התקנה והפעלת מעלית בתור מעלית שבת בבית משותף (בניין דירות)

דיירים יכולים להתקין מנגנון פיקוד שבת בבית משותף ולדרוש כי מעלית תופעל בתור מעלית שבת, ובמקרה כזה המעלית חייבת לפעול כך. הזכות נועדה בעיקר את בעלי הדירות שלא משתמשים במעלית בשבת מטעמי דת.

מטרת הכתבה לספק הסבר בנושא.

מהי זכות הפעלת מעלית כמעלית שבת?

לאחר התקנת מעלית בבית משותף, אם יש יותר ממעלית אחת, אפשר לדרוש כי מעלית אחת תפעל בתור מעלית שבת. מעלית שבת היא מעלית מיוחדת שיש לה מנגנון פיקוד שבת, ושהיא מופעלת כך. בימי חול, היא משמשת בתור מעלית רגילה.

מנגנון פיקוד שבת גורם לכך שהמעלית תעלה ותרד לאורך כל יום השבת ללא מגע יד אדם ובניטרול חיישנים (מסויימים). כלומר, מדובר על מנגנון המאפשר הפעלה אוטומטית של מעלית בלא חילול שבת. כמובן שהדבר תקף גם לגבי חגים ומועדים אחרים.

אם לא קיים מנגנון פיקוד שבת, רוב בעלי הדירות יכולים לקבוע בהחלטה על התקנת מנגנון כזה.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

כל בעל דירה בבית משותף, רשאי לדרוש כי מעלית תפעל בתור מעלית שבת, אם מתקיימים התנאים הבאים:

 • בבית המשותף יש יותר ממעלית אחת.
 • באחת המעליות יש מנגנון פיקוד שבת וזו המעלית שתפעל כמעלית שבת.

במידה ולא הותקן מנגנון פיקוד שבת, בעלי דירות יכולים להחליט על התקנת המנגנון והפעלת מעלית כמעלית שבת, אם מתקיימים התנאים הבאים:

 • יש הסכמה מבעלי הדירות שבבעלותם מעל 50% מבעלי הדירות בבית המשותף (רוב בעלי הדירות).
 • בבניין יש מעלית אחת או יותר.

עלויות התקנה ואחזקה

עלויות התקנה ואחזקה של מעלית כמעלית שבת (מנגנון פיקוד שבת):

 • התקנה –
  • רק בעלי דירות הדורשים התקנת מנגנון פיקוד שבת חייבים לשאת בעלויות התקנה.
 • אחזקה והפעלה –
  • רק בעלי דירות הדורשים הפעלת מעלית בתור מעלית שבת חייבים לשאת בעלויות החזקה והפעלה הנובעות מהפעלת המעלית בתור מעלית שבת.

התשלומים לעיל מחושבים לפי היחס שבין שטח רצפת כל דירה לבין שטח הרצפה של כל הדירות שבעליהן נושאים באותם תשלומים.

זמני הפעלת מעלית כמעלית שבת

מעלית תופעל כמעלית שבת בהתאם לזמני הפעלה הבאים:

בניין עם מעלית אחת –

 • המעלית תופעל כמעלית שבת בזמנים שנקבעו על פי רוב בעלי הדירות (מעל 50%), וזאת בתנאי שקביעת זמני ההפעלה תהיה בהתחשב בכלל המשתמשים במעלית ובצורכיהם.

בניין עם 2 מעליות או יותר –

 • לפי דרישת דייר אחד – המעלית תופעל כמעלית שבת בזמנים אלו:
  • ליל שבת וליל חג – משעת כניסת השבת או החג, למשך 4 שעות.
  • ביום שבת וביום חג – מהשעה 07:00 בבוקר ועד השעה 12:30, וכן במשך 3 שעות לפני צאת השבת או החג.
 • לפי דרישת רוב מיוחס (מעל 50% מבעלי הדירות, או, מעל 25% מבעלי הדירות בבניין שבו לפחות 3 מעליות) – המעלית תופעל כמעלית שבת בזמנים אלו:
  • ליל שבת וליל חג – משעת כניסת השבת או החג ועד חצות הלילה.
  • ביום שבת וביום חג – מהשעה 06:00 בבוקר ועד צאת השבת או החג.

חג מוגדר בתור מועד ישראל (ימי מנוחה רשמיים).

מימוש הזכאות

בעל דירה אשר מתקיימים לגביו התנאים לעיל, זכאי לדרוש כי מעלית תופעל כמעלית שבת. עם הגעת הדרישה אל נציגות הבית המשותף, המעלית תופעל כך.

אם מדובר על רוב מיוחד של מעל 50% מבעלי דירות בבניין שבו 2 מעליות, או רוב של מעל 25% בבניין שבו 3 מעליות ומעלה, הם רשאים לדרוש הפעלת מעלית כמעלית שבת. עם הדרישה, המעלית תופעל כך.

חקיקה ופסיקה

 • חוק המקרקעין, תשכ"ט-1969
 • חוק התקנת מעליות שבת בבנינים ציבוריים ובבניני מגורים (הוראות ותיקוני חקיקה), תשס"א-2001
 • תקנות המקרקעין (זמני הפעלת מעלית שבת בבית משותף שבו שתי מעליות לפחות), תשע"ד-2014

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil