שכר מינימום מותאם לעובד שהוא אדם עם מוגבלות

עובד שהוא אדם עם מוגבלות זכאי לקבלת כל הזכויות שמגיעות לו כמו כל עובד רגיל ובפרט נקבעים לו התאמות מסויימות כמו שכר מינימום מותאם. השכר ניתן לפי יכולת העבודה של העובד כאחוז מתוך שכר המינימום.

כתבה זו תסביר מהו השכר המותאם, כיצד נקבע, איך מחושב וכמובן מהו השכר העדכני להיום.

מהו שכר מינימום מותאם?

שכר מינימום מותאם הוא שכר מזערי הנקבע באופן מותאם עבור כל עובד שהוא אדם עם מוגבלות, בהתאם לדרגת יכולת העבודה שלו (אין בהכרח קשר בין דרגת הנכות לבין יכולת העבודה).

במילים אחרות, הוראות החוק ותקנות בעניין שכר מינימום רגיל חלים על כל העובדים בישראל ללא יוצא מן הכלל – גם עובדים עם מוגבלות. אולם, בשל היכולת המופחתת של עובד עם מוגבלות, נקבע להם שכר שהוא מותאם אישית עבורם.

שכר מינימום מותאם בעל חשיבות גבוהה מאוד הן לעובדים שהם אנשים עם מוגבלות והן למעסיקים. הסיבה לכך שהשכר הזה מעודד את המעסיקים להעסיק עובדים עם מוגבלות ולשלם להם שכר מופחת יותר, ומצד שני הזדמנות לעובדים עם מוגבלות להשתלב בעבודה.

חשוב לציין כי מעסיק אינו רשאי לשלם שכר נמוך יותר משכר המינימום שנקבע לעובד עם מוגבלות לפי דרגת יכולת העבודה שלו. כמובן, כל החוקים והזכויות האחרות – חלות גם על עובד עם מוגבלות.

אוכלוסיית יעד – מי זכאי?

כל עובד שעונה על התנאים הבאים, זכאי לשכר מופחת:

 1. עובד עם מוגבלות – עובד שהוא בעל מגבלה גופנית, נפשית או שכלית שהוא אדם עם מוגבלות.
 2. מקום העסקה – העובד מועסק או מיועד להיות מועסק במקום עבודה שאינו מפעל מוגן שהאוצר משתתף בתקציבו.

קביעת שכר מינימום מותאם

הוראות הדין קובעות איך נקבע שכר מינימום מותאם. הדבר נעשה על ידי מאבחנים מוסמכים מטעם משרד העבודה והרווחה. המאבחנים ניגשים למקום העבודה ומבצעים אבחון שמטרתו לבדוק את יכולת העבודה של העובד בהשוואה לעובד ללא מוגבלות בתפקיד דומה.

הערכת יכולת העבודה תקפה לגבי תפקיד מסויים במקום עבודה מסויים ובלבד שנעשתה תצפית של מאבחנים. הערכת יכולת העבודה מתורגמת לדרגת שכר הקבוע בחוק ובתקנות.

כדי לבצע את האבחון, על העובד עם מוגבלות או אפוטרופוס או מיופה כוח להגיש בקשה למשרד העבודה.

גובה שכר מינימום מותאם – חישוב

שכר מינימום מותאם נקבע לפי אחוז מתוך שכר המינימום הרגיל שניתן לעובד בגיר ללא מוגבלות ולפי דרגות יכולת העבודה. ככל שיכולת העבודה של עובד עם מוגבלות מופחתת יותר – כך השכר המותאם יהיה נמוך יותר.

גובה השכר נגזר מגובה שכר המינימום הרגיל לעובד בגיר ללא מוגבלות – נכון להיום עומד על 5,300 ₪ לפי 182 שעות עבודה בחודש עקב שבוע עבודה מקוצר. להלן טבלה עם פירוט השכר המותאם:

שיעור יכולת עבודה באחוזיםאחוז משכר מינימום (לעובד בוגר)שכר חודשישכר שעתי (לפי היקף משרה של 182 שעות בחודש
19%​ עד 30%30%1,590 ₪8.74 ₪
30% עד 40%40%2,120 ₪11.65 ₪
40% עד 50%50%2,650 ₪14.56 ₪
50% עד 60%60%3,180 ₪17.47 ₪
60% עד 70%70%3,710 ₪20.38 ₪
70% עד 80%80%4,240 ₪23.30 ₪
גובה שכר מינימום מותאם

רכיבי שכר ותוספות

בשכר המינימום המותאם, כמו בשכר הרגיל, יש רכיבי שכר שניתן לכלול בו ויש רכיבים שאסור, אלו הם:

 1. רכיבי שכר שמותר לכלול
  • שכר יסוד או שכר משולב.
  • תוספת יוקר (אם אינה כלולה בשכר המשולב)
  • תוספת קבועה המשולמת לעובד עקב עבודתו.
  • רכיבי שכר אחרים שנקבעו לפי חוזה עבודה, הסכם קיבוצי או הסדר קיבוצי או אישי כי הן לא יכללו בחישוב שכר מינימום (החל מ-1.4.2015).
 2. רכיבי שכר שאסור לכלול

ניכויים משכר המינימום

שכר המינימום מחושב בתור שכר עבודה ברוטו ולפני כל הניכויים לפי חוקים והוראות חוק אחרים.

כלומר, מתוך שכר המינימום המעסיק צריך לנכות תשלום של מס הכנסהדמי ביטוח לאומי ומס בריאות, הפרשות לפנסיה חובה והוצאות אחרות.

מידע נוסף

 • עובד עם מוגבלות שמעסיקו לא משלם לו בתלוש השכר את השכר המגיע לו לפי לשיעור יכולת העבודה שלו, או שאינו משלם בזמן את השכר, או שאינו משלם או מקנה לו זכויות אחרות – יכול להגיש תלונה למינהל הסדרה ואכיפה במשרד העבודה.
 • עובד כאמור יכול גם להגיש תביעה בבית הדין לעבודה.
 • עד 09.08.2017 היה חוק שמקנה לעובדים עם יכולת עבודה הפחותה מ-19% להיחשב בתור משתקם ולקבל שכר מותאם עבורו וכן עוד תנאים.

חקיקה ופסיקה

 • חוק שכר מינימום, תשמ"ז-1987
 • תקנות שכר מינימום (שכר מותאם לעובד עם מוגבלות בעל יכולת עבודה מופחתת), תשס"ב-2002

עזרנו לך לממש את הזכאות? חסכנו כסף או זמן יקר? תתמכו בנו כל סכום כדי שנמשיך להתקיים.
אפשר לתרום עכשיו עם PayPal


האם העמוד עזר לך? האם יש לך מידע נוסף או הצעות לשיפור?

הוספת משוב

אם אהבת את הכתבה והיא עזרה לך, אפשר לעזור לנו...
נשמח לקבל ממך ביקורת בעמוד ה-Google שלנו כאן: g.page/protocolil