חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

משיכת כספי פיצויים כלואים על ידי עובד וללא מכתב שחרור מהמעסיק (תיקון 21)

עם סיום יחסי עבודה בין העובד לבין המעסיק, ברוב המקרים העובד זכאי, אך לא חייב, לבצע משיכת כספי פיצויים, אם רוצה בכך. במקרים מסויימים, העובד יכול למשוך את הכספים גם ללא מכתב שחרור כספי פיצויים מהמעסיק.

מטרת הכתבה להסביר את הזכאות.

משיכת כספי פיצויים ללא מכתב שחרור

משנת 2008 ישנו צו ביטוח פנסיוני מקיף במשק, המחייב יצירת חיסכון לפנסיה של העובד (פנסיה חובה). ההפקדה לפנסיה כוללת את רכיב העובד לתגמולים ואת רכיב המעסיק לתגמולים וגם לפיצויים.

מכיוון שרוב כספי הפיצויים או כולם, מופרשים לחשבון החיסכון של העובד, חל סעיף 14 ולכן, רכיב הפיצויים משמש את העובד במקום תשלום פיצויים ישירות מהמעסיק. המשמעות היא – העובד זכאי לכספים אלו גם אם פוטר וגם אם התפטר, למעט נסיבות בהן נשללה הזכות מהעובד.

כאשר עובד מתפטר או מפוטר, הוא לרוב שוקל למשוך את הכספים, אך אחד מהתנאים למשיכת כספי הפיצויים, הוא קבלת אישור המעסיק לשחרורם מהקופה. ללא תנאי זה, לא היה ניתן למשוך את הכספים עד לאישור חוק בחודש יולי 2018 שהוא תיקון 21 לחוק קופת גמל.

לפיכך, החל מ-4 חודשים ממועד זה או ממועד הפסקת עבודה, עובד יכול למשוך את כספי הפיצויים שלו, גם ללא אישור שחרור כספים (מכתב) מהמעסיק, גם לגבי מעסיקים קודמים שהעובד עבד אצלם בעבר.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

עובד המעוניין למשוך את כספי הפיצויים ללא אישור המעסיק, נדרש לעמוד בתנאים אלו:

 • הסתיימו יחסי עבודה בין העובד לבין המעסיק (העובד פוטר או התפטר).
 • כספי הפיצויים שייכים לעובד בגלל – צו הרחבה לפנסיה חובה, הסכם קיבוצי, סעיף 14, נסיבות המזכות בפיצויים או הסדר מיטיב אחר.
 • הכספים הופקדו לטובת העובד בחיסכון פנסיוני כמו קופת גמל או קרן פנסיה או ביטוח מנהלים, או בקופה לפיצויים.
 • חלפו 4 חודשים ממועד הפסקת עבודה, ועד אז התקיימו כל התנאים הבאים:
  • המעסיק לא מסר לחברה מנהלת של קופת גמל פסק דין הצהרתי הקובע כי העובד אינו זכאי לכספי הפיצויים.
  • המעסיק לא מסר לחברה מנהלת אסמכתא המעידה על הגשת הליך משפטי לקבלת פסק דין הצהרתי או לשלילת כספי הפיצויים או חלקם לפי חוק הפיצויים, והתקבלה הכרעה סופית לגבי הזכאות של המעסיק לאותם סכומים.
  • המעסיק לא הציג לחברה המנהלת הודעה בצירוף אסמכתא שכספי הפיצויים שהופקדו בקופת הגמל עבור העובד או חלקם, ניתנים להחזרה למעסיק על פי הסכם העסקה או על פי דין. בנוסף, העובד לא חתם על הודעה, לאחר סיום יחסי עבודה, כי כספי הפיצויים שהופקדו בעבורו לקופת הגמל בתקופת עבודתו אצל המעסיק ניתנים להחזרה למעסיק.

מי לא זכאי?

 • עובד שלא הספיק למשוך את כספי הפיצויים, והמעסיק מסר לחברה המנהלת אישור על פסק דין הצהרתי כי הכספים שייכים למעסיק.

מימוש הזכאות – משיכת הכספים

עובד המעוניין למשוך את כספי הפיצויים, יכול לעיין בכתבה הראשית על משיכת כספי פיצויים מחשבון החיסכון או הביטוח הפנסיוני.

אולם, "טופס שחרור כספי הפיצויים" כאמור באותה כתבה אינו רלוונטי למקרה זה.

מידע נוסף

 • משיכת כספי הפיצויים ללא אישור המעסיק יכולה להיעשות גם לגבי מעסיקים קודמים, כך שיחסי עובד מעביד הסתיימו מזמן או למשל אם המעסיק הפסיק את הפעילות שלו מסיבה כלשהי.
 • המעסיק לא יכול לבוא בטענות לחברה המנהלת לאחר התקופה האמורה מדוע היא שיחררה את הכספים.
 • עובד יכול למשוך את כספי הפיצויים גם בתוך התקופה של 4 החודשים, אם יש אישור כאמור מהמעסיק.

הוראות חוק הנוגעות לזכות זו

 • חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה-2005
 • חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963
 • צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק תשס"ח-2008
 • תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), תשכ"ד-1964

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil