חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

הצהרה על אמצעי תשלום לעניין זכויות במקרקעין

רוכש זכויות במקרקעין המחוייב לספק הצהרה על כך לרשויות המס, חייב להצהיר גם על אמצעי התשלום שהוא עושה בהם שימוש לצורך רכישת הזכות. התצהיר הוא חלק מהליך הגשת הצהרה הרגילה.

מטרת הכתבה לספק הסבר על הנושא.

מהי הצהרה על אמצעי תשלום לעניין זכות במקרקעין?

הצהרה על אמצעי תשלום לעניין זכויות במקרקעין היא הצהרה בה רוכש זכויות במקרקעין מודיע לרשות המסים על המקורות של אמצעי התשלום ששימשו אותו בעת ביצוע העסקה.

בצורה פשוטה יותר, לאחר שאדם ביצע עסקה לרכישה של נכס כדוגמת דירה, משרד או מקרקעין אחרים, הוא חייב להגיש הצהרה על רכישת זכות במקרקעין. הצהרה זו הכרחית לצורך ביצוע השלמת העסקה לענייני מיסוי ולעניינים משפטיים אחרים.

בעקבות תופעה של מעבר הון שחור לתחום הנדל"ן, לפי נתוני רשות המסים. חלה חובה לציין את המקור של הכספים ואת האסמכתות לכך וזאת על מנת להבטיח שהכספים ואמצעי התשלום ששימשו את הרכישה מקורם בהון לגיטימי.

אוכלוסיית יעד – מי חייב?

כל אדם אשר מבצע עסקה של רכישת זכויות במקרקעין.

מימוש החובה

הגשת הצהרה על אמצעי תשלום נעשית במסגרת הגשת הצהרה על רכישת זכות במקרקעין וכחלק ממנה.

למעשה, בטופס ההצהרה יש לציין פרטים לעניין אמצעי התשלום שבו ניתנת התמורה על רכישת הזכות. לצורך אימות המידע, חלה חובה לצרף אסמכתות ואישורים על כך.

במידה ולרוכש הזכות אין מידע על כך, הוא רשאי להצהיר כי במועד הגשת ההצהרה, פרטי אמצעי התשלום לא ידועים לו. במקרה כזה, הוא חייב לספק את פרטי אמצעי התשלום כמפורט מקודם בתוך 6 חודשים מהמועד בו החזקה במקרקעין נמסרה לרוכש או ניתנה לפקודתו.

אם לא נמסר המידע לפי אחת מ-2 הפסקאות הקודמות – מנהל מיסוי מקרקעין לא יוכל לתת אישור לתוקף החוקי של העסקה.

מידע נוסף

  • הגשת הצהרה על מקורות אמצעי תשלום נעשה בהתאם להוראות החלות על הגבלת תשלום במזומן.

חקיקה ופסיקה

  • חוק לצמצום השימוש במזומן, תשע"ח-2018

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil