חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

פיצויי פיטורים לעובד שהתפטר לאחר שהגיע לגיל הפרישה

עובד שהגיע לגיל הפרישה והתפטר, עשוי להיות זכאי לקבל פיצויי פיטורים מהמעסיק ומקופת הגמל, בשל אותה התפטרות. הזכאות ניתנת לגברים ולנשים.

מטרת הכתבה לספק הסבר בנושא.

מהם פיצויי פיטורים בגלל התפטרות לאחר הפרישה?

פיצויי פיטורים (פיצויים) אלו הם רכיב שכר שעובד מקבל עם פיטוריו או עם התפטרותו בשל נסיבות מצדיקות, ובכפוף להשלמת ותק של שנת עבודה אחת אצל אותו מעסיק או אותו מקום עבודה.

כספי הפיצויים משולמים לעובד בנוסף לתנאי השכר האחרים שעובד זכאי להם והם מפצים את העובד בעת סיום יחסי עבודה (עובד-מעסיק). הפיצויים מחושבים לפי השכר האחרון במכפלת מספר חודשים כמספר שנות ותק.

עובד שהגיע אל גיל הפרישה (67 לגברים, 62 לנשים) ואז החליט להתפטר, זכאי לקבל פיצויים כאילו הוא פוטר, כלומר בנסיבות המצדיקות את התשלום.

יש לציין כי עובד או עובדת שהחל לעבוד לאחר גיל הפרישה או גיל פרישת החובה, ואז החליט להתפטר – אינו זכאי לקבל פיצויים רק בגלל הסיבה הזו ונדרשת סיבה נוספת.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

עובד (או עובדת) יהיה זכאי לקבל פיצויי פיטורים בשל ההתפטרות אם מתקיימים לגביו כל התנאים הבאים:

  • העובד השלים לפחות שנת עבודה אחת אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה.
  • העובד התפטר לאחר שהגיע לגיל הפרישה (כלומר, הוא החל לעבוד לפני כן).

מימוש הזכאות

עובד שהגיע לגיל הפרישה והחליט להתפטר, נדרש להודיע אל המעסיק עצם התפטרותו על גבי הודעה מוקדמת להתפטרות.

בנוסף העובד נדרש למלא טופס 161א ("הודעת עובד עקב פרישה מעבודה"). המעסיק מנגד, נדרש למלא טופס 161 ("הודעת מעסיק על פרישה מעבודה של עובד") ולמסור לעובד.

לצורך קבלת הפיצויים יש לפעול כך:

  1. פיצויים ישירות מהמעסיק ("השלמת פיצויים") – אם קיימים רכיבי שכר, שיעורי שכר או תקופות בהם לא הופרשו לפנסיה, העובד זכאי לקבל אותם ישירות מהמעסיק. התשלום נעשה במועד סיום יחסי עבודה או לפי האמור בהסכם קיבוצי. איחור של מעל 15 ימים ממועד התשלום נחשב הלנת פיצויי פיטורים.
  2. פיצויים דרך חיסכון פנסיוני ("רכיב הפיצויים") – סכומים שהמעסיק הפקיד לפנסיה, משולמים ישירות על ידי החברה המנהלת של החיסכון הפנסיוני. כדי למשוך את הכספים, יש לקבל אותם צריך לקבל את אישור המעסיק, אלא אם המעסיק לא הודיע על סירוב בתוך 4 חודשים ממועד הפסקת עבודה, ואז ניתן למשוך גם ללא אישור המעסיק. למשיכת הכספים יש לפנות אל חברת הפנסיה ולהגיש בקשה למשיכת כספים מהפנסיה.

מידע נוסף

  • לפי פסיקת בית דין אזורי, אשר אינה מהווה הלכה משפטית, נשים שהחלו לעבוד לאחר גיל הפרישה והתפטרו לאחר הגעה לגיל פרישת החובה, גם זכאיות מאותה סיבה.
  • הגעה לגיל הפרישה מקנה לעובד קבלת תשלומים וקצבאות שונות כגון קצבת פנסיה חודשית, קצבת אזרח ותיק (זיקנה) ועוד.
  • המעסיק רשאי לזקוף על חשבון הפיצויים המשולמים לעובד לפי הוראות החוק או במקומם, כל סכום ששולם לקופת גמל, עקב תשלומי המעסיק, כאשר התשלומים נועדו לשמש כפיצויים או במקומם – אפילו אם לא חל סעיף 14 או סעיף 20.

חקיקה ופסיקה

  • חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963
  • תקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים), תשכ"ד-1964
  • סעש (י-ם) 4450-01-12‏, בית דין אזורי לעבודה בירושלים – "היות שחובת הפרישה מעבודה משתכללת רק בגיל 67, אין לראות בעובדת שהחלה לעבוד לפני גיל זה כמי שהחלה לעבוד לאחר גיל הפרישה"

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil