסכום המירבי עבורו ניתן לקבל ניכוי הוא עד התקרה הכתובה לעיל.

2. ניכוי או זיכוי ממס לעובד עצמאי

עובד עצמאי חייב להפקיד כספים לפי חובת הביטוח הפנסיוני שלו והוא יכול להפקיד סכומי כסף נוספים מעבר למה שנקבע בהוראות החוק. האמור כאן למי שעובד עצמאי בלבד, והוא אינו גם שכיר – אחרת, חלים ההוראות קודם לפי העובד השכיר.

העובד יכול להפקיד עד 16% אותם רכיבי שכר (5% לזיכוי ו-11% לניכוי) ולקבל עבורם הטבות ממס. במקרים מסויימים כמפורט בהמשך, העובד העצמאי יכול להוסיף עוד 0.5% לטובת זיכוי.

התקרה המירבית ממנה הסכומים מחושבים הינה 211,200 ₪ (בשנת 2019) ולכן ניתן להפקיד לכל היותר 23,232 ₪ ניכוי ממס + 11,616 ₪ זיכוי ממס (סך הכל 38,848 ₪) ולקבל עבורם הטבות המס ככתוב בהמשך.

2.1. ניכוי ממס לעובד עצמאי

העובד יכול לקבל ניכוי ממס עבוק הפקדות של עד 11% ההכנסה החייבת (השכר) ועד תקרה שנתית של 23,232 ₪ (לשנת 2019) (סכום 211,200 * 11%). ניכוי זה נחשב גם הוצאה מוכרת לעסקים.

למשל: עובד עצמאי מרוויח שכר שנתי של 200,000 ₪, כמה הוא יוכל להפקיד כדי להנות מניכוי?

העובד יכול להפקיד עד 22,000 ₪ ולקבל עבורם ניכוי ממס. כלומר, מס ההכנסה יחושבו לפי מדרגות מס של 178,000 ₪ בשנה (200,000 מינוס 22,000).

2.2. זיכוי ממס לעובד עצמאי

עובד עצמאי יכול להנות מזיכוי ממס עבור הפקדות לפנסיה ועבור הפקדות לטובת לרכישת כיסוי אובדן כושר עבודה.

2.2.1. זיכוי עבור ההכנסה החייבת

העובד העצמאי זכאי להנות מזיכוי ממס עבור הפקדות של עד 5% מההכנסה החייבת (השכר) ועד תקרה שנתית של:

  • עד 10,560 ₪ (בשנת 2019) לעובד שנחשב עמית מוטב.
  • עד 14,880 ₪ (בשנת 2019) לעובד שלא נחשב עמית מוטב.

עמית מוטב – יחיד שבשל הכנסתו, שולמו בעדו לקופת גמל לקצבה סכום שהוא לא פחות מ-16% מסך השכר הממוצע במשק באותה שנה. עבור שנת 2019, מדובר על 16% * 10,273 ₪ * 12 = 19,724.16 ₪.

עבור הפקדות אלו, העובד זכאי לזיכוי ממס בגובה של 35%.

למשל, כמו דוגמה קודמת, העובד מרוויח 200 אלף ₪. כמה זיכוי ממס יוכל לקבל?

העובד יכול להפקיד עד 11,000 ₪, מכיוון שסכום זה נמוך מהתקרה 11,616 ₪ (זיכוי עמית מוטב 10560 + זיכוי רכישת אכ"ע 1056) – הוא יוכל להפקיד הכל ולקבל זיכוי ממס בסך 3,850 ₪ (35% * 11000).

2.2.2. זיכוי עבור רכישת ביטוח אובדן כושר עבודה

עובד עצמאי יכול להפקיד 0.5% מתוך ההכנסה שלו ועד סכום של 1,056 ₪ לטובת רכישת כיסוי בגין אובדן כושר עבודה ולהנות מזיכוי ממס בסך 35%. ההטבה הזו ניתנת רק למי שלא ניצל הטבה בעד רכישת ביטוח מועדף מפני אובדן כושר עבודה לפי פקודת מס הכנסה.

2.3. שילוב בין ניכוי לבין זיכוי

עובד עצמאי יכול לשלב בין ניכוי ממס לבין זיכוי ממס. כך שבסופו של דבר הסכום המירבי לקבלת זיכוי הוא 5.5% מההכנסות של העסק והסכום המירבי עבורו ניתן לקבל ניכוי הוא עד התקרה הכתובה לעיל.

איך לקבל את הטבות המס ניכוי וזיכוי?

על מנת לקבל את הטבות המס הללו, העובד צריך להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה או דו"ח אחר בעניין החזר מס הכנסה (לשכיר) – לאחר תום שנת המס. בדו"ח יש לציין את כל הכספים שהופקדו באופן עצמאי כולל סיווג של סכומים לחישוב לפי ניכוי וסכומים לחישוב לפי זיכוי.

בנוסף לכך, יש לצרף את הדוח השנתי של חשבון החיסכון הפנסיוני אליו הופקדו הכספים במהלך השנה כולל סכומים מדוקיים המתאימים לדו"ח.

מה עוד חשוב לדעת?

  • על מנת לקבל את הטבות המס הללו, יש להפקיד כספים עד לתום שנת המס.

הוראות חוק

  • פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] התשכ"א-1961

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil