חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

נקודות זיכוי ממס הכנסה למסיימי שירות לאומי אזרחי

מסיים שירות לאומי אזרחי זכאי לקבל נקודות זיכוי ממס הכנסה שמקטינות את גובה המס לתשלום וזאת בשל השירות שהם ביצעו. הזכאות נקבעת בין היתר ממשך תקופת השירות.

מטרת העמוד לספק את ההסבר עבור אותה אוכלוסייה.

מהן נקודות זיכוי ממס עבור מסיימי שירות לאומי אזרחי?

נקודות זיכוי ממס הכנסה (או בקצרה: נקודות זיכוי) הן הטבות מס משמעותיות שמגיעות לאנשים עובדים שיש להם הכנסות החייבות בתשלום מס. הנקודות מקנות לאותם אנשים זיכוי ממס, כלומר הקטנת גובה המס הסופי שיש לשלם שנקבע בהתאם למדרגות מס הכנסה.

לכל נקודת זיכוי יש ערך כספי שמתעדכן בכל שנה, ולכן ככל שיש יותר נקודות זיכוי, משמע כי יש יותר זיכוי וגובה מס הכנסה הסופי קטן משמעותית עד לרמה של 0 ₪.

מסיים שירות לאומי או שירות לאומי-אזרחי, זכאי לקבל נקודות זיכוי לכל חודש ולמשך 36 חודשים, שלאחר חודש סיום השירות הסדיר שלו.

מספר נקודות הזיכוי שאדם זה זכאי לקבל נקבע לפי משך השירות שלו ולפי מגדר, כאמור כאן:

מגדרמשך השירותמספר נקודות זיכוי ממס
מסיים שירות לאומי אזרחי23 חודשים עד 24 חודשים מלאים2 נק'
מסיים שירות לאומי אזרחי12 חודשים עד 22 חודשים מלאים1 נק'
מסיימת שירות לאומי אזרחי22 חודשים עד 24 חודשים מלאים2 נק'
מסיימת שירות לאומי אזרחי12 חודשים עד 21 חודשים מלאים1 נק'
מספר נקודות זיכוי למסיים שירות לאומי

יחד עם זאת, בת שירות שסיימה 6 חודשי שירות מלאים לפחות, ונישאה תוך 30 ימים ממועד הפסקת השירות – נחשבת כמי שסיימה 24 חודשים מלאים וזכאית ל-2 נקודות זיכוי.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

אדם יהיה זכאי לנקודות זיכוי כאמור כאן, אם הוא עונה על כל אלו:

  1. מסיים שירות – מי שסיים שירות לאומי או סיים שירות לאומי-אזרחי.
  2. משך תקופת השירות – החל מ-12 חודשי שירות מלאים (התקופה המזערית) ועד 24 חודשי שירות מלאים (התקופה המירבית).

חודש מלא לעניין הזכאות הוא חודש שבו שירת 40 שעות שבועיות. מי ששירת 20 שעות שבועיות או 30 שעות שבועיות, הדבר ייחשב לו בתור מחצית חודש שירות ו-3/4 חודש שירות, בהתאמה.

אוכלוסיות זכאיות נוספות:

  • בת שירות ששירתה 6 חודשים לפחות בשירות לאומי או בהתנדבות קהילתית, והיא נישאה תוך 30 ימים מהיום שבו הפסיקה בפועל את השירות או ההתנדבות.
  • מי שסיים את השירות עד לתקופה של 12 חודשים (התקופה המזערית) מטעמי בריאות או נכות עקב השירות.

משך תקופת הזכאות – כמה זמן מקבלים את הטבת המס?

תקופת הזכאות לקבלת נקודות זיכוי ממס כאמור כאן היא 36 חודשים, החל מהחודש שלאחר חודש סיום השירות.

כך למשל, אדם שסיים את השירות שלו בחודש פברואר 2017 – זכאי לנקודות זיכוי החל מחודש מרץ 2017 ועד פברואר 2020 כולל.

חישוב הזכאות – מה גובה הזיכוי ממס?

גובה הזיכוי ממס נקבע על ידי מכפלה של שווי כספי לנקודת זיכוי במספר נקודות הזיכוי שאדם זה זכאי לקבל עקב השלמת השירות.

הערך הכספי של נקודת זיכוי משתנה לפי הצמדה למדד המחירים לצרכן ולכן כדי לשמור על נתונים עדכניים, ניתן להתעדכן בכתבה הראשית על נקודות זיכוי ממס הכנסה. אפשר להשתמש בכלי מיוחד שפותח על ידי פרוטוקול שנקרא מחשבון נקודות זיכוי ממס הכנסה, המאפשר לחשב את מספר הנקודות ופרטים נוספים.

מימוש הזכאות – איך מקבלים?

מסיים שירות לאומי-אזרחי או שירות לאומי זכאי לקבל את הטבת המס הזו בהתאם למקור ההכנסה שלו.

אם הוא עובד שכיר, אז הוא נדרש למלא טופס 101 בעת קבלה לעבודה ובכל שנה חדשה. בטופס זה הוא כרטיס עובד ונועד לסייע למעסיק לדעת כיצד יש לנכות את המס מהעובד. בטופס זה יש למלא סעיף 14 בחלק ח'.

אם הוא עובד עצמאי (עוסק פטור או מורשה), אז עליו להגיש דוח שנתי למס הכנסה, בהתאם למועד שנקבע לגביו ובטופס זה יש למלא את השדות 224 / 324.

מידע נוסף

  • עובד שכיר שלא קיבל את הטבת המס במהלך שנת המס או עבד בכמה עבודות, זכאי לערוך תיאום מס הכנסה. אם לא קיבל את הזכאות לגבי אותה שנה, זכאי לבצע החזר מס הכנסה.
  • עובד שכיר יכול לראות האם ניתנות לו נקודות הזיכוי באמצעות תלוש השכר שלו.
  • נקודות זיכוי ניתנות לצבירה, כך שאפשר לנצל אותן מכל מיני סיבות שבגינן הן ניתנות.

חקיקה ופסיקה

  • פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] התשכ"א-1961
  • חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995
  • חוק קליטת חיילים משוחררים, תשנ"ד-1994

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil