חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

קצבת פנסיה חודשית – מאיפה מגיע הכסף, מתי מקבלים, פטור ממס ועוד

עובד שהפריש כספים לחיסכון לפנסיה שלו במהלך שנות העבודה, זכאי להנות ולקבל קצבת פנסיה חודשית למשך כל חייו. סכום הקצבה משתנה בהתאם לנוסחאות וחישובים שונים ובין היתר לפי הזכאות של החוסך.

מטרת הכתבה להסביר את המונח, אופן קבלת הכסף, מסים על פנסיה ועוד מידע.

מהי קצבת פנסיה?

קצבת פנסיה היא תשלום חודשי שזכאי לקבל גמלאי, שפרש מעבודה לאחר גיל פרישה (בהתאם לסוגיו), מתוך קופת החיסכון לפנסיה אליה הוא הפקיד כספים במשך כל שנות העבודה. במילים אחרות, עובד מפריש כספים כל חודש לביטוח הפנסיוני שלו, לאחר שהוא יפרוש מעבודה – הוא יהיה זכאי לקבל את הכספים הללו בתור קצבה.

קצבת פנסיה משולמת על ידי הגופים המוסדיים שמנהלים את כספי החיסכון הפנסיוני (כמו קרן פנסיה, ביטוח מנהלים, או קופת גמל לקצבה בלבד) ישירות לחשבון הבנק של החוסך / העמית / המבוטח, כפי שהוא מוגדר בקופת החיסכון. בנוסף, קצבת פנסיה יכולה לעיתים להיות משולמת על ידי המעסיק עצמו מתוך התקציב (פנסיה תקציבית) שכיום לא ניתן להפקיד יותר כך כספים לעובדים חדשים.

עד שנת 2008 היה ניתן לנהל את כספי הפנסיה בחיסכון במסלול הוני (משיכה חד פעמית) ומעתה כל החסכונות הם במסלול קצבה (משיכה חודשית). אך, חלק מאותם כספים ועד הקצבה המזערים, ניתנים למשיכה חד-פעמית, אם לחוסך יש לפחות סכום קצבה מזערי (מינימלי).

יש לציין כי קצבת אזרח ותיק (קצבת זקנה) המשולמת על ידי המוסד לביטוח לאומי, לעיתים קרויה בתור קצבת פנסיה. אולם אין זה כך, מדובר על 2 סוגי קצבאות שונים, שכמעט אין בינהם קשר.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

הזכאות לקבלת פנסיה חודשית ניתנת למי שעומד בכל התנאים הבאים:

  • חוסך, עמית או מבוטח בחיסכון לפנסיה חובה.
  • הוא הגיע לגיל פרישה, גיל הזכות להנות מהכספים.

איך לקבל קצבת פנסיה חודשית?

על מנת לקבל את קצבת הפנסיה החודשית, על הפורש מעבודה להגיש טופס בקשה לקבלת קצבת פנסיה אל הגוף הפנסיוני בו מתנהל חשבון החיסכון. כדי לאתר את גוף החיסכון, ניתן לראות בתלוש השכר (לרוב) או באמצעות הדוחות התקופתיים או השנתיים הניתנים לכל חוסך ועמית בקופת החיסכון.

בנוסף, החוסך, נדרש למלא טופס 101 (כרטיס עובד) של רשות המסים שקובע בין היתר את הפרטים האישיים של החוסך, המידע לגבי הטבות המס שמגיעות לו, תיאומי מס למינהם ועוד.

זאת ועוד, ייתכן ויידרש להציג מסמכים נוספים כמו אישור ניהול חשבון בנק ומסמכי מס אחרים ככל שישנם שמסייעים או מקטינים את גובה המס לתשלום.

ניתן לקבל את הקצבה החל מגיל הפרישה – 67 לגבר ו-62 לאישה. אולם, בחלק מן המקרים ניתן לקבל את הקצבה החל מגיל 60.

מס הכנסה על קבלת קצבת פנסיה

ככלל, קצבת פנסיה היא הכנסת עבודה לענייני מיסוי והמשמעות היא שהפורש חייב לשלם מס הכנסה ברגע שהוא מקבל את כספי הפנסיה שלו. אופן חישוב המס על קבלת הפנסיה בדומה מאוד לשכר עבודה רגיל, כלומר על ידי מדרגות מס הכנסה.

יחד עם זאת, הפורש זכאי לקבל פטור ממס בהתאם לסוג הקצבה שהוא מקבל – קצבה מזכה או קצבה מוכרת. סכום הפטור יש לנכות מסך הקצבה החודשית, ומאז היא נחשבת קצבה חייבת במס, ועליה ניתן לקבל הטבות מס אחרות כמו נקודות זיכוי ממס הכנסה, הטבות ביישובים ועוד.

קצבה מוכרת היא הקצבה המשולמת על ידי קופת גמל לקצבה (קרן פנסיה או ביטוח מנהלים) שאינה קרן פנסיה ותיקה, הנובעת מתשלומים פטורים.

כלומר, מדובר על כספים שהפקיד העובד או המעסיק במהלך שנות העבודה והעובד שילם עליהם מס הכנסה כבר במועד ההפקדה (למשל: סכומים שהופקדו לפנסיה מעל התקרה על ידי המעביד ונחשבים הכנסת עבודה). לפיכך, במועד המשיכה הוא לא נדרש לשלם כלל מסים בגינה – כל סכום הקצבה הזו פטור ממס.

קצבה מזכה היא קצבה המשולמת על ידי קופת גמל לקצבה (קרן פנסיה או ביטוח מנהלים) או על ידי המעסיק (פנסיה תקציבית), שאינה קצבה מוכרת, והתקרה שלה עומדת על סכום של 8,480 ₪ (נכון ל-2019, מתעדכן בכל שנה).

ב-2019, הפטור ממס ניתן על הקצבה שהפורש מקבל ולכל היותר עד סכום של 49% במכפלת התקרה. כלומר: כל סכום הקצבה עד 4,155 ₪ פטור ממס (49% * 8480).

החל מ-2020, הפטור ממס ניתן לפי שיעור של 52%, ומשנת 2025 לפי שיעור של 67%.

הערה: אם העובד משך את כספי הפיצויים או סכום חד פעמי – תקרת הפטור פוחתת והוא עשוי לשלם יותר מס.

לדוגמה:

חוסך מקבל קצבת פנסיה בסך 8,000 ₪. כמה מס ישלם אם ידוע כי 500 ₪ מתוכם הם קצבה מוכרת והוא לא משך לעולם כספים מהקופה?

הקצבה המזכה שלו היא 7,500 ₪ בלבד והוא זכאי לפטור של 4155 ₪. כלומר, הקצבה החייבת במס היא 3,345 ₪. לפי מדרגות מס הוא צריך לשלם כ-335 ₪.

מכיוון שיש לו 2.25 נק' זיכוי ממס – השווים כ-490 שקל – הוא לא נדרש לשלם מס הכנסה על הקצבה המזכה. על הקצבה המוכרת (500 ₪) יש פטור, כי הוא שילם את המס כבר במועד ההפקדות לפנסיה.

הוראות חוק

  • חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה-2005
  • תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), תשכ"ד-1964
  • פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] התשכ"א-1961

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil