חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

דמי ביטוח לאומי לעובד עצמאי (עוסק) – מהו וחישוב גובה הסכום לתשלום

עובדים עצמאים במסגרת עוסק פטור או מורשה, חייבים לשלם דמי ביטוח לאומי בתור עובד עצמאי כדי לשמור על הזכויות שלהם. התשלום מס חובה במסגרת הוראות החוק.

כתבה זו מסיבה על הזכות והחובה של עצמאים ואופן חישוב התשלום.

מהם דמי ביטוח לאומי לעובד עצמאי?

דמי ביטוח לאומי לעובד עצמאי הם סכומי כסף שמשלם עובד עצמאי (עוסק מורשה או עוסק פטור) במסגרת ההכנסות שלו מהעסק או ממשלח יד. למעשה, כל אחד במדינת ישראל חייב לשלם דמי ביטוח אלו, למעט מי שזכאי לפטור.

דמי הביטוח שהעובד העצמאי משלם, מקנים לו זכויות שונות מהמוסד לביטוח לאומי, כמו מענקים וזכויות בתור הורים לילדים, קצבאות נכות וזקנה ועוד. למרות שהעובד העצמאי לא זכאי לקבל דמי אבטלה לעצמאים, הוא כן זכאי לקבל זכויות אחרות מתוקף החוק.

בעקבות כניסת חוק פנסיה חובה לעצמאים, שיעור דמי ביטוח שהעובד העצמאי שונו, כך שהם נתנו עדיפות למי שמרוויח פחות – זאת כדי להקל עליו על חובת הפקדה לפנסיה וגם חובת תשלום דמי הביטוח.

אוכלוסיית יעד – מי חייב?

כל מי שהוגדר עובד עצמאי לעניין הביטוח הלאומי, חייב לשלם דמי ביטוח לאומי. גם אם הוא מתחת לגיל 18 או מעל גיל הפרישה.

עובד עצמאי מוגדר במוסד כמי שעונה על אחד או יותר מהתנאים הבאים:

  • עוסק במשלח יד לפחות 20 שעות בשבוע בממוצע.
  • ההכנסה החודשית הממוצעת ממשלח היד, היא 50% או יותר מהשכר הממוצע במשק (לפי חישוב המוסד).
  • עוסק במשלח יד לפחות 12 שעות בשבוע בממוצע וגם ההכנסה שלו ממשלח היד היא 15% או יותר מהשכר הממוצע במשק.

עובד עצמאי שלא עונה על אחד מ-3 התנאים הללו – נחשב בתור בעל הכנסה שלא מעבודה לעניין תשלום דמי ביטוח וזכאות לקצבאות.

מי לא חייב?

שיעור דמי ביטוח לאומי – עובד עצמאי

כדי לדעת כמה כסף צריך לשלם עובד עצמאי, חשוב לדעת את שיעור דמי הביטוח מההכנסה שלו.

ההכנסה שממנה מחשבים דמי ביטוח לאומי לעצמאים היא אותה ההכנסה לעניין מס הכנסה (השתכרות או ריווח מכל עסק או משלח יד, בתקופת זמן של אותה שנה, או מעסקה או מעסק בעל אופי מסחרי, או מהשתכרות שמקורה בחקלאות) ובניכוי הוצאות הקשורות במישרין בהשגת ההכנסה.

1. מי שמלאו לו 18 שנים ועדיין לא הגיע לגיל הפרישה

חלק ההכנסהשיעור דמי ביטוח לאומי לעובד עצמאי
חלק ההכנסה עד 60% השכר הממוצע במשק
(שיעור מופחת)
2.87%
חלק ההכנסה שמעל 60% השכר הממוצע במשק ועד ההכנסה המירבית החייבת בדמי ביטוח
(שיעור מלא)
12.83%

השכר הממוצע במשק הוא 10,551 ₪ לחודש בשנת 2020 (או 126,612 ₪ לשנה).

לדוגמה

הכנסתו של עובד עצמאי היא 200,000 ₪ לשנה, כמה דמי ביטוח הוא חייב לשלם?

  • שיעור מופחת – 2.87% * 75,967 ₪ (חישוב: 60% * 126,612) – סך הכל 2,180 ₪.
  • שיעור מלא – 12.83% * 124,033 ₪ (חישוב: 200,000 מינוס 75,967) – סך הכל 15,913 ₪.
  • סך הכל דמי ביטוח – 18,093 ₪ בשנה.

2. מי שעדיין לא מלאו לו 18 שנים, או מי שהגיע לגיל פרישה ומקבל קצבת אזרח ותיק

חלק ההכנסהשיעור דמי ביטוח לאומי לעובד עצמאי
חלק ההכנסה עד 60% השכר הממוצע במשק
(שיעור מופחת)
0.17%
חלק ההכנסה שמעל 60% השכר הממוצע במשק ועד השכר הממוצע במשק
(שיעור מלא)
0.78%

3. מי שהגיע לגיל פרישה ולא מקבל קצבת אזרח ותיק

חלק ההכנסהשיעור דמי ביטוח לאומי ובריאות לעובד עצמאי
חלק ההכנסה עד 60% השכר הממוצע במשק
(שיעור מופחת)
5.47%
חלק ההכנסה שמעל 60% השכר הממוצע במשק ועד השכר הממוצע במשק
(שיעור מלא)
15.62%

טבלה זו כוללת גם דמי ביטוח בריאות.

4. בעל הכנסות נמוכות

עובד עצמאי שההכנסה שלו נמוכה מ-25% השכר הממוצע במשק, יהיה חייב לשלם דמי ביטוח לאומי כאשר ההכנסה לחישוב היא 25% השכר הממוצע.

עובד עצמאי שהוא גם עובד שכיר

עובד שהוא גם עצמאי וגם שכיר, חייב לשלם דמי ביטוח לאומי.

במקרה כזה, ראשית כל בודקים כמה הוא חייב לשלם דמי ביטוח בתור עובד שכיר. לאחר מכן בודקים את ההכנסה שלו בתור עצמאי מתוך סך ההכנסה הכוללת שלו.

אם חלק מההכנסה שלו מתחת ל-60% השכר הממוצע, אז הוא ישלם גם את השיעור המופחת וגם את השיעור המלא – והכל לגבי השכר בתור עצמאי. אם כל ההכנסה שלו מעל 60% השכר הממוצע – אז הוא ישלם רק את השיעור המלא ויהיה פטור מהשיעור המופחת.

עובד עצמאי שהוא מעסיק עובדים

עובד עצמאי שהוא גם מוגדר בתור מעסיק לעניין הביטוח הלאומי, חייב לשלם דמי ביטוח לאומי עבור עובדיו באופן של החלק שלו ללא ניכוי משכרם והחלק של העובדים תוך כדי כן ניכוי משכרם.

כלומר, העובד העצמאי חייב לשלם כך:

  • עובדים שכירים בעסק –
    • דמי ביטוח לעובד שכיר חלק של העובד – יש לנכות מהעובדים ולהעביר למוסד.
    • דמי ביטוח לעובד שכיר חלק של המעסיק – יש להעביר למוסד, ללא ניכוי מהעובדים.
  • עובד עצמאי –
    • הוא בתור עצמאי נחשב בתור עובד עצמאי ולא שכיר, ויהיה חייב בדמי ביטוח כאמור לעיל.

דמי ביטוח לאומי של מעסיק הם:

  • 3.55% מחלק השכר שעד 60% השכר הממוצע במשק.
  • 7.6% מחלק השכר שמעל 60% השכר הממוצע במשק ועד ההכנסה המירבית החייבת בדמי ביטוח.

מידע נוסף

חקיקה ופסיקה

  • חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil