חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

פיצויי פיטורים לעובד עקב אי חידוש חוזה עבודה (הסכם עבודה)

עובד שמועסק לתקופה קצובה לפי חוזה עבודה, והגיע התקופה לחידוש, יהיה זכאי לקבל פיצויי פיטורים כאילו פוטר אם ההסכם לא חודש. אולם לא תמיד הדבר נחשב כך.

מטרת הכתבה להסביר את הזכאות.

מהם פיצויים בשל אי חידוש חוזה עבודה?

פיצויי פיטורים הם כספים המשולמים לעובדים שכירים שפוטרו על ידי המעסיק או התפטרו בנסיבות מצדיקות, וזאת לאחר שהשלימו שנת עבודה אחת. לעיתים הדבר ניתן גם אם לא הושלמה שנה. עובדים אחרים שהתפטרו – אינם זכאים.

התשלום הכספי ניתן לעובד בנוסף לזכויות האחרות, והדבר נועד לפצות את העובד בשל סיום יחסי עבודה, וההשלכות שנובעות כתצואה מכך שהעובד לא מועסק.

כאשר העובד מועסק לפי חוזה עבודה (הסכם עבודה) לתקופה קצובה, והגיעה התקופה לקצה שלה, העובד נחשב כאילו הוא פוטר על ידי המעסיק שלו.

עם זאת, אם המעסיק הציע לעובד לחדש את החוזה לפחות 3 חודשים לפני תום תקופת החוזה – הדבר לא ייחשב כאילו העובד פוטר אוטומטית. בנוסף, אם העובד סירב להצעת חידוש ההסכם, אז הוא ייחשב כאילו התפטר.

סכום הפיצויים הוא שכר של חודש על כל שנת ותק לפי גובה השכר האחרון לפני הפסקת העבודה. מאז שנת 2008 יש חובת פנסיה בישראל, כך שחלק מכספי הפיצויים (רכיב פיצויים) משולמים ישירות לקופת החיסכון בפנסיה. החלק הנותר משולם על ידי המעסיק באופן ישיר.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

כל עובד שעונה על כל התנאים הבאים:

  1. הסכם העבודה הגיע לקיצו והמעסיק לא הציע לחדש לפחות 3 חודשים לפני תום התקופה.
  2. העובד השלים שנת עבודה אחת אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה.

מימוש הזכאות

עובד שהסכם העבודה שלו עם המעסיק הגיע לקצה, זכאי להתפטר בתור דין מפוטר. במקרה כזה העובד לא צריך להגיש הודעה על התפטרות, שכן הוראות החוק קובעות חד וחלק כי מדובר על פיטורים אוטומטיים.

בעת הפסקת העבודה וסיום יחסי עבודה, העובד צריך למלא טופס 161א ("הודעת עובד עקב פרישה מעבודה"). בנוסף, המעסיק צריך למלא טופס 161 ("הודעת מעסיק על פרישה מעבודה של עובד") ולמסור לעובד.

כדי לקבל את הפיצויים יש לפעול כך:

  1. פיצויים ישירות מהמעסיק ("השלמת פיצויים") – אם קיימים רכיבי שכר, שיעורי שכר או תקופות בהם לא הופרשו כספים לפנסיה, העובד זכאי לקבל את הפיצויים ישירות מהמעסיק. התשלום הוא במועד סיום יחסי עבודה או לפי האמור בהסכם קיבוצי. איחור של מעל 15 ימים ממועד התשלום נחשב הלנת פיצויי פיטורים.
  2. פיצויים דרך חיסכון פנסיוני ("רכיב הפיצויים") – סכומים שהמעסיק הפקיד משולמים ישירות על ידי החברה המנהלת את הפנסיה. כדי לקבל אותם צריך לקבל את אישור המעסיק למשיכת הכספים. אבל אם המעסיק לא הודיע על סירב העברת הכספים לעובד בתוך 4 חודשים ממועד הפסקת עבודה, העובד יכול למשוך אותם ללא אישור המעסיק. כדי למשוך אותם, יש לפנות אל חברת הפנסיה ולהגיש בקשה למשיכת כספים מהפנסיה.

מידע נוסף

  • אם המעסיק הציע לחדש את הסכם העבודה, והעובד סירב – בעניין הוראות חוק הפיצויים, הדבר נחשב כאילו העובד התפטר מהעבודה.
  • עובד שמעסיקו לא מעביר את כספי הפיצויים, או דורש לקבל אותם בחזרה מקופת הגמל בניגוד להוראות הדין – יכול להגיש נגדו תביעה בבית הדין לעבודה. תקופת ההתיישנות לעניין התביעה היא 7 שנים ממועד הפסקת יחסי העבודה.
  • ניתן גם להגיש תלונה למינהל אכיפה והסדרה במשרד העבודה.
  • משיכת כספי פיצויים מהפנסיה מקטינה את קצבת הפנסיה החודשית בעת הפרישה מעבודה. ניתן גם לייעד אותם למשיכה עתידית "רצף פיצויים" או למשיכה כקצבה "רצף קצבה".

חקיקה ופסיקה

  • חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963
  • תקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים), תשכ"ד-1964

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil