חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

מסגרת אשראי – מה זה, אילו סוגים קיימים, האם חובה לקבל ומידע נוסף

רוב הצרכנים מנהלי חשבונות בנק או מחזיקי כרטיסי אשראי, הם בעלי מסגרת אשראי כלשהי שניתן לנצל אותה לשימושים רבים. המסגרת מאפשרת לעשות שימוש בכסף כיום, על חשבון סכומים בעתיד ולרוב מדובר על כניסה למינוס.

מטרת הכתבה היא להסביר את המושג ולספק מידע נוסף.

מה זה מסגרת אשראי?

מסגרת אשראי היא מסגרת כספית מאושרת על ידי הבנק המאפשרת ביצוע עסקאות אשראי בחשבון עובר ושב (עו"ש) ביתרה שלילית עד לתקרת המסגרת. במשפט פשוט יותר, מסגרת אשראי היא גובה המינוס המקסימלי שניתן להיכנס בחשבון עובר ושב.

מסגרת אשראי היא תוצאה של הסכם בכתב בין הלקוח לבין הבנק, במסגרתה נקבע סכום מינוס כלשהו, כאשר עד לסכום זה הלקוח יכול לבצע פעולות ועסקאות באופן חופשי. מבין הפעולות הם משיכת כספים, חיוב כרטיס אשראי, כיבוד צ'קים והוראות קבע, העברה בנקאית ועוד.

מסגרת אשראי בבנק נועדה לספק גמישות זמנית מבחינה פיננסית ולא כדאי להתבסס עליה בתור מקור אשראי לכיסוי הוצאות. שימוש במסגרת משמעה כי יש יותר הוצאות מהכנסות והדבר מעיד על אורח חיים לא נכון ומחייב בחינה ושיפור המצב הפיננסי.

עבור שימוש במסגרת זו, התאגיד הבנקאי גובה ריבית וכן עמלת הקצאת אשראי, שהיא אגב גבוהה יותר משמעותית מאשר ריבית על הלוואה רגילה.

כאשר חורגים ממסגרת האשראי, הבנק רשאי שלא לכבד את התשלומים. במקרה של ניסיון למשיכת צ'ק מעבר לכך, הצ'ק יוחזר מסיבה של אין כיסוי מספיק (אכ"מ) וחזרה כזו עשויה להגביל פיננסית את חשבון הבנק ואף את הלקוח – על כל משמעיו.

דרך אגב, ברגע שבחשבון העו"ש יש מסגרת אשראי, הוא עשוי להיות מוגדר בשם אחר / סוג אחר שהוא חשבון חוזר דביטורי (חח"ד).

סוגי מסגרות אשראי

קיימים 2 סוגים עיקריים של מסגרות אשראי:

  • מסגרת אשראי בנקאית – זוהי מסגרת אשראי המוענקת על ידי התאגיד הבנקאי בחשבון העו"ש.
  • מסגרת כרטיס אשראי – זוהי מסגרת אשראי חוץ בנקאית המוענקת על ידי חברה המנפיקה את כרטיס האשראי, במסגרתה ניתן לבצע עסקאות עד גובה התקרה.

לרוב כאשר מדובר על כרטיס אשראי, המסגרת ניתנת על ידי חברת האשראי ולא הבנק. כמו כן, אם לא מצויינת המילה כרטיס, לרוב מדובר על מסגרת בתאגיד בנקאי.

האם הבנק מחויב להעניק מסגרת אשראי?

לא. חוק הבנקאות (שירות ללקוח) קובע, בין היתר, את חובות התאגיד הבנקאי במתן שירותים מסויימים כמו פתיחת חשבון עובר ושב ביתרה חיובית לטובת הלקוח, קבלת פיקדון ועוד.

עם זאת, מסגרת אשראי היא למעשה מתן אשראי ללקוח או ניהול חשבון ביתרה שלילית. מתן אשראי בכל צורה שהיא, אינה חובה של הבנק ולכן התאגיד הבנקאי רשאי בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי להעניק זאת ללקוח. בנוסף, הבנק עשוי לדרוש ביטחונות אם ירצה להעניק מסגרת כזו.

האם הבנק או חברת האשראי מחוייבים במתן מסגרת כרטיס אשראי?

כרטיס אשראי מבוסס על מסגרת אשראי כזו או אחרת, לפיכך ללקוח שניתן כרטיס אשראי, משמעו כי יש מסגרת בכרטיס המאפשר חיוב בתשלום או בכמה תשלומים.

יחד עם זאת, הבנק או חברת האשראי אינם מחוייבים על פי חוק להעניק כרטיס אשראי ללקוח, אלא לפי שיקול דעתם.

מסגרת אשראי 0 (אפס ₪)

מסגרת אשראי 0 היא כינוי לניהול חשבון בנק רגיל עם יתרה חיובית של הלקוח. כלומר ניהול חשבון ביתרת זככות ולא יתרת חובה.

בעניין זה, הבנק חייב לאפשר ללקוח לפתוח חשבון בנק עובר ושוב ביתרה שהיא חיובית ואסור לו למנוע מלקוח לעשות זאת. דרך אגב, החובה מתקיימת גם אם הלקוח מוגבל בבנק ישראל או מעוקל על ידי הוצאה לפועל (רשות האכיפה והגבייה).

בעניין כרטיס אשראי, מסגרת אשראי 0 הוא עשוי להיחשב ככינוי לכרטיס אשראי לחיוב מיידי ללא אשראי. כרטיס דביט (דיירקט) הוא כרטיס שבעת רכישה, הכסף יורד ישירות מחשבון הבנק ובכך איך כלל מסגרת בכרטיס.

בקשת מסגרת אשראי

מסגרת אשראי מפוקחת על ידי בנק ישראל, או ליתר דיוק, הפיקוח על הבנקים באמצעות הוראה שהיא ניהול מסגרות אשראי בחשבונות עובר ושב של ניהול בנקאי תקין. ההוראה קובעת איך התאגידים הבנקאיים יכולים להעניק זאת ללקוח.

לקוח שמעוניין לבקש זאת, יוכל לגשת אל סניף הבנק שלו או תאגיד בנקאי אחר לפתיחת חשבון בנק. במסגרת ניהול משא ומתן, הבנק חייב לתעד את הבקשה של הלקוח ולהתאים את המסגרת לצרכי הלקוח ולפי יכולותיו בלבד.

כמובן שהבנק אינו חייב להעניק, ככתוב מקודם. אך במידה וכן, הוא רשאי גם לדרוש ביטחונות כדי לוודא שהלקוח עומד בתשלומים.

בעניין כרטיס אשראי, הוראות בנק ישראל אינן נוגעות לכך, אך גם במקרה כזה ניתן לבקש מסגרת אשראי דרך המנפיק (מי שהלוגו שלו מופיע על הכרטיס). אם המנפיק של הכרטיס הוא גם הבנק, אז יש לפנות אליו לבקשת מסגרת כרטיס אשראי, אם הכרטיס מונפק על ידי חברת אשראי אז יש לפנות לחברת האשראי.

מסגרת אשראי – כמה זה עולה?

מסגרת אשראי היא כניסה להתחייבות כנגד התאגיד הבנקאי או חברת האשראי. כלומר, זוהי יתרת חובה מול הגוף הפיננסי ועל כך יש 2 עמלות עיקריות:

  • עמלת הקצאת אשראי – עמלה שגובה תאגיד בנקאי בעת מתן אשראי ללקוח.
  • ריבית על מסגרת אשראי – ריבית המחושבת על פי מדרגות לפי גובה יתרת החובה.

גובה העמלה והריביות משתנות בהתאם לסוג המסגרת (בבנק או בחברת אשראי) ולפי נתונים נוספים כמו דרגת הסיכון הפיננסי של הלקוח ומידע נוסף.

חשוב מאוד לציין כי הריבית על מסגרת אשראי גבוהה יותר מאשר ריבית על הלוואה רגילה. לכן, הלוואה עדיפה על פני מסגרת.

חריגה ממסגרת אשראי

בנק ישראל אוסר על תאגידים בנקאיים לאפשר חריגה ממסגרת אשראי – כלומר חריגה מהתקרה, למעט מקרים מיוחדים בהתאם לסוג המקרה.

אולם, הבנק רשאי לאשר חריגה קטנה של עד 1,000 ₪ ולכבד צ'קים וחיובים וזאת לתקופת זמן מוגבלת בלבד.

במקרה של חריגה ממסגרת אשראי בנקאית, כל החיובים כמו הוראות קבע או משיכות של צ'קים, יוחזרו מסיבה של אין כיסוי מספיק (אכ"מ). שיקים המוחזרים מסיבה זו, נספרים במניין שיקים מסורבים בהתאם לחוק צ'קים ללא כיסוי – מה שעלול להוביל להגבלת חשבון הבנק או אף הגבלת לקוח וכלל חשבונות הבנק שלו.

במקרה של כרטיס אשראי, חריגה לא יכולה להיות, משום שבית העסק לא יוכל לסלוק בסכום שהוא מעבר ליתרת המסגרת הפנויה.

איך להסדיר חריגה ממסגרת אשראי?

ניתן להסדיר חריגה באחת הדרכים הבאות:

  • הגדלת הכנסות – הדבר הטוב ביותר, שהוא לא תמיד אפשרי הוא להגדיל את ההכנסות במידת האפשר. בין אם עבודה נוספת, או שעות נוספות או גידול בשכר. זה יכול לכסות את החריגה.
  • הקטנת הוצאות – גם זה לא תמיד אפשרי, אבל כדאי לבחון אפשרויות להקטנת הוצאות. במידה ולא יודעים איך להתחיל, אזי כדאי קודם לבנות תקציב ואז לנהל תקציב כאשר במסגרת הניהול ניתן לבדוק איך להקטין את ההוצאות.
  • הבאת כסף ממקור חיצוני – במידה ויש כסף בפיקדון, או מזומן בבית או כסף על ידי קרובי משפחה, ניתן לכסות איתם את החריגה.
  • הגדלת מסגרת אשראי – במידה ויש חריגה ואין אפשרות להסדיר בדרכים אחרות, ניתן לבקש מהגוף הפיננסי הגדלת המסגרת. הדבר כפוף לשיקול הדעת ואינו חובה.
  • נטילת הלוואה – ניתן לבקש הלוואה מהגוף הפיננסי כדי לכסות את החריגה או את כל מסגרת האשראי. הריבית על הלוואה נמוכה יותר מהריבית על המסגרת ולכן הדבר עדיף יותר. התאגיד הפיננסי אינו חייב להעניק זאת, אך בעקבות פתיחת השוק מחדש על ידי מאגר נתוני אשראי, ניתן לפנות לגוף פיננסי אחר בבקשה לקבל הלוואה בתנאים טובים יותר.

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil