חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

החלפת ספק גז בבית משותף על ידי דיירים ונציגות ועד הבית

בעלי דירות בבית משותף רשאים להחליט על החלפת ספק גז המספק גז באמצעות מערכת גז מרכזית ולהתקשר עם ספק גז אחר כדי לרכוש ממנו או באמצעותו. הזכות מאשפרת לדיירים חופש פעולה להחליט עם מי לעבוד.

מטרת הכתבה לספק הסבר אודות הזכות.

הזכות להחלפת ספק גז

בבתים משותפים רבית קיימת מערכת גז מרכזית המשותפת לכלל הדירות בבניין אחד או למתחם של כמה בניינים צמודים. מערכת הגז מאפשרת לכל צרכן להנות משירותי הגז בדירתו ללא צורך ברכישה של בלוני גז. גז זה נקרא גם בשם גפ"מ (גז פחמימני מעובה) או גז בישול.

מכיוון שמדובר על ספק ועל מנת למנוע מצב בו הדיירים כבולים לספק אחד, הוראות הדין מאפשרים לדיירים ולנציגות הבית המשותף (ועד בית) להחליט על החלפת ספק גז המספק גז באמצעות מערכת גז מרכזית.

על מנת להחליף ספק גז, יש צורך ברוב רגיל של בעלי הדירות בבניין משותף ובתנאי כמובן שהתקיימה אסיפה כדין בה ניתנו פרטים בנוגע להחלפת ספק הגז ושאר הפרטים כמו מקום וזמן.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

בעלי דירות רשאים להחליט החלפת ספק גז בבית משותף ולהתקשר עם ספק גז אחר כדי לרכוש גז ממנו או באמצעותו, אם מתקיימים אחד התנאים הבאים:

 1. קיימת הסכמה בכתב של לפחות 50% מבעלי הדירות.
 2. התקבלה החלטה של לפחות 50% מבעלי הדירות במסגרת אסיפה כללית. במקרה כזה, חייבים להתקיים גם התנאים הבאים:
  1. פרסום הודעה כללית – פורסמה הודעה על קיום אסיפה שבה מפורט נושא האסיפה והאפשרות לקבל את ההחלטה במועד אחר אם בשעה בה מתקיימת האסיפה לא נוכחים לפחות 50% מבעלי הדירות. הודעה זו יש לתלות בכל דלת כניסה לבית המשותף או בלוח המודעות שלו, לפחות 7 ימים מראש, לפני מועד קיום האסיפה.
  2. מסירת הודעות אישיות – יש להודיע גם באופן אישי אל הדיירים באמצעות 2 דרכים לפחות מהבאים: הנחת הודעה בתיבת הדואר של הדירה, הנחת הודעה בפתח הדלת של הדירה, משלוח הודעה לבעל הדירה באמצעים אלקטרוניים.
  3. נוכחיות בעלי דירות – במועד קיום האסיפה חייבים להיות נוכחים לפחות 50% מבעלי הדירות. אם לא נכחו מחצית מבעלי הדירות כאמור – אפשר לקיים את האסיפה במועד האחר שצויין בהודעה הכללית (המועד המאוחר), וזאת בתנאי שחלפה לפחות חצי שעה משעת הכינוס שנקבעה, והאסיפה התקיימה בנוכחות מספר בעלי דירות שלא פוחת לפי המקרים הבאים:
   • אם מספר הדירות לא עולה על 10 – לפחות 3 בעלי דירות.
   • אם מספר הדירות בין 11 לבין 30 – לפחות 25% מבעלי הדירות.
   • אם מספר הדירות עולה על 30 – לפחות 20% מבעלי הדירות.

במידה ו-2 בתים משותפים או יותר מחוברים לאותה מערכת גז מרכזית, החלטה על סיום כל החוזים עם ספק הגז או באמצעותו והתקשרות עם ספק גז אחר, תתקיים לפי אחד התנאים לעיל, באופן הבא (אחד מהם):

 • בכל אחד מהבתים המשותפים.
 • בהסכמה בכתב של יותר ממחצית מכלל בעלי הדירות בכל הבתים המשותפים המחוברים לאותה מערכת גז מרכזית.

בעל דירה, יכול להיחשב גם

 • מי שבעל הדירה אישר לו בכתב לפעול בשמו לעניין זה, ובכלל זה באמצעים אלקטרוניים.
 • דייר בדירה ציבורית שרשאי להצביע באסיפה בהתאם לנוהל של משרד הבינוי והשיכון.
 • שוכר דירה שזכות השכירות שלו נרשמה בפנקסי המקרקעין והקרקע שעליה בנוי הבית המשותף מיועדת להשכרה לטווח ארוך בהתאם להוראות התכנית החלה עליה, וביום קבלת ההחלטה על החלפת ספק הגז נותרו לפחות שישה חודשים עד לסיום חוזה השכירות שהוא צד לו.

מימוש הזכאות – איך להחליף ספק גז בבית משותף?

דיירים אשר מעוניינים להחליף ספק גז בבית משותף, יכולים לעשות זאת באחת הדרכים הבאים.

1. קבלת הסכמה על החלפת ספק הגז

יש לקבל הסכמה של רוב דיירי הדירות באחת הדרכים הבאות:

קבלת הסכמה בכתב

יש לקבל הסכמה בכתב של יותר מ-50% מבעלי הדירות על החלפת ספק הגז.

קבלת החלטה באסיפה כללית

ניתן לקיים אסיפה כללית להחלפת ספק הגז, במקרה כזה חייבים להתקיים התנאים האמורים בתנאי הזכאות לעיל:

 • פרסום הודעה מראש על האסיפה.
 • מסירת הודעות אישיות.
 • קבלת החלטה במניין דיירים חוקי.

זימון אסיפה יכול להיעשות על ידי כל אחד מבעלי הדירות או על ידי נציגות הבית משותף.

האסיפה מתנהלת כך:

 • יש לבחור יושב ראש ומזכיר – יושב ראש האסיפה רשאי, בהסכמת האסיפה, לדחות את המשך הישיבה למועד אחר שייראה לו, והוא חייב לדחותה, אם דרשו זאת רוב הנוכחים באסיפה. מזכיר האסיפה צריך לפרסם בכל דלת כניסה לבית המשותף או בלוח המודעות שלו מסמך מסכם ובו עיקרי הדברים וההחלטות שהתקבלו באסיפה ושמות הנוכחים בה
 • ההצבעה באסיפה נעשית בהרמת ידיים, אך לפי דרישת רבע לפחות מבעלי הדירות הנוכחים יכולה להתקיים הצבעה בקלפי.
 • כל דירה מזכה בקול אחד (דעה אחת). במקרה של שיוויון, יו"ר נדרש לקבל החלטה.
 • אם לדירה יש יותר מבעלים אחד, הבעלים צריכים למנות אחד מהם או בא כוח מטעמם.

2. הודעה לספק הגז

הודעה על סיום החוזים שנחתמו עם ספק הגז או באמצעותו, צריכה להימסר לספק היוצא בתוך 15 ימים מראש.

הרחבות נוספות

להלן מידע מורחב בנושא.

הגבלות על החלפת ספק גז

במשך 6 חודשים ממועד קבלת החלטה על החלפת ספק גז –

 • לא ניתן לקבל החלטה נוספת על החלפת ספק גז באותה מערכת גז ביתית, אלא אם קיימת הסכמה בכתב של יותר מ-50% מבעלי הדירות.
 • ספק הגז לא רשאי להעלות מחירים שנקבעו בחוזים שבעלי הדירות חתמו עימו.

החלפת ספק גז לצרכן יחיד

אם ספק הגז משרת רק דירה של צרכן אחד, אשר אין לו מערכת גז מרכזית, אז אותו דייר לא כפוף להוראות בדבר הסכמה או אסיפה כללית.

במקרה זה, ניתן להודיע מראש, בהתאם לכללים בהוראות הדין וההסכם, על סיום התקשרות בכתב, עם הפרטים האישיים ופרטים מזהים נוספים ככל שיש בכך צורך.

השוואת מחיר גז בישול (גפ"מ) בישראל

ניתן לבצע השוואת מחירים של גז בישול (גמ"פ) עם ספקי הגז בישראל על ידי כניסה לאתר אינטרנט המופעיל על ידי משרד האנרגיה בקישור זה.

גז במיכלים (בלונים) משווק על פי משקל (מחיר לק"ג), בעוד שגז באספקה מרכזית נמכר על פי נפח (מחיר למ"ק). כדי להשוות בין המחיר למיכל למחיר גז מרכזי, יש לדעת כי מ"ק גז מכיל 2.352 ק"ג, כך שבלון גז במשקל 12 ק"ג מכיל 5.1 מ"ק גז.

ניתן להשוות מחירים באופן הבא:

 • לפי סוג שירות – התקנת מתקן גז, חיבור מתקן גז, תשלום דו חודשי קבוע, הספקת מ"ק גז, חישוב משוקלל.
 • לפי כמות – מיכל גז 12 ק"ג, מיכל גז 48 ק"ג, מכרזיית מכלים, צובר.
 • לפי אזור מגורים או רשות מקומית.
 • לפי ספק גז ספציפי.

ספקי גז מורשים בישראל

לפני התקשרות בעסקה עם ספק גז, יש לוודא כי יש לו רישיון כחוק ממשרד האנרגיה, לשווק גז לצרכנים. ניתן לעיין ברשימה המלאה של ספקי המורשים (בעלי רישיון כחוק) באתר המופעל על ידי משרד האנרגיה בקישור זה.

בדיקה תקופתית

על פי חוק הגז, חייב ספק הגז לבצע בדיקת תקינות למתקן הגז לפני חיבורו, וכן לבצע בדיקה תקופתית אחת ל-5 שנים לפחות (או לתקופה קצרה יותר בהתאם להוראות שנקבעו על ידי השר או בתקן ת"י 158). הספק חייב להפסיק את אספקת הגז לצרכן שלא יאפשר את ביצוע הבדיקה.

מחמם מים המופעל בגז ומותקן בתוך דירה, חייב לפי התקינה בבדיקה תקופתית אחת לשנה. הספק אינו רשאי לגבות תשלום עבור הבדיקה, אשר כלולה במחיר הגז המסופק לצרכן.

הגשת תלונה על ספק גז

צרכן שאינו מרוצה מספק הגז רשאי לפנות באמצעות טופס תלונה אל משרד האנרגיה בקישור זה (לרוב אם זהו אירוע בטיחותי).

כמו כן, ניתן לפנות אל רשות התחרות הכלכלית (רשות ההגבלים העסקיים) אם נתגלה מונופול, קרטל או תיאום מחירים.

פרטים כלולים בחשבונית ספק הגז

ספק הגז חייב לכלול את כל הפרטים הבאים בחשבונית הגז לצרכן:

 1. סכום קבוע לתשלום כולל מע"מ (דמי שימוש קבועים).
 2. מחיר למ"ק גז ואם המחיר למ"ק גז משתנה לפי כמות הצריכה, הפרטים הבאים צריכים להופיע:
  • מחיר לכל כמות צריכה (מחיר לכל מדרגת צריכה)
  • מחיר ממוצע משוקלל למ"ק גז
  • המחיר לכל כמות הצריכה של הצרכן
  • כמות הצריכה הכוללת של הצרכן.
 3. כתובות כלל צרכני הגז הקשורים לאותה מערכת מרכזית או קוד זיהוי לאתר האינטרנט של הספק, המאפשר גישה לרשימת כתובות כזו.

להלן דוגמה לחשבונית:

חשבונית גז לדוגמה. צילום: משרד האנרגיה
חשבונית גז לדוגמה. צילום: משרד האנרגיה

מידע נוסף

 • בטרם החלפת ספק גז, ניתן ומומלץ לברר את מכלול השירותים אותם הדיירים מקבלים מאותו ספק. כמו גם, לקבל הצעת מחיר מפורטת ובכתב.
 • במקרה של סתירה בין הוראות החוק לבין התקנון המוסכם או המצוי, הוראות החוק גוברות.

חקיקה ופסיקה

 • חוק המקרקעין (החלפת ספק גז המספק גז באמצעות מערכת גז מרכזית), תשנ"א-1991

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil