חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

התקנת מעלית בבית משותף (בניין דירות)

בעלי דירות בבניין דירות רשאים להחליט על התקנת מעלית ברכוש של הבית המשותף, אם לא קיימת מעלית כזו, וזאת בכפוף לתנאים מסויימים. המעלית אמורה לשמש את כל או רוב בעלי הדירות בבניין המשותף.

מטרת הכתבה לספק הסבר בנושא.

מהי זכות התקנת מעלית?

בבניינים שאין להם מעלית, כמו למשל בניינים ישנים, בעלי הדירות בהם יכולים להחליט על התקנת מעלית כזו. המעלית עשויה לשמש לרוב את בעלי הדירות שנמצאים בקומות הגבוהות, אך לא רק.

מבנים חדשים נבנים לרוב עם מעלית, אף אם מדובר על בניין מגורים עם מספר קומות נמוך יחסית. במקרה כזה, התקנת המעלית נעשית לפי היתרי בנייה מבעוד מועד.

הוראות החוק קובעות כיצד ניתן להחליט על התקנת מעלית בבית משותף ועל נשיאת הוצאות התקנה ואחזקה שלה.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

בעלי דירות רשאים להחליט על התקנה של מעלית ברכוש המשותף של הבית המשותף, אם מתקיימים התנאים הבאים:

 • יש הסכמה מבעלי הדירות שבבעלותם לפחות 2/3 מבעלי הדירות בבית המשותף (שני שלישים, קרי מעל 66.66%).
 • ניתן לקבל היתר בנייה להתקנת המעלית לפי חוק.
 • ניתן להתקין את המעלית באופן שהוא לא יגרום לפגיעה מהותית בדירות האחרות או בחלקן, או ברכוש המשותף, או בחזות הבית.

הוצאות התקנה ואחזקה

חשוב להבין מי חייב לשאת בעלויות ההתקנה ובעלויות האחזקה והתפעול של המעלית בבית המשותף. העלויות מחולקות כך:

 • התקנה –
  • רק בעלי דירות שהחליטו על התקנת מעלית ברכוש המשותף חייבים לשאת בעלויות התקנה (אולם, הם רשאים לקבוע כי רק חלק מהם יישאו בהוצאות).
  • למרות זאת, בעלי דירות בקומת הקרקע לא נדרשים לשאת בעלויות התקנה, גם אם הם נמנים עם המחליטים על התקנתה.
 • אחזקה –
  • כל בעלי הדירות חייבים להשתתף בהוצאות של החזקה והפעלת המעלית.

החישוב נעשה לפי החלק היחסי של בעלי הדירות שהחליטו על ההתקנה ברכוש המשותף, אלא אם הם החליטו על דרך אחרת.

מימוש הזכאות – איך מתקינים?

על מנת להתקין מעלית בבית משותף, יש לעמוד בתנאי הזכאות ככתוב מקודם. לאחר מכן, ניתן לפנות אל חברה עם רישיון להתקנת מעליות כדי לבקש הצעת מחיר וקבלת מידע על פרטים נוספים.

לאחר מכן, נציגות הבית המשותף (ועד בית) יכולים להחליט על הגוף אשר יבצע את הפעולה.

מידע נוסף

 • בעלי דירות יכולים לקבוע בתקנון מוסכם כי הוראות החוק לעניין התקנת מעלית, לא חלות עליהם.
 • הוראות החוק לא גורעות מהוראות אחרות שנקבעו בתקנון מוסכם בעניין התקנת המיתקן.
 • המפקח על המקרקעין רשאי להורות על ביטול החלטה להתקין מעלית, או על שינויים בתנאיה או בהתניית תנאים אחרים, לרבות בפיצוי, כפי שימצא לנכון.
 • בעלי דירות רשאים לקבוע על הפעלת מעלית בתור מעלית שבת.

חקיקה ופסיקה

 • חוק המקרקעין, תשכ"ט-1969

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil