חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

איסור גביית דמי טיפול בהלוואות דרך הגופים המוסדיים (קרן פנסיה, קופת גמל, ביטוח מנהלים) והשבת הכספים לעמיתים

עמיתים ומבוטחים אשר מקבלים הלוואה מגופים מוסדיים כנגד החיסכון שלכם, זכאים לזכות נוספת והיא איסור גביית דמי טיפול בהלוואות דרך הגופים המוסדיים. דמי טיפול שנגבו, חייבים לחזור לעמיתים ולמבוטחים.

מטרת הכתבה לספק הסבר בנושא.

מהם דמי טיפול בהלוואות?

דמי טיפול בהלוואות הם כספים ייעודיים המשולמים לגוף המעניק את ההלוואה, לצורך הקמת ההלוואה או לצורך הטיפול בה. כלומר, מדובר על עמלה או תשלום תפעולי, על ביצוע בפועל של הקמת ההלוואה או הטיפול בה. דמי טיפול נגבים מהחוסך לרוב מתוך סך ההלוואה או מתוך חשבון עובר ושב של החוסך, והם מועברים אל הגוף המוסדי עצמו.

בזמן שהתאגידים הבנקאיים רשאים לגבות תשלום דמי טיפול, הגופים המוסדיים לא רשאים לגבות תשלום זה. עמיתים או מבוטחים אשר שילמו תשלום זה, זכאים לקבל החזר או השבה מאותו גוף מוסדי שגבה את התשלום.

לאחר פניות אל רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון, בעניין גביית תשלום דמי טיפול, הרשות קבעה כי גביית דמי טיפול לא עומדת בהוראות חוק קופות גמל, אשר אוסרות על גוף מוסדי או תאגיד בשליטה של גוף זה, לקבל טובת הנאה כלשהי, באופן ישיר או עקיף, בקשר עם ניהול כספי החוסכים, מעבר לתשלום הוצאות ניהול השקעות ותשלום דמי ניהול שנקבעו בהוראה.

טובת הנאה אסורה נחשבת גם במקרה שבו החוסך משלם כספים בעצמו, ישירות לצד שלישי הנותן שירותים לגוף מוסדי, בקשר להקמת ההלוואה או לטיפול בה.

לפיכך, גוף מוסדי לא רשאי לגבות תשלום דמי טיפול בעד הקמת הלוואה או בעד טיפול בה, ולא רשאי לאפשר תשלום זה גם לגוף שלישי בעניין.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

כל עמית, חוסך או מבוטח שמקבל או קיבל הלוואה מגוף מוסדי, או מעוניין לבצע שינויים או טיפול במסגרת ההלוואה.

מימוש הזכאות

גוף מוסדי לא רשאי לגבות תשלום זה מחוסך, עמית או מבוטח ולכן הזכות היא אוטומטית.

מי ששילם את דמי הטיפול בעד ההלוואה בין התאריכים 01.07.2010 ועד 30.06.2017 (תקופת ההשבה), זכאי לקבל השבה מהגוף המוסדי או סכום שנגבה ממנו בתקופה זו.

במידה והחוסך, עמית או מבוטח, שילם תשלום דמי טיפול בתאריך מאוחר יותר מיום ההשבה או שלא קיבל החזר, הוא רשאי לפנות אל הגוף המוסדי בדרישה לקבלת ההשבה.

מידע נוסף

חקיקה ופסיקה

  • חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה-2005
  • קודקס הרגולציה, ניהול נכסי השקעה (פרק 4)
  • עמדת ממונה: איסור גביית דמי טיפול בהלוואות, מיום 03.12.2017

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil