חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

מעבר בין בנקים – איך לעבור בנק ומידע חשוב נוסף

צרכן שהוא לקוח של תאגיד בנקאי (בנק) יכול לעבור בנק ולהעביר את הפעילות הפיננסית שלו בין בנקים בהתאם להוראות הדין בנושא. הבנק נדרש לעשות את כל הנדרש כדי לאפשר ללקוח להעביר פעילות פיננסית תוך כדי מניעת טרחה מיותרת.

מטרת הכתבה להסביר את הזכאות.

מהו מעבר בין בנקים או העברת פעילות מבנק לבנק?

צרכן שיש לו חשבון בנק באחד מהתאגידים הבנקאיים, זכאי לזכויות שונות כמו קבלת שירותים או מוצרים, כאלו או אחרים, לרבות פתיחת חשבון בנק או סגירתו ואף מעבר בין בנקים (העברת פעילות פיננסית מבנק לבנק).

בעבר נושא המעבר בין בנקים היה מסובך יותר ולא ברור למדי, כיום יש יותר הוראות ואף כללים למעבר בין בנקים באינטרנט, ללא צורך בהגעה לסניף. המשמעות היא שאפשר להחליף בנק בקלות מבחינה של התהליך החוקתי לכך, בדומה לכל ספק אחר.

למעשה, לקוח של תאגיד בנקאי שמעוניין להעביר את הפעילות רשאי לאשר בכתב לבנק הקולט כדי שאותו בנק, יבצע את כל ההליכים הקשורים במעבר, לרבות קבלה של הרשאות לחיוב כל חשבונות הבנק בבנק המקורי גם סיוע בהעברת חיובים עתידיים בכרטיס החיוב.

בנוסף לכך, החל מתאריך 22.09.2021 – הבנקים מחוייבים לאפשר מעבר בין בנקים באופן מקוון, מאובטח, אמין וללא גביית תשלום בעד המעבר.

העברת פעילות מבנק לבנק יכולה להיות מסיבות רבות ובעיקר מהסיבה העיקרית שהתנאים, המוצרים והשירותים בבנק החדש נוחים יותר לצרכן. יש לציין כי העברת פעילות אינה בהכרח סגירת חשבון הבנק הישן, כך שהלקוח רשאי להשאיר את הבנק הישן ריק, או לצורך קבלת גמלה או קצבה מיוחדת.

על אף האמור לעיל, ייתכן כי יהיו מספר נושאים שיכולים להקלות על תהליך מעבר בין בנקים: מסגרת אשראי שיש לסגור, הלוואה שנדרשת לטיפול, פיקדון שטרם הגיע לתחנת יציאה וכד'. כל אלו נושאים שצריך לחשוב עליהם בעת המעבר.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

כל צרכן הוא לקוח תאגיד בנקאי ושמתנהל חשבונו באותו בנק.

מימוש הזכאות – איך לעבור בנק?

אז איך עוברים בנק בפועל? מעבר בין בנקים בפועל מתבצע בכמה שלבים באחת מ-2 הדרכים הבאות:

 1. בקשה על ידי הבנק החדש בשמו.
 2. בקשה באופן עצמאי.

הנה הסבר לכך:

1. הגשת בקשה דרך הבנק החדש

הצרכן יכול לפנות אל הבנק החדש, כדי שהוא יבצע עבורו את כל הפעולות הדרושות להעברת הפעילות מהבנק הישן אליו. כדי לעשות זאת, יש לפנות אל הבנק החדש ולמלא בקשה בכתב הכוללת את הסכמת הלקוח לביצוע העברה בשם הלקוח.

עם קבלת הבקשה של הלקוח להעברת הפעילות, יש לתת הוראות מפורשות לגבי מה להעביר ואיך לבצע. התהליך מתבצע כך:

 • הבנק החדש – צריך להקים הרשאות לחיוב חשבון, ככל שישנם ובהתאם למה שהיה בבנק הקודם. בנוסף הוא צריך לקבל הסכמת הלקוח להעברת זיכויים לחשבון החדש.
 • המנפיק החדש של כרטיס אשראי – צריך לפעול להעברת הפעילות של הלקוח בעסקאות מתמשכות מכרטיס החיוב הישן לכרטיס החיוב החדש, ולמסור למנפיק הישן ולספקים (מספר מלא של כרטיס אשראי, תוקף הכרטיס החדש, מספר זהות הלקוח, המספר המלא של כרטיס האשראי הישן).
 • המנפיק הישן – צריך למסור לכל הספקים בעסקאות מתמשכות את כרטי כרטיס החיוב החדש והודעה על ביטול הכרטיס החיוב הישן אצל המנפיק, כדי שאלו יוכלו לחייב את הכרטיס החדש. אם נודע למנפיק זה כי אחד הספקים סירב לחייב את הכרטיס החדש, הוא צריך להודיע על כך ללקוח.

2. הגשת בקשה באופן עצמאי

כל לקוח רשאי לפנות את הבנק שלו על מנת להעביר את הפעילות, וזכותו לקבל תעודת זהות בנקאית כדי לקבל החלטה מושכלת לכך (פירוט נוסף בחלק "הרחבות נוספות"). בנוסף, הבנק הישן נדרש למסור ללקוח מידע בדבר התהליך הכרוך בהעברת הפעילות.

הבנק הישן חייב לאפשר ללקוח להגיש בקשה להעברת הפעילות בכל אחד הערוצים הבאים: סניף הבנק, אמצעים אלקטרוניים, שיחה טלפונית למוקד (אם ישנו), וכל אמצעי התקשרות אחר לפי החלטת הבנק.

הצרכן, הלקוח של הבנק, צריך לספק מידע והוראות מפורשות באשר לפעולות שהבנק נדרש לנקוט בנוגע לנכסים ולהתחייבויות, וכן לאמצעי התשלום השונים. לעניין זה, הבנק הישן / נוכחי צריך לפעול כך:

 • לאפשר מתן שירות בנקאות בתקשורת, על מנת להקל על התהליך ללא צורך בהגעה מיותרת לסניף.
 • להציע ללקוח לגרוס צ'קים ככל שישנם או לאפשר להחזיר לסניף תוך כדי ציון השלכות בנוגע להצגת צ'קים בחשבון סגור.
 • להציע למשוך את יתרות הזכות או למסור פרטי חשבון להעברה לחשבון אחר.
 • לא לבטל הטבות והנחות שניתנו בחשבון במועד מוקדם ממה שנקבע בהסכם, רק בגלל הגשת הבקשה. בהיעדר הסכם, הבנק נדרש לשמור את ההטבות 3 חודשים לפחות ממועד הגשת הבקשה, או עד למועד סגירת החשבון או העברת הפעילות – המועד המוקדם מבינהם.
 • למסור תיעוד בכתב לגבי ההוראות שעל הבנק לבצע.

כמה עולה לעבור בנק?

על פי כללי בנק ישראל, העמלות הכרוכות בהעברת הפעילות שלכם מבנק לבנק וסגירת החשבון מוגבלים לתקרה של 40 ₪ בלבד. גם סך העמלות בהעברת הפעילות בכרטיס אשראי מוגבלות כחלק מסגירת החשבון מוגבלים לתקרה של 40 ₪.

עם זאת, בסכומים אלו לא נכללים עמלת פירעון מוקדם במקרה שאתם מעוניינים לסגור את ההלוואה לפני הזמן שלה כחלק מהמעבר לבנק אחר.

הרחבות נוספות

להלן מידע מורחב יותר בעניינים הקשורים לעמוד זה.

קבלת מידע לצורך בחינת כדאיות מעבר

לפני מעבר בין בנקים, ניתן לבקש מהתאגיד הבנקאי מידע לשם בחינת האפשרות או הכדאיות של העברת פעילות מהחשבון או סגירתו – מידע זה כיום מכונה תעודת זהות בנקאית.

הדו"ח כולל את היתרות בבנק, חשבון עובר ושב, פיקדונות וחסכונות, אשראי, עמלות (דמי ניהול) ונתונים נוספים. מידע זה הוא קבוע אצל כל הבנקים, כך שהוא מאפשר לבצע השוואת תנאים מול בנקים אחרים באופן פשוט ועל בסיס מידע זהה.

העברה של פעילות תוך הותרת נכסים או התחייבויות

במקרה של העברת הפעילות השוטפת תוך כדי הותרת נכסים או התחייבויות, הבנק יפסיק לגבות את העמלות של פעולה על ידי פקיד או על ידי שירות עצמי, או מסלולי העמלות.

הבנק צריך לפעול כך:

 • הלוואות – לאפשר ללקוח לפרוע את ההלוואות שיש כנגדן פקדונות מספיקים, שאינן ההכנסה השוטפת המופקדת בחשבון, באמצעות הוראת קבע בבנק אחר.
 • פיקדונות – להעביר את סכום הפיקדון בשלמותו לחשבון בנק אחר לפי הוראה שקיבל מהלקוח, וזאת עם פירעון הפיקדון.
 • כרטיסי אשראי – להודיע ללקוח את הסכום המדוייק הידוע לו, שאותו נדרש להשאיר בחשבון כדי לפרוע חיובים עתידיים בגין עסקות שבוצעו לפני ביטול הכרטיס, למעט חיובים בעסקה מתמשכת (הוראת קבע אשראית, לא בתשלומים).
 • צ'קים – להודיע ללקוח כי לגבי צ'קים שטרם הוצגו, ככל שיש כאלו, באפשרותו להפקיד את הסכום הכולל לצורך שימוש ככספי פירעון הצ'קים לאחר שיוצגו.

סגירת חשבון בנק

העברת חשבון אינה מהווה סגירת החשבון הקודם. עם העברת הפעילות, הלקוח צריך לקבל החלטה מה לעשות עם החשבון הישן, אם לסגור אותו או להשאיר אותו לפעילות מסויימת.

יש לציין כי הבנק יכול לסרב לסגור חשבון אם עדיין נותרו התחייבויות פיננסיות לכרטיס אשראי או לצד שלישי, הלוואות או מסגרות אשראי בחשבון, ואף גם אם לא ניתנה הודעה מבעלי החשבון שלא יעשו שימוש בצ'קים ככל שניתנו.

יחד עם זאת, כדי לגו את החשבון יש לחתום על טופס סגירת חשבון עם כל הפרטים המלאים. הבנק מחוייב לסגור אותו תוך 5 ימי עסקים.

מידע נוסף

 • ניתן לפנות למספר בנקים על מנת לקבל הצעות שונות לניהול החשבון, ובין היתר דמי ניהול, הטבות ותנאים נוספים.
 • לאחר סיום המעבר, יש להחזיר את אמצעי התשלום הקודמים לבנק הישן.
 • ניתן לעבור בנק גם אם קיימת מסגרת אשראי פעילה (מינוס בחשבון) או הלוואה. במקרה זה ייתכן כי הבנק יאפשר תשלום בהוראת קבע בבנק החדש או קבלת ביטחונות לתשלום.
 • ניתן לעבור גם בין סניפים באותו בנק, מדובר על תהליך פשוט יותר.
 • עם העברה לחשבון חדש, יש להודיע לכל משלמי ההכנסות והקצבאות באופן קבוע (מעסיק, לקוחות, משלמי קצבאות או גמלאות וכד') לגבי פרטי החשבון החדש.
 • בחשבון משותף ניתן לחתום על טופס אריכות ימים שמבטיח כי במקרה פטירה של אחד מבעלי החשבון, הבעלים השני יוכל להמשיך לפעול בחשבון

חקיקה ופסיקה

 • חוק הבנקאות (שירות ללקוח), תשמ"א-1981
 • הוראת ניהול בנקאי תקין, מספר 432 (העברת פעילות וסגירת חשבון של לקוח)

חדש: מעל 1,000 חברים כבר הצטרפו! קהילת הפייסבוק הרשמית "זכויות וחובות" - בה ניתן לשאול שאלות ולקבל מידע. הצטרפו עכשיו בחינם

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים. תרומה לפרוטוקול


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil