כסף

חשבון בנק מוגבל או לקוח מוגבל – מה זה אומר ומה עושים עם הגבלה?

חשבון בנק מוגבל או לקוח מוגבל הוא דבר לא נעים כלל, בין אם זה קורה לכם, למשפחה שלכם, לחברים, בעסק או אפילו אם זה לקוח שלכם. על חשבון או לקוח שהוגדר כך יש הגבלה נוספת שמכבידה עוד יותר על תהליך העבודה.

מטרת הכתבה הזו להסביר את הנושא על הגבלת חשבונות ועל לקוחות, ובפרט מתי זה קורה, אילו סוגי הגבלות קיימים, מה ההשלכות וכיצד פועלים במקרים מסויימים.

בעקבות הקורונה, תוקנו תקנות שעניינן השהיית הגבלת חשבון בנק או לקוח על החזרת צ'קים.

הגבלת חשבונות בנק / לקוחות

למרות שצ'קים כבר אמצעי תשלום פחות פופולארי בשל אמצעי תשלום אחרים כמו אפליקציות להעברת כסף, ארנק וירטואלי (כמו פייפל), כרטיסי אשראי למינהן (בין היתר כרטיס דביט או כרטיס נטען) ועוד, אך בשנת 1981 שאז חוקק חוק שיקים ללא כיסוי, אמצעי תשלום אלו לא היו קיימים.

צ'ק (שיק או המחאה), לרקע כללי, הוא אמצעי תשלום מסוג שטר המאפשר לצד שלישי למשוך כסף מחשבונו של המושך (בעל החשבון). לצ'קים יש מעמד חזק יותר מאמצעי תשלום אחרים והם יכולים לגרום מצב שבו חשבון בנק של לקוח יהפוך להיות מוגבל ובמקרים אחרים אף להפוך את הלקוח בעל החשבון, להיות מוגבל.

הגבלה שכזו יכולה לקרות במקרים שבהם צ'ק שנמשך על חשבון בנק, חזר מסיבה א.כ.מ – אין כיסוי מספיק. כאשר צ'קים חוזרים, מדור חשבונות מוגבלים בבנק ישראל מקבל את המידע על אותו חשבון בנק ולקוח ובמקרים שהפעולה חוזרת על עצמה, בנק ישראל מפרסם את רשימת החשבונות וגם הלקוחות המוגבלים בישראל.

מהם סוגי הגבלות החלות על חשבון / לקוח מוגבל?

קיימים 3 סוגי הגבלות שחלות על לקוח או חשבון מוגבל והם:

 1. הגבלה רגילה – חשבון שנמשכו עליו במהלך תקופה של 12 חודשים, 10 צ'קים או יותר ללא כיסוי והבנק סירב לכבד אותם מסיבה זו, יוגדר חשבון מוגבל והוא יישאר תחת הגדרה זו למשך 12 חודשים. אי כיבוד צ'קים באירוע חד פעמי ויוצא דופן בו טרם חלפו 15 יום בין הצ'ק הראשון שסורב לאחרון שסורב – לא יחושב חשבון מוגבל.
 2. הגבלה בנסיבות מחמירות (הגבלה חמורה) – מי שחשבון הבנק שלו הוגבל וחשבון בנק נוסף שלו הוגבל או מי שהיה לקוח מוגבל והוגבל שנית תוך 3 שנים מסיום ההגבלה הקודמת, יוגדר לקוח מוגבל בנסיבות מחמירות. ההגבלה היא למשך 24 חודשים.
 3. הגבלה בנסיבות מיוחדות (מוגבל מיוחד) – חייבים שהוגבלו על ידי בית המשפט בהליכי פשיטת רגל, או הוגבלו על ידי רשות האכיפה והגבייה (הוצאה לפועל) בהליכי גביית חובות, או על פי המרכז לגביית קנסות בחובות ממשלתיים, או שהוגבלו על ידי בתי הדין אם הם סרבני גט – ייחשבו לקוח מוגבל בנסיבות מיוחדות. ההגבלה במקרה זה עשויה להיות בין שנה אחת ל-5 שנים.

מהם ההשלכות החלות על הגבלות אלו?

להלן השלכות על הגבלות ככתוב מקודם:

 1. הגבלה רגילה – לקוח מוגבל רגיל לא יכול למשוך צ'קים על החשבון בנק שבו הוא מוגבל, כלומר, הבנק של אותו חשבון לא יכבד צ'קים בתקופת ההגבלה. אולם ההגבלה לא תחול על חשבונות בנקים אחרים קיימים לאותו לקוח. כמו כן, לא יוכל לפתוח חשבונות בנק חדשים שנמשכים עליהם צ'קים. הוא יוכל לפתוח חשבון בנק רגיל ללא צ'קים בתקופת ההגבלה.
 2. הגבלה בנסיבות מחמירות (הגבלה חמורה) – לקוח מוגבל בנסיבות מחמירות לא יכול למשוך צ'קים על כל חשבונות הבנקים שלו, לרבות אם הם משותפים עם בן/בת זוג או אחר וגם חשבונות כאלו שהוא מיופה כוח בהם (למעט מורשה חתימה). כמו כן הוא לא יוכל לפתוח חשבונות בנק חדשים שנמשכים עליהם צ'קים. הוא יוכל לפתוח חשבון בנק רגיל ללא צ'קים בתקופת ההגבלה.
 3. הגבלה בנסיבות מיוחדות (מוגבל מיוחד) – לקוח מוגבל בנסיבות מיוחדות הוא בעל אותן הגבלות כמו במקרה של הגבלות מחמירות.

השלכות נוספות החלות על אותם לקוחות:

 • הבנק יכול לשלול או לבטל את כרטיס האשראי של הלקוח, לפי שיקול דעתו. בכל מקרה החוק אינו אוסר על החזקת כרטיסי אשראי.
 • לקוח מוגבל רשאי להשתמש באמצעות כרטיס דביט והבנק מחויב להנפיק ללקוח כרטיס זה. הזכות אינה חלה אם רשם הוצאה לפועל אסר זאת או בגלל עניינים הקשורים להלבנת הון.
 • הבנק יכול לסרב ללקוח להעניק אשראי מכל סוג שהוא (הלוואה, משכנתא, מסגרת אשראי וכד'), לפי שיקול דעתו.
 • מידע לגבי הגבלות מופיע במערכת נתוני אשראי ולפיכך היא עשויה לעבור אל לשכת נתוני אשראי ומשם לכל לנותן אשראי.
 • נתונים אודות חשבונות בנק מוגבלים ולקוחות מוגבלים לרבות שמם ומספר זהותם מפורסמת על ידי בנק ישראל ומעודכנת נכון לכל יום. בנסיבות מיוחדות, לא מופיע פרטי זהות של הלקוחות.
 • לאחר תקופת ההגבלה אין מניעה חוקית ללקוח למשוך צ'קים על החשבון. אולם מתן שיקים הוא אינו שירות מחייב של הבנקים והוא יכול לסרב.

מתי נשלחת התראה על הגבלה?

לאחר שסורבו 5 צ'קים בחשבון בגלל הסיבה "אין כיסוי מספיק" (א.כ.מ) הבנק נדרש לשלוח התראה ללקוח על ההגבלה שבה הוא מפרט בין היתר כי אם יסורבו 10 צ'קים ומעלה מסיבה זו, החשבון יהפוך להיות מוגבל. כמובן שאי קבלת ההתראה או פגם בהתראה, אינם עילה לביטול ההגבלה, כל עוד הבנק אכן שלח את ההתראה.

אם הבנק טרם הספיק לשלוח הודעה על התראה וחלה הגבלה על החשבון, הבנק פשוט ישלח הודעה על הגבלה. במקרה של נסיבות מחמירות לא נשלחת התראה אך המפקח על הבנקים מודיע על ההגבלה החמורה או המיוחדת, למעט הגבלות מיוחדות שנשלחות על ידי ההוצאה לפועל.

מתי נשלחת הודעה על הגבלה?

הודעה על הגבלה נשלחת עד 5 ימי עסקים אחרי שסורב הצ'ק האחרון שגרם להגבלה. ההגבלה נכנסת לתוקף תוך 15 יום מרגע משלוח ההודעה.

הודעות על התראה ועל הגבלה נשלחות לכל אחד מבעלי החשבון, למיופה ולמורשי החתימה בחשבון. בעניין הגבלה בנסיבות מחמירות, הדבר תקף לאותם גורמים ולגבי כל החשבונות.

איך נספרים הצ'קים בעניין הגבלת החשבון?

רק צ'קים מסורבים נספרים במניין הצ'קים להגבלת החשבון. צ'ק מסורב הוא צ'ק שהוצג בתאריך הפירעון הנקוב עליו והבנק סירב לפרוע אותו כיוון שלא הייתה יתרה מספקת בחשבון הבנק. הבנק יחזיק צ'ק כזה בגלל הסיבה אין כיסוי מספיק (אכ"מ) וימנה אותו במניין צ'קים ללא כיסוי בחשבון.

מה לגבי צ'ק שבוטל?

במקרה שצ'ק בוטל, הבנק בכל מקרה חייב לבדוק האם יש יתרה מספקת בחשבון לתשלום הצ'ק, על אף פי שהלקוח נתן הוראה לבטל אותו. המשמעות היא שבנק קודם כל בודק האם יש כסף בחשבון לפני ביטולו – אם לא הייתה הוראת ביטול והצ'ק בכל זאת היה חוזר בגלל אין כיסוי מספיק – אז הוראת הביטול לא תשפיע במקרה זה.

אילו סיבות עוד מחשיבות את הצ'ק אין כיסוי מספיק?

קיימות עוד סיבות שבהן הצ'קים נכללים במניין צ'קים אין כיסוי מספיק וזאת ללא קשר אם הייתה בחשבון יתרה מספקת והם: חשבון נסגר, חתימת המושך אינה תקינה, אין התאמה בין סכומים, חסר היסב או שההסיב אינו בסדר וכד'.

סיבות אלו לא מונעות מהבנק לבדוק האם יש לשיק כיסוי מספיק. במקרים אלו, הצ'ק יחזור הן בכלל "אין כיסוי מספיק" והן בגלל סיבה נוספת.

סיבות שאינן מחשיבות את הצ'ק במניין אין כיסוי מספיק:

במקרים הבאים, הצ'ק לא יימנע במניין הצ'קים ללא כיסוי אפילו אם לא הייתה יתרה מספקת והם: המושך נפטר, טופס הצ'ק בוטל, משוך על בנק אחר / סניף אחר, חסרה חתימת המושך, עבר זמנו, הוצג לפני זמנו, חסרה חתימה בצד התיקון ועוד.

במקרה והחשבון מעוקל וטרם עברו 60 יום מהודעת העיקול לבנק, הצ'ק יוחזר בגלל הסיבה כי החשבון עוקל אם יש כסף בחשבון או בנוסף גם הודעה של אין כיסוי מספיק במידה ואין מספיק כסף בחשבון.

צ'ק שסורב פעם אחת, ייחשב פעם אחת בלבד, גם אם הופקד וסורב כמה וכמה פעמים.

על סמך איזו יתרה הבנק יחליט אם לכבד או לסרב?

היתרה הקובעת בעת החלטת הבנק אם לכבד את הצ'ק או להחזיר אותו מחוסר כיסוי, היא היתרה בחשבון הבנק של הלקוח המשלם (הנמשך) בסוף יום העסקים שבו הוצג בחשבון המוטב (מי שקיבל את הצ'ק).

בדרך כלל, הבנק שבו נמשך הצ'ק, מציג את הצ'ק יום לאחר הפקדתו בבנק של חשבון המוטב, בין אם הדבר בוצע באופן אלקטרוני או ידני. הפקדת מזומן באותו יום שבו הלקוח רואה את הצ'ק נמשך מחשבונו היא הפקדה מאוחרת והבנק לא חייב להסתמך עליה.

נניח כי הצ'ק הוא לתאריך ה-10 בחודש, המוטב הפקיד את הצ'ק באותו יום, הלקוח המשלם צריך שיהיה לו כסף מספיק בחשבון כבר ב-10 בחודש. הפקדת מזומן ב-11 בחודש היא הפקדה מאוחרת.

ומה בעניין צ'קים?

בעת הפקדת הצ'ק הזיכוי הוא זמני והופך להיות סופי רק לאחר 3 ימי עסקים בנוסף ליום העסקים שבו הוא הופקד. לכן אם הבנק הנמשך (משלם הכסף) מחליט להחזיר את הצ'ק בגלל אין כיסוי מספיק או סיבה אחרת כמו הוראת ביטול לדוגמה – חשבון המוטב (מקבל הכסף) יחויב בסכום הצ'ק וסכום לא יעמוד לרשותו.

דהיינו, הבנק לא נוהג לכלול צ'קים המופקדים בחשבון ביתרה הקובעת לכיסוי הצ'ק אם טרם חלפו 3 ימי עסקים. לכן, אם ידוע כי צ'ק מסויים צריך להימשך בתאריך ה-10 בחודש, ניתן להפקיד צ'ק בתאריך ה-7 בחודש או לפני כדי שב-10 בחודש, החיוב בחשבון ייפרע באופן תקין.

הסרת הגבלה

לעיתים ניתן להסביר הגבלה על חשבון בנק או לקוח, על ידי הגשת ערעור לבית משפט השלום לפי סעיף 10 לחוק. לקוח מוגבל או מוגבל מיוחד יכול לבקש מביהמ"ש ביטול צ'ק במניין צ'קים מסורבים בגלל הסיבות הבאות:

 • הבנק סירב לפרוע בגלל טעות.
 • הבנק סירב לפרוע את הצ'ק בגלל עיקול וגם התקיימו תנאים אלו: השיק נמשך לפני שהבנק קיבל את ההודעה על העיקול, ולא היה ניתן לפרוע את הצ'ק במשך 60 הימים מהיום שבו קיבל הבנק את הודעת העיקול.
 • ללקוח יסוד סביר שהבנק היה חייב לפרוע את הצ'ק בגלל יתרה מספקת בחשבון או הסכם עם הבנק.
 • נבצר מהלקוח לטפל בענייניו בגלל פגיעה בו או ברכושו, בפעולת איבה ועקב כך הצ'ק סורב.
 • הלקוח הוא תושב של שטח שהוכרז לגביו שעת חירום ובמועד בו נמשך הצ'ק הייתה הרעה משמעותית בהכנסותיו עקב שעת חירום וכתוצאה מכך השיק סורב.

צו עיכוב של בית המשפט גורם לכך כי אותו לקוח יוכל להמשיך לפעול בחשבון ואף למשוך עליו כסף. אך לא יוכל לפתוח חשבון חדש עם צ'קים.

מה עושים אם אני מחזיק בצ'ק שחזר בגלל אכ"מ?

מי שמחזיק בצ'ק שחזר בגלל הסיבה אין כיסוי מספיק יכול לפנות את ההוצאה לפעול לביצוע שטר (שיק) או להגיש תביעה אל בית המשפט בהליך אזרחי.

איתור חשבונות מוגבלים / לקוחות מוגבלים

ניתן לבדוק האם חשבון בנק מסויים או לקוח מסויים הוא מוגבל על ידי הזנת פרטי חשבון הבנק או מספר תעודת זהות / מספר ח.פ בהתאמה באמצעות מערכת של מדור חשבונות מוגבלים בבנק ישראל. באמצעות קישור זה, כל אחד יכול לבדוק זאת לגביו או לגבי חשבון אחר (כמו לקוח לדוגמה).

לקוחות מוגבלים או שיש להם חשבונות מוגבלים, לרבות אם מדובר בנסיבות מחמירות או מיוחדות, יכולים לגשת אל מערכת למידע ואישורים בנושא חשבונות ולקוחות מוגבלים ולהזין את פרטיהם שם.

מעל 1,500 חברים בערוץ טלגרם של פרוטוקול. הצטרפו כעת: t.me/protocolil

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? אפשר לתרום לנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרום עכשיו דרך פייפאל.


הירשמו לקבלת חדשות ומידע למייל

טופס משוב אנונימי לשיפור התוכן

האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור? (נא לא לשאול שאלות)קבוצת פייסבוק בנושא ביטוח לאומי, מס הכנסה ומס ערך מוסף. שאלו שאלות והשתתפו בשיחות ודיונים. הצטרפו עכשיו בקישור זה.

תגיות

כתבות נוספות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *