חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

קצבת אזרח ותיק (קצבת זקנה) – מי זכאי ומה גובה הקצבה

אדם שהגיע לגיל פרישה או הזכאות, זכאי לקבלת קצבת אזרח ותיק (קצבת זקנה לשעבר) שהיא מכונה לעיתים פנסיה חודשית לאומית בגיל הזקנה. הזכאות, הסכומים והתנאים הנוספים נקבעים על ידי המוסד לביטוח לאומי.

מטרת הכתבה להסביר את הקצבה, מתי ואיך מקבלים, גובה הקצבה ומידע נוסף.

למידע נוסף, ניתן להיכנס לאתר הביטוח הלאומי בקישור הבא.

מהי קצבת אזרח ותיק (קצבת זקנה)?

קצבת אזרח ותיק היא הכנסה חודשית קבועה המשולמת לאדם כאשר הגיע לגיל הזכאות לקבלת הקצבה. בעבר הקצבה נקראה קצבת זקנה, אולם, למילה "זקנה" יש משמעות שלילית ולכן נקבע לשנות את המונח ל- "אזרח ותיק".

כאשר אדם פורש מעבודה בגיל הפרישה, עומדות לראשותו את קצבת פנסיה חודשית כתוצאה מהצבירה דרך חיסכון פנסיוני וכן קצבה אזרח ותיק המשולמת על ידי המוסד לביטוח לאומי. קצבת אזרח ותיק היא קצבה חשובה מאוד לאוכלוסיה מבוגרת שכן היא בדרך כלל אוכלוסיה פגיעה מאוד. הקצבה מהווה מקור הכנסה מסויים המקנה להם אפשרות להמשיך להיות בכבוד.

כמובן, קצבת אזרח ותיק היא קצבה נמוכה יחסית לרמת החיים בישראל ומי שאין לו הכנסה נוספת כמו דרך פנסיה או תמיכה של הילדים, יאלץ לעבוד גם בגיל מבוגר. זו אגב אחת הסיבות לחסוך לפנסיה במהלך שנות העבודה או לפחות לצבור חסכונות / נכסים / השקעות – שיוכלו להוות מקור הכנסה בגיל הזקנה.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי ומהם תנאי הזכאות?

אדם שעונה על כל תנאי הזכאות הבאים, זכאי לקבל קצבת אזרח ותיק:

 1. ביטוח אזרח ותיק – אדם (גבר או אישה) מבוטח בביטוח אזרח ותיק אם הוא תושב ישראל בן 18 ומעלה. אם הוא עלה לארץ, אז בתנאי שעלה לארץ לראשונה לפני גיל 60-62.
 2. גיל מזכה בקצבה – אדם יהיה זכאי לקבלת הקצבה אם התקיים אחת מאלה:
  • הגיע לגיל הפרישה ובתנאי שהוא עומד במבחן הכנסות.
  • הגיע לגיל הזכאות לקבלת קצבת אזרח ותיק (70 לגברים ו-65-70 לנשים) ללא קשר למבחן הכנסות.
 3. תקופת הכשרה (ביטוח) – מי שהיה מבוטח בביטוח זקנה באחת התקופות הבאות:
  • 60 חודשים ב-10 השנים האחרונות לפני גיל המזכה בקצבה.
  • 60 חודשים לפחות בתנאי שמספר החודשים שהיה מבוטח מיום הפיכה לתושב ישראל גבוה ממספר חודשים בהם לא היה מבוטח.תקופת הכשרה (תקופת ביטוח) – התקופה בה אדם היה מבוטח בביטוח זקנה היא אחת מאלה:
  • 144 חודשים.
 4. מבחן הכנסות – זכאות לקבלת הקצבה מגיל הפרישה ועד גיל הזכאות מותנית במבחן הכנסות. כאן נבחנות הכנסות של האדם בלבד ללא קשר להכנסות בן/בת זוג, ולמעט הכנסות מפנסיה (שאינן נלקחות בחשבון). אם ההכנסות נמוכות מ-6,014 ₪ בחודש השנה – ניתן לקבל קצבה מלאה.
 5. תשלום דמי ביטוח – על מנת להיות זכאי, כל אדם חייב לשלם דמי ביטוח לאומי – גם אם הוא שכיר (משולם על ידי המעסיק), עצמאי (משולם על ידו) או מי שלא עובד (משולם בעצמו).

מימוש הזכאות – הגשת בקשה לקבלת קצבת אזרח ותיק (קצבת זקנה)

קצבת אזרח ותיק (זקנה לשעבר) לא משולמת באופן אוטומטי. על מנת לקבל הקצבה, יש להגיש תביעה על גבי טופס ייעודי לקבלת הקצבה סמוך למועד בו הגיע לגיל המזכה (גיל פרישה או גיל זכאות מוחלטת). המוסד לביטוח לאומי גם שולח את הטופס כחודש לפני גיל הפרישה.

ניתן להגיש את התביעה כך:

 • אתר האינטרנט של המוסד – דרך מילוי טופס 480 מקווון (כאן), ושליחתו אונליין.
 • הגעה לסניף, בפקס, תיבת שירות או דואר – דרך הורדת טופס 480 ידני (כאן), מילוי ומסירה לסניף. (למידע נוסף על הסניפים).
 • דרך האתר האינטרנט (דרכים נוספות) – אפשרות נוספת היא מילוי טופס ידני והעברה דרך אתר המוסד בקישור זה. אפשר גם להגיש דרך האזור האישי עם שם משתמש וסיסמא.

לידיעתכם: אין זה משנה איך מגישים את התביעה, התוצאה אינה מושפעת מאופן הגשתה.

תביעה לקבלת קצבת אזרח ותיק יש להגיש תוך 12 חודשים מאז שאדם הגיע אל הגיל המזכה בקצבה (גיל הפרישה).

תשלום קצבת אזרח ותיק (זקנה)

על מנת לקבל קצבת אזרח ותיק, יש להיות עם חשבון בנק פעיל בישראל. פרטי חשבון הבנק יש לציין בטופס התביעה.

עבור מי שאין לו חשבון בנק, הביטוח הלאומי רשאי לשלם את הקצבה בבית הדואר או בדואר נע, על פי החלטת פקיד התביעות. במקרה זה, יש למשוך את כספי הקצבה לא יאוחר מיום 19 בחודש שלאחר חודש התשלום. אי משיכת הקצבה במשך 3 חודשים תגרום להקפאת התשלום על ידי הביטוח הלאומי עד לבירור.

הביטוח הלאומי רשאי לשלם קצבה רטרואקטיבית באופן הבא:

 • עד 12 חודשים לכל היותר לזכאים מגיל הפרישה עד גיל הפרישה המוחלט.
 • עד 48 חודשים לכל היותר לזכאים החל מגיל הפרישה המוחלט.

לדוגמה:

מי שהגיש תביעה בגיל 69 (לאחר גיל הפרישה), יהיה זכאי לקבל קצבה רטרואקטיבית של 12 חודשים בלבד (כלומר החל מגיל 68).

מי שהגיש תביעה בגיל 71 (לאחר גיל הפרישה המוחלט), יהיה זכאי לקבל קצבה רטאוקטיבית של עד 24 חודשים בלבד. ממועד גיל 70 ועד מועד הגשת התביעה (71) יקבל 12 חודשים וכן מגיל הפרישה ועד גיל הפרישה המוחלט (70) יקבל 12 חודשים.

מי שהגיש תביעה בגיל 75 (לאחר גיל הפרישה המוחלט), יקבל קצבה רטרואקטיבית של 48 חודשים מיום הגשת התביעה.

גובה קצבת אזרח ותיק (קצבת זקנה)

סכום הקצבה המשולמת על ידי הביטוח הלאומי משתנה בהתאם למבחן הכנסות, גיל המבוטח וכן מצב משפחתו. הסכומים מחושבים באופן הבא:

הרכב המשפחהחישוב סכום הקצבה
יחיד17.7% הסכום הבסיסי
תוספת בעד הגעה לגיל 801.0% הסכום הבסיסי
תוספת בעד בן / בת זוג8.9% הסכום הבסיסי
תוספת בעד ילדים (לכל ילד, בעד 2 הראשונים)5.6% הסכום הבסיסי
סכום קצבת אזרח ותיק (קצבת זקנה)

הסכום הבסיסי ככתוב בטבלה הוא סכום ממנו מחשבים את קצבאות המוסד לביטוח לאומי. הסכום לשנת 2020 עומד על 8,804 ₪.

אדם הזכאי לקבל את הקצבה הזו, עשוי להיות זכאי גם לקבל תוספות נוספות. פירוט בחלק הרחבות נוספות בכתבה זו בהמשך.

להלן דוגמה לגבי הסכום המזכה בתשלום לפי הרכב המשפחה:

הרכב המשפחהסכום הקצבה 2020
יחיד1,558 ₪
יחיד בן 80 ומעלה1,646 ₪
זוג (קצבת יחיד ביחד עם תוספת לבת זוג)2,342 ₪
זוג, שהזכאי לקצבה הוא בן 80 ומעלה2,430 ₪
יחיד + ילד2,051 ₪
זוג + ילד (התוספת תשלום רק לאחד מבני הזוג)2,835 ₪
יחיד + 2 ילדים או יותר2,544 ₪
זוג + 2 ילדים או יותר3,328 ₪
גובה קצבת אזרח ותיק (קצבת זקנה)

ניכויים מתשלום הקצבה

אין חיוב מס הכנסה וכן דמי ביטוח לאומי על קצבת אזרח ותיק (זקנה). אולם, הביטוח הלאומי גובה דמי ביטוח בריאות בסך 200 ₪ ליחיד ו- 288 ₪ לזוג. אדם אשר זכאי לקבל תוספת השלמת הכנסה, ישלם רק 104 ₪ מס בריאות (סכום מינימלי).

מי שגם עובד במקום עבודה בו המעסיק מנכה מהשכר דמי ביטוח בריאות, יש לפנות אל המעסיק על מנת שהוא יפסיק לנכות את הסכום הזה.

חשוב לציין כי אם קיים חוב לביטוח הלאומי, הוא יהיה רשאי לנכות מתשלום הקצבה את גובה החוב או סכום מסויים אם קיים הסדר.

ערעור על החלטת הביטוח הלאומי

אם הביטוח הלאומי דחה את התביעה, ניתן לערער ב-2 דרכים:

 • ערעור לועדת תביעות לבדיקה מחודשת של החלטת פקיד התביעות – ניתן לבקש שההחלטה תיבדק בפעם נוספת על ידי ועדת תביעות מרכזית. יש להגיש את הערעור תוך 6 חודשים.
 • ערעור לבית הדין לעבודה – ניתן להגיש ערעור לבית הדין האזורי לעבודה תוך 12 חודשים. אפשר להיעזר באמצעות הסיוע המשפטי בחינם.

הרחבות נוספות

יש עוד נקודות חשובות שחשוב לדעת בנושא זה.

1. תוספות לקצבה

אדם הזכאי לקצבה, עשוי להיות זכאי לקבל גם:

 • תוספת ותק לקצבת אזרח ותיק – מי שצבר וותק בביטוח אזרח ותיק יהיה זכאי לקבל תוספת. עבור של שנת ביטוח המבוטח זכאי לקבל 2% לשנה ועד לתוספת מקסימלית של 50%.
 • תוספת דחיית קצבת אזרח ותיק – מי שלא היה זכאי לקבל קצבה בגיל הפרישה בגלל מבחן הכנסות או שהיה זכאי לקבל קצבה חלקית וויתר על קבלת הקצבה, יהיה קבל תוספת עבור דחיית הקצבה. השיעור הוא 5% עבור כל שנה.
 • תוספת השלמת הכנסה לקצבת אזרח ותיק – מי שאין לו יותר הכנסות מלבד קצבת אזרח ותיק, יהיה זכאי לקבל תוספת השלמת הכנסה.

2. מקבלי קצבאות אחרים במוסד

על פי החוק, המוסד לביטוח לאומי לא משלם כמה קצבאות במקביל לזכאי. אדם המקבל כמה קצבאות, יהיה חייב לבחור באחת הקצבאות המשולמות לו (למעט קצבת ילדים וגמלת סיעוד).

 • קצבת אזרח ותיק עם קצבת שארים – מי שהשלים תקופת הכשרה יקבל קצבת זקנה מלאה עם מחצית קצבת שארים.
 • קצבת אזרח ותיק עם קצבת תלויים בנפגעי עבודה – אדם זה יקבל קצבת זקנה מלאה ומחצית קצבת תלויים או להיפך.
 • קצבת אזרח ותיק עם קצבת נכות מעבודה לצמיתות – אדם זה יצטרך לבחור באחת הקצבאות, אם בחר בקצבת נכות, היא לא תפחת מגובה קצבת אזרח ותיק.
 • קצבת אזרח ותיק עם דמי אבטלה – אדם זה יקבל את הסכום הגבוה מבין השניים.
 • קצבת אזרח ותיק שמוגבל בניידות – זכאי לקבל בנוסף גם גמלת ניידות.

מקבלי קצבת נכות כללית, דמי אבטלה וקצבת הבטחת הכנסה – יקבלו את הקצבה הזו עד גיל הפרישה ואז יתחילו לקבל קצבת אזרח ותיק בלבד.

מידע נוסף

 • אדם שאינו זכאי לקבל את הקצבה, עשוי להיות זכאי לקבל גמלת אזרח ותיק מיוחדת.
 • מי שזכאי לקבל קצבאות אחרות, נדרש להגיש תביעה לקצבת אזרח ותיק עם הגיעו לגיל המזכה.

חקיקה ופסיקה

 • חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995
 • תקנות הביטוח הלאומי (קביעת הכנסה בביטוח זקנה ושאירים), תשל"ז-1976

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil