כסף

קצבת אזרח ותיק (קצבת זקנה) 2020 – מי זכאי ומה גובה הקצבה

קצבת אזרח ותיק (קצבת זקנה לשעבר) הוא אחד התשלומים החשובים במערכת הביטוח הלאומי, אשר מקנה הכנסה חודשית קבועה בעת הזקנה.

אולם, לא כל אחד זכאי לקבל את הקצבה הזו דרך המוסד לביטוח לאומי – יש תנאי זכאות חשובים שכדאי להכיר. כמו כן, חשוב לדעת האם ואיך להגיש תביעה, מתי מקבלים, מה גובה הקצבה ועוד מידע חשוב. הכתבה עודכנה לשנת 2020.

מהי קצבת אזרח ותיק (קצבת זקנה)?

קצבת אזרח ותיק היא הכנסה חודשית קבועה המשולמת לאדם כאשר הגיע לגיל הזכאות לקבלת הקצבה. בעבר הקצבה נקראה קצבת זקנה, אולם, למילה "זקנה" יש משמעות שלילית ולכן נקבע לשנות את המונח ל- "אזרח ותיק".

כאשר אדם פורש מעבודה בגיל הפרישה, עומדות לראשותו את קצבת פנסיה חודשית כתוצאה מהצבירה דרך חיסכון פנסיוני וכן קצבה אזרח ותיק המשולמת על ידי המוסד לביטוח לאומי. קצבת אזרח ותיק היא קצבה חשובה מאוד לאוכלוסיה מבוגרת שכן היא בדרך כלל אוכלוסיה פגיעה מאוד. הקצבה מהווה מקור הכנסה מסויים המקנה להם אפשרות להמשיך להיות בכבוד.

כמובן, קצבת אזרח ותיק היא קצבה נמוכה יחסית לרמת החיים בישראל ומי שאין לו הכנסה נוספת כמו דרך פנסיה או תמיכה של הילדים, יאלץ לעבוד גם בגיל מבוגר. זו אגב אחת הסיבות לחסוך לפנסיה במהלך שנות העבודה או לפחות לצבור חסכונות / נכסים / השקעות – שיוכלו להוות מקור הכנסה בגיל הזקנה.

תנאים זכאות לקבלת קצבת אזרח ותיק (קצבת זקנה)

למרות שזה נשמע הגיוני, אך חשוב לדעת מי באמת זכאי לקבל את קצבת הזיקנה. אלו הם התנאים המקנים זכאות לקצבה (יש לענות על כל התנאים):

 1. ביטוח אזרח ותיק – אדם (גבר או אישה) מבוטח בביטוח אזרח ותיק אם הוא תושב ישראל בן 18 ומעלה. אם הוא עלה לארץ, אז יהיה מבוטח אם עלה לארץ לראשונה לפני גיל 60-62.
 2. גיל מזכה בקצבה – אדם יהיה זכאי לקבלת הקצבה אם התקיים אחת מאלה:
  • הגיע לגיל הפרישה ובתנאי שהוא עומד במבחן הכנסות.
  • הגיע לגיל הזכאות לקבלת קצבת אזרח ותיק (70 לגברים ו-65-70 לנשים) ללא קשר למבחן הכנסות.
 3. תקופת הכשרה (ביטוח) – מי שהיה מבוטח בביטוח זקנה באחת התקופות הבאות:
  • 60 חודשים ב-10 השנים האחרונות לפני גיל המזכה בקצבה.
  • 60 חודשים לפחות בתנאי שמספר החודשים שהיה מבוטח מיום הפיכה לתושב ישראל גבוה ממספר חודשים בהם לא היה מבוטח.תקופת הכשרה (תקופת ביטוח) – התקופה בה אדם היה מבוטח בביטוח זקנה היא אחת מאלה:
  • 144 חודשים.
 4. מבחן הכנסות – זכאות לקבלת הקצבה מגיל הפרישה ועד גיל הזכאות מותנית במבחן הכנסות. כאן נבחנות הכנסות של האדם בלבד ללא קשר להכנסות בן/בת זוג, ולמעט הכנסות מפנסיה (שאינן נלקחות בחשבון). אם ההכנסות נמוכות מ-6,014 ₪ בחודש השנה – ניתן לקבל קצבה מלאה.
 5. תשלום דמי ביטוח – על מנת להיות זכאי, כל אדם חייב לשלם דמי ביטוח לאומי – גם אם הוא שכיר (משולם על ידי המעסיק), עצמאי (משולם על ידו) או מי שלא עובד (משולם בעצמו).

הגשת בקשה לקבלת קצבת אזרח ותיק (קצבת זקנה)

על מנת לקבל את קצבת הזקנה (אזרח ותיק), לא מספיק לעמוד בתנאי הזכאות לעיל, אלא שגם יש צורך להגיש תביעה לקבלת הקצבה.

לקראת הגעה לגיל הפרישה, המוסד לביטוח לאומי שולח את טופס התביעה לקבלת הקצבה אל הכתובת המעודכנת במשרד הפנים. מדובר על טופס מס' 480 המגיע עם הפרטים האישיים של המבוטח.

מי שלא קיבל את הטופס או שמעוניין לקבל חדש, יכול להוריד את טופס 480 מאתר הביטוח הלאומי שאותו יש למלא על פי ההוראות בדף. כמובן, יש לצרף מסמכים בהתאם להוראות ולצורך בחינת מבחן הכנסות.

את טופס התביעה החתום, יש להגיש לביטוח הלאומי באחד הדרכים הבאות: דואר, פקס, תיבת שירות, אחד מסניפי הביטוח הלאומי – קישור לרשימת הסניפים.

תביעה לקבלת קצבת אזרח ותיק יש להגיש תוך 12 חודשים מאז שאדם הגיע אל הגיל המזכה בקצבה (גיל הפרישה).

תשלום קצבת אזרח ותיק (זקנה)

על מנת לקבל קצבת אזרח ותיק, יש להיות עם חשבון בנק פעיל בישראל. פרטי חשבון הבנק יש לציין בטופס התביעה.

עבור מי שאין לו חשבון בנק, הביטוח הלאומי רשאי לשלם את הקצבה בבית הדואר או בדואר נע, על פי החלטת פקיד התביעות. במקרה זה, יש למשוך את כספי הקצבה לא יאוחר מיום 19 בחודש שלאחר חודש התשלום. אי משיכת הקצבה במשך 3 חודשים תגרום להקפאת התשלום על ידי הביטוח הלאומי עד לבירור.

הביטוח הלאומי רשאי לשלם קצבה רטרואקטיבית באופן הבא:

 • עד 12 חודשים לכל היותר לזכאים מגיל הפרישה עד גיל הפרישה המוחלט.
 • עד 48 חודשים לכל היותר לזכאים החל מגיל הפרישה המוחלט.

לדוגמה:

מי שהגיש תביעה בגיל 69 (לאחר גיל הפרישה), יהיה זכאי לקבל קצבה רטרואקטיבית של 12 חודשים בלבד (כלומר החל מגיל 68).

מי שהגיש תביעה בגיל 71 (לאחר גיל הפרישה המוחלט), יהיה זכאי לקבל קצבה רטאוקטיבית של עד 24 חודשים בלבד. ממועד גיל 70 ועד מועד הגשת התביעה (71) יקבל 12 חודשים וכן מגיל הפרישה ועד גיל הפרישה המוחלט (70) יקבל 12 חודשים.

מי שהגיש תביעה בגיל 75 (לאחר גיל הפרישה המוחלט), יקבל קצבה רטרואקטיבית של 48 חודשים מיום הגשת התביעה.

גובה קצבת אזרח ותיק (קצבת זקנה)

סכום הקצבה המשולמת על ידי הביטוח הלאומי משתנה בהתאם למבחן הכנסות, גיל המבוטח וכן מצב משפחתו. הסכומים העדכניים להיום הם:

הרכב המשפחהסכום הקצבה
יחיד1,558 ₪
יחיד בן 80 ומעלה1,646 ₪
זוג (קצבת יחיד ביחד עם תוספת לבת זוג)2,342 ₪
זוג, שהזכאי לקצבה הוא בן 80 ומעלה2,430 ₪
יחיד + ילד2,051 ₪
זוג + ילד (התוספת תשלום רק לאחד מבני הזוג)2,835 ₪
יחיד + 2 ילדים או יותר2,544 ₪
זוג + 2 ילדים או יותר3,328 ₪

על סכומים אלו יש גם תוספות אלו:

 • תוספת ותק – מי שצבר וותק בביטוח אזרח ותיק יהיה זכאי לקבל תוספת. עבור של שנת ביטוח המבוטח זכאי לקבל 2% לשנה ועד לתוספת מקסימלית של 50%.
 • תוספת דחיית קצבה – מי שלא היה זכאי לקבל קצבה בגיל הפרישה בגלל מבחן הכנסות או שהיה זכאי לקבל קצבה חלקית וויתר על קבלת הקצבה, יהיה קבל תוספת עבור דחיית הקצבה. השיעור הוא 5% עבור כל שנה.
 • תוספת השלמת הכנסה לקצבת אזרח ותיק – מי שאין לו יותר הכנסות מלבד קצבת אזרח ותיק, יהיה זכאי לקבל תוספת השלמת הכנסה.

ניכויים מתשלום הקצבה

אין חיוב מס הכנסה וכן דמי ביטוח לאומי על קצבת אזרח ותיק (זקנה). אולם, הביטוח הלאומי גובה דמי ביטוח בריאות בסך 200 ₪ ליחיד ו- 288 ₪ לזוג. אדם אשר זכאי לקבל תוספת השלמת הכנסה, ישלם רק 104 ₪ מס בריאות (סכום מינימלי).

מי שגם עובד במקום עבודה בו המעסיק מנכה מהשכר דמי ביטוח בריאות, יש לפנות אל המעסיק על מנת שהוא יפסיק לנכות את הסכום הזה.

חשוב לציין כי אם קיים חוב לביטוח הלאומי, הוא יהיה רשאי לנכות מתשלום הקצבה את גובה החוב או סכום מסויים אם קיים הסדר.

מקבלי קצבאות אחרים במוסד

על פי החוק, המוסד לביטוח לאומי לא משלם כמה קצבאות במקביל לזכאי. אדם המקבל כמה קצבאות, יהיה חייב לבחור באחת הקצבאות המשולמות לו (למעט קצבת ילדים וגמלת סיעוד).

 • קצבת אזרח ותיק עם קצבת שארים – מי שהשלים תקופת הכשרה יקבל קצבת זקנה מלאה עם מחצית קצבת שארים.
 • קצבת אזרח ותיק עם קצבת תלויים בנפגעי עבודה – אדם זה יקבל קצבת זקנה מלאה ומחצית קצבת תלויים או להיפך.
 • קצבת אזרח ותיק עם קצבת נכות מעבודה לצמיתות – אדם זה יצטרך לבחור באחת הקצבאות, אם בחר בקצבת נכות, היא לא תפחת מגובה קצבת אזרח ותיק.
 • קצבת אזרח ותיק עם דמי אבטלה – אדם זה יקבל את הסכום הגבוה מבין השניים.
 • קצבת אזרח ותיק שמוגבל בניידות – זכאי לקבל בנוסף גם גמלת ניידות.

מקבלי קצבת נכות כללית, דמי אבטלה וקצבת הבטחת הכנסה – יקבלו את הקצבה הזו עד גיל הפרישה ואז יתחילו לקבל קצבת אזרח ותיק בלבד.

גמלת אזרח ותיק מיוחדת

מי שעלה לאחר גיל 60-62 והוא לא מבוטח בביטוח אזרח ותיק, לא זכאי לקבל קצבת אזרח ותיק. במקרה כזה, הביטוח הלאומי ישלם גמלה מיוחדת על חשבון משרד האוצר בתנאי שאדם זה הוא תושב ישראל שהגיע לגיל הפרישה, הוא ובן/בת זוגתו (לפי העניין) לא מקבלים קצבה מהביטוח הלאומי וכן הכנסתו והכנסת בן/בת זוג לא עולה על הכנסה מרבית למשפחה.

גבוה הגמלה זהה לקצבה, אך לא ישולמו תוספות ותק ודחיית קצבה. יש למלא ולהגיש תביעה באמצעות טופס 4501.

ערעור על החלטת הביטוח הלאומי

אם הביטוח הלאומי דחה את התביעה שלכם, אתם יכולים לערער ב-2 דרכים:

 • ערעור לועדת תביעות לבדיקה מחודשת של החלטת פקיד התביעות – ניתן לבקש שההחלטה תיבדק בפעם נוספת על ידי ועדת תביעות מרכזית. יש להגיש את הערעור תוך 6 חודשים.
 • ערעור לבית הדין לעבודה – ניתן להגיש ערעור לבית הדין האזורי לעבודה תוך 12 חודשים. תוכלו להיעזר באמצעות הסיוע המשפטי בחינם.

מעל 1,500 חברים בערוץ טלגרם של פרוטוקול. הצטרפו כעת: t.me/protocolil


הירשמו לקבלת חדשות ומידע למייל

המשוב שלך חשוב לשיפור התוכן

האם העמוד הזה עזר לך? האם קיבלת תשובות לכל השאלות שלך? האם תמליץ/י עליו?

זהו משוב אנוניני והמידע נועד לשיפור התוכן. המשוב לא נועד לשאלות ואנחנו לא עונים כאן.

למידע נוסף ניתן להגיב לכתבה זו בהמשך או לפנות בטופס בעמוד ייעודי.

תגיות

כתבות נוספות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

Close