מס על הכנסה או רווח מפעילות מטבעות וירטואליים (קריפטו) – שיעור המס, חישוב ומידע נוסף

במקרים של הכנסות או מכירה של מטבעות וירטואליים (דיגיטליים) הידועים בתור קריפטו, חלים כללי מיסוי ייעודיים ובפרט מס על הכנסה או רווח מפעילות האמורה. קיימים הוראות ונהלים בעניין שכדאי להכיר אותם.

מטרת הכתבה לספק הסבר על הנושא כולל פירוט.

מהו מס על הכנסה או רווח מפעילות מטבע וירטואלי?

אמצעי תשלום מבוזר (הידוע גם בתור מטבע דיגיטלי, מטבע וירטואלי, קריפטו) זהו יחידה דיגיטלית ממוחשבת אשר משוייכת לאדם או לגורם מסויים באמצעות טכנולוגיית הצפנה (קפיטוגרפייה) של ביזור שאינה תלויה בגוף מרכזי אחד. האבטחה הנפוצה ביותר מסוג זה היא מבוססת בלוקצ'יין (Blockchain).

אמצעי תשלום מבוזר יכול לשמש למגוון של תפקידים ובין היתר בתור אמצעי סחר חליפין (תשלום עבור נכסים, סחורות, שירותים, המרה לאמצעי אלקטרוני מבוזר ועוד), בתור חוזה חכם (זכות ראויה לנכס או לזכויות אחרות, הכוללת תנאים ומגבלות לשימוש האמור. כאשר מכירת הזכויות נעשית הנפקה ראשונית ICO) וכן לתפקידים נוספים.

מס על הכנסה או רווח מפעילות של מטבע דיגיטלי הוא מס המוטל אדם או תאגיד שעושה שימוש באמצעי התשלום המבוזר בתור אמצעי סחר חליפין (כדוגמת ביטקוין, לייטקוין וכדומה) והחישוב שלו נעשה לפי כללים והוראות מיסוי מטבעות וירטואליים של רשות המסים. במקרה של חוזה חכם או ICO, חלים כללים והוראות אחרות.

ראשית כל, בהתאם להוראות הדין, מטבע דיגיטלי אינו נחשב מטבע שהוא הילך חוקי בישראל. בנק ישראל רשאי לקבוע מהו מטבע והוא מוסמך להנפיק מטבעות כאמור. המטבע הדיגיטלי אינו מטבע חוץ שכן הגדרה של כזה שם שטרות ומעות כסף שהם הילך חוקי במדינת חוץ ולא הילך חוקי בישראל.

לפיכך, הוראות המיסוי על מטבעות קריפטו הן הוראות החלות על נכס, לעניין חישוב מסים על הכנסה, רווחים, הפרשי הצמדה ועוד.

שיעור מס על מטבעות דיגיטליים

שיעור המס על מטבעות דיגיטליים נובע מאופן השימוש בהם. מאחר שיש מספר שימושים בהם, שיעור המס נקבע כך:

פעילות שאינה מגיעה לכדי עסק

עבוא אדם פרטי, מי שהפעילות שלו במטבעות דיגיטליים היא למטרה שאינה מגיעה לכדי עסק, מס על מטבע וירטואלי מחושב כמו על מכירה של נכס והיא נחשבת הכנסה הונית. לפיכך יש לשלם את כל אלה:

דוגמה לפעילות שלא לעסק:

 • השקעה או מסחר בשוק ההון במטבעות דיגיטליים, עבור משקיע או סוחר שעושה זאת למטרת רווח אך לא למטרת עסק.

פעילות שכן מגיעה לכדי עסק

עבור עסק או גורם, מי שהפעילות שלו במטבעות דיגיטליים היא למטרה של עסק, מס על מטבע וירטואלי מחושב כמו הכנסה רגילה והיא נחשבת הכנסה פירותית. לפיכך יש לשלם את כל אלה:

דוגמה לפעילות שכן לעסק:

 • פעילות כריית מטבעות דיגיטליים שבמהלכה הגורם מזוכה במטבע דיגיטלי.
 • מכירת מוצרים או מתן שירות תמורת תשלום במטבעות דיגיטליים.

חישוב מס על מטבע דיגיטלי

אופן חישוב המס נעשה בהתאם לסוג המס המוטל ומקרה הפעילות במטבעות דיגיטליים:

 • מס רווחי הון – המס משולם על הרווח שנוצר כתוצאה מההפרש שער הנכס (ערך נקוב) בעת המכירה לבין שער הנכס בעת הקנייה (או להיפך אם מדובר בעסקת מכירה בחסר). בדרך כלל הקניה והמכירה מבוצעת באותה זירת מסחר, אולם רשות המסים לא מגבילה בעניין.
 • מס ערך מוסף – מי שפעילותו באמצעי תשלום מבוזר מגיעה לכדי עסק, מחושב מוסד כספי לעניין מע"מ ומחושב במס ריווח ושכר. מי שכורה מטבעות מבוזרים, צריך להירשם כעוסק פטור או מורשה לפי העניין. שאר העסקים, ייחשבו את המס על פי שווי ההוגן של העסקה ואם לא ניתן לקבוע אז לפי מחיר עלות הנכס והריווח המקובל.
 • מס הכנסה (חברות או יחידים) – המחיר של העסקה (מכירת המוצר או השירות) מחושב לפי סכום התמורה בשקלים (לפי השווי ההוגן או לפי הערך הנקוב של המטבע הדיגיטלי אם קיים כזה). המס יחושב על שווי התמורה של העסקה ואם המטבע הדיגיטלי נמכר מאוחר יותר וכתוצאה מכך ערכו עלה, אז המס יחושב גם על הרווח כתוצאה מעליית ערכו.

חשוב לציין: אם העסק יחליט לממש את המטבע הדיגיטלי למטבע אמיתי (כמו ₪ / $ וכדומה) עד התקופה הנדרשת להוצאת חשבונית מס, החשבונית תוצא על פי הסכום שהתקבל בשקלים לפי שער המימוש בפועל (ולפני עלויות מימוש). אם העסק יחליט שלא לממש את המטבע הדיגיטלי למטבע אמיתי אז חשבונית המס תירשם על השער הממוצע בתקופה (השער הגבוה בתקופה פלוס השער הנמוך בתקופה, וזאת חלקי 2). השער צריך להיות מחושב בזירת מסחר מהותית, לאחר שבחר בזירה כזו, העסק יחוייב לקבוע עסקאות לפי אותה זירה.

אירוע מס על מטבע דיגיטלי

אירוע מס הוא כל אירוע או פעולה בעקבותיו נוצר חיוב במס ולפיכך יש לשלם מס על הפעילות. לדוגמה, בעת השקעה או מסחר בשוק ההון, הרי כל מכירה של מטבע דיגיטלי תיחשב אירוע מס שבעקבותיו יש לשלם מס. גם החלפה של מטבע דיגיטלי במטבע דיגיטלי, לדוגמה ביטקוין כנגד אית'ר, נחשב אירוע מס שכן לפי רשות המסים, יש להמיר את הערך בשקלים לפי השווי ההוגן או לפי הערך הנקוב.

בפעילות עסקית לדוגמה, כריית המטבע וקבלת המטבע הדיגיטלי, הרי שיש הכנסה וכאן נקבע אירוע מס. בעסקאות אחרות, גם בעת תשלום באמצעות מטבע דיגיטלי תמורת מוצר או שירות, יש אירוע מס.

מועד תשלום מס על מטבע דיגיטלי

כדי לדעת מתי משלמים את המס החל על מטבעות וירטואליים, חשוב להבדיל בין סוגי הפעילויות:

 • בפעילות שאינה למטרת עסק
  • מס רווחי הון – יש לדווח לרשות המסים על מכירת נכס (מטבע מבוזר לעניין זה) בתוך 30 ימים ממועד ביצוע עסקה על ידי טופס 1399 (כאן). במועד הגשת דו"ח יש לשלם מקדמה על סכם המס החל.
 • בפעילות שהיא כן למטרת עסק
  • מס הכנסה ומס ערך מוסף – יש להוציא חשבונית מס / קבלה בתוך 14 ימים ממועד קבלת התשלום בעת אסקפת שירותים או מסירת סחורה (מוצרים), לפי העניין. יש לדווח למס הכנסה ולמע"מ, באמצעות הדוחות התקופתיים ולשלם מקדמות מס הכנסה או מע"מ במועד הגשת הדו"ח.
  • הערה: עוסק לא חייב למכור את המטבע הדיגיטלי בתוך התקופה האמורה.

ניכויים וקיזוזים ממס על מטבעות דיגיטליים

כאמור, המס אינו מוטל על הכנסות, אלא על הכנסות חייבות במס או על רווחים. לפיכך, חשוב להכיר האם ואילו הוצאות מוכרות ניתן לממש אותם כדי להקטין את הסכום ממנו מחושב המס.

ניתן לכלול את הניכויים הבאים:

 • הוצאות הנלוות בעת רכישה או מכירה של מטבעות דיגיטליים – בתנאי שנעשה מימוש בפועל של המטבעות הדיגיטליים.
 • גניבת מטבעות דיגיטליים או פריצה לארנק דיגיטלי של מטבע דיגיטלי – לעניין מס הכנסה ומע"מ. עם זאת, גניבת אסימונים דיגיטליים מארנק דיגיטלי, לא תיחשב חוב רע או חוב אבוד ולפיכך לא ניתן לקבל את שיעור המע"מ חזרה.
 • מגן מס – קיזוז הפסדי הון, כתוצאה ממכירת מטבעות דיגיטליים בהפסד מתוך רווחי הון אחרים.

חובת תיעוד עסקאות

רשות המסים קבעה כי כל אדם המבצע עסקאות במטבע וירטואלי, נדרש לשמור מסמכים כהוכחה כי ההכנסות נבעו מכך. ככלל, יש לשמור את המסמכים הבאים:

 • תיעוד על עסקאות מכירה וקנייה של ביטקוין שנעשו מול חלפני כספים, כספומטים למינהם, העברות בנקאיות, דפי חשבונות בנק דרכם הועברו כספי רכישה ומכירה וכדומה.
 • תיעוד על עסקאות מסחר או השקעה של מטבעות מבוזרים בזירות מסחר שונות, לרבות צילום מסך בו מוצגת המכירה והקניה של אמצעי התשלום המבוזר וזמן החזקתו בידי המוכר, וכן מכתב מכתב מבהיר של המוכר בו דרכי רכישה ומכירה.
 • תיעוד על הכנסות הנובעות מכריית מטבעות דיגיטליים, לרבות ההוצאות השונות.
 • תיעוד העברות כספים עבור העסקות בין ארנקים דיגיטליים.
 • תיעוד על עסקאות של פקדונות או הלוואות שניתנו באמצעות המטבעות הדיגיטליים.

דו"ח למס הכנסה

ככתוב לעיל, דיווח על עסקאות קריפטו משתנות בהתאם לסוג המס ולסוג הפעילות. למרות זאת, עצם הדיווח אינו מספיק, יש לדווח לרשות המסים באמצעות הגשת דו"ח שנתי על הכנסות למס הכנסה. שם יש לפרט את הפעילות של עסקאות במטבעות וירטואליים.

מידע נוסף

 • לגבי עוסק המקבל תמורה על עסקאותיו במטבע דיגיטלי – על ההכנסה שיצמחו ממנו, לא חייבות במס ערך מוסף, אלא אם הפעילות שלו מהמרה או ממכירת אותו אמצעי תשלום מבוזר עולה לכדי פעילות עם מאפיינים עסקיים.
 • הכתבה פורסמה במקור בתאריך 20.02.2019.

חקיקה ופסיקה

 • פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] התשכ"א-1961
 • חוזר מס הכנסה מספר 05/2018 רשות המסים בנושא: מיסוי פעילות באמצעי תשלום מבוזר (המכונים: 'מטבעות וירטואלים')

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil