חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

מחשבון ביטוח חיים (מחשבון ריסק) – מדריך השוואת תעריפים

רשות שוק ההון השיקה בדצמבר 2016 את מחשבון ביטוח חיים (מחשבון ריסק) כדי לאפשר השוואת תעריפי ביטוח חיים ותעריפי ביטוח חיים למשכנתה.

מטרת מחשבון ביטוח חיים של רשות שוק ההון (בכפיפות אל משרד האוצר) היא לסייע לציבור להשוות בין תעריפי ביטוח החיים המוצעים על ידי חברות הביטוח. הפרמיה המוצגת במחשבון מתייחסת לכיסוי ביטוחי למקרה מוות מכל סיבה שהיא, בו תגמולי הביטוח משולמים בסכום חד-פעמי, הנרכש כפוליסה אישית (שלא כחלק מהחיסכון הפנסיוני).

הפרמיה הינה מחיר המקסימום שרשאית חברת הביטוח לגבות ממצטרפים חדשים לביטוח, נכונים ליום זה, ותיתכן תוספת למחיר בהתאם לתוצאות החיתום שיבוצע למבוטח במועד ההצטרפות, ככל שיבוצע. תוכלו לדעת כמה עולה ביטוח חיים למשכנתא וגם ביטוח חיים ריסק על ידי השוואת מחירים ביטוח ריסק.

הגדרות

 • ביטוח חיים – ביטוח לכיסוי מקרה מוות מכל סיבה שהיא שארע במהלך תקופת הביטוח.
 • ביטוח חיים למשכנתה – ביטוח חיים במסגרת ביטוח משכנתא אותו עורכים כבטוחה להלוואה לדיור (משכנתה), כאשר במקרה של מות המבוטח, ישולמו תגמולי הביטוח למלווה לצורך כיסוי יתרת ההלוואה.
 • גיל המבוטח – מחושב לפי ההפרש בין תאריך לידתו של המבוטח לבין מועד ביצוע ההשוואה במחשבון, כשהוא מחושב בשנים שלמות. ששה חודשים ויום ויותר מיום הולדתו האחרון של המבוטח יוסיפו לגילו שנה שלמה.

מה צריך לשים לב כאשר בוחרים חברת ביטוח?

 • גובה פרמית הביטוח (ראשונה, ממוצעת ומצטברת).
 • הנסיון שלך עם חברת הביטוח.
 • מדד השירות – כפי שמפורסם על ידי רשות שוק ההון מעת לעת.

השוואת תעריפי ביטוח חיים

 • כאשר אתם נכנסים אל מחשבון ביטוח חיים, עליכם ללחוץ על "השוואת תעריפי ביטוח חיים".
 • בשלב הבא עליכם למלא את סוג הפרמיה: משתנה כל שנה או משתנה כל 5 שנים.
 • מילוי פרטים אישיים: תאריך לידה, מין המבוטח, האם אתם מעשנים או לא, סכום ביטוח מבוקש ולבסוף תקופת ביטוח מבוקשת בשנים. בסוף הקישו על כפתור "להשוואה".

השוואת תעריפי ביטוח חיים למשכנתה

 • כאשר אתם נכנסים אל מחשבון ביטוח חיים למשכנתא (life.cma.gov.il), עליכם ללחוץ על "השוואת תעריפי ביטוח חיים למשכנתה".
 • בשלב הבא עליכם למלא את סוג הפרמיה: משתנה כל שנה או משתנה כל 5 שנים, וגם את מספר המבוטחים: מבוטח אחד או 2 מבוטחים.
 • מילוי פרטים אישיים: תאריך לידה, מין המבוטח, האם אתם מעשנים או לא.
 • נתוני הלוואת המשכנתה: עליכם למלא את מספר המסלולים בהלוואת המשכנתה (ניתן לבחור מ- 1 ועד 5).
 • בשלב הסופי, עילכם למלא סכום ביטוח מבוקש, תקופת ביטוח מבוקשת בשנים, סוג הריבית במסלול (קבועה/משתנה) ואת שיעור הריבית במסלול באחוזים. בסוף הקישו על כפתור "להשוואה".

* הערה: בביטוח חיים למשכנתה, סכום הביטוח ותקופת הביטוח נקבעים לפי סכום ותקופת ההלוואות שלגביהן נרכש הביטוח.

תוצאות השוואת תעריפים

בחלק הבא יוצגו בפניכם תוצאות השוואת תעריפים, בתוצאות הללו תקבלו טבלה עם פרטי חברת הביטוח, פרמיה חודשית ראשונה, פרמיה חודשית ממוצעת במשך תקופת הביטוח וגם סה"כ פרמיה מצטברת במשך תקופת הביטוח. תוכלו גם לשמור את הטבלה לקובץ אקסל (Excel) וגם להדפיס ישירות.

מה שנחמד גם בטבלה זו, ניתן למיין תוצאות לפי: פרמיה חודשית ממוצעת, פרמיה חודשית ראשונה וגם סה"כ פרמיה מצטברת. תוכלו ללחוץ "צור איתי קשר" ואז יפתח לכם עמוד עם טופס יצירת קשר עם החברה שביקשתם.

גרף התפתחות הפרמיה לאורך תקופת הביטוח

דבר נוסף טוב בתוצאות החיפוש הללו כיוון שניתן להשוות זאת בצורה וויזואלית על פני גרף, כאשר ציר ה- Y הוא הפרמיה החודשית עבור כל שנת ביטוח וציר ה- X הוא גיל המבוטח.

מדד השירות

המדד משקף את רמת השירות של חברות הביטוח, בכל אחד ממוצרי הביטוח הנפוצים בישראל. לכל מוצר ביטוח מחושב מדד שירות המבוסס על שלושת הרכיבים הבאים:

 • תשלום תביעות – אחוז התביעות שאושרו ושולמו ומהירות הטיפול בהן. ציון גבוה יינתן לחברה המטפלת בתביעות מהר יותר ומאשרת יותר תביעות.
 • טיפול בפניות – מידת שביעות הרצון של לקוחות מטיפול החברה בפניות אליה.
 • תלונות ציבור – משקף את שקלול התלונות שהוגשו על ידי הציבור כנגד חברות הביטוח, ומספר התלונות בהן נמצא כי החברה לא פעלה כנדרש בשנה בה בוצע החישוב. ככל שהציון נמוך יותר, התלוננו לקוחות רבים יותר כנגד החברה.

במחשבון זה מוצג מדד השירות בביטוח חיים, לכל חברת ביטוח. מידע נוסף אודות מדד השירות נמצא באתרי חברות הביטוח, וכן באתר רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.

הערות כלליות

גיל המבוטח – מחושב לפי ההפרש בין תאריך לידתו של המבוטח לבין מועד ביצוע ההשוואה במחשבון, כשהוא מחושב בשנים שלמות. ששה חודשים ויום ויותר מיום הולדתו האחרון של המבוטח יוסיפו לגילו שנה שלמה.

שינוי המאפיינים שהוזנו יכול להשפיע על מיקום החברות בטבלת התוצאות. לדוגמא: שינוי של סכום הביטוח יכול לגרום לשינוי בתעריפים ולשינוי מיקום החברות בטבלת התוצאות.

חברות הביטוח נבדלות ביניהן באופן המכירה. בחלק מן החברות מכירת הביטוח נעשית באמצעות סוכן ביטוח ובחלקן המכירה נעשית ישירות באמצעות החברה עצמה. בטרם רכישת ביטוח ניתן לפנות לחברת הביטוח או לסוכן הביטוח על מנת להתאים את הכיסוי הביטוחי לצרכיך ועל מנת לקבל מידע על הפוליסה ותנאיה.
אם התעריפים שהוצעו לך על ידי חברת הביטוח גבוהים מהתעריפים המוצגים באתר, נא פנה ליחידה לפניות ציבור של הפיקוח על הביטוח, ודווח על כך.

לתשומת ליבכם

 • המחירים המוצגים במחשבון זה הינם הפרמיות המירביות עבור המאפיינים שהוזנו, כפי שהן בתוקף נכון למועד ביצוע השאילתה, בהתאם לתעריפים שדווחו ע"י חברות הביטוח.
 • למחירים המוצגים במחשבון זה תיתכן תוספת למחיר וזאת בהתאם לתוצאות החיתום שיבוצע למבוטח במועד ההצטרפות, אם בוצע. לתשומת ליבך, מדיניות החיתום יכולה להשתנות בין חברה לחברה, וההחלטה האם לקבל מבוטח לביטוח נתונה לשיקול דעתה של חברת הביטוח.
 • סכום הביטוח והמחירים המוצגים במחשבון הינם בערכים נומינליים. עם זאת, סכום הביטוח והמחירים יכולים להשתנות לאורך תקופת הביטוח בהתאם למנגנון הצמדה למדד הקבוע בפוליסה, אם נקבע כזה.
 • תנאי הכיסוי הביטוחי הסופי הינם בכפוף להוראות הפוליסה והמידע המופיע בדף פרטי הביטוח.
 • המחירים המוצגים במחשבון עשויים להשתנות מעת לעת, בהתאם לקביעת חברות הביטוח.
 • לתשומת ליבך, המחירים המוצגים לך בתוצאות השוואת התעריפים יהיו תקפים למשך 30 ימים, ככל שתוגש הצעת ביטוח לחברה בתוך 30 ימים אלו. אם הפנייה לחברת הביטוח תבוצע באמצעות המחשבון, יהיו המחירים המוצגים במחשבון תקפים ל-30 ימים מהמועד בו תענה החברה לפנייה, ככל שתוגש הצעת ביטוח בתוך 30 ימים אלו.
 • הנתונים המוצגים מחושבים לפי לוח סילוקין שפיצר. שים לב הנתונים אינם מתייחסים לשיטות סילוק אחרות כגון: הלוואות בלון, קרן שווה וכד'.
 • סכום הביטוח פוחת לאורך תקופת הביטוח המבוקשת בהתאם לתחזית סילוק ההלוואה לפי לוח סילוקין שפיצר בלבד.

כניסה למחשבון

מוכנים? על מנת להיכנס אל מחשבון ביטוח חיים (ריסק), היכנסו לקישור הבא: life.cma.gov.il. לאחר מכן, עקבו שוב אחר ההוראות שלנו בכתבה הזו על מנת לקבל את התוצאה הטובה ביותר עבורכם.

איתור ביטוחים כפולים

חשוב לדעת, לפני שאתם מחפשים מוצרי ביטוח חדשים, כדאי מאוד לבדוק האם קיימים אצלכם ביטוחים נוספים שיש להם אותו כיסוי ביטוחי. הדבר יעזור לכם לקבל החלטות מושכלות יותר תוך כדי חיסכון כספי משמעותי ביותר. ניתן לאתר ביטוחים כפולים במערכת הר הביטוח של רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון.

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil