חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

פגיעה בפרטיות – איסור, מקרים בהם הזכות לפרטיות נפגעת, עבירה ועוד

לכל אדם יש את הזכות לפרטיות וצנעת הפרט, כאשר הזכות הזו נפגעת הרי שמדובר על פגיעה בפרטיות של אותו אדם. יש מקרים בהם הזכות נפגעת וזוהי עבירה לפי חוק.

מטרת הכתבה להסביר את הזכאות

מהי פגיעה בפרטיות?

פגיעה בפרטיות היא פעולה אחת או יותר שבגללה הזכות לפרטיות של אדם נפגעת כך שענייניו האישיים האינטימיים הופכים להיות לנחלת הציבור. הזכות לפרטיות אינה מוגדרת לפי דין והיא נתונה לפסיקה לאור הנסיבות הענייניות.

לפי החוק, חל איסור על פגיעה בפרטיות ללא הסכמה (הסכמה מדעת, במפורש או מכללא) של אדם שלגביו נעשית הפגיעה. החוק מגדיר כי פגיעה בפרטיות היא כל אחת מאלה:

 1. בילוש או התחקות אחר אדם, העלולים להטריד אותו, או הטרדה אחרת.
 2. האזנה אסורה לפי חוק.
 3. צילום לרבות הסרטה של אדם כאשר הוא ברשות יחיד.
 4. פרסום תצלום של אדם ברבים בנסיבות שבהן הפרסום עלול להשפיל אותו או לבזות אותו.
 5. פרסום תצלום של נפגע ברבים שצולם בזמן הפגיעה או סמוך לאחריה באופן שאפשר להזהות אותו ובנסיבות בהן הפרסום עלול להביא אותו למבוכה. אך למעט פרסום תצלום ללא השהיות בין רגע הצילום (לרבות הסרטה) לבין רגע השידור בפועל שאינו חורג מהסביר באותן נסיבות. (נפגע – מי שסבל מפגיעה גופנית או נפשית עקב אירוע פתאומי ושפגיעתו ניכרת לעין).
 6. העתקת תוכן של מכתב או כתב אחר שלא נועד לפרסום, או שימוש בתוכן שלו, ללא רשות מאת הנמען או הכותב, כל זאת אם לא מדובר על כתב בעל ערך היסטורי ולא עברו 15 שנים ממועד כתיבתו. כולל מסר אלקטרוני.
 7. שימוש (לרבות גילוי, העברה ומסירה) בשם אדם, בכינויים שלו, בתמונתו או בקולו, לשם ריווח.
 8. הפרה של חובת סודיות שנקבעה בדין לגבי ענייניו הפרטיים של אדם.
 9. הפרה של חובת סודיות שנקבעה בהסכם מפורש או משתמע לגבי ענייניו הפרטיים של אדם.
 10. שימוש (לרבות גילוי, העברה ומסירה) בידיעה על ענייניו הפרטיים של אדם או מסירתה לאחר, שלא למטרה לשמה נמסרה.
 11. פרסום או מסירה של דבר שהושג בדרך של פגיעה בפרטיות לפי נקודות 1 עד 8 או 10 לעיל.
 12. פרסום של עניין הנוגע לצנעת חייו האישיים של אדם, לרבות העבר המיני שלו, או למצב בריאותו, או להתנגדותו ברשות יחיד.

בנוסף לכך, פרסום ברבים של תצלום גופת אדם גלויה באופן שניתן לזהותה גם נחשב פגיעה בפרטיות, אלא אם כן אחד מהבאים התקיים:

 1. אותו אדם הסכים בחייו לפגיעה זו.
 2. חלפו 15 שנים ממועד פטירתו של אותו אדם.
 3. התקבלה הסכמה לפגיעה מהראשון מבין המפורטים ברשימה הבאה שנועדו בחיים, ובתנאי שהנפטר לא התנגד בחייו לפגיעה זו וילדו או הורהו לא הודיע למפרסם או לאחר מטעמו כי הוא מתנגד לפרסום:
  1. בן זוגו.
  2. כל ילדיו.
  3. הוריו.
  4. כל אחיו.
 4. לנפטר לא היו קרובי משפחה לפי נקודה 3 זו, ובית המשפט אישר את הפרסום.

פגיעה בפרטיות מהווה עוולה אזרחית לפי חוק.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

כל אדם שהפרטיות שלו נפגעה כאמור בהתאם למקרים של פגיעה בפרטיות לעיל, זכאי לזכויות הניתנות לפי חוק.

במקרה של פרסום תצלום של נפטר – קרובי משפחתו של הנפטר זכאים לזכויות.

מימוש הזכאות

כל אדם זכאי לזכות לפרטיות ואיסור על פגיעה בפרטיות שלו.

מי שפוגע במזיד בפרטיות זולתו בסעיפים של פגיעה בפרטיות למעט נקודה 2, 9 או 11 ברשימת פגיעה בפרטיות – דינו מאסר 5 שנים.

אדם הנפגע כתוצאה מכך, רשאי להגיש תביעה אזרחית כנגד אותו אדם או גורם שפגע בזכותו לפרטיות ובאיסור פגיעה בפרטיותו.

בית המשפט רשאי לפסוק פיצויים ללא הוכחת נזק בסכום של 50,000 ₪ (צמוד מדד מאי 2007) כאשר הוא מעודכן למדד חודש אחרון.

מידע נוסף

 • במקרה של פרסום תצלום של נפטר בניגוד להוראות החוק – בן זוגו, ילדו, הורהו או אחיו רשאים להגיש תביעה אזרחית.
 • אם מדובר על פגיעה חסרת ביסוס או מופרכת, הרי שאין זכות תביעה אזרחית או פלילית.
 • יש מקרים בהם קיימות הגנות, מקרים שאינם מזכים את הנפגע בזכות התביעה בשל הפגיעה.
 • תקופת התיישנות לפי הוראות אלו היא שנתיים.

חקיקה ופסיקה

 • חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil