חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

אובליגו – מה זה ואיך לשפר אותו כדי שלא יהיה גבוה?

אובליגו הוא אחד המונחים החשובים ביותר בעולם הבנקאות, אשר באמצעותו הבנק קובע את רמת המימון הניתנת ללקוח מסויים. אובליגו גבוה הוא רע ללקוח ולצרכן, והבנק ינסה להימנע מהגעה לרמה כזו.

מטרת הכתבה היא לספק הסבר בנושא.

מה זה אובליגו?

אובליגו (באנגלית: Obligo, בעברית: התחייבות, כבילה) מתאר את כל הסכומים הכספיים שאדם או עסק קיבל על ידי גוף כלשהו (לרוב גוף פיננסי כמו בנק) והתחייב להחזיר לו. כאשר התחייבות כזו מול הגוף / התאגיד יכולה להיות הלוואה רגילה לזמן קצר או ארוך, משכנתא (הלוואה לדיור), מסגרת אשראי בנקאית, מסגרת כרטיס אשראי, מסגרת אשראי ספקים או לקוחות, ניכיון צ'קים או ניכיון אשראי, שיעבוד כלשהו ועוד.

כלומר, אותו גוף בוחן את כל התתחייבויות של אדם או עסק כלפיו, ואז נקבע הסכום הכולל שהוא למעשה אובליגו. אובליגו גבוה משמעו סכום התחייבות גבוה וכך גם להיפך אובליגו נמוך, משמעו סכום התחייבות נמוך.

למעשה, אובליגו הוא מדד באמצעותו בוחנים האם אדם או עסק, שנטל על עצמו את כל ההתחייבויות, יוכל לעמוד בכל ההחזרים של התחייבויות בעתיד – כדי שלא יווצר מצב בו הלקוח לא יוכל לעמוד בהם.

כאשר אדם או עסק מגיע לגוף מסויים כדי לקבל אשראי בכל צורה שהיא, הגוף הזה בוחן את האובליגו הכולל של אדם או עסק, מהמידע שיש בידו ואז מחליט האם לתת או לא לתת לו את האשראי.

מה אובליגו כולל בתוכו?

אובליגו כולל את כל ההתחייבויות של לקוח (אדם או עסק) כלפי גוף מסויים כמו בנק, חברת אשראי, או בית עסק אחר. בין היתר:

 • הלוואות – הלוואה קצרה או ארוכה כמו הלוואה לכל מטרה, לרכישת רכב, ללימודים וכך הלאה.
 • משכנתאותהלוואה לדיור (משכנתא) לרבות משכנתא לכל מטרה.
 • מסגרות אשראי – מסגרת אשראי בבנק או בכרטיס האשראי, מסגרת אשראי ספקים או לקוחות (שוטף+ למינהם) ועוד. לרוב, המסגרת נחשבת לפי מה שאושר ולא מה שמנוצל בפועל.
 • משכורות – תשלומי שכר או משכורת שיש לתת לעובדים.
 • ניכיונותניכיון צ'קים או ניכיון אשראי, מסמכים פיננסיים ועוד.
 • שיעבודים וערבויות – שעבוד או ערבות של אדם כלפי גורם אחר.
 • אחר – נתוני אשראי אחרים של הלקוח.

מאגר נתוני אשראי כבסיס לנתוני אובליגו

החל מחודש אפריל 2019, קיים בישראל מאגר נתוני אשראי של כל אזרחי מדינת ישראל. המערכת מקבלת על כל אדם מידע מכל הגופים הפיננסיים, לרבות הבנק, חברות אשראי, גופים חוץ בנקאיים, נותני אשראי אחרים, ואז מקבצת אותם יחד תחת חשבון של אדם או עסק.

המערכת מאפשרת לנותני אשראי אחרים לקבל מידע על צרכן מסויים כדי לקבל החלטה האם להעניק לו אשראי ובאילו תנאים. סוג של תחרות בעולם הבנקאות. כך שבעת בדיקה של נותן אשראי כלשהו, הוא מקבל את כל המידע של ההתחייבויות של אותו לקוח, כלומר את כל האובליגו.

גם בנק יכול לקבל מידע אודות כל האובליגו הקיים של אדם או עסק אצל בנק אחר, או אפילו גוף פיננסי אחר. לכן, זה לא משנה כמה חשבונות בנק מנהלים, ניתן לגלות את כל המידע.

מה ההבדל בין מסגרת אשראי לאובליגו?

מסגרת אשראי בנקאית או באשראי היא סך האשראי שניתן לניצול על ידי לקוח של תאגיד פיננסי, ללא נטילת הלוואה לצורך כך. במילים פשוטות יותר, מסגרת אשראי היא גובה המינוס בבנק המקסימלי שניתן להיכנס אליו. סך המינוס הנוכחי בחשבון שהוא עד המסגרת, היא המסגרת המנוצלת, וסך היתרה היא מסגרת אשראי מותרת שאינה מנוצלת.

לעומת זאת, אובליגו הוא סך ההתחייבויות של הלקוח אצל התאגיד הפיננסי. האובליגו כולל בתוכו גם את גובה מסגרת האשראי וגם מסגרת אשראי בכרטיס אשראי, סך כל ההלוואות, אשראי ספקים ולקוחות ועוד סוגים נוספים.

במילים אחרות, מסגרת אשראי היא רק חלק מתוך האובליגו שכולל בתוכו רבים נוספים. המשמעות היא שלעולם האובליגו לא יכול להיות נמוך יותר ממסגרת האשראי.

אובליגו – למה זה חשוב?

אובליגו מתאר את כל החובות הפיננסיים של אדם או עסק כלפי גורם כלשהו, בין אם הוא גוף פיננסי (כמו בנק, חברת אשראי ועוד) הוא גוף ריאלי אחר (כמו חברת החשמל, חברת המים, ספק כלשהו וכך הלאה). המידע כולל זמנים לסגירת ההתחייבות, הריבית, התנאים ומידע אחר.

בנוסף, כל לקוח (אדם או עסק) צריך לבדוק את האובליגו שלו מנקודת המבט שלו ולא רק מנקודת מבט של גוף נותן האשראי. בעת בחינה כזו, האדם או העסק, יכול לדעת כמה הוא חייב להחזיר לכל הספקים יחדיו ולאו בהכרח ספק אחד.

הכנה של כל ההתחייבויות היא חשובה ביותר בעת בניית תקציב פיננסי. בניית תקציב עוזרת לבצע סדר של כל העניינים הכספיים של הצרכן. לאחר בניית התקציב וההבנה של כל האובליגו הקיים, נדרש לבחון אפשרויות להורדת רמת האובליגו יכולה לסייע בניהול תקציב מאוזן.

בנוסף, הורדת אובליגו גבוה מסייעת גם בשמירה או אורח חיים טוב וגם בקבלת תנאי אשראי טובים יותר ממה שהיה קודם לכן.

מה זה אובליגו גבוה ומה זה אובליגו נמוך?

ככתוב מקודם, אובליגו גבוה משמעו כי סך ההתחייבויות של אדם או עסק הוא גבוה. אובליגו נמוך מצביע על סך התחייבויות כספיות נמוכות של אדם או עסק.

כמה זה נחשב גבוה וכמה נמוך? הנתון הוא שונה מאדם לאדם ומעסק לעסק. אובליגו של 100,000 ₪ יכול להיות גבוה ללקוח אחד ונמוך ללקוח אחר – הכל בהתאם למידע הכספי של אותו לקוח.

כדי לבחון זאת, הספק בוחן את התנהלות העבר של הלקוח, רמת הכנסות והוצאות, נתוני אשראי נוספים, הערות או בעיות שהיו חלילה בחשבון ועוד.

איך להקטין אובליגו גבוה?

יש כמה דרכים בהם ניתן לצמצם את הרמה הגבוהה של אובליגו. הנה כמה מהם:

 • הקטנת מסגרות לא מנוצלות – אם לאדם יש מסגרת אשראי גבוהה משמעותית ממסגרת האשראי שהוא זקוק לה, כדאי שיקטין אותה. הדבר יקטין את האובליגו וכמובן גם את הריבית / העמלה על הקצאת אשראי.
 • פירעון הלוואות – הקטנת יתרת סך ההלוואה, יכולה לצמצם משמעותית את האובליגו של הלקוח ולצמצם התחייבות נוספת.
 • ביטול שעבודים וערבויות – לעיתים הדבר אינו אפשרי, אך כדאי לבחון האם התחייבות או שעבוד כלשהו שהיה בעבר, ניתן לבטל בגלל סיבות כאלו או אחרות.
 • נטילת אשראי אצל גורם אחר – זו דרך פחות טובה, אך בעת נטילת אשראי אצל גורם אחר, למשל מול גוף חוץ בנקאי, ניתן להקטין את האובליגו בבנק ובכך להקטין זאת מול הבנק. הסיבה שזה לא דרך טובה, היא כי סך האובליגו נותר זהה ואף גדל – מכיוון שהכסף בסך הכל עבר מיד ליד – התחייבות נותרה בעינה.
 • עבודה עם מזומן – לא חייב כסף מזומן מחוחשי, אבל כן לעבוד יותר עם כסף נזיל לשימוש והעברה מיידית ולא על ידי דחיית תשלום. יש כמה סוגים כאלו, ניתן לקרוא את הכתבה על אמצעי תשלום.
 • הגדלת הכנסות – זהו פיתרון על לכל הפתרונות הקודמים, ככל שיש יותר הכנסות או רווח, הרי שיש יותר נכסים שאיתם ניתן לכסות את ההתחייבויות ובכך גם את האובליגו.

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil