חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

משיכת כספים מתוך קרן השתלמות בפטור ממס בתקופת קורונה

עובד שכיר או עצמאי שיש לו חשבונות וכספים בתוך קרן השתלמות, רשאי למשוך חלק מהם בפטור ממס בתקופת קורונה. ההטבה ניתנת בעיקר בתקופה בה לא ניתן למשוך את הכספים בפטור.

מטרת הכתבה להסביר זאת. עודכן בתאריך 06.08.2020.

מהו משיכת קרן השתלמות בתקופת קורונה?

קרן השתלמות היא תכנית חיסכון ייעודית המאפשרת לאדם להפקיד אליו כספים בפטור ממס הכנסה, ולמשוך אותם בפטור ממס רווחי הון. קרן השתלמות לעובדים שכירים נעשית על ידי הפקדת העובד והמעסיק ולגבי קרן השתלמות לעצמאים, נעשית על ידי הפקדה עצמית שלהם.

בעקבות התפשטות נגיף הקורונה, ובכלל תוכניות המענקים הממשלתיות, נקבע כי אדם שכיר או עצמאי רשאי למשוך חלק מכספי קרן ההשתלמות בחשבון אחד או יותר, וגם ריבית או הצמדה ורווחים מהפקדה מוטבת – בפטור מתשלום מס רווחי הון.

כזכור, לא ניתן למשוך כספים בפטור ממס בטרם עברו 6 שנות ותק לתכנית החיסכון ולגבי מי שהגיע לגיל פרישה, אם טרם עברו 3 שנים כאמור.

הסכום המירבי למשיכת הכספים הוא 7,500 ₪ בחודש ורק בעד תקופת הוראת השעה שהיא 10.08.2020 ועד 09.02.2021.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

משיכת כספים בפטור ממס ניתנת בהתאם לעמידה בכל התנאים הבאים:

 1. מדובר על הפקדות ורווחים מהפקדה מוטבת – הפקדה לפי שיעור שכר / הכנסה מירבית של 15,712 ₪ בחודש.
 2. הוגשה בקשה בתקופת הוראת השעה שהיא 10.08.2020 ועד 09.02.2021.
 3. העובד או היחיד הגיש הצהרה לחברה המנהלת לגבי פיטורים, הוצאה לחל"ת או ירידה בהכנסות כאמור בנקודה 4 מטה.
 4. מתקיים אחד מ-2 התנאים הבאים:
  • העובד או בן זוגו, או בן הזוג של היחיד עם קרן השתלמות – פוטרו מעבודתם או יצאו לחופשה ללא תשלום (חל"ת) במהלך התקופה שמיום 01.03.2020 ועד מועד הגשת הבקשה לחברה המנהלת.
  • ההכנסה החייבת החודשית (מעבודה ו/או מעסק) של העובד ובן זוגו או היחיד ובן זוגו במהלך התקופה שמיום 01.03.2020 ועד תום החודש שקדם ליום שבו העובד הגיש הבקשה לחברה המנהלת, פחתה ביחס להכנסה החודשית הממוצעת של מי מהם, לפני העניין, בשנת 2019.
 5. המשיכה נעשית בתקופה של עד 6 שנים ממועד התשלום הראשון לחשבון או עד 3 שנים ממועד התשלום הראשון לגבי יחיד שהגיע לגיל הפרישה.

סכום מירבי למשיכת כספים בפטור ממס

הסכום המירבי שאפשר למשוך כספי קרן השתלמות בתקופת קורונה הוא 7,500 ₪ לחודש מכלל החשבונות בקרן השתלמות של העמית.

הסכום המירבי שניתן למשוך לכל התקופה הזו הוא 52,500 ₪ (7 חודשים כפול הסכום לחודש).

יש לציין כי אמנם הוראת השעה היא 6 חודשים, אולם בתקופה זו קיימים 7 חודשים קלנדריים (אוגוסט 2020 עד פברואר 2021 כולל).

המחוקק קבע בסעיף 27 לחוק האמור מטה שמוסיף סעיף 16ג(א) לפקודת מס הכנסה והוא "סכומים שלא יעלו על 7,500 שקלים חדשים בחודש מסויים… ..ובלבד שמשיכת הכספים מכלל חשבונותיו לא תעלה על הסכום האמור בחודש מסויים.." – הרי שהכוונה היא לחודש קלנדרי.

מימוש הזכאות

אדם, עובד עצמאי או שכיר, המעוניין להגיש בקשה למשיכת כספי קרן ההשתלמות, נדרש להגיש בקשה לחברה המנהלת את קופת החיסכון שלו. יש להגיש את הבקשה על גבי טופס ייעודי של החברה המנהלת למשיכת הכספים, הכולל נוסח הצהרה כאמור כאן.

התשלום יועבר לחשבון הבנק לפי הכתוב בטופס הבקשה בתוך 7 ימי עסקים ממועד הגשת הבקשה וקבלתה אצל החברה המנהלת. אם מועד קבלת הכסף חל ב-1 מ-3 מימי העסקים הראשונים בחודש, החברה המנהלת רשאית לדחות ליום העסקים הרביעי באותו חודש.

אם החברה המנהלת לא מעבירה את הכסף או את הזכויות במועד האמור בפסקה קודמת, היא תחוייב לשלם ריבית פיגורים או רווחי תשואה שהושגו בפועל בתקופת העיכוב, לגבי הגבוה, לעמית בגלל אותה תקופת עיכוב.

הרחבות נוספות

להלן מידע מורחב בנושא.

כדאיות משיכת כספים מקרן השתלמות בתקופת קורונה

יש לציין כי לפני משיכת הכספים כאמור, מומלץ להתייעץ עם מקצועי ולשקול האם כדאי למשוך את הכספים האמורים, בהתייחס לנתונים הבאים:

 • האם קיימת הלוואה בחשבון קרן ההשתלמות.
 • מהי הריבית (התשואה) על ההשקעות והחיסכון.
 • מהי המטרה של משיכת הכספים האמורים.
 • האם קיימות חלופות טובות יותר המשפרות את המצב של החוסך.
 • האם משיכת הכספים הכרחית מבחינה פיננסית.
 • ועוד.

משיכת כספים מהפקדה לא מוטבת

משיכת הכספים בפטור ממס היא רק לגבי הכספים המוטבים כאמור בתנאי הזכאות. יחד עם זאת, העמית רשאי חלופה אחרת הכוללת הפקדה לא מוטבת. למשיכת הכספים במקרה זה, יש להגיש הצהרה נוספת כאמור כאן.

מידע נוסף

 • העמית רשאי להמשיך להפקיד כספים לתוך קרן ההשתלמות והיא לא תיחשב סגורה עם משיכתם.
 • משיכת כספים בפטור ממס לעניין זה לא נחשבים כמשיכה לעניין תנאים בהם חשבונות שונים של עובד בקרן השתלמות אחת או יותר ייחשבו לחשבון אחד.
 • ניכוי פטור ממס מתבצע ישירות באמצעות החברה המנהלת ללא הגשת בקשה למס הכנסה.
 • היתרה של העמית בניכוי יתרת החוב בשל הלוואה מקרן השתלמות, תיחשב היתרה העומדת למשיכה לזכות העמית.

חקיקה ופסיקה

 • חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), התש"ף-2020

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil