התקנת דוד שמש בבית משותף

בעל דירה בבית משותף יכול להחליט על התקנת דוד שמש על גג הבית המשותף אשר נחשב רכוש משותף, והמשמש את הדירה שלו לצורך חימום מים. במקרים מסויימים ההחלטה יכולה להיות ללא הסכמת הדיירים האחרים.

מטרת הכתבה לספק הסבר בנושא.

מהי זכות התקנת דוד שמש בבית משותף?

בעל דירה יכול להתקין במקום סביר על גג הבית המשותף (שהוא רכוש משותף) דוד לחימום מים על ידי השמש (דוד שמש) וגם את המיתקנים הקשורים למערכת זו וגם את הצינורות להולכת המים לדירה.

כיום רוב הבניינים, במיוחד החדשים שנבנים, הם בניינים עם מערכת חימום מים מרכזית, הנמצאת על גג הבית המשותף. כמו כן, יש להם דוד חשמל המחובר לאותה מערכת חימום מרכזית.

אולם, בעל דירה מסויימת יכול להתקין על הגג, דוד שמש משמש את הדירה שלו, מעבר למערכת המרכזית, וזאת גם ללא הסכמת בעלי הדירות האחרות. הזכות זו קיימת גם בבניינים ישנים יותר בהם יש דודי שמש בודדים המשמשים דירות בודדות.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

בעל הדירה רשאי להתקין את דוד השמש על גג בית משותף, גם ללא הסכמת בעלי הדירות האחרים, בתנאי שמתקיימים כל התנאים הבאים:

  • ההתקנה נעשית לפי הוראות חוק התכנון והבנייה.
  • במועד ההתקנה, המקום שעליו תיעשה ההתקנה לא שימש, במשך תקופה סבירה, את בעלי הדירות למטרה כלשהי – בין אם בהחלטה או בין אם בהתנהגות, והוא לא נועד ביום זה לשמש למטרה כלשהי לפי תקנון הבית המשותף.
  • התקנת המיתקנים והצינורות נעשית בדרך שתצמצם, ככל האפשר, את הפגיעה בחזות הבית.

מי לא זכאי?

  • בעל דירה בבית משותף שהגג של הבית המשותף אינו מספיק למספר דודי שמש כמספר הדירות בו.
    • אולם, הוא כן יהיה זכאי להתקין כאמור, אם קיבל הסכמה של כל בעלי הדירות האחרים. במקרה כזה, אם בעל דירה מסויימת התנגד מטעמים לא סבירים או התנה את ההסכמה מתנאים לא סבירים, אז המפקח על המקרקעין רשאי להרשות את התקנת דוד השמש.

מימוש הזכאות

על מנת להתקין דוד שמש על גג הבית המשותף, יש לעמוד בתנאי הזכאות האמורים מקודם. לאחר מכן ניתן לבדוק ולקבל הצעות מחיר מבעלי מקצוע לצורך התקנה כאמור.

ככל שגג הבית המשותף אינו מספיק למספר דודי שמש לפי מספר הדירות, יש לבקש אישור מכל בעלי הדירות האחרות לפני ביצוע ההתקנה האמורה.

מידע נוסף

  • תעודה עם חתימה של מהנדס הועדה המקומית לתכנון ובניה יכולה לשמש בתור ראייה לעניין היותו של גג הבית המשותף מספיק או לא מספיק למספר דודי שמש כמספר הדירות בבית. בתעודה האמורה המהנדס צריך לקבוע לכמה דודי שמש מספיק גג הבית.

חקיקה ופסיקה

  • חוק המקרקעין, תשכ"ט-1969

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil